Leeuwarden in 3A drie plaatsen gestegen Gelukkige zege ONS tegen Oranje Nassau DOELMAN DE HAAN IN VORM EMMEN LEIDT NU IN 1C BE QUICK ’28 NA WINST OP GO AHEAD AAN KOP lllll I I i ■m f 1 RUIME ZEGE VAN QVC OP NULAND FOTO-OPTIEK Broekster Boys wint 1 Oudega W. verliest thuis van Woudsend Sneek 2 verliest thuis opnieuw van Leeuwarden 2 ZEEROBBEN EN HJSC DELEN DE PUNTEN:1-1 PASFOTO'S direkt klaar! PANMAN Verdienstelijk IJVC wint in Koudum: 2-0 MP «Si - - f 7 Beenbreuk ontsiert duel Hoomans redt eer voor Heeg Tegen Oeverzwaluwen boe SNEEKE R NIEUWSBLAD Pagina 3* Maandag 19 maart 1973 (Foto Studio Ger Dijs). be- bekende had De Jong meest van Opnieuw 7 17—32 9 17—36 6 14—43 6 - 19 18 18 18 17 18 18 17 18 18 15 18 9 9 6 7 7 9 7 5 5 5 4 4 7 8 6 7 6 5 4 6 4 3 7 7 7 3 5 5 4 3 7 7 8 7 6 5 5 5 4 3 6 4 9 6 5 1 5 6 5 4 4 3 8 6 7 5 6 7 8 3 4 3 3 3 6 4 2 8 4 6 5 5 2 3 5 5 3 3 4 5 1 26 26—12 4 19 17—10 5 19 16—12 7 18 22—20 6 17 16—12 5 17 19—20 7 15 14—14 8 13 18—21 8 13 17—24 8 12 18—24 8 11 10—24 worden, nu met 02. 16 17 15 14 16 14 17 17 16 17 16 16 16 17 16 16 16 8 7 5 5 6 6 4 3 1 9 9 7 5 6 5 5 2 4 2 7 6 7 6 7 6 4 3 2 9 8 8 8 6 7 5 6 3 3 1 5 5 3 5 5 3 4 3 6 6 6 4 2 5 2 4 2 7 6 8 2 24 31—11 3 22 28—10 4 20 21—11 7 18 28—24 5 17 18—15 7 16 21—22 7 14 12—19 9 14 23—40 6 13 16—27 7 12 16—27 7 10 12—20 De op deze foto half zichtbare Jan Rien- stra (links), Sietse de Haan en Eddy van der Wal (rechts) volgen nauwlettend de verrichtingen van de ONS-invaller Meijer, die evenwel met deze harde kop stoot geen effect zal sorteren. 8 7 8 5 4 4 4 4 2 1 4 5 2 4 6 6 3 3 4 3 7 9 per 4 stuks voor 5. 5 3 1 4 7 2 4 1 2 5 op on- VIERDE KLAS A DTD-Stiens 20 GAVC-MKV ’29 0—0 Emmen Germanicus CEC Velocitas Oosterparkers Drachten Harkema Muntendam WW Sneek Leeuwarden Jubbega 14 15 13 12 13 14 13 14 13 13 Oosterdijk 54 Telefoon 05150-3150 OOSTERWOLDE SNEEK was nog maar een paar minuten oud, toen Johan Dolle met een boogballe- verschilde wat beide hadden la- 18 11 18 11 18 11 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 4 24 29—26 5 22 30—19 3 21 27—21 5 20 23—20 5 19 33—27 8 19 21—19 6 19 15—15 6 16 27—22 8 15 22—32 9 14 20—23 5 6 13 17—19 2 12 10 20—41 bleek de ONS-aanval, waarin wegens militaire dienst Ruurd Heerschop ver stek moest laten gaan, te weinig stoot kracht te bezitten. Een hand schot van de goed mee opgekomen vleugel- verdediger Hilverda was in feite het enige wapenfeit uit deze eerste helft. Buiten bereikt van Buitenweg suisde het leer enkele centimeters langs de verkeerde kant van de paal. 17 10 16 17 17 16 16 17 16 16 16 16 3 26 39—24 4 25 31—17 4 25 27—15 5 23 34—21 5 20 28—26 7 18 32—34 9 16 18—21 7 14 19—23 9 14 21—26 3 10 13 23—37 3 11 11 24—32 5 10 11 19—39 17 10 15 16 16 18 11 17 11 18 11 16 18 15 16 16 16 17 17 18 3 4 3 6 5 2 1 3 2 1 11 2 20 29—17 3 19 28—20 3 18 33—12 3 14 19—13 3 14 17—16 4 14 13—17 6 11 16—24 7 11 25—25 8 20—31 5 13—38 2 23 33—11 2 20 21—15 4 17 20—14 3 16 20—18 5 15 23—21 7 14 22—21 8 13 27—21 7 11 30—21 8 10—22 3 15—56 Trynwalden CAB Bergum WZS St. Annaparochie 16 DTD MKV ’29 GAVC Akkrum De Walden Stiens FVC 2 Steenwijk 2 Houtigehage 2 WZS 2 Jubbega 2 Spel. Joure 2 Friesland 2 Emmeloord 2 LSC 2 Fc. Wolvega 2 Heeft u iets minder haast, dan zijn 6 mooie pasfoto’s voor 5.wel iets voor u en.... met 2 royale briefkaart- vergrotingen erbij slechts 7.50. De Jong na een lange solo door één van de Oranje Nassau-verdedigers in het strafschop-gebied finaal tegen de grasmat werd gelopen. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal ontstond het doelpunt dan toch. Op welke wij ze is reeds in de aanhef vermeld. De resterende tjjd beperkte de ploeg van trainer Jac. Haak zich tot een succesvol weg-is-weg-systeem. Daarvoor had Zijlstra (geblesseerd) het veld moeten verlaten en was Harm Postma in de ploeg gekomen. Na ruim twintig minuten spelen in de tweede helft, leek ’t of Oranje Nassau het verlossende doelpunt zou maken. Een vlotte één-twee kombinatie bracht Houtman alleen voor het ONS-doel, maar met een werkelijk sublieme red ding wist De Haan de inzet tot cor ner te verwerken. Leeuwarders niet gerechtigd was te spelen. II" hebben bij z’n vroegere club, de v.v. Friesland, punten in mindering en om bleken de Leeuwarders te sterk. Sneek verloor, van de haven stranden. In de tweede helft toonde Woudsend iets meer ini tiatief. Vanuit een gesloten verdedi ging zette men nu de aanvallen op. De streekderby Oudega (W.)Wouds end is een overwinning geworden voor de bezoekende Woudsenders. Door dit resultaat heeft Woudsend enige af stand van rode lantaarndrager Zee robben kunnen nemen en is Oudega lichtelijk van de top „losgeweekt”. De thuisclub is zaterdag wel voortdurend in de aanval geweest, maar tot doel punten kwam men niet. tje de Nijland-doelman Haringa wist te verschalken. Via S. Lolkema werd de marge tot 30 vergroot. Lolkema stond toen hij van Piebe de Jong de bal ontving, in buitenspelpositie. Dol le zorgde met een kopbal voor de vierde treffer, waarna Koos Overzet de vijfde en zesde liet aantekenen. Respectievelijk na een geslaagde solo en een fraai afstandsschot. Het gebeurde na ongeveer twintig minuten spelen in de eerste helft tij dens de ontmoeting QVC-Nijland. In een poging een dieptepass te onder scheppen, trachtte QVC-doelman Bek- kema met een gestrekt been het leer voor een aanrennende Njjland aanval ler weg te schoppen. Tijdens de daar opvolgende botsing, brak Bekkema z’n scheenbeen. Van opzet is geen sprake geweest. Gedurende 45 minu ten werd de wedstrijd gestaakt, tot dat de besturen van de twee vereni gingen in overleg met de scheidsrech ter, de heer A. Zwerver, besloten de wedstrijd verder te laten spelen. De ongelukkige keeper Bekkema werd naar het Sint Antonius Ziekenhuis te Sneek vervoerd. Dat alles gebeurde bij een 10 stand in het voordeel van de thuisspelende club. Na een een-twee-combinatie tus sen Koos Overzet en Johan Dolle was U. Havinga er nog niet in geslaagd het overwicht van QVC in een doel punt uit te drukken. Even later ge lukte dat wel via R. v. d, Meer, die een voorzet van Overzet in een treffer omboog. Nijiand kon de stand kranig ongewijzigd houden tot aan de thee. Daarna was het met de rust gedaan. Keer op keer werden de Nijlanders met een fel attaquerend QVC gecon fronteerd. Nijiand maakte een weinig geïnspireerde indruk, terwijl de man nen uit Staveren er duidelijk „zin” in Na een twintig minuten spelen in de ze periode gelukte het Piet Reekers vanaf de rand van het strafschopge bied, de Oudega-doelman Okke v. d. Kamp met een hard schot te passe ren (01). Oudega stelde daar welis waar een aantal furieus uitgevoerde contra-aoties tegenover, maar door veelal te gehaast en te onzuiver rich ten bleef het doel van Murk v. d. Hoe ven voor doorboring behoed. Het was zelfs Woudsend dat de beste kansen kreeg. Zo schoot Ruurd Cuperus tien minuten voor het laatste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter E. Tapper, net naast en deed Piet Reekers vlak daarop het zelfde. De beste mogelijkheid de score te vergro ten kreeg Pietersma, maar luttele me ters vóór het Oudega-doel liet hij zich door te aarzelen, de bal ontfutselen. TWEEDE KLAS D ONS-Oranje Nassau 10 Bergentheim-Elim 40 Blauw Wit ’34-Klazienaveen 01 VVT-Leeuwarder Zwaluwen 02 Be Quick ’28-Go Ahead K 1—0 Hollandscheveld-Urk 10 Be Quick ’28 Go Ahead K Klazienaveen Hollandscheveld Elim Bergenitheim Blauw Wit ’34 ONS Urk VVT Oranje Nassau Leeuw. Zwal. 4 24 28—11 5 23 29—20 3 22 21—13 4 22 27—20 5 19 21—15 6 19 19—18 6 18 17—23 6 17 22—22 6 16 15—19 9 15 17—20 4 10 12 15—31 3 12 2 27 31—12 3 25 34—13 6 23 28—20 5 18 27—19 5 17 27—21 6 16 26—23 6 16 21—24 8 15 22—26 8 14 22—29 8 13 28—37 4 10 10 15—28 2 14 DERDE KLAS A Workum-Zwaagwestéinde 21 Broekster Boys-Heeg 3-1 Leeuwarden-ONT 21 Kollum-Delfstrahuizen 21 Fc. Meppel-H’veense Boys 01 Workum Fc. Meppel Broekster Boys H’veense Boys Zwaagwesteinde Kollum Delfstrahuizen Leeuwarden Bolswardia Heeg ONT EERSTE KLAS C Emmen-Drachten 20 18 10 18 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 IJVC is door de 2—0 overwinning, zaterdag behaald op Oeverzwaluwen, deze club op de ranglijst gezelschap gaan houden. Daar leek het aanvan- kelijk niet op, gezien het felle offen sief, dat de Koudumers direkt vanaf de aftrap inzetten. De eerste twintig minuten viel Oe verzwaluwen voortdurend aan. Aanval na aanval rolde op het IJVC-doel af, maar doelpunten bleven uit. De Mi sters hadden zeker niet over geluk te klagen, toen paal en lat succes voor de gasten in de weg stond. Verrassend was daarom de plotselinge treffer van IJVC. In de 22ste minuut passte G. Plantinga naar de zich goed opstellen de Geert de Leeuw, die met ’n krach tig diagonaal schot de stand op 10 in het voordeel van de ploeg van trainer Hendrik Stuut bracht. Beide ploegen hebben tot de rust mogelijk heden gekregen te doelpunten, maar door goed ingrijpen van de verdedi gingen lukte dit niet. Na de pauze ontstond een vrijwel identieke situatie als in de eerste helft. Een aanvanke lijk sterk opdringend Oeverzwaluwen, met een IJVC in de verdediging. Dit maal evenwel waren de Ulster verde digers voor hun taak berekend en kon Oeverzwaluwen geen enkele keer meer gevaarlijk worden. Bijna was het zelfs 20, toen de Koudum-doelman bij een uitrap recht in de voeten van De Leeuw schoot. Met een ferme uithaal vloog het projectiel buiten bereik van de keeper net langs de verkeerde kant van de paal. In de 65ste minuut was het opnieuw Geert de Leeuw die een schot op het vijandelijke doel los liet. Dit maal met succes. Uit een dieptepass van Plantinga kon hij aan leggen voor een onhoudbaar vleugel- schot (20). n’ Aangeslagen Oeverzwaluwen kwam er daarna niet meer aan te pas. De beste kansen die zich in de resteren de tijd nog voordeden, schiep IJVC zich. Het was aan de Koudumer doel man te danken, dat Plantinga uit een voorzet van Doede Wynja niet tot scoren kwam. Op werkelijk meester lijke wijze werd de kopbal uit de bo venhoek gehaald. DERDE KLAS A Dronrijp-Spcl. Franeker (gestaakt) Lemmer-Dokkum 11 Frisia-RES 1—2 Dokkum Lemmer Harlingen Emmeloord Spel. Joure FVC RES Spel. Franeker LSC Frisia Dronrijp Fc. Wolvega RESERVE EERSTE KLAS Drachten 2-Germanicus 2 01 Alcides 2-Muntendam 2 01 GRC 2-Emmen 2 03 Sneek 2-Leeuwarden 2 02 Germanicus 2 Emmen 2 Alcides 2 Velocitas 2 Leeuwarden 2 Drachten 2 Sneek 2 Harkema 2 Muntendam 2 CEC 2 GR C 2 Oosterparkers 2 RESERVE DERDE KLAS A LSC 2-Fc. Wolvega 2 21 WZS 2-Steenwijk 2 I-1 15 10 14 14 14 15 15 15 14 11 13 VIERDE KLAS A QVC-Nijland 6—0 Oudega (W)-Woudsend 01 HJSC-Zeerobben 11 Spel. Franeker-CVVO 10 IJVC-Oeverzwaluwen 20 QVC CWO HJSC Oudega (W) Hielpen Nijiand IJVC Oeverzwaluwen Spel. Franeker Woudsend Zeerobben RESERVE DERDE KLAS A H’veense Boys 2-VVT 2 00 Leeuw. Zwal. 2-Drachtster Boys 2 10 Heeg 2-Blauw Wit '34 2 05 Harkemase Boys 2-ACV 2 11 ONS 2-Workum 2 1—1 Hark. Boys 2 Blauw Wit ’34 2 Leeuw. Zwal. 2 Drachtst. Boys 2 ACV 2 H’veense Boys 2 WT 2 ONS 2 Heeg 2 Workum 2 SUBLIEME REDDING De tweede speelperiode qua spel nauwelijks met ploegen in de eerste helft ten zien. Veelal rommelig middenveld - spel en een van beide zijden volkomen falen in offensief opzicht. Zo kon S. v, Huis na een geslaagde solo de juiste richting niet vinden en schoot Hoiting uit kansrijke positie recht in de handen van het goed op dreef zijnde ONS-sluitstuk Theo de Haan. 1—0 te nemen. Na rust groeide die uit tot 30, waarna Ernst de stand voor Heeg een wat dragelij ker aanzien gaf. ON-Groningen bepaald niet voor deze gelegenheid in het wit zjgnde doelman Theo de Haan door aanvoerder Klaas de Jong ge- Het in de vierde klas onderaanstaan de Zeerobben heeft het gezien de uit eindelijke score in het duel met HJSC in Hommerts niet slecht gedaan. In een bar slecht gespeelde wedstrijd hebben beide ploegen middels een 11 gelijkspel de punten weten te verde len. Aanvankelijk speelde het spel zich voornamelijk op het middenveld af. De ploeg van trainer Meine Broer- sma, en het elftal uit Harlingen gaven elkaar niets toe en beperkten zich tot een angstvallig verdedigen. Toch was het Zeerobben, die een voorsprong nam. Tot dan toe aanvallend nauwe lijks tot iets in staat te zijn geweest, kwamen de gasten via Galama op 0 1. Een verre dieptepass bereikte de vrijstaande Galama, die met een sim pele schuiver doelman Hein Gietema het nakijken gaf. Even daarvóór had scheidsrechter A. Zwerver op aanwij zen van de grensrechter een HJSC- doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. De 2de helft liet een sterker Zeerob ben zien en enkele malen kwamen de mannen uit Hommerts en Jutrijp niet slecht weg bij gevaarlijke akties van de bezoekers. De mooiste kans kreeg Galama, toen deze alleen op het HJSC- doel afging, maar voor doelman Giete ma faalde hij. HJSC drong daarna steeds meer aan. Zelfs vrije verdedi ger Michiel Cnossen ging diverse ke ren mee naar voren. Een schot van zijn voet vloog na vijftien minuten spelen rakelings naait. Enige tijd later was het wel raak via Piet Nauta die met een fraai schot de Zeerobben-doelman passeerde. In de laatste minuten kreeg HJSC zelfs de kans de volle winst als nog te pakken. Piet Nauta, vaak te so listisch, brak opnieuw door, maar in plaats van de vrijstaande Rob Plan tinga op maat te bedienen schoot hij vanaf een moeilijke positie op het vij andelijke doel. En zonder succes. Woudsend was naar Oudega gekomen, om te proberen de nodige punten te verzamelen. Het resultaat telde en daar moest alles voor wijken. Vanaf de aftrap stelden de Woudsenders zich uiterst defensief op, en daar zijn ze gedurende de gehele wedstrijd niet van afgeweken. Toch liep het allemaal niet zo gesmeerd in het begin. Her haaldelijk moest men via een lukraak uitverdedigen de Oudega-ploeg een halt toeroepen. Aan de andere kant had Durk Pietersma weinig geluk met enkele afstandsschoten en zag Piet Reekers een lange solo in het zicht 2 25 43—25 1 23 33—13 4 21 42—21 4 19 27—23 6 15 21—23 7 15 25—36 8 14 26—26 7 13 14—24 6 10 15—28 2 10 10 25—37 3 9 Heeg is zaterdag vrij snel met een achterstand geconfronteerd geworden. Al na vijf minuten spelen gelukte het Broekster Boys een 10 voorsprong zelfs Hoomans ONS-jeugduitslagen: ONS 2aSleat la 3—0; ONS lb—Jubbega 1b 2—2; Res 2b—ONS 2b 0—2; ONS 3b—Sneek 3b 04; Drachten lcONS lc 00; ONS 2cBolswardia 2c 12; ONS 4cONS 3c 0—7; ONS 5c—Sneek 4c 3—1; Wel pen ONSWorkum 40. Een zwak ingrijpen van de Heeg-de- fensie betekende 1—0 in het voordeel de gastheren, toen de Broekster Boys-aanvaller H. Terpstra tussen de benen door van Heeg-doelman Charlie Haanstra wist te scoren. Beide ploe gen hebben tot de rust mogelijkheden om te doelpunten onbenut gelaten. Heeg deed er van alles aan om gelijke hoogte te komen, maar danks een veldoverwicht van de be zoekers viel het doelpunt aan de an dere kant. Een door scheidsrechter B. v, d. Leij toegekende vrije trap we gens obstruktie werd door J. v. d. Veen vanaf de rand van het straf schopgebied feilloos in de uiterste bo venhoek geprikt (20). Na ruim twin tig minuten spelen in de tweede helft maakte Kooistra er via een kopbal zelfs 3—0 van. Het stevige duwwerk daar aan vooraf gaande ontging de deze middag niet bijster sterk fluitende arbiter V. d. Leij. In de slotfase ge lukte het Heeg nog de eer te redden, toen Hoomans, in buitenspel-positie, begonnen te krijgen. De tweede helft de stand op 31 bracht. Eenver diende nederlaag voor de gasten. ONS scheen tevreden met een punten verdeling en dat was gezien het ver toonde spel tot op dat moment ook wel het meest logische. Dat vond scheidsrechter Grootje blijkbaar ook. Hij onthield ONS een strafschop, toen ONS had zaterdag in de thuiswedstrijd tegen over geluk te klagen. Geluk, omdat de gestoken Snekers over een in vorm schikten, maar óók, omdat het enige maakte doelpunt één was met een op z’n zachtst gezegd buitenspel luchtje. „Doorspelen”, gebaarde scheidsrechter H. Grootje uit Kampen, ondanks een druk-vlaggende grensrechter. Voordat de Groningers alles goed en wel in de gaten begonnen te krijgen, had De Jong met een schuiver doelman J. Buitenweg al tot een geslagen man gemaakt. Dat het zo zou lopen had de fervente ONS-supporter in het begin van de strijd nauwelijks voor moge lijk gehouden. Het evenals ONS in de onderste regionen verkerende Oranje Nassau dikteerde vanaf de aftrap de ze krachtmeting. Al in de eerste mi nuten maakten de Groningers duide lijk de aanval te prefereren boven een defensieve instelling. Immers, wilde men ONS op de ranglijst passeren, dan kon dat alleen via een overwin ning. Keer op keer kwamen de ONS- verdedigers voor onverwachte situaties te staan. Dat men in deze aanvangs- periode niet op een achterstand werd gezet, dankte men voornamelijk aan de goed keepende De Haan en aan de schotloosheid van de Groningse aanvalslinie. Slechts eenmaal tastte De Haan mis en dat leverde prompt een geleide kans op voor Jan Hout man, Rakelings vloog z’n kopbal over het verlaten doel. Het meeste gevaar kwam van links via K. Hoiting, die Piet Hilverda bij voortduring op het verkeerde been zette. Slechts door een paniekerig getrap van de overige ver dedigers kon het gevaar te niet wor den gedaan. De schotloosheid van de Oranje Nassauploeg werd door Mul ler nog eens benadrukt, toen deze na Tjerk de Boer te zijn gepasseerd, al leen voor De Haan opdook maar in fraaie positie hoog overschoot. ONS toonde in deze fase van de strijd een dusdanig kleine inzet en futloosheid, dat het scheen of men zich al bij voorbaat bij een eventuele nederlaag neerlegde. Pas toen de volijverige Muller door Meier werd vervangen en Hoiting naar de spits verhuisde, kreeg de ONS-verdediging enig vat .op de offensieve akties van de Groningers en lukte het zelfs via de middenvel ders Jan Rienstra, Hans Jellema en Foeke Zijlstra de aanval van bruik bare passes te voorzien. De topper in de tweede klas D Be Quick ’28Go Ahead Kampen is in Zwolle een 10 overwinning voor de thuisclub geworden. Daardoor nam deze de positie van Go Ahead over en leidt ze daarmee nu met één punt ver schil. Stadgenoot ONS is door de overwinning op Oranje Nassau uit Gro ningen op gelijke hoogte gekomen met Urk. Onderaan in 3A valt de sprong op die het onderaanstaande Leeuwarden maakte. Maar liefst drie plaatsen schoven de Leeuwarders op. In de vierde klas A wisselden CWO en QVC van plaats. QVC is nu lijstaanvoerder. Voor gisteren stonden inhaalwedstrijden op het programma. De enige ont moeting die in de eerste klasse C doorging, was het treffen tussen Emmen en Drachten. Emmen won thuis met 20, hetgeen betekent dat deze met één punt verschil de leiderspositie van Germanicus heeft overgenomen. In de derde klasse A werd de wedstrijd DronrijpSpel. Franeker reeds in de eerste minuut door scheidsrechter De Jong gestaakt. Een door een onge lukkige botsing opgelopen beenbreuk van Franeker-aanvaller Boot was de oorzaak. In de reserve eerste klas moest Sneek 2 opnieuw de strijd aan binden met Leeuwarden 2. Deze ontmoeting werd eerder door de Leeuwar ders met^ 10 gewonnen. Achteraf konstateerde men echter, dat één van de Hij zou een contributie-schuld - -Leeuwarden kreeg twee de wedstrijd moest overgespeeld worden. Weder- Jhr. s - - W-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 3