I I s marten poepjes f TE KÓÓP GEVRAAGD TE KOOP IE HUUR PERSUNEEl GEVRAAGD PERSONEEL AANGEB DIVERSEN WONINGRUIL TEN CATE VERZEKERT ALLES! LUCHTBEDDEN 5 MEVR. B. VAN DER KOOI A. KOENEN—VAN DER KOOI R. H. KOENEN S. VAN DER KOOI erg MUNTEN, PENNINGEN, 12 betere Gjin blommen - Gjin taspraken ek us onder- gr. bont- maand 10 Wegens omstandigheden een ZN, 1 FAMILIE ROEL BIJL Koetshüsleane .8, Woudsend het ver en Onverwacht is van ons heengegaan onze lieve Vader en Grootvader Een blank gelakte mahonie houten 16 m2 met dektent en dacrontuig. Zeilklaar. Wijnja, Kaatsland 120 DAMESBROMMER PEUGEOT 102 Tel. 05155-371 GELOOIDE HUIDEN enz. Tel. 05150-2737 Aantrekkelijke winstgeven de bezigheid voor dames met eigen tijdsindeling Inl. Postbus 806 Leeuwarden ling matroos op binnen schip 200 ton, meest noor delijke vaart. Zondags vrij Aanbiedingen S. Tiemersma p.a. Molenweg 51, Joure afwerken van uw vakantie foto's. Eet meer fruit, maar span Outspan uit Wereldwinkel Zoekt u iemand die uw vloerbedekking legt of uw meubels opnieuw stoffeert ook antiek, stuur dan een Eet meer fruit, maar span Outspan uit Wereldwinkel Wilt u van een lekkere rijsttafel genieten Ga naar PROCEE daar vindt u geen nieten N. Noorderhorne 16 blijvende prijsopgaaf naai Willem v. Arkel Woudvaartkade 7 Aan blijf TENTEN en G. Yntema J. W. Frisostraat 31, Sneek Tel. 05150-6353 SIJBREN VAN DER KOOI in de ouderdom van 82 jaar, sedert 1928 weduwnaar van Trijntje Ferwerda. Sneek, 2 juli 1973 Bovenslag 13 Wegens ziekte VW, prima onderhouden, ziet er uit als nieuw, met schuifdak en 5 nieu we banden. Billijke prijs. Schierstins 94, Sneek Tel. 05150-3794 VW 1200, bj. 1964 G. Kroes, Folsgare 9 MODERN WIEGJE en KINDERWAGEN Albardastraat 11, Sneek Koopje! Wegens overkompleet GRASMAAIMACHINE 3 mnd. oud, prijs 40. Ammerlaan, Meliere 83 Sneek (liefst na 18.00 uur) KAPTEYN MOBYLETTE, TROUWJURK m. 42-44 J. Bremerstraat 19, Balk SOLEX en een BUITENBOORDMOTOR Kerkhofslaan 22 VW de LUXE, 1963 event, met radio De Bourbonstraat 58 Sneek 8 pk CRECENT met vrijloop en VISBOOT met 3 pk Johnson Tel. 5164, na 18.00 uur PUCH Wijde Noorderhorne 11 Tel. 2263 ANTIEKBEURS „FRIESLAND" iedere zaterdag en zondag Geopend vanaf 11.00 tot 18.00 uur, o.a. jachtkasten, BROMMER Scherwolderhemstraat 41 UW TAPIJT OP GESPREIDE BETALING? Dit kan bij ons in 18 maanden afbetaald wor den. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek BROMFIETS HELMEN voor dames en heren. „RALLYE” Kleinzand 71, Sneek Tel. 05150-7583 OPEL KADETT, bj. 1968 Kaatsland 138 BRUIDS REPORTAGES geheel kleur. Niet duurder dan zwart wit bij Reportage specia list FOTO TEERENSTRA Age Pierssitraat 29 Tel. 05150-6953, Sneek Gratis af te halen JONGE POESJES Edo Jongamastraat 175 FOTO JULIUS VAN DIJK Kleinzand 54, Sneek VAKANTIEHULP van 822 juli Circa 16 jaar M. Grondisma H. Sytstrastraat 3 VERKOOPSTER. Stellingwerf! Schoenen Wijde Burgstraat 8, Sneek Gratis af te halen een HONDJE 9 mnd. oud G. Nautastraat 25 Gevraagd een FLINKE JONGEN AUTOSLOPERIJ DE WATERPOORT Laard en Zaard 3, Wij kopen: ANTIEK, INBOEDELS, TEGELTJES. De Doofpot Hoogend 30, Sneek Tel. 6077 FOTO’S Kinderseries aan huis Ook voor een enkele foto Reportage specialist FOTO TEERENSTRA Age Persstraat 29 Tel. 05150-6953, Sneek ATTENTIE Antiekhandel Het Schipperke Singel 4, Sneek Tel. 6992 ANTIEKBEURS „FRIESLAND” iedere zaterdag en zondag Geopend vanaf 11.00 tot 18.00 uur, o.a, jachtkasten, secretaires, vitrines, tafels, stoelen, veel porselein, ke tels, wapens, grote sorte ring Perzische tapijten, zilveren en gouden siera den. In de antieke boerderij, plm. 1670, t.o.v. raadhuis in het prachtige dorp Langweer. Inl.: 05150-6077 ATTENTIE Antiekhandel het Schipperke Singel 4, Sneek Tel. 05150-6992 TIMEX ’s werelds meest gekochte horloge reeds vanaf 26,— WIERDSMA, Grootzand 44 Van A tot Z alles vindt u bij ons voor uw boot of caravan. ,,’t ANKER”, Parkstraat 6 Sneek, tel. 05150-7089-4719 BEL OTTE VOOR LEKKAGES aan uw dakgoten en mas- tiekdaken. Laat dit doen door een er kend loodgietersbedrijf. Koopmansgracht 26 Sneek, Tel, 05150-3531 PERSOONLIJKE LENINGEN, FINANCIERINGEN (tot 100 pet.). Zit u om wat geld verle gen. Bel dan direkt 6-5-1-7 Finan, kantoor R. M. Dijkstra Kaatsland 72, Sneek Tel. 05150 - 6-5-1-7 Westerduin aan strand Kamers a 17.50 p.p. minimaal 7 dagen 20% kort. Tel. 023-252603 of 02517-664 VERHUUR- GELEGENHEID: jaquetcost.. costuums. bontcape, bruidsjonker, enz. L. v. d. WERF Kruizebroederstraat 29 Sneek Op Gods tijd heeft Hij van ons weggehaald, na een droef, maar moedig lijden, onze lieve tantezegger en nicht JOHANNA AKKE DE VRIES oud 42 jaar. Sneek, 30 juni 1973 Wegens omst. z.g.o.h. CITROEN 2CV4 bj. 1970, billijke prijs Overweg 9, Sneek Na 18.00 uur WITTE TROUWJAPON m. 38 Kloosterhof 27 Na 18.00 uur Ideale JEUGDZEILBOOT 3.15 m. x 1.42 m. met emmertuig Prijs f 1225,—. ,,’t ANKER”, Parkstraat 6 Sneek. tel. 05150-7089-4719 RENAULT R4. 1963 Te bevr. Blom Kapelstraat 58 Tel. 05150-5095 TAUNUS 20 M TS i.pr.st., type 1967 Van Akker W. Frederikstraat 2 Sneek Wegens ziekte STALEN KAJUITBOOTJE met b.b.motor, 6V2 m. lang, vaarklaar Te bevragen: D. v. d. Meer, Gaffelstraat 32, Sneek Nog enkele LABRADOES RETRIEVES met stamboom, 8 w. oud. M. de Vries Vrijbuiterstraat 10, Sneek Tel. 05150-3244 VRIJSTAANDE WONING of BOERDERIJTJE max. 15 km. van Sneek Tel. 05150-7332 vraagt alle SLOOPAUTO’S. Tevens aangeboden alle SLOOPONDERDELEN gespecialiseerd in lelijke eend. Diefstal Elke nieuw gekochte fiets bij LOOPER kan tegen diefstal verzekerd worden voor slechts 6,24, LOOPER Kruizebroederstraat 48 DE GROOT MOTOREN Revisie en inbouwbedrijf, Voor al uw reparatie en inbouwwerk, in- en ver koop van motoren. Uitwellingerga, Tel. 05153-286 na 18.00 uur 05150-7026 Grote keuze GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN. Boek- en Offsetdrukkerij AGROPERS Peperstraat 9, Sneek Telefoon 05150 - 2441 Tevens zaterdags gelegen heid samen uw keus te ma ken van 10.30 tot 12.00 uur. per liter flacon f 4,95 KROON - HOEK SINGEL (afd. zeildoek) ACCU’S met 30 pet. korting en 2 jaar garantie en gratis montage. FEENSTRA’S AUTOSHOP Kleinzand 76, Sneek Tel. 5446 KUNSTGEBITTEN REPARATIES Sneller, beter en VERHUUR VAN TROUWCOSTUUMS Maatkleding, maatconfectie, confectie, herenmodes. PIETERSMA Grootzand 49, Sneek SIMCA 1000, 1967 200,—, TAUNUS 12M, 1964, 250,—, AUDI, 1966, 350,—. Oasingaleane 29 Langweer RUIM HUIS met garage of ruimte hiervoor tot plm, 60.000.—. Tel. 05116-1618 Let op! MG-B SPORTWAGEN heel mooi en snel spaakw., radio, mistlampen slechts 2250, CITROEN IDEAL heel mooi, radio, 1967 f 1450,—. FIAT 1500 COMFORT 1968, slechts 550,—. 2x OPEL KADETT, 1965 a 450,—. Inruil en financiering Parallelweg 10 A* Nog te huur 5 T’ERS. CARAVAN met tent, midden in de Gaasterlandse bossen, van 14-28 juli en na 11 aug. f 90,— en 80,— per week Brieven niet bellen onder nr, 52 Fa. Gebr. Muizelaar boekhandel Hoofdstraat 10, Koudum Te huur wegens omstandig heden van 7-28 juli 4 PERS. MOTORDIESEL- KRUISER en 16 M2 B.M. E Halbertsmastraat 14 Sneek, Tel. 05150-5594 SALONBOTEN te huur voor grote en kleine gezel schappen Rondvaartbedrijf M. Harder Tel. 05150-3192 - 7314 ANCHOR EXTRA preparaat voor het water- van tenten, Foar de folie bilangstelling by it bitinken fan üs sul veren houliksdei sizze wy eltsenien, ek namtnens üs bern, hertlik tank. Jim ha dy dei sa foar üs mak ke dat wy dy nea wer for- jitte sille. H. Sdhraa N. Schraa-Visser Woudsend, july 1973 De Kamp 7 Hjoed is rêst üs leave Mem en Beppe ANTJE DOTING, goed 78 jier aid, sünt 1954 widdou fan Symon Jeltema. Boalsert, 2 july 1973 Forpleechhüs „Bloemkamp" Slikkerveer, Electrostraat 3: J. JELTEMA P. JELTEMA—HOMMES Margrieta Symone Vaassen, Lindenoord 28: A. MEINTEMA—JELTEMA IJ. MEINTEMA Antke Ima Simon Bonne Marrit De biërdiging is fêststeld op freed 6 july o.s. om 1 ure üt de Herfoarme Tsjerke to Ysbrechtum. Let op! Wij ruimen op Mooie vakantie auto’s HONDA N 600 mini model 1969 als nieuw van 1550 nu f 1350, VOLVO AMAZONE type 1965 puntgave auto’s van 1150,nu f 900,—. Inruil en financiering Nota. Pr. Hendrikkade 12 Tel. 2805 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje Bernhard Peter Egbert en Akke Riem ter Horst Petra Oppenhuizen, 30 juni 1973 Reinardastraat 15 VERHUUR voor trouwgelegenheden moderne jacquets, colberts, pantalons, grijze en zwar- Voor doe-het-zelver: IJZEREN SCHOUW met houten opbouw, plm. 6 meter lang. Te bevr.: Schouwstraat 13 Sneek, Tel. 2304 GROTE RUBBERBOOT geschikt voor motor en een Hond, kat of ander pels- piekezijistraat 2, Tel. 6762 NATO-JACKS en PARKA JASSEN Fa. DIJKSTRA EN hoek Kleinzand Jousterkade, Tel. 3234 Speciale aanbieding: Agfamatic 50 van 56,50 voor 50, Agfamatic 100 van 89,50 voor 81,50. Agfamatic 200 van 124, voor 112,50 met tas. Agfamatic 300 van f 179, voor 165,— Alles compleet in geschenk- verpakking. FOTO JULIUS VAN DIJK Kleinzand 54, Sneek NYLON TAPIJT f 69,— kamerbreed Gratis gelegd met garan- plm. 15—16 jaar als leer- tie TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek SIEMENS WASAUTOMATEN 2 jaar garantie. Veel degelijkheid voor weinig geld. Hoge inruil: 100,— tot 250,—. FA. M, TROELSTRA Leeuwenburg 13, Sneek FIAT 850 COUPE, 1969 kleur geel, abarth uitlaat, spoorverbr., nieuwe banden Tel. 05154-9538 .RALLYE’ Autoradio en stereo recorders. Niet de goedkoopste maar wel de beste. Met garantie Bolsward, tel. 05157-3702 zijn we niet kinderachtig. Grote keuze kwaliteits- muziek bandjes. Vanaf f 17,50 Kleinzand 71, Sneek Tel. 05150-7583 C. KINGMA die meer dan 25 jaar als chef-constructeur aan ons bedrijf verbonden was. Wij hebben hem in die tijd leren waarderen als een toegewijde, integere kracht, die wij node zullen missen. Direktie Machinefabriek W. Hubert en Co. b.v. Sneek, 2 juli 1973 Een kleine AKKRUMER JOL koper genageld, en BUITENBOORD MOTOR merk Johnson, 3,5 pk Te bevragen bij de heer Appeldoorn, Nieuwe Jachthaven dier HAARUITVAL? Dan LAVITA toedienen, waarna glan zende vacht, geen haren meer op kleding, tapijten enz. Verkrijgbaar via die renzaken. Gratis dokumentatie op aanvraag. Geco, Postbus 7, Raalte Leuke CITROEN AMI 8 km.stand 38000 km. Prijs 2500,—. Fa. Nieuwenhuis Taxi-bedr. Sikko Sjaerdemalaan IJlst, Tel. 05155-294 TOURSPEEDBOOT m. 28 pk motor w.ski’s, secretaires, vitrines, tafels geheel i.g.st., moet weg F. ten Cate, Partuurstr. 18 BATAVETTE i.pr.st. SOLEX. EIKENH, BOOT 9 x 2.30 moet opgeknapt worden. ELEKTR. HEGGESCHAAR. BOUVIER kamp, afstamming. DALMATIENER met stamboom. Boetsstraat 2 Tel. 4639 Te koop wegens aanschaf kort model een i.g.st.v. 5 pk SEAGULL BB MOTOR lang model, vrijloop, royale benzinetank, schroef, 550, Te bezichtigen bij havenmeester Sneker jachthaven Tel. 05150-3089 zoeken wij voor onze erg kaartje voor geheel vrij- lieve (middelgrote) hond een goed TEHUIS. Hij is plm. 18 mnd. oud. Schouwstraat 13, Sneek Tel. 2304 VERKOOPSTER plm. 17 jaar, voor juli en augustus. Bruna Boekhandel Galigastraat 23, Sneek Tel. 3074 G.o.h. BANKSTEL, SALONTAFEL, ASTRON. TELESCOOP D is 60 F is 710, 2 occul. 35 x 120 x en zonnefil, verstelb. driepoot. Furmerusstraat 400 Sneek GRAVURES, SCHILDERIJEN, KLOKKEN, PORSELEIN, TIN en overige betere ANTIQUITEITEN Numismaat Kunsthandel dicht maken ,DE SNEEKER VLIEGER’ dekkleden^ markiezen enz, Jille B Wwesterhof Nauwe Noorderhorne 18 Tel. 7198 b.g.g, 6866 VAKANTIEHULP voor camping- administraiie Aanm. Jachthaven De Domp I havenmeester J. Appeldoorn LEERLING BANKETBAKKER-KOK Lunchroom Patisserie Royal Grootzand 10, Sneek Tel. 05150-2688 allen die bij mijn ver in ’t thuiskomst bloemen en Oosterwolde: J. WESTERVELD N. WESTERVELD—KLOOSTER Zelhem: Sneek M. VAN DER KOOI—BOS en kleinkinderen Gelegenheid tot condoleren donderdagavond 5 juli a.s. van 20.00 tot 20.30 uur in „Talitha Koem”, Singel 44 te Sneek. De crematie zal plaatsvinden vrijdag 6 juli a.s. om 10.00 uur in het crematorium te Goutum bij Leeuwarden. Vertrek vanaf „Talitha Koem” om 9.15 uur. stoelen, veel porselein, ke tels, wapens, grote sorte ring Perzische tapijten, zilveren en gouden siera den. In de antieke boerderij, plm. 1670. t.o.v. raadhuis in het prachtige dorp Langweer. In.: 05150-6077 TAPIJT AANSCHAFFEN? Vraagt vrijblijvend ver tegenwoordigers bezoek. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek bliken fan ünderfoun Met leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze zeer geachte medewerker de heer Met leedwezen geven wij kermis van het over lijden van onze geachte collega CORNELIS KINGMA. Zijn vriendelijk karakter zal nog lang in onze herinnering blijven voortleven. Sneek, 2 juli 1973 Personeelsver. Hubert”, Sneek JOPPERS en MONTY-COATS (houtje-touwtje) FA. DIJKSTRA EN ZN. Hoek Kleinzand Jousterkade, Tel. 3234 TRITON BUITENBOORD MOTOREN 4, 5V2 en 7% PK De betrouwbare Canadese buitenboordmotor. Hoge kwaliteit, lage prijs Ook diverse andere merken motoren leverbaar tegen interessante prijzen. Alberda’s Jachtwerf, Nijezijl, tel. 05155-458 „RALLYE” ACCU’S 30 pet. korting en 2 jaar garantie. Uitlaten 20 pet. korting. Banden uit voor raad. Schokbrekers gratis mon tage of 15 pet. korting. Kleinzand 71, Sneek Tel, 05150-7583 POLYESTHER BOTEN „Shetland” en „Botinbas” uit voorraad leverbaar. ,,’t ANKER”, Parkstraat 6 Sneek, tel. 05150-7089-4719 Voor de betere PASFOTO ook direct klaar om mee te nemen. FOTO OBBEMA Grootzand 12, Sneek EIGHT TRACKS nu ruime sortering bij MINKEMA nen, grijze vesten, capes, enz. Grote sortering Fa A. GERLACH K. Hoogstraat 16 Leeuwarden Tel. 05100-27176 DAMES GRIJP DE WINST! Nu tijdelijk deze 20% zomerkorting. Duizenden korte en lange BONTMANTELS bonthoeden, -colliers. Nu kopen en in de winter betalen. Gratis bewaren. 3 jaar waarborggarantie: Desgew. zeer soepele kre- dietservice. De grootste en van Kampen MAEIKE VERSTEEGKINGMA COR VERSTEEG Bedum: JELSKE LA VERMAN—KINGMA BARTLE LA VERMAN Snits: AENT KINGMA Snits, 2 july 1973 Loaijengeasterleane 328 Gelegenheit to condolearjen tongersdei fan 19.00-19.30 üre yn „Talitha Koem”, Singel 44, Snits. De routsjinst wurdt halden op freed 6 july om 14.00 üre yn de „Oosterkerk”, Leeuwar-* derkade to Snits. 8 oant 10 üre yn Hanenburg to Snits. Drylts, july 1973 J. Nooitgedagtstrj, 9 KAJUITZEILJACHT 6 x 2,05 x 0,85 m. type Waarschip 600, 3 jaar oud, geheel compl, inch b.b.motor, zomer- en win tertent enz. slechts 10.500,—. D. C. van Delden Bonningastrj. 61 Oppenhuizen Tel. 05150-6506 Wij zijn erg blij met de geboorte van onze dochter. Haar naam is Miranda Jeanette Abel en Klaske v. d. Velde Heerhugowaard 1 juli 1973 J. v. d. Weydenlaan 14 Wegens ziekte te koop een i.pr.st.v. MOTORKRUISER 7.00 x 2.40 mtr. compl. met r.v.s. aanrecht watertank 100 1. enz, enz. Vraagprijs 15.000, Tel. 05150-5867 FRIESCHE JACHTCENTRALE Nog te huur vanaf 7 juli tot 11 augustus, enkele 16 m2 (vergrote B.M.-ers) Inlichtingen Egon Brenninkmeijer Heeg, Tel. 05154-2412 (financiering mogelijk) DUITSE HERDERSHOND teef: zwart-geel. v. Kazan v. Benjoritohof, m. Horthese f.i. Fryske Gea. F. Postma Scherhemstraat 44 Sneek ziekenhuis en met bezoek, fruit hun be langstelling hebben betoond betuig ik mede namens mijn Ook gouden tanden. Kapper P. Kroese Houkeslootstraat 41, Sneek Tel. 7514 POLYESTER EN GLASMAT voor het maken en repare ren van boten, caravans, daken, zwembaden, vijvers, douchecellen, etc. Billijke prijzen en gratis advies. ALBERDA’S JACHTWERF. NIJEZIJL 74-75 Tel. 05155-458 SIEMENS KOELKASTEN 2 jaar garantie. Bijzondér mooi en kwaliteit. Kombi-kasten met meer ruimte. Op koelaggregaat 5 jaar garantie. Vele aanbiedingen. Reeds vanaf 269, FA. M. TROELSTRA Leeuwenburg 13, Sneek Heden is rustig van ons heengegaan mijn lieve man en onze zorgzame vader, groot- en over grootvader Voor direct gevraagd MEISJE voor de afwas. Boven 18 jaar. Zondags vrij. Restaurant v. d. Wal Leeuwenburg, Tel. 3863 Bent u hierin geslaagd dan is het adres voor uw ver huizing Fa. HOEKSTRA VERHUIZINGEN Oudega (W.) 114 Tel. 05154-9528 Filiaal Sneek: Kees van Gosliga, Westersingel 44, Tel. 05150-4761 AUTORADIO’S merken Philips, Blaupunkt, Ten, Clarion, Pianola en Sharp met hoge kortingen en gratis inbouw. FEENSTRA AUTOSHOP Kleinzand 76, Tel. 5446 Let op, wij ruimen op FIAT 124 bj. 1968 in uitstekende staat van 1650,—, nu 1400,—. FIAT 850 bj. 1968 heel mooi van 1350. nu f 1150,—. SIMCA 1000 GLS bj. 1967 van f 1150,nu 800, VW KEVER, bj. 1965 van 525,nu 450, DAF 33*bj. 1965 Rijdt nieuw 500, Inruil en financiering Nota, Pr. Hendrikkade Tel. 2805 J************»»*»%%**<»*%******»*%****wt%%%vv Op 13 jwn a s hopen onze lieve ouders, groot- en overgrootouders C. KUIJPERS en A. KUUPERS-BLEIJENGA hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren. Sneek, juli 1973 familie hartelijk dank. B. Sijbrandi De Skatting 13, Heeg Hiermede zeggen wij fami lie, vrienden, kennissen (buren) hartelijk dank voor de belangstelling, bloemen, kaarten en cadeaus die wij bij ons huwelijk op 23 mei j.l. mochten ontvangen. Herman en Janke Epema-Wijnja Brêgesleatswei 25, Uitwellingerga Wij willen u hartelijk dank zeggen voor de vele geluk wensen en kado’s welke wij op onze huwelijksdag van u mochten ontvangen. Mede door uw belangstel ling is onze trouwdag een onvergefelijke dag gewor den. Sijtze en Tineke Krikke Sneek, juli 1973 Schierstins 36 STALEN SCHOUW 6,5 m. 1., geheel compl. met slaaphut. T.e.a.b. Scherwolderhemstraat 31 Met dank aan God en gro te blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broer tje Hjirmëi litte wy jim witte dat üs heit en mem Sipke Beetstra en Swopkje Beetstra- Leffertstra op 8 july oansteande 25 jier forlyn troud binne. De tankhere bem Willem en Greta Eeilkje en Wytze Elts dy’t harren lokwins- kje wol kin dat dwaen op moandei 9 july, jouns fan hotel goedkoper! Jachtwerf de Jong, Sprang-Capelle (NB) telefoon 04168-1820 biedt te koop aan: SALON MOTORKRUISER 10,50 x 3,30 m. met dubbele besturing van 1972, pracht BOEKEN’ PRENTEN^ schip. - POLARIS KRUISERTJE 7,20 x 2,45 m. met hekmo- tor - diesel. Bezoek aan de wert ook ’s avonds BRUIDSBOEKET even een berichtje of bel 3066 en wij tonen u geheel vrijblijvend onze kleuren- ook voor het snel en goed dia’s BLOEMEN KROON Bloemstraat b Hun dankbare kinderen, j I klein- en achterkleinkinderen Receptie ’s avonds van 7.30-8.30 uur in Hotel Hanenburg, Wijde Noorderhorne 2, Sneek. ''**'*********»**VVVVV*VVVVVVV***%VIVVVVVVVVVVVV» en de St. de bij te hoge hoeden, handschoe- mijn thuiskomst ondervon den. Mevr. Rienstra- Hartkamp Sijmen Harmen H. Kampstra T. Kampstra-Lindhout Niesje Oosthem 68-C 1 juli 1973 Langs deze weg betuigen wij een ieder onze oprech te dank voor de vele bloe men, cadeaus en al andere bij het lang blijf van mijn vrouw moeder in het ziekenhuis en bij haar thuiskomst ontvangen. Fam. R. Bijl en kinderen Koetshüsleane 8 Woud send tank ek üt Wijk aan Zee fan üs bern foar de protte lokwinsken dy’t wy krigen hawwe op 25-jierrige troudei. Teake en Kobe Wit'teveen-Landman "t Flinderhüske july 1973 „POLYMORE” toer-, zeil- en visboten in polyester uitvoering. Kom ze zien in onze showroom ,,’t ANKER”, Parkstraat 6 Sneek, tel. 05150-7089-4719 in de gezegende ouderdom van 84 jaar. Sneek, S. POEPJES—DE JONG Sneek, A. JONKMANS—POEPJES W. JONKMANS Assen, H. PALMBERGEN H. PALMBERGEN—EIJGELAAR Sneek, T. DIJKSTRA—POEPJES J. DIJKSTRA Sneek, S. v. d. WALPOEPJES O. v. d. WAL Groningen, H. v. d. PLAATS-PALMBERGEN TJ. v. d. PLAATS Sneek, J. ROETHOFPOEPJES R. ROETHOF Sneek, P. HARINGAPOEPJES G. HARINGA klein- en achterkleinkinderen Sneek, 4 juli 1973 .Geref. Verpleeghuis Correspondentie-adres: Emmastraat 25, Sneek Gelegenheid te condoleren donderdagavond 5 juli a.s. van 99.30 uur in „Talitha Koem”, Singel 44 te Sneek. De crematie vindt plaats op vrijdag 6 juli a.s. om ’s morgens 9 uur in het crematorium te Goutum. Vertrek vanaf „Talitha Koem” vrijdagmorgen 8.30 uur. FRIESCHE JACHTCENTRALE Voordelige mooie zomer- aanbiedingen direkt vaar klaar o.a. nog enkele 16 M2 (vergrote BM-ers), compleet met dacrontuig, reeds vanaf 2600, Enkele STALEN KAJUITSCHOUWTJES met of zonder b.b.motor. vanaf f 2600, Enkele MOTOR KRUISERTJES vanaf 6V2 meter, vanaf 9400,—. Stoere 9 meter diesel motor SLOEP 8800,—. Mooi snel KAJUIT-ZEILJACHT, 7 meter lang, blank ge lakt, gangenbouw, voor slechts 4900,—. STALEN KAJUIT ZEILJACHT 8.30 m. lang, compleet 12.500,—. POLYESTER KAJUIT-ZEILJACHT zeewaardig, S-spant, geheel compleet met 20 pk b.b.-motor 16.500, Enz. enz. Inlichtingen Egon Brenninkmeijer Heeg, Tel. 05154-2412 Financiering mogelijk (zondags gesloten) goedkoopste bontzaak Nederland: DE BONTKONING, Voorstreek 71, Leeuwarden-C„ Tel. (05100)-20713. Komt u per bus, trein of auto (benzine), bij koop wordt reisgeld terugbetaald. STEREO-HIFI-RADIO Nu zomerprijzen! Dit bete kent voor u 50 tot 400 voordeel! Onze speciaal ingerichte stereo ruimte biedt u een rustige zit om vrijblijvend een kijkje te nemen! Blaupunkt-Grundig-Philips Siemens-Erres-Toshiba- Dual enz. Fa. M. Troelstra, Leeuwenburg 13, Sneek Hartelijk dank aan de ge neesheer en zusters voor hun zorg, tijdens mijn ver blijf in het ziekenhuis, aan mij besteed, en aan allen, die van hun medeleven blijk hebben gegeven. G. Bergstra Gloppe 9, Woudsend Langs deze weg willen wij een ieder heel harte lijk bedanken voor de vele cadeaus en felicitaties, die we met ons trouwen moch- (zondags gesloten) ten ontvangen en ertoe hebben bijgedragen dat on ze trouwdag voor ons een onvergetelijke dag werd. Foeke en Nieske Leegwar 22, Woudsend Opdat wy net ien forjitte wolle, dogge wy it lans dizze wei. Us hertlike namme Hjoed naem de Heare ta Him üs leave heit en skoanheit CORNELIS KINGMA sünt 1967 widner fan Jitske Groenewoud, 61 jier aid. Joh. 5 24. JONGEMAN in bezit van rijbewijs en ervaring in de jachtbouw, biedt zich aan voor halve dagen. Br. onder nr. 231 bureau van dit blad. Onze hartelijke dank aan al diegenen die blijk van medeleven hebben gege ven, zowel persoonlijk als schriftelijk bij het overlij den van onze lieve man, vader en grootvader Okke Altenburg Het heeft ons heel goed gedaan. Namens de familie: I. Altenburg-Veldkamp Sneek, juli 1973 BonifatiushUis Jachthavenstraat 28 WONING met 4 slaapkamers en c.v. te Joure, W. Alexander- straat 30 tegen idem wo ning Uitwellingerga RUILING OF NIET voor uw verhuizing naar Piet want.het gaat prettig en goed als PIET STILMA ’t doet Tel. 05150-7255, drie lijnen Onze hartelijke dank voor de vele blijken van be langstelling, bij ons 50-ja- rig huwelijksfeest vonden. J. Th. Kruis G. Hendriksma Sneek, juli 1973 Langs deze weg bedank ik doktoren, verpleegsters de vele anderen voor goede zorgen in het Antoniusziekerihuis en grote belangstelling 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 15