I MARKTHAL Vaste verkoopsters i B.V. WAREX (HEMft) H. DOEVENDANS B.V. Administratief medewerkster B.V. WAREX (KEMA) 48,- ii I f b BOCREANA C.V. BOCREANA C.V. VOORDEELTIP overgooier,alle maten hs I I OTAX i f i ALS REKLAME geboortekaartjes tippnjs DE GROOTSTE KEUS GROENTEN EN FRUIT HEEFT U IN DE Alkema Ijzerhandel B.V. 3344 dag EN NACHT Abbink's Buitensport Centrale f 1,25 Alkema Ijzerhandel B.V. S. NOTA STIENSTRA'S SLAGERIJ JONGEMAN Coöp. Boerenhulp Verlenings- dienst Sneek en omstreken vraagt per 1 mei a.s. een VAKBEKWAME BEDRIJFSVERZORGER ALKEMA IJZERHANDEL B.V. TECHNISCH MEDEWERKER zelfstandig kunnen werken. FLINKE KRACHT wegens uitbreiding van onze afd. caravanbouw. AANKOMEND VERKOPER liefst met enige ervaring. Tandarts FEENSTRA, IJLST g i FA. DE JONGE EN CO. FLINKE JONGEN 18 jaar, met rijbewijs. In onze bloemen afdeling bossen tulpen, narcissen, chrysanten, anjers VOOR LAGE PRIJZEN. i: l> b b Alleen dinsdag Sneek Deersum ALKEMA IJZERHANDEL B.V. ACCURATE JONGEMAN. PIET SWIER MORGEN BIJ PIET SWIER OP DE MARKT VERKOPER ENTHOUSIASTE VERKOOPSTER. r t t 1! HH TE HUUR IE HUUR GEVRAAGD TE'KÓ<5-v\ PERSONEEL GEVRAAGD DUS MORGEN ALLEN WEER IN DROMMEN OP NAAR DE MARKT NAAR b 5 b b Extra mooie kwaliteit acryl wevenit in groen, bruin, zwart en marine. Makkelijk zelf te wassen en leuk te kombineren met bloes, pullover of wat u maar wilt. Leeuwarden Over de Kelders Sneek Nauwe Burgstraat 13 b b b f O f l f s b b b b Imodehuis Grootzand 83 - Sneek GEVRAAGD schaars lever- Sollicitaties aan de directie van Wy sille har goedens nea forjitte. f 2.65 HAMBURGERS, SLAVINKEN EN ROLPENS Leuven, 15 Maert 1973 Sneek, 15 maart 1973 (min. leeftijd 17 jaar). GEVRAAGD Oosterdijk 34 Sneek (Telefoon 05150-4352). Muntstraat 3 - Sneek - Telefoon 3537 VOOR EEN BIJZONDER FRAAIE KOLLEKTIE NAAR DRUKKERIJ/UITGEVERIJ 68 ct. SINGEL 11—17 SNEEK (wuin. leeftijd 17 jaaM 8 Oosterdijk 34 Sneek (Telefoon 05150-4352). ■Ml Vh Komt u eens langs voor een gesprek over het prettige werk en de prima arbeidsvoorwaarden. Leeftijd tot ca. 25 jaar. Voor woning kan worden gezorgd. Vanaf 1 augustus 1973 40-urige werkweek. Winstuitkering. Het HfiMA-warenhuis te Sneek vraagt voor spoedige indienst treding Het HEMA-warenhuis te SNEEK vraagt voor spoedige indienst treding enige die goed kan rekenen en gevoel voor cijfers heeft. Type-diploma strekt tot aanbeveling. ALLÉÉN DINSDAG EN WOENSDAG 750 GRAM' VERSE WORST voor de afdelingen COSMETICA, LEDERWAREN, CORSETTERIE. Hjoed forstoar üs alderleafste beppe JANNEKE HANENBURG-YNTEMA Schriftelijke sollicitaties te richten aan de secre taris der vereniging IJ. J. Leyenaar, Tirns 16, post Sneek, tel. 05156-216. vraagt in verband met verdere uitbouw van haar bedrijf in caravans -camping en zonwering voor spoedige indiensttreding, Getrouwd: J. J. Halbertsma en Charlique Crommelin Diepenveen, 17 maart 1973 adres: van Trigtstraat 48, ’s Gravenhage In Sneek, flat of vrije etage door jonge vrouw. Brieven onder no. 127 IJsbrechtum, 13 maart 1973 Heden overleed ons ge acht erelid, mevrouw S. Martens-Agema in de ouderdom van 90 jaar. Bestuur Ijsclub IJsbrechtum e.o. •woensdag t/m vrijdag zo lang de voorraad strekt Verslagen geven wij kennis van het overlijden van mevrouw J. HANENBURG-YNTEMA echtgenote van onze oud-patroon, dhr. H. Ha nenburg. De plechtige uitvaart op dinsdag 20 maart a.s. in de parochiekerk St. Vitus te Blauwhuis (Fr.) zal beginnen om 11.00 uur, waarna ter aardebestelling op het R.K. Kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling in de kerk. Leuven, 15 maart 1973 Residentie Electra Halvestraat 8 Personeel Hotel Hanenburg Hoogend 22, Sneek - Tel. 05150-4301 toestel 12 of 14. 1 GEVELKACHEL „DRU” nom. vermogen 6250 kcal/u. Chr. Schotanusstr. 27, tele foon 5061. Geboren PÏtTER ANNE «oon van Ubbo en Riemie Faber-Wiersma Kampen, 16 maart 1973 Voorstraat 461 Gevraagd: 2 MEISJES voor vakantieschip „FRIESLAND”, Maststr. 8 Sneek, tel. 05150-3550 Gevraagd voor maandags- morgens een HUISHOUDELIJKE HULP Brieven onder no. 126 MEISJESFIETS EN ROEI BOOTJE. Brieven onder no. 128 SCHOONMAAKTIJD. STOFZUIGERTIJD bij aankoop van een stof zuiger alle modellen nu tijdelijk 25,tot 50,terug voor uw oude M, Troelstra Leeuwenburg 13, Sneek Tel. 2468 Scharnegoutum VOUWFIETS 35.— 4 PITS GASSTEL 55.— 2 ZITS BANK 25.— 2 PERSOONS LEDIKANT BED 45.— ALZO WONDERPAN 10.- lepenlaan 25. NYLON TAPIJT 69,— kamerbreed Gratis gelegd met garan tie TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek BAKKER SNEEK Niet alleen voor motoren, maar ook scheepsaccesoires, zoals stuurstoelen, R.V.S.- aanrechten, besturingen etc. Showroom IJlsterkade 132, tel. 05150-2253. ZOMERHUISJE dicht bij bos en zwembad. 4 a 5 personen D. van der Vrugt Revelingsweg 13 Wapenveld, tel. 05206-8772 JONGEMAN 18 j. zoekt een kamer in Sneek. Tel. 3863 of 5370 Rest, van der Wal H. HANENBURG Oosterwolde: S. H. A. HANENBURG S. A. HANENBURG-KINGMA Leuven J. J. H. M. HANENBURG Sneek: J. J. M. BROUWER-HANENBURG W. A. BROUWER Sneek: B. S. J. D. HANENBURG H. J. A. M. HANENBURG-WILLEMSEN 1,85 ƒ1,98 1,98 68 ct. Hoogend 22 - Sneek - Telefoon 05150-4301 toe stel 12 of 14. GROSSIER GROENTEN EN FRUIT Grote keuze GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN. Boek- en Offsetdrukker!) AGROPERS Peperstraat 9, Sneek Tel, 05150-5488 Tevens zaterdags gelegen heid samen uw keus te ma ken van 10.30 tot 12.00 uur. ONDER DE LINDEN snelbuffet Peperstraat 2, Tel. 2654 Om af te halen: elke dag erwtensoep, toma tensoep per portie plm. 1 1, groentesoep is 4 borden f L75 Eerste klas hotel kwaliteit Wij vragen nog VROUWELIJK PERSONEEL Zie onze grote advertentie Mobil Self Service Station J. A. Staal Worp Tjaardastraat 346 Tel. 6806 Nauwe Noorderhorne 15 - Tel. 2653 met veel interesse voor het ijzerwaren en gereedschappenvak, ter opleiding voor magazijn en winkel. in vaste dienst. Bekend met alle voorkomende veehouderij werkzaamheden. Medewerking tot verkrijging van een woning zal worden verleend. Wij vragen voor ons filiaal een Vanzelfsprekend zijn wij gaarne bereid na telefonische af spraak 05150-5417 persoonlijk inlichtingen te verstrekken. Donderdag 22 maart geen spreekuur. Johan Willem Frisostraat 22 - Telefoon 2892 POT PLANTEN 2 Primula accoues 4 kleuren 1,00 Bloeiende calseraria 98 ct. 2 kleurige Singararia 1,25 Grote Cyclamen in knop en bloei 2,25 Azalia’s vanaf 1,85 Sterke Geraniums in knop voor uw bloembak. 2 zak TUINAARDE VOOR SLECHTS en nog vele andere koopjes vindt u bij Leeuwenburg 6, Rijksstraatweg 3 telefoon 05150-3963 telefoon 05152-244 Voor de vele blijken van me deleven, ontvangen na het overlijden van onze lieve vrouw, mem, beppe en oer- beppe Geeske Gjaltema betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: C. de Jong, Thabor, Sneek Komt u eens langs voor een gesprek over het prettige werk en de prima arbeidsvoorwaarden. Oosterwolde: Henk Liana Janneke SnitsJanneke Wenny Henk Suits: Henk Erik 2 kilo JONATHAN APPELEN 1.48 iy2 kilo GOLDEN DELICIOUS APPELEN 1,48 3 kilo INGRID MARI APPELEN, kleine 1,48 GROTE KEUS SINAASAPPELEN van de fijnste kwaliteit 20 POPPETJES zonder pit en zoet 15 SALUSTIANA’S groot van stuk 10 hele grote SINAASAPPELEN Kilo verse Bladspinazie 1 Dikke kroppen KAS SLA, 2 krop slechts Bossen radijs, bloemkool en komkommers. KILO WITLOF 98 ct. Leeuwarden - Groningen - Enschede - Hoorn - Sneek TAPIJT AANSCHAFFEN? Vraagt vrijblijvend ver tegenwoordigers bezoek. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek Op ons kantoor aan het Hoogend 22 te Sneek is momenteel een plaats beschikbaar voor een Bij voorkeur met gehele of gedeeltelijke MAVO- en/of MEAO-opleiding. Sollicitaties aan de directie van Komt vroeg! Komt vroeg! Zondag 25 maart a.s. hopen met onze lieve ouders D. Sijbesma S. Sijbesma-Veenstra hun 25 jarig huwelijksfeest te gedenken. Dat de Here hen nog lang voor elkaar en voor ons mag sparen is de wens van hun dankbare kinderen Utie Jan Joop Anna Hilie Evert Sijbe Prof. B. Fridsmastrjitte 11 Ieder die hun hiermee wil gelukwensen is van harte welkom op maandag 26 maart ’s avonds vanaf kwart voor acht in gebouw Elim te Scharnegoutum. VMVWWMVWtWVWWWWWVMiMWWWVWWMVMVMWMWtlVmVUM I b Na een kort ziekbed is tot onze grote droefheid van ons heengegaan mijn lieve toegewijde vrouw, onze goede moeder JANNEKE YNTEMA echtgenote van Hendrikus Hanenburg, op de leeftijd van 76 jaar. SINAASAPPELEN SLAGVELD u krijgt er 20 voor 1.50. Maar let op 45 voor 2.50, een hele kist vol 9.75 Wilt u grotere dan 28 voor 2.50, een hele kist vol 12.50. Of wilt u hele dikke JAFFA CYPRES super lek ker 17 voor 2.50. Hele grote JAFFA GRAPE FRUIT 10 voor 2.50 12 CITROENEN 1.— Super mooie GOLDEN DELICIOUS GOUD- REINET en mooie RODE JONATHAN 21/? of 31/2 kilo 2.50 3 kilo mooie CONFERENCE HANDPEREN 2.50 3 kilo STOOFPEREN 2 3% kilo GROTE WORTELEN 1.— 2 kilo HARDE UIEN 1.— RODE, WITTE of GROENE KOOL 2 of 3 v. 1.— WITLOF, HOLLANDSE ANDIJVIE, KOMKOM MER en kogelharde SPRUITEN. 2 kilo JONGE WORTELTJES 1.— Onze puikbeste OPPERDOEZER BORGERS kosten maar 7.25 per kist. SCHITTERENDE SPINAZIE. Dikke kroppen SLA 3 - kleinere 5 krop 1. SUMBEAM stiletto coupe sept. ’69 M. de Jong, Greate Sudein 37, Uitwellingerga, telefoon 05153-209 na 6 uur. Lekken uw zinken goten of is uw mastiekwerk weg? Bel dan 5055 en wij komen direkt en repareren het vakkundig. B. HUISMAN Fred. Hendrikstraat 48 Sneek, Tel, 05150-5055 UVMVtUMMMWUMWlUUWMWiUUVUWMVWMVWWtMWmmWV WWWWWWWVWVWVWWWVWWWWWWWWWW TWEEDE HANDS FIETSEN zijn zeer baar. Daarom hebben wij een prima fiets voor slechts 169,50 Met alles er op en er aan en een jaar garantie. FA. RODENBURG Oosterdijk 85, Sneek Tel. 2163 Ter gelegenheid van de heropening van onze zaak enkele speciale aanbiedin gen. KAZO de rage van 't ogenblik, voor slechts 0,40. EGMOND STUDIE ORGEL compleet met hoes, sna ren en 1 jaar schriftelijke garantie 55, Deze aanbiedingen zijn gel dig voor de periode van 15 t.e.m. 31 maart, ’t Huis met de Notenbalk, Sneek, Tel. 05150-2279 UW TAPIJT OP GESPREIDE BETALING? Dit kan bij ons in 18 maanden afbetaald wor den. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek WU4VVWWUWWWWWWHMWWWWWVWWW1WUUWWWMW» I i b b f i Ij I f b van de kandidaat verwachten wij dat hij over een ruime vericoop ervaring beschikt. 1718 jaar Sollicitaties gaarne naar IN ONZE BABY EN KINDERSPECIAALZAAK IS PLAATS VOOR EEN: goede smaak - leuke omgang met kinderen en accuratesse vinden wij belangrijk. Wij biedenprettig werk in ’n klein team, 5-daagse werkweek met 2 weken zomer- en wintervacantie en uiteraard een goede salariëring.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 7