BRR DRNDING STBRKHOUSB DE U1K1HG Jonsi bar2123 3 INKEMA hetfriese schathuis SLUMP SNEEK I I I I GOED HOREN is belangrijk; BFABER g l Aft* i GROOTSTE SLAAPKAMER HAK EXPOSITIE bij HXU"' ïMmis II III Eringa siB fgl i ii li I I I Zoekt u een naaimachine ill Cf flil II HWIdB DIKING Waling Dijkstrastraat 26 - Sneek - Telefoon 05150-2754 IRMA AND PETER AND THE HILLTOPS NETTE JONGE ONGEHUWDE CHAUFFEUR Mevr. D. A. Bouma-de Groot BUITENGEWONE LEDENVERGADERING te houden op maandag 3 september ’73, ’s avonds 20.00 uur in Hotel „Boonstra’’ te Balk. „THE SPECIALS'' MONTEUR Coöp. Raiffeisenbank te BALK 799.- HOGE BELONING VOOR: wf ffrVk ZfBnRDnNCIHG JjjF /2l IX fff STEOKHDUSE /0<5ri*<®5x IImII SCHULPEN 1O 11 IIMO LEMMER 4 keramische schoonheden Radio Veronica's deejee STAN HAAG B.V. AFVALSTOFFENBEDRIJF STALLMANN - SNEEK Telefoon 05150-2467 b.g.g. 5791 IIEMSTRA t (buitendienst) machinebedrijf b.v. sneek WEEKRECLAME: Dik bevleesde VARKENSRIBBETJES nu slechts 1.58 Per 500 sram Vrijdag en zaterdag: HAMLAPPEN geheel mager voor 5.98 per 500 gram - SOEPCOMPLET 1.96 tl r j 5 o 995.— vraagt 24 EN 25 AUGUSTUS Xi I/ steakh. 2082 79 26 AUGUSTUS GEBODEN: nieuwe containerwagen leuk afwisselend werk in provincie Friesland. Pittig salaris en goede toekomst. VEREIST: leeftijd 18 a 19 jaar. Enige technische kennis. Groot rijbewijs en werklust. “boortoestellen ■eerenveen wwwwwwwtwwuwwwwwMUWwwvww 31 AUGUSTUS, 1 EN 2 SEPTEMBER AGENDA 1. Opening 2. Notulen der vorige vergadering 3. Wijziging van de statuten 4. Wijziging van het huishoudelijk reglement 5. Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging 6. Rondvraag en sluiting Het wijzigingsvoorstel ligt vanaf heden ter in zage op ons kantoor te Balk, Dubbelstraat 9. HET BESTUUR. voor het installeren van mestafvoersystemen en stalinrichtingsartikelen, alsook de repa ratie/service daarvan enige ervaring is gewenst minimaal L.T.S. leeftijd ca. 2025 jaar. Schriftelijke sollicitaties met volledige informa ties graag via postbus 34. 2 literfles MEDO SINAS van 2.22 maar 1.50 Reuze pak EXPRES KOFFIE 500 gram 2.98 2 fles EXOTA 98 Voordeel vat DIXAN geen 22.95 maar 16.98 VALENTINO VERMOUTH van 4.25 voor 3.95 Ariton LIMONADE gezinsfles voor 1.35 BAMBIX van 92 voor 79 APPELMOES gezinspot voor 1.08 - 2e pot 79 RAAK COLA literfles van 99 voor 79 BOLS ADVOCAAT de echte van 6.75 voor 6.25 Reuze puntzak fruitzakjes van 1.25 voor 1.05 2 rol EIERBESCHUIT nu voor 1 liter JUS D’ ORANGE van 1.69 voor 1.39 2 pakjes TAFEL MARGARINE nu 79 KOFFIE SPECULAAS 15 stuks nu 89 MUSKAAT WIJN van 4.25 voor 3.98 SALATA Duyvis 2 gezinsflessen voor 3.98 Dinsdag: VERSE WORST van 2.80 nu 2.58 per 500 gram Woensdag: GEHAKT geheel panklaar van 3.20 nu 2.98 per 500 gram I Iedere dag verse Bami en Nasi uit eigen keuken v. slechts 1.50 500 gr. I Voor de zondagse boterham: 150 gr. Ham 1.38 150 gram Leverkaas 92 150 gr. Boterhamworst 79 Vers doorgebakken BROOD 1 heel gesneden 86 et. hetfrieseschathuis De jeugdige lijn in suède jasjes van de mooiste kwaliteit. U moet ons beslist bel o v en te komen k ij ken. 'i Oosterdijk 17'21, Sneek illlllllllllilBIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM M T/VY Milltelefoon 05146 Erkend Audiciën, achter het oor in het oor hoorbrillen Raadpleeg uw dokter f. 1*1 4 3’ Reparaties Snoeren Batterijen Service Miniatuur boortoestellen Gewicht 5 gram kastapparaten Audium, Philips, Siemens, Oticon, Widex en Omniton. Uw huisnummer in rode keramiek, per cijfer 9.95. Een roomstel van bruin-oranje of rode keramiek kost 15.85, ’n mok 2.95, bierpul 5.95. Elke dag is er nieuws in uw Schathuis, kom maar’S kijken. leeuwarden: hoek naauw - sneek: schaapmarktplein drachten: hoek raadhuisplein-zuiderbuurt NECCHI: HUSQVARNA: MINERVA: LEWENSTEIN ELNA enz. KNITTAX BREIMACHINES: Zonnebloemstraat 85, tel. 05130-22408 Ziekenfonds-leverancier F.I.D.A.-lid Pianolerares, staatsdiploma Parallelweg 15 Tel. 05150-6926 Sneek 'Speciale Slechthorenden Service I l I i: i: 1 SNEEK,Kruizebroederstraat 67-71,Tel.(05150)3104 LEMMER,'t Koopcentrum, Lijnbaan 2,Tel.(05146) 1943 St. NI COLA ASGA, Lemmerweg 11,Tel. (05134) 379 CONTACT-ADRES VOOR SNEEK EN OMSTREKEN Elke dag kunt u voor service en batterijen terecht bij: 10 QHHBnMHM^iiffllllllllllffl Bij ons kunt u keuze maken uit verschillende mer ken: Indien uw oorarts adviseert tot het dragen van een boortoestel, ontvangt u dit eerst minstens 14 dagen van ons op proef. Ringleiding systemen voor een betere ontvangst bij televisie en radio. Vraag inlichtingen en prijsopgaaf. Ook voor ker ken en schouwburgen. Wij komen graag bij u demonstreren. NAAI- en BREIMACHINE HANDEL OUDE KOEMARKT 46, TEL. 3700 REPARATIE ALLE MERKEN. ZIG - ZAG vanaf 299.- DEZE UNIEKE WASAUTOMAAT VIIPHILIPS PIST II ELKE RUIMTE VII&40 CM Een echte vol-automaat. Unieke Philips constructie: klein van buiten, 40 cm breed, maar royaal van binnen. Voor 1 tot 5 kg wasgoed. Toetsbediening voor liefst 17 basis programma’s. Ook voor wollen en fijne was. Gemakkelijk verplaatsbaar. •PHIIIPSI 3 "Ju,’’ ffi^INKEMA St. NICOLAASGA, Lemmerweg 11, Tel.(05134) 379 HENK ANDELA ImIMUWVWMWVMWWWMWWWWWMWMMWWWWWWWWWWW .V»VW*W»WWVV*VWVVWWVWWVVWWVWVVWW.VV**WV*\*VWVWWWWVWWV 3/3:3 -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 8