I Q Beweringen dat dieselrijden niet meer loont zijn uit de lucht gegrepen. Mercedes bewijst dat Nederlandse Credietbank SAILHORSE B.V. BON n n i Hoeveel huur vraagt u voor uw geld... ft s MARKTHAL GA SIEMENS SIEMENS SIEMENS 2 JAAR VOORDEELTIP Mercedes Diesel.Klasse als geenander. 22,- 2 5 M M FA.M.TROELSTRA JACHTENBOUWMIJ. SAILHORSE B.V. GARANTIE! SSL [OTAX 3344 5 AÜTO RIJLESSEN 3750 IJ Ij rn 1 Cl. ERVAREN VERFSPUITERS b. KONSTRUKTIEWERKERS zonnejurkje, m. 38-46 1 DE GROOTSTE KEUS GROENTEN EN FRUIT HEEFT U IN DE tipprijs SNEEK Open haarden om zelf in te bouwen uit voorraad leverbaar. K. Hutting Aann.- en Handelmij. GREBE B.V. - SNEEK „MUZIEKSCHOOL VOOR SNEEK EN OMSTREKEN" GEMEENTE WYMBRITSERADEEL vrijdag 22 juni 1973 OPSLAGRUIMTE ZONWERING Fa. Noorder zonweringbedrijf, Betaling abonnementgeld FA. DE JONGE EN CO. c. MEDEWERKERS d. MEDEWERKERS ^«41 BHéb BOVENDIEN VELE AANBIEDINGEN LEEUWENBURG 13 EN HOGE INRUIL. L Wasapparaten Koelkasten Stofzuigers Huish. apparaten Radio - Stereo - Hifi Zwart-wit en kleuren T.V. Een waarmerk voor kwaliteit, luxe en komfort. Moderne vormgeving Duitse degelijkheid voor betaalbare prijzen. Wij zijn hiervan overtuigd, en daarom op dit wereldmerk 2 jaar schriftelijke garantie, met optimale service! Licht geprijsd en met veelkleurige bloemetjes op een wit of ecru fond. Luchtig en vrolijk, bloot zoals het moet. En nog makkelijk in de was bovendien. Overtuigt ook u zich van onze zekerheid en komt vrijblijvend deze Siemens producten bezichtigen en wij zullen u graag uitge breid advies geven. TEL. 05150-2468 iiffliiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiifflim Alleen brf „DE CENTRALE” A V- 7 f Sneek, 18 juni 1973. Voor de funktie onder b is een technische opleiding op L.T.S.-niveau noodzakelijk. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken van I o MODEHUIS 1.98 1.65 1.65 1.98 woensdag t/m vrijdag zo lang de voorraad strekt Een grandioos verkoopsucces van onze „SAILHORSE” en „SAILHORSE GLIDER” heeft ons genoodzaakt over te gaan tot ver doorgevoerde auto matisering en uitbreiding van ons bedrijf. Als gevolg hiervan hebben wij op korte termijn plaatsingsmogelijkheid voor onderstaande funkties: ff SNEEK: Jousterkade 8, Telefoon 4739 DAG EN NACHT s co CO o iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl Rechtstreeks aan particulier Event, door ons in te bouwen. Voor zelf afhalen nog eens 15- korting Toutenburgstraat 6, Leeuwarden Telefoon 05100-30180 Wij bieden: Prettige werksfeer. Hoog salaris. Eigen vervoer. Bedrijfskleding. Willem Lodewijkstraat 913 Telefoon 5215 Het dagelijks bestuur van de „Muziekschool voor Sneek en Omstreken” maakt bekend dat op don derdag 21 juni 1973, 's avonds om 8 uur in het stadhuis van Sneek een openbare vergadering plaats vindt van het algemeen bestuur van de „Muziekschool voor Sneek en Omstreken”. Sneek, juni 1973 Het dagelijks bestuur voornoemd, B. van Haersma Buma, voorzitter G. Middeldorp, secretaris Burgemeester en wethouders van Wymbritsera- deel maken bekend dat op de gemeentesecretarie, het ontvangerskantoor en het bureau gemeentewerken te Oppenhuizen voor het publiek zullen zijn gesloten. Voor dringende aangelegenheden betreffende de burgerlijke stand bestaat gelegenheid van 910 uur v.m. Leeuwarderweg 3—4, Akmaryp, telefoon 05668 - 312 of 425. VERVOLG- EN LOSSE LESSEN; f 9,75 BTW INBEGREPEN' NAAM ADRES WOONPLAATS: r Te huur gevraagd in of in de naaste omgeving van Sneek, gedeeltelijk onder dak. VW-autórijschoolkombinatie Vraag nu prijs voor onze „DOE HET ZELF” ALUMINIUM ROLSCHERMEN. Bekleed met „Ticino” Dolan markiezendoek, in 6 kleuren, tegen een ongelooflijk lage prijs. Tevens opnieuw schilderen en overkleden van uw markies. Komt u kijken in onze toonkamers. GLEIBAKKERIJ 8-9, BOLSWARD, TELEFOON 05157-2488, b.g.g. 3466. Tot 1 juli stéllen wij onze abonne’s gaarne in de gelegenheid het abonnementsgeld voor het tweede halfjaar 1913 op onze girorekening 932730 (ten name van H. Doevendans B.V. Sneek) bij te schrijven of per bank te betalen. Hoe langer u het verhuurt hoe meer uw geld u oplevert. Zoekt u een goede huurder? Kom dan bij de Nederlandse Credietbank. U kunt er zelfs 7%% op verdienen. Het enige wat u moet doen is: Het woord verhuren vervangen door sparen en verdienen door rente. Dushoe langer u spaart hoe meer rente u krijgt. En als we het dan toch over sparen hebben, de Nederlandse Crediet bank heeft een heel bijzondere spaarrekening voor uAktief sparen met klimmende rente. Anders dan anders en erg aantrekkelijk 1U beschikt altijd met een maand over uw geld. 2. U bent elk ogenblik zeker van uw rente. 3. Uw rente klimt 2x per maand (tot 71/2.%). 20 SINAASAPPELEN vol sap 11/2 kilo GOLDEN DELICIOUS 1’/2 kilo WINSTON ORANGE 15 JAFFA SINAASAPPELEN DE GROENTEN ZIJN NU STUKKEN GOEDKOPER 2 grote kroppen sla 48 ct. kilo bladspinazie 65 ct. kilo andijvie 58 ct. grote bloemkool 1.25 2 kleinere bloemkolen 1.00 grote komkommer 48 ct. 2 stuks voor 65 ct. dubb. dik bos rabarber 68 ct. en volop AARDBEIEN NIEUWE AARDAPPELEN opperdoese ronde kilo slechts 1.25 EN NOG VELE ANDERE KOOPJES VINDT U BIJ: Johan Willem Frisostraat 22 Sneek B.04.2 Zend mij een folder met alle gegevens over sparen bij de Nederlandse Credietbank I in onze afdeling beslagmontage. voor diverse werkzaamheden. Stuurdezebonineen envelop zonder postzegel aan Nederlandse Credietbank (Afdeling Marketing) Antwoordnummer 5857 Amsterdam. i i Leeuwarden K Over de Kelders Sneek Nauwe Burgstraat 13 Leeuwarden - Groningen - Enschede - Hoorn - Sneek Een liter benzine kost straks al bijna 80 cent. Een liter dieselbrandstof minder dan de helft: net even 38 cent. Voordelig voor de diesel: die lage brandstofprijs is mede een oorzaak van z'n lage kilometerprijs. Maar lang niet de enige oorzaak. Er zijn méér factoren die de kilometerprijs van een diesel laag houden. Dieselrijden blijft aantrekkelijk Dat geldt vooral voor een Mercedes Diesel,met z'n „stille"2000of 2200cc motor, die een maximum aan rendement geeft en gebouwd is voor een zeer lang leven. En bo vendien bijzonder zuinig is: per liter brand stof legt een Mercedes Diesel maar liefst zo'n 30% meer kilometers af dan een vergelijkbare benzinewagen. Maar een Mercedes Diesel heeft nog meer te bieden. Een bijzonder dege lijke, op een lange levensduur berekende carrosserie, die helemaal is gebouwd op veiligheid. Verder een enorm komfort, een voortreffelijke vering, een excellente weglig- AGAM B.V., Postbus 2088, Utrecht, tel. 030-451911, verstrekt u graag een kosten - calculatie en dealerlijst Mercedes Diesel, al bij 30.000 km per jaar* Rijden in een Mercedes Diesel wordt, vergeleken met een benzinewagen uit de 12- mille klasse, al bij 30.000 km per jaar aan trekkelijk. Wie de vaste en variabele kosten naast elkaar zet (voor een Mercedes 200D resp. 3728 en 16,36 cent, voor een benzine wagen van 12.000 resp. 2969 en 19,42 cent excl. BTW) ziet dat een Mercedes Diesel al bij 30.000 km per jaar 0,5 cent per kilo meter goedkoper is. Een verschil dat bij hogere kilometrages natuurlijk steeds groter wordt. Rekent u maar 'ns uit wat voor belang- rijke besparingen dit oplevert. Beweringen dat dieselrijden niet meer ff O loont, zijn uit de lucht gegrepen. ging en rij-eigenschappen (Diesel GTI). Al die factoren spelen hun rol in de lage kilometerprijs. Omdat ze samen resulteren in een lange levensduur voor uw Mercedes Diesel. En daarmee de afschrijvingskosten laag houden. Ze zorgen ervoor dat Mercedes dieselrijden lonend blijft. ög (s>a «>oGa ^07^ O (U ALLEEN DINSDAG EN WOENSDAG: 750 GRAM VERSE WORST f 2.65 WALTA'S SLAGERIJ Nauwe Noorderhorne 1 Telefoon 2453 Kook- en leverworst verse kip Wij zijn zaterdags na 5 uur gesloten. P.S. Alléén telefonische bestellingen opgegeven vóór 8.30 uur worden dezelfde dag nog bezorgd ^>111 l»»(k

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 8