o Het knalt eruit bij Godschalk! i Knallende voordeelprijzen! EL-M1OR i Voorjaarsmode 1973. Japonnen, Mantels,Blazers, Suede Blazers. Kom pijlsnel profiteren! CENTRALE VERWARMING ook zelfbouw pakketten. 11 IS IS IS HM maakt een shirt een goed shirt? 5 AUTO RIJLESSEN Maar..., ii Heb gij mij lief? STUUROP n If llooiigedag MODEHUIS Wel of niet in dienst? béste pijp KRAMER S VIS BI Dan bij OLIJ koffiedrinken Kombinatiemodeis”in"bij Godschalk. Bloesjes, pullovers, spencers, rokjes en tuinrokjes vanaf 19,95. vanaf 39,95. Grijp nu uw kans uw eigen kollektie te kompleteren tegen knallende voordeelprijzen. WARM - KOUDWATERVOORZIENLIGEN - t SANITAIR ENZ. INGEZONDEN INGEZONDEN ■i ms IE KOOP TE KOOP GEVRAAGD TE HUU DIV N Mode in positiekleding MODEHUIS MONIQUE Scharnestraat 1 „DE CENTRALE” PERSONEEL GEVRAAGD Bisambuik Nertskop, bruin Nertskop, pastel Zweeds lam Dankali saroc Kidskin, grijs VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN BIJ t B CïTDTPnn Tel. 05155-224 t Stadslaan 2a - Ijlst I I .X Soli Deo Gloria 1923 1973 Nijesyl 101a, Easthem, 10 juny 1973 ze Hr KANTOORBOEKHANDEL de Fredesfreonen, Tonus enz. F. BUREMA in de leeftijd van 61 jaar. Sneek, 9 juni 1973 zo De gezamenlijke buren. voor SVKMA.MRBMODB MH 'geo. POU SNEEK WIJDE BURGSTRAAT 6 SMEEK SNEEK: Jousterkade 8, Telefoon 4739 Op uw gemak voortreffelijk eten? Zorgvuldig bereide grillades Bar- petitrestaurant Michiel de Ruijter Kleine Kerkstraat 15-17 (centrum Sneek) is ook ’s middags geopend n.l. van 12-2 uur. 2 KAMERS v. meisje c.v. gebr. v. keuken en douche in Sneek. Brieven onder no. 215 Ik zoek voor mijn BM 16m2 TUIGAGE (Dacron) Inl. buro dezes of tel. 4235 (na 6 uur) Last van tegenwind? Sterke hellingen? Stoplichten Peugeot bromfietsen met Variomaat brengen uitkomst. Gratis inlichtingen bij: Postma, Lemmerweg 15-17, Sneek, tel. 3096 „bij de Waterpoort” Sneek, 9 juni 1973 E. Halbertsmastraat 127 De routsjinst sil hélden wurde op woansdei 13 juny middels 1.30 ure yn de Herf. tsjerke to Easthem, hwernei de béierdiging. Op Pinkstersnein hat de Heare üs jongste soan en broer Jollenstraat 10, Sneek Gelegenheid tot gelukwensen van 17-18 uur, in restaurant van der Wal, Leeuwenburg, Sneek. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen voor een naar IN DE STAD WINKELEN teJLen- mateiüaten. UW TAPIJT OP GESPREIDE BETALING? Dit kan bij ons in 18 maanden afbetaald wor den. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek SIEMENS KOELKASTEN 2 jaar garantie. Bijzonder mooi en betere kwaliteit. Kombi-kasten met meer ruimte. Op koelaggregaat 5 jaar garantie. Vele aanbiedingen. Reeds vanaf 269, FA. M. TROELSTRA Leeuwenburg 13, Sneek Sportvissers opgelet. Met Beaphar’s Lok- en Deegvoer vangt u ponden vis. Te gebruiken als lokaas en als deeg. Gratis monster verkrijgb. bij uw dierenzaak, Beaphar, Raalte. z.g.a.n. 4 pers. Otten CARAVAN tel. 05157-3190 FIAT 850 Coupé sport kl. geel, bouwj. ’69 Tel. 05154-9538 Wegens overcompleet een KODAK FILMTOESTEL Brieven onder no. 216 NYLON TAPIJT f 69,— kamerbreed Gratis gelegd met garan tie TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek Voor ons onverwacht is overleden onze buur man O. DAMSTRA J. DAMSTRA-ATTEMA Fetsje - Folkert Marijke Gosse Anneke Leeuwarden Ovet de Kelders tel. 05100-29741 Sneek Nauwe Burgstraat 13 tel. 05150-2510 VOOR alle soorten VIS BAKKER SNEEK, heeft regelmatig goede gebruikte buitenboord motoren, kom morgen eens kijken. Showroom IJlsterkade 132, telefoon 05150-2253 Bekende Levensverzekering maatschappij vraagt voor haai’ agentschap Sneek en omgeving een actieve VERTEGENWOORDIGER Sollicitaties te richten aan de distr. insp. C. de Rijke, Rhönepad 38 te Assen. D.S. 1 De veilige en af doende muggenverdelger. Werkt op 220 Volt. Slechts f 9,95 FA. M. TROELSTRA Leeuwenburg 13, Sneek t.o. Supermarkt Nieuwe Weme SNEEK Tel. 05150-3635 SIEMENS WASAUTOMATEN 2 jaar garantie. Veel degelijkheid weinig geld. Hoge inruil: 100,tot 250,-. FA. M, TROELSTRA Leeuwenburg 13, Sneek f VW-autorijschoolkombinatie I STEREO-HIFI-RADIO Nu zomerprijzen! Dit bete kent voor u 50 tot 400 voordeel! Onze speciaal ingerichte stereo ruimte biedt u een rustige zit om vrijblijvend een kijkje te nemen! Blaupunkt-Grundig-Philips Siemens-Erres-Toshiba- Dual enz. Fa. M. Troelstra, Leeuwenburg 13, Sneek De rouwdienst zal worden gehouden op woens dag 13 juni a.s. om 14.00 uur in de Oosterkerk, Jachthavenstraat te Sneek, waarna de begra fenis op de algemene begraafplaats aldaar. Gelegenheid te condoleren een half uur voor de rouwdienst. 50 jaar Goud Op vrijdag 15 juni a.s. hopen onze geliefde ouders en grootouders A. BOERSTRA en I. E. BOERSTRA-VAN DER HORST de dag te gedenken waarop zij voor 50 jaar in het huwelijk zijn getreden. ONDER DE LINDEN snelbuffet Peperstraat 2, Tel. 2654 Om af te halen: elke dag tomatensoep, per portie plm. 11. groentesoep is 4 borden 1,75 Eerste klas hotel kwaliteit Sneek: G. BURUMA-BETHLEHEM Markëlo: C. BURUMA L. BURUMA-NIJENHUIS Sneek: M. BURUMA en kleinkinderen Grote keuze GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN. Boek- en Offsetdrukkerij AGROPERS Peperstraat 9, Sneek Telefoon 05150 - 2441 Tevens zaterdags gelegen heid samen uw keus te ma ken van 10.30 tot 12.00 uur. Grootzand 4 - Sneek Gelegenheid tot abonne- mentsmaaltijden. TAPIJT AANSCHAFFEN? Vraagt vrijblijvend ver tegenwoordigers bezoek. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek roodring tekenpennen Rekenlinealen Tekenmachines Passerdozen Tekentafels en borden Lekken uw zinken goten of is uw mastiekwerk weg? Bel dan 5055 en wij komen direkt en repareren het vakkundig. B. HUISMAN Fred. Hendrikstraat 48 Sneek, Tel, 05150-5055 Na een korte ziekte heeft God nog plotseling tot Zich genomen, mijn innig geliefde man en onze vader en grootvader FOLKERT BURUMA op de leeftijd van 61 jaar. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn (Romeinen 8 31) Op 10 juny, earste pinksterdei, is samar üt üs midden weinommen, nei in sykte fan mar in pear dagen üs leave beppe-, omke-, en mouike- sizzer en neef JARING DAMSTRA noch mar 7 jier aid. En Jezus sei: lit de bern mar by my komme Nijesil 101a Drylts: beppe Marijke Abbegea: omke Wypke en tante Siep Aldegea: omke Sybren en tante Beitske neven en nichten JARING nei in sykte fan in pear dagen by üs weihelle, yn de aldens fan 7 jier en 9 moanne. Wy kinne it net bigrype, mar wolle graech birêste yn Syn hillich wollen. Nieuwe alum. ABC STA-CARAVANS 6 pers, met slaapkamer kompleet met kachel slechts 6175,— Inruil en financiering mogelijk. ABC Scharnegoutum l telefoon 05150-3996 VERVOLG- EN LOSSE LESSEN: f9.75 BTW INBEGREPEN (naturel) 1600.-min 15%: 1360,- 995,-min 15%: 845,- 1995,- min. 15%: 1695,- De anlt, de stof en dan de boord. De El-Mior boord. Met de pijll Die wijst naar wellicht de beste boord ooft op shirts gemaakt -l I5°Z zomerkorting 495,-min 15%: 420,- (hazelnoot) 950,-min 15%: 807,- 795,-min 15%: 675,- Geldig tot 1 september bij kontante betaling. Korte en lange modellen met gratis 'zomerbewaring in speciale kluis. Vraag de fraaie fotofolder 'Buiten Gewoon Bont'. ders: U hebt mensen onder U die o.m. niet kunnen onderschrijven hetgeen hier door mij, volgens gegevens der H. Schrift, is neergeschreven. U is daar door de tijden heen aan gewend geraakt, maar deze gewenning geeft geen vrijbrief tot tolerantie. Om con creet te zijn. Jezus zegt o.a.: „Ik heb de dood overwonnen. Heb je Mij lief?” Neen zegt een bekende Herv. domi nee, want dood is dood. Ik heb voor U geleden, Uw zonden gedragen aan het vloekhout, heb je Mij lief? Neen zegt een bekende professor in volle rechten bij de Herv. Kerk, en sprak de gevleugelde woorden: „Ik acht het beneden mijn waardigheid dat ie mand voor mijn zonden zou hebben moeten lijden!!” Er is een streven om de Herv. Kerk en de Geref. Kerk in elkaar te laten opgaan. Op het eerste gezicht een lof felijk streven en elders in de lande neemt dit vaste vormen aan. Maar aan enige forcering kan ik niet ont komen. Heiligt hier mogelijk ook het doel de middelen? Maar in verband met het voorgaande een concrete si tuatie: Eén van beide personen als hiervoor bedoeld, staande in volle rechten bij de Herv. Kerk zal event, na fusie eens voorgaan in die ene kerk. Dit is én theoretisch én prak tisch mogelijk. Hij zal roepen tot DE maaltijd met alles wat daar inhoude lijk mee annex is. Het spijt mij maar van mijnentwege zou ik vriendelijk bedanken met de woorden: „Dit slaat toch als een tang op een varken, neem mijn porsie maar en geef het maar aan Fikkie. Mocht het de des betreffende persoon toevallig overko men, dan hoort hij zeer bekende klan ken welke eens uit zijn eigen mond vloeide. Dank voor de preek zegt u heer Frankena, daar wil ik niets aan af doen. Ik herinner hierbij echter even aan het stukje van mij betref fende het overlijden van onze vroege re predikant Ds. Guillaume en toen ik een preek van hem aanhaalde: „Wie de Here Jezus niet liefheeft is een vervloeking”. Deze preek heb ik wel gehoord en zeg hiervan dank Ds. Guillaume voor de moed om ons ook eens het alternatief voor te houden. Je weet dan in elk geval waar je aan toe bent. U ziet tenslotte heer Frankena dat ik tracht even verder te zien, of wel met een variatie op een gezegde: „Even verder ruiken dan het vismaal- tijdje lang is! K. (Volledige naam en adres bij de redaktie bekend) SIEMENS 2 jaar garantie. Ook op radio, t.v. en kleu- ren-t.v. Zelfs de beeldbuis. Alleen bij: FA. M. TROELSTRA Leeuwenburg 13, Sneek STRAKS VAREN, NU motor laten nazien: onze monteurs zijn specia listen op het gebied van binnen- en buitenboord motoren. Levering, plaatsing, selfservice! Jachtbouw ,,'T ANKER” Sneek, Parkstraat 6, telef. 05150-7089, Kerkhoflaan 30, telef. 05150-4719 i Graag zou ik enige opmerkingen wil len maken naar aanleiding van wat de heer Frankena, IJlst de lezers van uw krant van j.l. donderdag gemeend heeft te moeten voorhouden. Dit naar aanleiding van een preek van de Snee- ker predikant ds. Van Halsema, ge houden voor het oor van Hervormde en Gereformeerde kerkgangers. Ten eerste: over de preek kan ik niet oor delen wat zijn inhoudelijkheid betreft, aangezien ik deze niet heb gehoord. Ik ga af op hetgeen de heer Franke na hieruit heeft gedistilleerd al of niet geruggesteund (event.) te weten door uitspraken van bedoelde predikant. Ten gerieve van de lezers die het of niet hebben gelezen ofwel het verge ten zijn enkele punten: De preek ging over de geschiedenis (dhr. Fr. spreekt van het „verhaal” maar met een verhaal kun je gemaks halve soms alle kanten uit) waar de discipelen van Jezus door Zijn hulp een goede vangst delen, wij zou den zeggen een goede besomming maakten. Daarna nodigde Hij hun uit voor een etentje. Tenslotte polste Hij Petrus hoe het stond met zijn gene genheid, zijn liefde tot Hem. Dhr. Fr. spreekt van een ondervraging een soort examen dus. Maar, en dat is mijn eerste opmerking: „Hier was Je zus toch geen rechter, want die onder vraagt!” Dat komt nog zoals het vers je zegt: „Nog éénmaal zal Hij ko men, als Rechter van ’t heelal! Een rechter vraagt niet „Heb je Mij lief?” Ik hoor ze al bulderen in de recht zaal!!! Uit deze geschiedenis nu heeft de heer Frankena gemeend het volgende te moeten concluderen, al weer naar aanleiding van de preek. Jezus vraagt (ondervraagt zegt dhr. Fr.) eerst niet, maar Hij roept tot de maaltijd. Daar aan verbindt hij (of mogelijk de domi nee ook?) de volgende conclusie. Wij mensen draaien de zaak vaak om. Eerst op de knieën en daarna de maaltijd. Een en ander met een ge richte bedoeling, zoals later blijkt. Nu ontgaat mij ten ene male de mogelijk heid te zien een verbinding te zoeken tussen het maaltje eten dat werd ge nuttigd (om andre redenen zou hier van heel wat zijn te zeggen, maar dat valt hier buiten) en het latere van een geheel andere inhoud getuigend ge sprek tussen Jezus en Petrus. Want wie staat hier in het middelpunt? De maaltijd of Jezus. Of wie heeft er de voorkeur de andere discipelen of Je zus? Vraagt Hij: Zeg Petrus, heb je Johannes wel lief, of Jacobus of een van de anderen of allemaal? Integen deel want als Petrus vraagt: „Maar wat zal deze verder doen, doelende op Johannes, dan zegt Jezus niets mee te maken, volg gij Mij! Echter het mensenbrein is rijk aan fantasie; zo zou ik kunnen zeggen: Och die mensen „barsten” van de honger na al dat zwoegen, (geen 40-urige werkweek) dat ze hadden wel trek aan wat. Maar met al die afleidingsmaneouvres raakt men de kern niet. Er zijn maaltijden genoeg geweest, maar toen Jezus de mensen vroeg om hun hart, hun in nerlijk, hun liefde dan smeerden hem allemaal. Zo moedeloos was Hij toen, dat Hij zelfs zijn discipelen ad viseerde: „Sluit U aan bij de massa, willen jullie ook maar niet weggaan?” Maar dan komt het triomfantelijk antwoord: Wat maalt ons de maaltijd Gij hebt woorden van eeuwig leven!!! Wij mensen draaien de zaak vaak om zegt U (en ds. v. H.?). Inderdaad geef ik dat toe maar uit n’ ander ge zichtshoek dan U. Wij willen eerst de „maaltijd” en wat daar verder onder wordt verstaan. Dan vragen wij om de goedkeuring van Jezus. Buiten het door U zo gecurveerde maaltijdje om komt eerst de allesbeheersende vraag: „Hebt gij Mij lief”. Daarna komt de opdracht dé opdracht. Zoals heel dui delijk wordt aangegeven. Het zou niet onaardig zijn geweest, wanneer ds. Van H. eens zo plompverloren de vraag onder zijn gehoor had gedaan: „Wie durft hier in het kerkgebouw zijn-haar vinger op te steken als Je zus U via mij laat vragen: „Heb je mij lief?” En desnoods om er kracht bij te zetten de tweede vinger er bij (zoals Petrus uiteindelijk na 3 x vra gen ook meende) zo waarlijk helpe mij God Almachtig. (Here Gij weet dat ik U liefheb). Echter wel lettende op de voorwaarden, de consequenties. Ver volging, verdrukking en toe maar, noem verder maar op. Het staat wel in de bijbel. Hebt gij Mij lief. Doe die vraag maar eens in het algemeen. De een zal zeggen man wat bazel je toch. Waar heb je het over. Nooit van ge hoord. Je kunt mij net zo goed vra gen heb je Mohammed of Boedha Hef. Nooit gezien. De ander zegt mis schien: nou wat een vraag, maak het niet te bont. Jezus zeg je? Wel van gehoord, een goed mens geweest naar horen en zeggen. Maar Hefhebben hoe moet dat? Zijn nagedachtenis is goed maar St. Nicolaas was ook een goed man (zegt men) 5 december denken wij nog steeds aan hem, de kinderen zingen: Sinterklaasje kom maar bin nen met je knecht enz. (gaat gemak kelijker dan: Jezus kom maar binnen in mijn hart). Maar liefhebben nou neen. Dat hoort bij je vrouw, je kin deren je werk (soms). Zo kan ik door gaan maar ik denk dat ieder die deze priemende vraag op zich af ziet ko men op zijn minslt gesproken wel eni ge bedenktijd zal vragen, voordat het antwoord komt. Heb je Mij lief. Ik heb zo de indruk, mede naar aanleiding weer van de gegevens, dat het ge sprokene is blijven steken bij de maal tijd en dat ’t vervolg niet urgent was. Eerst op de knieën. Waar slaat dat op? Ik zei reeds een uitspraak met een gerichte bedoeling, uiteindelijk slaande op het feit dat de Gerefor meerden weigerden het avondmaal te vieren met de Hervormden daar in IJlst. Ds. Van Halsema en dhr. Fran kena zijn het er beiden over eens: Dat was fout. Ik weet niet op welke gron den deze weigering geschiedde maar ik zou het zo willen formuleren, maar dan sprekende naar de geest van dfe afscheiding indertijd van de Herv. Kerk en niet naar de geest der hui dige Geref. Kerk (met name uitspra ken Prof. Kuitert, Prof. Augustijn, Prof. Lever c.s.) want dan heb ik niets te zeggen, tegen U Herv. broe- Sinds enkele maanden is er een groep je mensen bezig dienstweigeraars, po tentiële dienstweigeraars en belang stellenden (waaronder ook vrouwen), in Friesland te aktiveren. Dit gebeurt, om te komen tot een grote groep van mensen, die gaan proberen voorlich ting te geven over wel of niet in dfenst gaan, er voor proberen te zor gen dat degene die wordt opgeroepen voor de militaire dienst, een bewuste keus maakt, wel of niet te gaan. Dat men zonder de wet te overtreden kan weigeren. Dat er meer gesproken wordt over vraagstukken met betrekking tot vrede en geweld. Voor dit alles zullen over geheel Friesland verspreid, in de grote steden bureau’s worden opge richt. Nadere bekendmaking van adressen en plaatsen, volgt. En wel op 2e Pinksterdag, langs de gehele elfstedenfietstocht route. Via dit inge zonden stuk wil ik belangstellenden, zowel vóór- als tegenstanders, er op atenit maken, dat ’t inlichtingenbureau zijn plaats gevonden heeft in de Meer paal (hiervoor ook langs deze weg onze hartelijke dank). Het spreekuur is iedere donderdag van 19.00-20.30 uur in „de Meerpaal” Kleine Palen 8 te Sneek. De datum dat we begin nen is 7 juni a.s. Tot ziens in de Meerpaal. Namens - - Meijer en Tjerk Adema. LEEUWARDEN Nieuwestad 70 Vrijdagavond koopavond in ZWOLLE Diezerstraat 3 SNEEK GRONINGEN Oosterdijk 18 Herestraat 70

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 7