I Het knalt eruit bij Godschalk! Knallende prijzen voor de hele nieuwe kollektie vooral totaal-interieur Voor verwende zifters l Het HEMA-Warenhuis te SNEEK ACTIEVE VERKOOPSTERS voor de afdelingen COSMETICA LEERLING-VERKOOPSTERS B.V. WAREX (HEMA) Japonnen, Blazers, Coats, Mantels. Kom pijlsnel profiteren! HINDERWET STUUROP ALS REKLAME PIET SWIER Jpeurder 'B Wilt u een ribs uitvoering met extra stevige zit, of 'n eiken klas siek, met een uitvoering voor de meest verwende smaak. Het betere meubel, met een betere zit, in alle modellen klassiek, mo dern, of losse elementen. Maak nieuwe kleuren met de Color Mix tube van Flexa WESTER MEUBELEN VOOR VERWENDE ZITTERS. VERKOOP BIJ EXECUTIE SPEELGOED LEDERWAREN LINGERIE Denk om nieuw telefoonno. 7215 die na hun opleiding een eigen afdeling gaan beheren. RODENBURG béste pijp KRAMER'S VIS STIENSTRA'S SLAGERIJ t Maar..., voor een Ook onze afdeling GORDIJNSTOFFEN, TAPIJT en BEDDEN geeft u een ruim overzicht wat er in kwaliteit te koop is. MORGEN BIJ PIET SWIER OP DE MARKT j Kombinatfemode fc”in"bij Godschalk. Pullovers, spencers, vanaf 9,95. Bloeses, rokken, tuinrokken, sajopettes vanaf 19.95. Pantalons vanaf 29,95. g TE KOOP DIVERSEN Oosterdijk 85, Sneek aiiiiiKiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiffl BATAVUS lIBPjili'RIIM BWMIMlWLWBOillfllhlllill IIWPUilHIUJlW 'lil* HHWHWI IWI|IO»WlgVllllliMWIW|ini|'|i IJMIKI RHMillan |il|l|i |il|l||li IIBflliftWU ■gs, ..■9 J\yV 2, per S Heden overleed onze beste broer Broers en zusters Sneek, 17 juni 1973 Sneek, 16 juni 1973 2.65 HAMBURGERS, SLAVINKEN Bestellingen gaarne vroegtijdig Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Komt vroeg! Komt vroeg! vraagt voor spoedige indiensttreding 2 A. E. Meijerhof. OOSTERDIJK 34 SNEEK VERFSPECIALIST ALLÉÉN DINSDAG EN WOENSDAG 750 GRAM VERSE WORST De deurwaarder belast met de executie, Of u nu om ten gitaar, mandoline of mondorgel komt, een keuj dat we hebben! Vraag vrijblijvend inl. bij het van ouds bekende adres: ,,’t Huis met de Notenbalk” Sneek, tel. 2279 LELIJKE EEND dec. ’68 Tel. 05178-3733 Heden overleed in Bloem- kamp onze beste vriend M. v. d. Werf Wij bewaren de beste herinnering aan hem. S. Kamminga I. Kamminga- v. d. Velde Olde Ee 1, Sneek 17 juni 1973 Berustend in Zijn wil, nam God uit ons midden weg, onze lieve dochter, zuster, schoonzuster en tante Heden ontsliep in volle vrede in haar Heer en Heiland, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Correspondentieadres J. Douma Gzn, Grootzand 64, Sneek. J. M. VAN DER HEIDE-DOUMA J. DOUMA Gzn R. J. DOUMA-VAN DIJK Klein- en achterkleinkinderen Polymoren TOUR- ZEIL- en en VISBOTEN ,,’t ANKER”, Parkstraat 6, Sneek, tel. 05150-7089-4719 VRIJHEID 1056 VIAL bouw, zeer compleet met 3 stel zeilen prijs 5500,- inclusief trailer tel. 01808-820 Hoofdealer Chrysler motoren ,,’t ANKER”, Parkstraat 6, Sneek, tel. 05150-7089-4719 4 persoons BUNGALOWTENT als nieuw Rijperahemstraat 43 Na 6 uur Maandag 25 juni a.s. is het 50 jaar geleden dat onze ouders en grootouders JACOBUS KRUIS en GEERTJE HENDRIKSMA in het huwelijk traden. ELISABETH REITSMA geliefde echtgenote van Klaas Abma, in de ouderdom van ruim 40 jaar. Jesaja 55 8 en 9 Apeldoorn, 13 juni 1973 Sneek: M. Reitsma G. Reitsma-de Jong Folsgare: H. Attema-Reitsma C. Attema en kinderen Geertje Jisk Ytje-Hinke De teraardebestelling heeft 16 juni j.l. plaats gehad te Apeldoorn. HILTJE DOUMA-DIJKSTRA op de leeftijd van 81 jaar, sedert juni 1966 weduwe van G. Douma. MOLLE VAN DER WERF op de leeftijd van 86 jaar. Op donderdag 21 juni 1973 des namid dags te 14.00 uur zullen ten laste van H. Timmerarends in het bedrijfspand GEEUWKADE 15 te SNEEK worden verkocht VOOR alle soorten VIS STEREO-HIFI-RADIO Nu zomerprijzenDit bete kent voor u 50 tot 400 voordeel! Onze speciaal ingerichte stereo ruimte biedt u een rustige zit om vrijblijvend een kijkje te nemen! Blaupunkt-Grundig-Philips Siemens-Erres-Toshiba- Dual enz. Fa. M. Troelstra, Leeuwenburg 13, Sneek naar GRONINGEN Herestraat 70 GRUNDIG BANDRECORDER 4 sporen, zo goed als nieuw Tel'. 6145 BURGERWOONHUIS direct te aanvaarden Bothniakade 19 BOTINBAS en SHETLAND SERIE met en zonder kajuit ,,’t ANKER”, Parkstraat 6, Sneek, tel. 05150-7089-4719 I STRAKS VAREN, NU MOTOR LATEN NAZIEN! onze monteurs zijn specia listen op het gebied van binnen- en buitenboord motoren. Levering, plaatsing, selfservice! Jachtbouw ,,’T ANKER” Sneek, Parkstraat 6, telet. 05150-7089, Kerkhoflaan 30, telef. 05150-4719 D.S. 1 De veilige en afdoende muggenverdelger. Werkt op 220 Volt. Slechts 9,95 FA. M. TROELSTRA Leeuwenburg 13, Sneek Vrijdagavond koopavond in ZWOLLE Diezerstraat 3 Landustrie Sneek Machine fabriek Elektrotechniek BV Pampuskade 13 te Sneek 'raagt ten behoeve van één van haar medewerkers een NET KOSTHUIS met ingang van 16 juli a.s. t.o. Supermarkt Nieuwe Weme Nauwe Noorderhorne 15 Tel. 2653 SIEMENS WASAUTOMATEN 2 jaar garantie. Veel degelijkheid voor weinig geld. Hoge inruil: 100,tot f 250,—. FA. M. TROELSTRA Leeuwenburg 13, Sneek De Hema biedt zelfstandig werk in een prettige sfeer en een goede beloning! Komt u eens langs voor nadere inlichtingen. Met uw vakantie-afspraken houden wij natuurlijk rekening. Singel 80 Polyester SPORTBOOTJE 900,- gebruikt ,,’t ANKER”, Parkstraat 6, Sneek, tel. 05150-7089-4719 Zo goed als nieuwe BROMMER met nieuwe helm Worp Tjaardastraat 47 telefoon 5078 Polyester KAJUITBOOTJE met 10 pk mercury, 4400,- gebruikt ,,’t ANKER”, Parkstraat 6, Sneek, tel. 05150-7089-4719 FIAT 850 b.j. ’67 W. Muizelaar, Snekerpoort 11, Bolsward KAJUITZEILJACHT 6.50 x 2.00, DACRONTUIG i.z.g.st. 8 pk YAHAMA (petr.) A. v. Ruiten Fred. Hendrikstr. 54, telefoon 05150-5498 Dankbaar en gelukkig laten we weten dat Sjoerd een broertje gekregen heeft, die we Z- SIEMENS KOELKASTEN 2 jaar garantie. Bijzonder mooi en betere kwaliteit. Kombi-kasten met meer ruimte. Op koelaggregaat 5 jaar garantie. Vele aanbiedingen. Reeds vanaf 269, FA. M. TROELSTRA Leeuwenburg 13, Sneek FANTIC BROMMER 4 voetversn. verz. Te bevragen bij: R. Veldwiesch, Sytsingawiersterleane 5 telefoon 05150-3141 BAKKER SNEEK Niet alleen voor motoren, maar ook scheepsaccesoires, zoals stuurstoelen, R.V.S.- aanrechten, besturingen etc. Showroom IJlsterkade 132, tel. 05150-2253. Marten zullen noemen. Hielke en Mieke Feenstra-Leeuwenkamp Sneek, 7 juni 1973 a/b „Neptunus”, Woudvaart Met dankbaarheid en grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons dochtertje en zusje Boutje H. Elzinga-Tuinstra W. Elzinga Janny Teunia Akke Sibbeltje Scharnegoutum, 11 juni 1973 Achterbuorren 21 Op uw gemak voortreffe lijk eten? Bar-petit restaurant MICHIEL DE RUYTER Kleine Kerkstraat 15-17 (centrum Sneek) is ook ’s middags geopend n.l. van 12.00-14.00 uur Partij super mooie GOLDEN DELICIOUS 2^2 kg. 2.50, wilt u iets, kleinere dan 3% kg. 2.50 Mooie gave rijpe CONFERENCE HANDPEREN 3 kg. voor 2. i/2 kg. GOUDGELE ANDIJVIE en 4 dikke krop pen SLA samen 1.50 3 dikke SPITSKOLEN 1.— 2 hagelwitte BLOEMKOLEN 1.75 2 dikke bossen RODE BIETEN 1.— 3 KOMKOMMERS 1.— 1 erbij kado EXPORT TOMATEN 2.— 1 kilo mester RODE KOOL, SPINAZIE, BOS UIEN, WORTELTJES en AARDBEIEN. 9 hele dikke JAFFA GRAPE FRUIT 2.50 7 GROTE CITROENEN 1.— Volop HOLL. NIEUWE AARDAPPELEN 5 kg. 4.75 Ook nog puikbeste IRENES. SINAASAPPELEN extra Jaffa’s voor de hand, VALENCIA’S voor de pers, alles sap en spot goedkoop Hele dikke 20 of 25 iets kleinere 35 voor 2.50 DUS MORGÉN ALLEN WEER IN DROMMEN OP NAAR DE MARKT NAAR ONDER DE LINDEN snelbuffet Peperstraat Tel. 2654 Om af te halen elke dag tomatensoep, portie plm. 1 1. groentesoep is 4 borden 1,75 Eerste klas hotel kwaliteit kVWWWWUWWWWWWWlVWWWWM Heden is rustig in volle vrede van ons heenge gaan mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader MOLLE VAN DER WERF eerst weduwnaar van Antje Kappenburg, in de ouderdom van 86 jaar. Sneek, 17 juni 1973 Gaffelstraat 16 TAPIJT AANSCHAFFEN? Vraagt vrijblijvend ver tegenwoordigers bezoek. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek een revolverdraaibank, merk UROLA met 2 draadsnijkoppen, een draadtap- kop en verder toebehoren; een revolverdraaibank, merk VSS, com pleet; een centerdraaibank, merk TOSS, com pleet met motor; een RIDGID draadsnijinachine, type 535 met toebehoren een cirkelzaagmachine, merk IMET, type TL 300; een slijpmachine, merk VSF een tafelboormachine, merk AEG, D.T.R.M. een doorslijp-afbraakmachine, merk BOSCH met diverse schijven. De vérkoop geschiedt a contant zonder opgeld. De goederen zijn een uur voor de vér koop voor een ieder te bezichtigen. Gelegenheid tot condoleren, dinsdag 19 juni a.s. van 19.00 tot 19.30 uur in Thalita Koem, Singel 44. De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 20 juni, 2 uur vanuit Thalita koem, op de Alge mene Begraafplaats. Grote keuze GEBOORTE- en HUWELIJKSKA ARTEN Boek- en Offsetdrukkerij AGROPERS Peperstraat 9, Sneek Telefoon 05150 - 2441 Tevens zaterdags gelegen heid samen uw keus te ma ken van 10.30 tot 12.00 uur. UW TAPIJT OP GESPREIDE BETALING? Dit kan bij ons in 18 maanden afbetaald wor den. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek Sportvissers opgelet. Met Beaphar’s Lok- en Deegvoer vangt u ponden vis. Te gebruiken als lokaas en als deeg. Gratis monster verkrijgb. bij uw dierei'zaak, Beaphar, Raalte. Gelegenheid te condoleren woensdag 20 juni a.s. ’s avonds van 7-8 uur in Fredehiem, Klein- zand 18 te Sneek. De rouwdienst zal worden gehouden op don derdag 21 juni a.s. ’s middags om 2 uur in Fredehiem. Ben handig met boodschap pen doen. Sta altijd voor u klaar. Ook als het slecht weer is. Heet Peugeot brommer. Sta nu bij: Postma, Lemmerweg 15-17, Sneek, tel. 3096 „bij de Waterpoort” reparatie binnen- en buitenboordmotoren ,,’t ANKER”, Parkstraat 6, Sneek, tel. 05150-7089-4719 Lekken uw zinken t oten of is uw mastiekwerk weg? Bel dan 5055 en wij Komen direkt en repareren het vakkundig. B. HUISMAN Fred. Hendrikstraat 48 Sneek, Tel. 05150-5055 Gelegenheid te feliciteren op zaterdagavond 28 juni a.s. van 8.00-9.30 uur aan de Oppenhui- S zerweg 1!/ te Sneek. Maandag 25 juni afwezig. f TELEFOON 05150.4852 J D. van der Werf-Kappenburg M. van der Werf M. van der Werf-Groenhof J. van der Werf T. van der Werf-Steigenga Klein- en achterkleinkinderen Burgemeester en wethouders van Sneek maken bekend, dat bij hen zijn ingekomen en ter secre tarie dier gemeente, IVe afdeling, Markstraat 17 (beneden), ter inzage liggen verzoeken van: 1 Wouda's Mengvoeders B.V., Koopmans- gracht 52a, alhier, om ingevolge het be paalde in artikel 6a van de Hinderwet in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, gelegen op het perceel Koopmansgracht, alhier, kadastraal be kend gemeente Sneek, sectie C no. 3971, voor welke inrichting reeds vergunning werd verleend, een nieuwe, de gehele in richting omvattende, vergunning te ont vangen; H. P. Feenstra, Prins Hendrikkade 6-7, alhier, om vergunning ingevolge de Hin derwet te ontvangen tot het oprichten, in werking brengen en in werking hou den van een automobiel- en garagebe drijf met 4 electromotoren met een totaal vermogen van 12 pk., gelegen op het per ceel Prins Hendrikkade 6, kadastraal be kend gemeente Sneek, sectie B nrs. 3415 en 4075. Gedurende tien dagen na de dagtekening van de ze openbare kennisgeving bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwaren tegen het verlenen der vergunning in te brengen bij het ge meentebestuur. Bovendien zal op dinsdag, 3 juli 1973, des middags te 12.00 uur in het gemeentehuis, alhier, een open bare zitting worden oehouden, waarin mondelino bezwaren tegen inwilHning van het verzoek kun nen worden ingebracht Sneek, 18 juni 1973 Burgemeester en wethouders voornoemd. B. van Haersma Buma, burgemeester G. Middeldorp, l-secretaris «©dsehallh Vrijdagavond LEEUWARDEN SNEEK Nieuwestad 70 Oosterdijk 18

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 7