BOCREANA BOCREANA C.V. WEEKEND diensten KCRKO fristen i EL-MIOR Wijkindeling Sneker huisartsen wat mslttean shirt een used shirt? r I i recreëer aan het snekermeer Breng een bezoek aan het mooiste parkstrand van Friesland. Waar heen Ha fijn... eenboïföl vanfloïyn! I nuuRS- j BLOEMEN BLOEIEN OOK’I VEEMARKT SNEEK Burgerlijke Stand Sloten vouw-, tour- en stacaravans demonstratie bungalowtenten demonstratie i iiiiiiibiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii® JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIffl in-en-om de Waterpoortetad lllllllllllllllllllfflllffl Opbrengst kollekte dllllllllllllfflllllllllllfllllllM met een korting tot f 1500, Tevens enkele met een korting tot 40 procent heeft nog enkele OIIIIBIBffilB g DEERSUM aan de Rijksweg SNEEK - LEEUWARDEN - TELEF. 05152-244 PARKSTRAND DE POTTEN O f f i n g a w i e r 05150 - 5205 U FEUILLETON J I ^llllllllllilliwillllllllllim ’I NIEUWSBLAD Donderdag 5 Juli 1973 S N E E K E R Pagina 2 10.30 30 950—, 1250,—, 14 Mar- W. 351 kalveren J. W. ds 56 Bokken en geiten geen notering; Dinges; ds 390 800 14.00 76 17.00 uur ds J. de Kleine biggen 70,95, 15 zowel uur 56, de in 7, de in dansen Furmerusstraat Balk, tel. te zaterdagmiddag in- weekend gen avond maandag tel. IJlst, te tel. Voor m2-klasse zeileve- denkt, film „Ja- mes jopge- Fluessen: 14.00 u. skütsjesiien nog or- van meneer. een „Hoe was beter u waarschijnlijk nog WIJDE BURGSTRAAT6 SNEEK Plaats en aanvang zullen bekend gemaakt worden bij de ingang en de kiosk. zaterdag: kinderspelen; zondag: waterestafettes; maandag: waterskippiebalspel. WIJK 2: C. M. Eyckman, arts Bothniakade 1, tel. 2612 Hel ge bleu oegrensd dooi de Franekervaart en de spoorlijn naar Leeuwarden. (de Noorderhoek) WIJK 5: H. Ubbens, arts Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied begrensd dooi de Houkesloot en de stadsgracht en de Woudvaart (het Sperk- hem). WIJK 6: J. Nauta, arts Stationsstraat 27, tel. 2555 Het gebied begrensd door de Woudvaart, de stadsgracht en de Geeuw (omgeving Prinsen gracht en de Lemmerwegwij- ken) Tevens Oppenhuizen en Uit- wellingerga. Boodschappen vóór 8.S0 uur bij de betreffende arts. Varkens en slachtbiggen 1,70, 2,20, 2,60, f 3,00 levend; zou in Zaterdag 7 juli Staveren: Amicitia: Donderdag 12 juli Lemmer: 14.00 u. skütsjesflen Vic, iedere muziek Henk DOOPSGEZINDE GEMEENTE IJlst: 10.45 uur ds J. Rowaan ARTSEN SIJBRANDABUREN EN BOZUM C. Herbert, arts te Sijbrandaburen, tel. 05152-281 STORINGSDIENST GAS EN WATER SNEEK Telefoon 05150-3758 Pinken f 1300,—; Het eens ARTSEN HEEG, NULAND EN IJLST Van vrijdag 18.00 8.00 uur: E. Sietsma, huisarts 05155-263 225,—, gew.; Weide- HO,—, slachtlammeren 7,00, „Ik er I I S3 FLORYN ADVENTSKERK 10.00 uur bijbelstudie; 11.00 uur pre diking diensten in bijgebouwen van de Baptistenkerk, Willem Lodewijk- straat 4 WIJK 3 J. Dethmers, arts Jousterkade 4, tel. 2585 Hel gebied begrensd door de spoorlijn naar Leeuwarden, de stadsgrachten en de Zwette Bloemstraten, Kloosterstra ten en de Staatsmansstraten i Gebruiksvee geen aanvoer; Slachtvee 4,75, 5,25, 5,50, 6,00 gesl. gew.; JEHOVA’S GETUIGEN Koninkrijkszaal Kleinzand 77, vrij dag 19.30 uur theocratische school; 20.30 uur dienstvergadering; zondag 15.30 uur openbare lezing; 16.30 uur wachttorenstudie Op de dinsdag te Sneek gehouden vee markt werden 1732 dieren aangevoerd, te weten: links bij het Dat Ze geo- drinken Maandag 9 juli Amicitia: 14.30 u, film „Chitty Chit ty Bang Bang”; 20.00 u. film „Ja- Bond contra dr. No,”; 22.45 u. film „Clockwork Orange” WIJKVERPLEGING BLAUWHUIS HEEG, NIJLAND, OUDEGA (W), IJLST EN OMSTREKEN Zuster F. de Jong IJlst, tel. 05149- 589 Old 20.00 uur, CHR. GEREF. KERK 9.30 uur dienst; Jong, Emmeloord GEREF. KERK Kleinzand 11.00 uur ds D. Nieuwenhuis (Harlin gen); 17.00 uur ds H. Nieuwenhuis (Zuid-Wolde Gr.) DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 uur ds M, v. d. Meulen DOKTER J. RUTGERHUIS Consultatiebureau voor geboortenre geling en seksualiteitsvragen. afspraken 05150-6461 bellen GARAGEHOUDERS IN SNEEK Van vrijdagavond 19.00 uur tot maan dagmorgen 7.00 uur: en f 145,—, 7,50 gesl. gew.; DIERENARTSEN BALK, HARICH EN LEMMER J. Akkerman, dierenarts te Harich, tel. 05140-2253 ZONDAG 8 JULI Kapel St. Antoniusziekenhuis uur ds L. Nieuwpoort de moeite de vakantie SPEQAAL HHUNMOOS GEREF. GEMEENTE Mennozaal, Harinxmakade 21: en 19.00 uur: leesdienst ALARMNUMMER Algemeen alarmnummer voor politie als brandweer: 3333 S. H. Fritsma’s Automobielbedrijven b.v., Oude Koemarkt 16. tel. 2030, 3743 Dinsdag 10 juli Amicitia: 14.30 u. film Chitty Chit ty Bang Bang”; 20.00 u, film „Ja mes Bond contra dr. No.”; 22.45 u. film „Clockwork Orange” TANDARTSEN SNEEK Zaterdag en zondag van 8.30 tot 9.00 en van 17.00 tot 17.30 uur uitsluitend voor dringende gevallen: H. B. Hellinga, Stationsstraat tel. 6874 WUK 4: C. J. Overdijk, arts Stationsstraat 2, tel. 2526 Het gebied begrensd door de Zwette, de stadsgrachten en de Houkesloot (omgeving Leeuwarderweg, de Stadsfen- ne en het Eiland) Van vrjjdag 18.00 tot zaterdag 20.00 uur alleen voor spoedeisende geval len: J. Dethmers, Jousterkade 4, tel. 2585 Noodspreekuren: zaterdag 10.00 10.30, 13,30-14.00 en 17.30-18.00 uur Uitsluitend bestemd voor de patiënten van W. Lofvers, arts, in het tijdvak van 7 juli t.e.m. 28 juli, en voor patiënten van C. P. Dros, arts, in het tijdvak van 7 juli t.e.m. 28 juli. WIJK 1: W. L. Bogtstra, arts Singel 38, tel. 2624 Het gebied begrensd door de stadsgrachten, de Geeuw en de Franekervaart (de bin nenstad, omgeving Bolswar- derweg en Ysbrechtum) „Dat is aardig. Gaat u raam zitten, aan de straatkant, is mijn hoek. Tot vanavond dan”, stak haar hand uit. Stallesen hielp haar uitstappen en kus te ten afscheid haar hoffelijk de hand, hetgeen het meisje enigszins in ver warring bracht. s’ Avonds, in het restaurant, toen hij met haar afrekende, vroeg hij: laat ben je hier klaar?” „Tegen énen. Hoezo?” „Is hier dan ergens nog iets pend? Waar we wat kunnen en babbelen?” Haar mond viel half open. Ze leunde tegen de tafel en keek hem opmerk zaam aan. „Wilt u dat graag?” „Ja. Morgenochtend vlieg ik weer te rug naar Nederland. Ik zou nog graag f 1990,13, 472,50, 14.00 u. skütsjesiien 20,00 u. film „James Bond contra dr. No.”; 22.45 u. film „Clock work Orange” Sneek ermeer: 16 nement f Op het parkstrand zullen de volgende spelen georganiseerd worden op: boven neemt?” „Moeder slaapt al lang. En u bent de eerste niet. Overigens, ik vertrouw u nu helemaal”. Hij aarzelde. „Enkel als jij het graag wilt. En niet uit een soort beleefdheid of iets dergelijks.” „Ik wil het graag, meneer Stallesen”, antwoordde ze zacht. Stemming: Slachtvee en pinken matige stemming, lager; nuchtere kalveren: over ’t geheel lager; wolveemarkt handel: stug en lager; varkensmarkt: prijzen lager; kleine biggen: lager. De snit, de stof en dan de boord. De El-Mior boord. Met de pijl! Die wijst naar wellicht de beste boord ooit op shirts gemaakt heerlijk strand beveiligde zwemgelegenheid kleuter- en kinderspeelplaatsen sport-, speel- en ligweiden midget-golf picknick plaatsen hengelsport NIEUW APOSTOLISCHE KERK J. W. Frisostraat 57: 9.30 uur en 16.00 uur dienst; woensdagavond 20.00 uur dienst PHILADELFIA GEMEENTE Kleinzand 64: zondag 9,30 uur dienst zondagsschool N. Noorderhorne 21 9.30 uur; woensdag 20.00 uur jeugd dienst PINKSTER GEMEENTE 16.00 uur dienst, Aere Perennius, Kleinzand 10 Weide- en slachtschapen 150, 4,00, f 5,50 gesl. GEREF. K.ERK Gaastmeer: 9.30 uur ds H. Lijesen, Rotterdam; 13.45 uur ds H. Lijesen (gez. dienst) Oudega (W): 9.30 uur kandidaat C. 'Groenewoud Amsterdam; 13.45 uur kandidaat C. Groenewoud Scharnegoutum: 9.30 uur ds Groene- velt (Oudemirdum); 13.45 u. da. E. E. Ebling gez. dienst Herv. kerk MIst: 9.30 en 19.30 uur ds J. Dijkstra. Donderdag 5 juli Langweer: 14.00 u. skütsjesiien Amicitia: 20.00 u. film „James Bond contra dr. No.”; 22.45 u. film „Clockwork Orange” Van zaterdag 20.00 uur tot zondag avond 22.00 uur alleen voor spoed eisende gevallen: W. Bogtstra, Singel 38, tel. 2624 Noodspreekuren 'zondag: 10.00-10.30, 13.30-14,00 en 17.30-18.00 uur Nadat de haalde hij legde die een adres- de oorlog glad verkeerd aan gepakt en nu zitten Vrijdag 6 juli Gaastmeer: dorpsfeesten Grote Kerk: 20.00 u. orgelconcert D, S. Donker Amicitia: 20.00 u. film „James Bond contra dr. No.” NEDERL. HERV. GEMEENTE Abbega: 9.30 uur ds G. W. chal; 13.30 uur ds A. Griffioen Wolsum: 9.30 uur ds J. W. Bruin- sma, Gaastmeer Theresiahuis11.00 uur Bruinsma, Gaastmeer Gaastmeer: 9.00 uur i 13.45 uur ds M. Lijesen Heeg: 9.30 uur ds A. Maand juni 1973 Geboren: Alberdina dv Jan Verhoef! en Theodora van der Weg. Getrouwd: Harmen Akkerman te Slo ten en Marijke op de Hoek te Nije- mirdum; Foeke Carl Kampen te Woudsend en Nieske Hoekstra te er op naar DIERENARTSEN SNEEK EN OUDEGA W. B. Reitsma, Heemskerkstraat Sneek, tel.05150-2714 WIJKVERPLEGING BALK, OUDEMIRDUM, WOUDSEND Zuster De Graaf, Woudsend, 05141-286 Nuchtere kalveren 300, 380,—, f 400,—, f 480,—; BAPTISTEN GEMEENTE 9.30 uur dis J. van Dam; 17.00 uur ds J. van Dam; vrijdagavond 20.00 uur bidstond Zondag 8 juli Amicitia: 14.30 u. film „Ze noemden hem Halleluja”; 17.00 en 20.00 u. film „James Bond contra dr. No. Sneekermeer: 16 m2-klasse zeileve- nement GEREF. KERK Noorderkerk: 9.30 uur ds J. H, van Halsema; 17.00 uur geen dienst Oosterkerk: 9.30 uur ds A. Quak; 17.00 uur ds A. R. Plaatzer-Niezijl Zuiderkerk: 9.30 uur ds A. K. Plaat- zer; 17.00 uur ds A. Quak Bar-Dancing De Lichtboei: maand juli Les Saphirs Luda Bar-Dancing: in de maand juli Martin de Jong Bar-Dancing ’t Singeltsje: maand juli duo André Serton Chr. Jeugdsociëteit „De Fuik” (steeg naast Hema) elke zaterdag- en zon dagavond geopend voor jeugd boven 16 jaar. Zaterdagmiddags kan ieder een die wil een kop koffie halen tij dens of na het boodschappen doen Bar-Dancing „De Sneker Pan”: in de maand juli Daily Mail Skotch ton: iedere avond m.m.v. Gerrit Blaauw RHBS en Sneker Sporthal: elke avond van maandag tot en met donderdag trimmen Jongerencentrum ,De Meerpaal’, Klei ne voor van Woudsend: 14.00 u. skütsjesiien Bolsward: Martinikerk 20.00 u. gelconcert Feike Asma Foeke Carl Kampen en Nieske Hoekstra Woudsend; Eize Johannes Feenstra te Parrega en Catharina van der Zee te Balk; Hendrik Tuiten te Luinjefoerd en Anna Maria Adema te Wijckel. Overleden: geen. NED. HERV. GEMEENTE Martinikerk: 8.30 en 10.00 uur ds J. Lugtigheid Ichthuskerk: 9.30 uur pater drs Amatus J. F. A. van Straaten; 19.30 uur ds J. Lugtigheid Woensdag 11 juli Amicitia: 14.30 u. film Chitty Chit ty Bang Bang”; 20.00 u, film „Ja mes Bond contra dr. No.”; 22.45 u. film „Clockwork Orange’’ Lemmer: 14.00 u. skütsjesiien een paar uurtjes van je gezelschap willen genieten.” Ze begon te kleuren. „Als u dat ik met u.... met u....” Onmiddellijk begreep hij haar gedach tengang. „Ja? Ga eens verder? Zie ik er opeens zo onbetrouwbaar uit? In Nederland wonen ook fatsoenlijke mensen, Lea.” Het was de eerste maal, dat hij het meisje bij haar voornaam noemde. De kleur op haar gezicht werd nog dieproder. „Het zou toch mogelijk zijn. Sorry. „Kwart voor één wacht ik hier. En nem’n handen zitten niet los. In tegendeel.” Om half twee zaten ze in een hoekje van een intiem cabaret, drankjes gebracht waren zijn pas te voorschijn en voor haar neer. Alsmede kaartje. „Zo. Kun je controleren, dat ik de waarheid heb gesproken. Mis schien kan dit de laatste restjes je angst wegnemen.” „Ik ben niet bang”, protesteerde ze. „Jawel. Helemaal vertrouwen doe je me toch niet. En dat is begrijpelijk,” Ze schpof het document terug en leg de even haar hand op zijn arm. „Sor ry, meneer Stallesen. Misschien komt het door wat ik allemaal heb meege maakt. Sinds 1940 ken ik angst. Na de angst komt het wantrouwen. En dat blijft. Hoe je ook probeert er te gen te vechten.” Na de cabaretvoorstelling was er ge- APOTHEKEN Van vrijdagavond 17.30 uur tot maan dagmorgen 8.00 uur; zondag van 11.00 tot 17.00 uur gesloten: A. J. van der Sluis, Marktstraat 12 X (D. S. Niermeijer, M. Th. Kuitert, apothekers) SNEKER KRUISVERENIGINGEN Van vrijdagavond 18.00 uur tot zon dag 22.00 uur: Zuster G. Potveer, 470, tel. 6971 ARTSEN BALK, SLOTEN, WYCKEL, WOUDSEND L. H. Brokke, arts 05140-2066 H door To Dorssen-v.Loon Ui - -■ legenheid om te dansen. Hoewel hij het heel weinig deed, keek hij het meisje aan en vroeg: „Zin?” Ze kwam meteen overeind. Glim lachend antwoordde ze: „Met u wel. Graag.” Toch voelde hij haar beven, toen hij zijn arm losjes om haar leest legde, Maar even later was hij zelf ook over de schroom heen en dansten ze rustig temidden der andere paren. Later, toen ze zaten uit te blazen en er nieuwe drankjes waren gebracht, opperde hij: „Als je ge«n schik hebt in Israël, waarom ga je dan niet te rug naar Nederland? Mij dunkt, voor jou is er altijd wel geld te verdie nen.” Het meisje schudde haar hoofd, heb het wel eens overwogen en over gecorrespondeerd met een vroe gere buurvrouw van ons, toen we nog aan de Amstelveenseweg woonden. Haar man is een j.aar of drie gele den gestorven. Ik schreef, wat ik hier verdiende en hoe de huurprijzen lagen. Ze raadde het me ten sterkste af. In Nederland zou ik nog niet de helft kunnen verdienen wat ik hier heb, te gen ongeveer gelijke huishuren. Afge zien nog van het feit dat je, overi gens net als hier, bijna niet aan een huis kunt komen in Nederland. Maar dat weet als ik.” „Ja, dat is nog altijd het grote pro bleem. Dat hebben ze na Hoofdstuk 8 Terug in Holland, stortte hij zich ver woed op zijn werk, min of meer tot verwondering van zijn secretaresse. „Zo te zien heeft die paar dagen va kantie in Israël u wel goed gedaan, meneer”, zei ze, nadat ze enkele vel len van haar stenobloc volgeschreven had. En er op kijkend, voegde ze er aan toe: „Ik heb hier de rest van de dag voldoende werk mee,” Hij glimlachte en ging achterover in zijn stoel zitten. „Israël is een prach tig land, Wil. waard zijn er heen te gaan.” „Ik ben tevreden met een zomerhuisje aan het strand, meneer. Jantine is gek op de zee.” s’ Middags liep hij het schip op, dat men aan het lossen was en maakte ’n praatje met de kapitein, die hij al eni ge jaren kende. Terug op de wal keek hij nog enige tijd naar het werk om daarna terug te keren naar zijn kan toor. Wil zat ijverig te tikken en nam af en toe, als er gebeld werd, de te lefoon aan. Griffioen; 13.45 uur ds G. W. Marchal Jutrijp-Hommerts: 9.00 en 10.45 uur ds De Haan, Giekerk Nijland: 9.00 en 10.45 uur ds H. H. Cnossen Amsterdam Offingawier: 9.30 uur ds C. Baas Oppenhuizen: 9.30 uur ds K. den Hartog IJlst; 13.30 uur ds F. A. v. Liere Oudega (W): 9.30 uur dienst Scharnegoutum: 9.30 uur ds O. Huistra, Leeuwarden; 13.45 uur da E. E. Ebling gez. dienst Terzool: 11.00 uur ds C. Baas Woudsend: 9.30 uur ds C. v. d. Lin den (gez. dienst); 19.30 uur ds H. Roozendaal, Burgwerd (gez. dienst) IJlst: 9.30 uur ds F. A. van Liere, Oppenhuizen; 19.30 uur ds K, den Hartog IJsbrechtum: 10.00 uur ds dr K. M. Witteveen ROOMS KATHOLIEKE KERK Diensten om 9.00 en 10.45 uur en ’s avonds 19.00 uur; zaterdagavond dienst om 19.00 uur GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS DE VOLLE PINKSTERZEGEN Iedere zondagmorgen 10.00 evangelie prediking in gebouw Aere Perennius, Kleinzand 10 te Sneek, Jezus noodt u: „Komt tot het feest van redding en genezing” LEGER DES HEILS 10.00 u. heüiginigssamenkomst; 11.45 uur zondagsschool openbare lagere school, Kaatsland en Kleinzand 20; 7.30 uur bidstond; 8.00 uur verlos- singssamenkomst o.l.v. kapi'teine M. K. Breidenbach en luitenante M. Ho- getoorn RECREATIEGEBOUW KOLMEERSLAND 9.30 uur drs H. B. de Roest, Sneek Het bestuur van de afdeling Sneek e.o. van het Ned. Rode Kruis dankt alle collectanten en zij die zo gul heb ben gegeven aan de onlangs gehouden inzameling. De opbrengst is als volgt: Sneök 9574,32, Workum IJlst 1010.10, Woudsend Oosthem 219,—, Offingawier f 143.50, Tirns 127.—, Abbega 118—, IJs brechtum 365,Heeg f 616,75, Goënga 119,50, Oudega (W) f 512,10, Gauw 174,Oppenhuizen 760, Gaastmeer f 130,50, Scharnegoutum f 483,Hommerts 362,80. Nijland 505,25. wij met die onzalige erfenis.” „Daarbij komt nog, dat de Duitsers weer regelmatig in Nederland zijn. Ik heb me laten vertellen, dat er zomers in Zandvoort bijvoorbeeld meer Duit sers komen dan Nederlanders. Dat zou ik niet kunnen verdragen. Als ik een auto zou zien met een Duits num merbord, zou ik wellicht in woede uit barsten en onverantwoordelijke dingen doen. Nee, laat mij maar hier blijven. Maatschappelijk bezien heb ik het uit stekend. Weinig mensélijke idealen worden er verwezenlijkt. Overigens, ik heb er geen enkele meer.” „Ook geen aardige, knappe man? En dan later kinderen?” Ze haalde haar schouders weer op met een gelaten gebaar. „Ik ben vier en dertig. Hier zijn de vrouwen eer der oud dan in Nederland. Dat komt door het klimaat. Misschien ook door andere oorzaken, bijvoorbeeld het feit, dat we hier nog altijd in een oorlogs toestand leven. Formeel zijn we in strijd met onze buurlanden.” Om vier uur bracht hij haar weg in taxi. Het grote flatgebouw bevond zich aan de rand van de stad. Alles rustig, toen de taxi voor de hoofdingang stopte. Hij hielp haar als enkele uren tevoren uitstappen en kus te haar hand. Maar zij hield de zijne vast en zei: „U mag nog wel even mee gaan naar boven om een kop koffie te drinken.” „En je moeder? Hoe zal die reageren, als j>e een man mee uur tot Palenontmoetings-mogelijkheid jongeren, woensdags en vrijdags 7.00 tot 11.30, zaterdags 3.00 tot 11.30 u. Oosthem: iedere stuif in het Himsterhüs van 4 tot 6 uur Midgetgolfbaan: ieder pend Ysbrechtum: geopend v.a Borghuis Fries Scheepvaart Museum, Klein zand: tot 15 juli tentoonstelling schil derijen, gouaches en tekeningen Stines Veldkamp; geopend op werkdagen van 10.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur Bar-Dancing-Discotheek ,,d’ Aid Wal”, Heeg, iedere avond Discobal ROOMS KATHOLIEKE KERK Heeg: zaterdag 19.30 uur dienst; zondag 8.00 en 10.00 uur dienst

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 2