LEMMER TEGEN EMMELOORD GELIJK Sneek dwingt Rood Geel pas in de laatste twintig minuten op de knieën WZS start competitie thuis met een 2-4 nederlaag tegen Bergum 4-1 zege van sterk spelend LSC op Franeker was magere afspiegeling Ex-profspeler Henny Weering in vorm Veluwenkamp neemt 2 treffers voor z'n rekening Falend Black Boys verliest van Mildam Sneker Sportnieuwtjes (625) i-j Gaat u trouwen? IHIII NIEUWSBLAD SNEEKER Pagina 5 Maandag 3 september *1973 o o o o o 1 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 1 1 1 1 o o o o o o o o o 1 1 1 o o o o 1 1 o o o o o o o o 1 1 o o o o o o o o o o o o 1 1 o o o o o o o 1 1 1 1 o o o o o o o 1 1 1 o o o o o o o o o -ö Mi 1 2 verras- van een Uitslagen WZS: vrij- Sneek Jjp©rê IfrOrLIIfcOrfcI Spel. Erica maakt in 1C uitstekende start 1— 0 2— 2 0—1 1—3 0—2 0—3 1—5 3—1 2—0 2—1 in de reserve derde klasse A een de kant- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 o o o o o o 1 1 1 1 1 o o o o o o o 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 O o o o o 2 2 2 1 1 1 1 1 1 O O O 3—0 2—0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O o o o o o o 1 1 1 o o o o o o o 1 1 1 2 2 2 2 1 1 o o o o o 2 2 2 2 2 1 1 O o 2 2 2 1 1 O O O o o en de fectvolle schot vlak langs de verkeer de kant van de paal. 4—0; i—i; hield het hoofid koel en beperkte zich verder tot een bekwaam verdedigend spelletje. faalde midden- 1 1 1 1 1 O O 1 1 1 4r—1 2—1 1—1 1—1 1—1 1—1 0—0 0—0 1—2 1—2 1—4 0—0 0—0 1—2 1—3 0—2 zm 2 4—2 2—1 2—1 1—0 0—0 0—0 0—0 0—1 1—2 1— 2 2— 4 4—1 2—1 2—1 2—1 0—0 0—0 0—1 1—2 1— 2 2— 4 1—4 Al direct vanaf de aftrap nam Sneek het initiatief en werden een aantal frisse aanvallen opgezet. Hoewel met name Anno Abma er een enkele maal Alleen in de beginfase slaagden de Franekers erin het in hoog tempo ge- startte LSC nog enigszins bij te be nen. Toen ook was men nog in staat enkele malen op het middenveld de door de thuisclub opgezette aanvallen te ontregelen. Al moest doelman Ber- tus Holkema wel een paar keer hande lend optreden, met name bij enige als voorzetten bedoelde schoten, echt ge vaarlijk werd het allemaal niet. Aan de andere kant moest doelman G- Hof beduidend meer werk verzetten. Het duo Zoethout-Bos bezorgden hem han den vol werk. Voorlopig wist de Fra neker doelman evenwel stand te hou den- Dat bleef hij doen tot omstreeks de twintigste minuut. twee Ant. Smit ingezet. Bergum buitte even la ter een moment van onachtzaamheid bij WZS uit, via Weering en dat be tekende 13. Toen Theo Dykstra en- Bergum Trynwalden Read Swart GAVC MKV ’29 De Walden St. Annaparochie 0 Dronrijp DTD Akkrum WZS 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Na de nationale kampioenschappen in de 16 m2 klasse wordt zaterdag zondag een begin gemaakt met nationale zeilkampioenschappen in de Spankerklasse. Het wedstrijdwater is het Sneekermeer. Deze zeilwedstrijden worden gehouden onder auspiciën van de Koninklijke Zeilvereniging „Sneek”. De Spankerkampioenschappen worden zaterdag 15 en zondag 16 september beëindigd. VIERDE KLAS A MKV ’29-De Walden 0—0 WZS-Bergum 24 Trynwalden-DTD 21 GAVC-Dronrijp 10 Read Swart-Akkrum 21 WZS is de competitie tegen het ster ke Bergum niet al te best begonnen- Zeker, de inzet van onze stadgenoten ■was voorbeeldig en individueel werd er vooral voor rust soms ook niet on- yerdienstelijk gewerkt, maar als ploeg hadden de gasten beduidend meer in houd. Bij WZS was de opzet van de aanvallen te onnauwkeurig, waarbij jeugdspeler Eelco Graafsma liet zien aai net ook anders (oeter) kan. Het in het groen gestoken WZS-team bleet dus duiueujK onder de maat, gere kend naar wat de gasten o.l.v. de uit- geaookte ex-protspeler Henny Weering er van maakten. Overige uitslagen. Black Boys: Black Boys 2Sneek 3 0—0, Black Boys 4 CAB 3 55, Bakhuizen 2Black Boys 3 60. Jeugd: Black Boys laGAVC la 22, Scharnegoutum lbBlack Boys lb 02, Black Boys 1cOudega 1c 13, Black Boys welpen 1Workum welpen 1 02, Scharnegoutum welpen 1Black Boys welpen 2 100, Black Boys welpen 3Heerenveen welpen 2 8—0. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ONDER VUUR Een van de mooiste scoringskansen die de bezoekers wisten te scheppen, ontstond in de 25e minuut, toen Auke Annee, na een knappe eentwee com binatie tussen Loet Boot en Abma, al leen op het Leeuwarder doel afstorm de. Annee bediende daarop de goed meeopgekomen Tjisse Klijnstra, die dichtbij was, wierp dit offensief voor-evenwel in fraaie schietpositie rake- 1 1 1 1 1 0 0 o o alsnog geen enkel resultaat af. Aan de andere kant gelukte het Rood Geel een paar maal verrassend tegenstoten te plaatsen. Hierbij onderscheidde zich spielmacher Francani door kwistig met passes te strooien. De Rood Geel voorwaartsen wisten mede door een knap tegenspel biedende Sneek defen sie hiervan geen afdoende gebruik te maken. Leden van de Rijwieltoerclub „Ral ly” kunnen zaterdag en zondag mee doen aan de tocht Purmerend-Breklen- kamp over een afstand van 2 maal 225 kilometer. Vertrek Rally-leden za terdagmorgen om vijf uur vanaf café Vellinga- Na rust bleef LSC het betere het spel behouden. Jacob Bos bracht dat via een solo gescoord doelpunt tot uitdrukking (41). Daarmee zou gelijk de eindstand zijn bereikt. Had Zoethout bij een poging Hof te ver schalken de volkomen vrijstaande Bos opgemerkt en deze met ’n zijde lingse pass bediend en was onder meer Brouwer iets gelukkiger ge weest bij schoten op het Franeker doel, dan was een totale ondergang van de Franeker ploeg zeker niet uitgebleven. Nu putte men hieruit moed en kwam men zowaar tot en kele tegenacties. De LSC defensie Junioren: Jubbega 2WZS 2 02; Joure 3—WZS 3 0—1; WZS 4—Lem mer 3 22; WZS 5Bakhuizen 3 30. Damesvoetbal: WZSIJVC 71. Ju nioren: Drachten laWZS la 10; Blauwhuis laWZS 3a 31; Jubbega lb—WZS lb 3—1; WZS 2b—LSC 2b 0- 1; WZS 3b—Lemmer 3b 3—2; WZS 1c QVC lc 3—0; RES 2c—WZS 2c 1—2; WZS 3c—LSC 3c 3—1. Na de hervatting ontstond een vrij wel identiek spelbeeld, met dit ver schil dat het strijdtoneel naar mate de wedstrijd voortduurde een iets feller aanzien kreeg. Met name Ab ma moest het verscheidene malen ontgelden, waardoor de heer d’An- cona zich genoodzaakt zag af en toe streng op te treden. gespeeld men toch een aardige middenmoter is geworden. In tegenstelling met de reserve eerste klas, waar een volledig programma afgewerkt werd, bleven tweetal teams (Emmeloord 2 en LSC 2) langs aan zich te binden, waardoor de toch al niet voor de dag komende aanval van de bezoekers aan ten, slaagde volkomen. Reeds by de rust hadden de sprong weten te behalen, die, en dat was misschien de enige dissonant, de hervatting door slechts één doelpunt verder werd uitgebouwd. Opvallend in de eerste klas C was het uitstekende debuut van Spel. Erica. In de bijzonder moeilijke uitwedstrijd tegen Muntendam slaagde men erin zowaar met een 01 overwinning huiswaarts te keren- De andere nieuweling Rood Geel uit Leeuwarden kwam niet zo goed voor de dag en moest met een 03 nederlaag tegen Sneek genoegen nemen. In de derde klas A boekte LSC de grootste overwinning door maar liefst met 41 thuis van Spel. Franeker te winnen. Lemmer kwam in Emmeloord niet verder van een 11 gelijkspel en dat zullen vele insiders wellicht niet hebben verwacht- In de vierde klas A doet zich het vreemde feit voor dat, hoewel St. Annaparochie zondag niet tus sen de lijnen verscheen en deze ploeg dus nog geen enkele wedstrijd heeft Mildam nam vanaf het begin het ini tiatief. Al na drie minuten moest doel- verdediger G. de Haan in volle lengte naar de grond om een inzet te stop pen, iets dat hem overigens goed af ging. Even later gehikte het A, Zwer ver langs z’n tegenstander op links te glippen en K. de Vos in stelling te brengen, die echter te veel tijd nodig had om deze reële scoringskans af te ronden. Gedurende het verdere ver loop van de eerste speelhelft hielden de beide ploegen elkaar in evenwicht. Het duurde tot de 28e minuut, toen G. v. d. Zee in de fout ging en z’n tegenstander een niet te missen kans bood. Deze faalde niet en Black Boys werd op een 1—0 achterstand gezet. Het deerde de Boys allerminst, er kwam geen enkele reactie. Op de Braassemermeer werd zater dag en zondag begonnen met de zeil wedstrijden om de nationale titel in de Pampusklasse. Hier zijn drie Snee kers vertegenwoordigd, namelijk Piet Bonnema, Hessel Donker en Piet de Jong. Ook deze kampioenschappen worden in het komende weekeinde be ëindigd. Bij WZS werden in deze fase frisse krachten, Bart Poiesz en De Pluimvee- en Konijnenfokkersver eniging „Sneek en omstreken” organi seert op zaterdag 8 september de jaarlijkse keuring van jonge dieren. Dat gebeurt in een gebouw naast de woning van bestuurslid Tj. de Haas aan de IJlsterkade nummer 120- De keuring wordt gehouden voor konijnen, hoenders en sierduiven. Bergum viel hierna onstuimig aan en kreeg een corner te nemen, die hoog voor de WZS-goal kwam. De uit z’n doei gekomen keeper J. de Broek miste het leer waarop middenvelder B- i-’oprna beheerst inkopte (11. Vlak daarna voorkwam De Brock met een fraaie safe een tweede Bergum- treffer. Na rust was het Bergum dat al vrij spoedig succes had, toen door een serie foutjes in de WZS-defensie S. Bosma alleen voor doelman De Broek opdook en deze tot een gesla gen man wist te maken (12). WZS zocht daarna te geforceerd de aan val. Johnny Walta, ook al een nieu weling, liet z’n tegenspeler Weering voor wat hij was, maar dat beteken de tevens een gevaarlijk grote heid voor deze speler. kele minuten daarna bij een door braak onderuit werd gehaald, hono reerde arbiter A. Kuipers dit tot een strafschop. Dijkstra was zelf de ne mer (23). WZS fleurde weer wat op, maar moest toch toezien hoe Weering de zaak definitief besliste door vierde treffer aan te tekenen. Bergum startte met een offensief, waarbij WZS soms met de rug tegen de muur stond- Hierdoor kreeg de WZS voorhoede, die practisch in „de luent hing”, het verschrikkelijk moei lijk. Akties bleven aan die zijde dan ook voorlopig uit. Later werden de uit vallen van WZS wel gevaarlijk, ook al ooor prima doorzetten van de linker spits Theo Dijkstra. Na 20 minuten, toen WZS zien van de druk had los gewerkt, beging één der Bergum ver dedigers, vlak buiten het strafschopge bied, ’n overtreding, waarna Cor Ger- ritsma in staat was de bal laag en on houdbaar achter keeper Schenk te plaatsen (10). RESERVE EERSTE KLAS Leeuwarden 2-Velocitas 2 24 Sneek 2-Emmen 2 00 Veendam 3-Germanicus 2 12 Muntendam 2-Alcides 2 21 Harkema 2-GVAV/Rap. 2 41 CEC 2-Drachten 2 1—0 Harkema 2 Velocitas 2 Germanicus 2 Muntendam 2 CEC 2 Sneek 2 Emmen 2 Drachten 2 Alcides 2 Veendam 3 Leeuwarden 2 GVAV/Rap. 2 „Horror” in Sneek organiseert woens dag 5 september nationale feest dag atletiekwedstrijden op het sportpark „Nijlan” te Leeuwarden. De strijd gaat daarbij om de Waterpoort- trofeeën. De gehele Nederlandse top- ploeg junioren en meisjes zal daarbij aanwezig zijn. Tot de meest voor aanstaande discuswerpsters (meisjes) behoren Jopie van Vlaanderen, Bea Wiarda Sneek Betty Bogers en Joy- landa Schouten- Bij de dames nemen de drie beste noordelijke atletes deel, namelijk Tineke de Boer, Trijntje Jansma en Grietje van der Berg. Pieter Wouda van Horror hoopt woensdag z’n clubrecord te breken op de 800 meter. De wedstrijden be ginnen ’s middags half twee en deel name is mogelijk voor heren, dames, jongens en meisjes in A, B en C. De organisatie is in handen van „Hor ror”. EERSTE KLAS C Rood Geel-Sneek 03 WVV-CEC 0—2 Muntendam-Spcl. Erica 01 Harkema-Oosterparkers 51 Germanicus-Velocitas 22 Emmen-Drachten 13 Harkema Sneek CEC Drachten Erica Germanicus Velocitas Muntendam Emmen wvv Rood Geel Oosterparkers RESERVE DERDE KLAS A Jubbega 2-WZS 2 0—2 CAB 2-Steenwijk 2 44 Friesland 2-RES 2 21 Spel. Joure 2-Harlingen 2 31 Spel. Joure 2 WZS 2 Friesland 2 CAB 2 Steenwijk 2 Emmeloord LSC 2 RES 2 Harlingen 2 Jubbega 2 Overige Sneek uitslagen: Sneek 2 Emmen 2 00; Black Boys 2Sneek 3 00; De Walden-Sneek Oudega (W.) 3Sneek zm Sneek zm 3Workum 4 0—-1. Zaterdag en gisteren is een begin ge maakt met de nationale zeilkampi oenschappen in de Vrijheidsklasse. Aan deze op het Alkmaardermeer ge houden wedstrijden namen de volgende Snekers deel: Thijs Zijlstra, Hans Niemendal, Wiebe van Roeden, Jan Westers, Sjoerd Douma en Onno van der Zee. Er zijn zestig deelnemers. In het komende weekeinde worden de laatste wedstrijden gezeild. AANGESLAGEN Dick Brouwer had zich op dat mo ment op links uitstekend vrij weten te spelen en Zoethout op het middenveld haarzuiver aangespeeld. Zoethout wachtte echter daarop met schieten, liep zich vrij en schoot tot slot met een hard en laag schot op het doel van de uitgelopen Hof. Tevergeefs uitval lend moest de Franeker doelman toe zien hoe het leer in de verste hoek te gen de touwen sloeg (10). Nog geen minuut later leek de lichtelijk aange slagen Franeker equipe met een twee de tegentreffer te zullen worden ge confronteerd toen Brouwer (opnieuw) op links, maar nu in hechte samen werking met Jacob Bos, alles wat eerst voor hem stond achter zich had gelaten, de opkomende middenvelder Auke Nijboer op maat had bediend- Handig stapte deze over de bal, waar door Zoethout wederom in de gelegen heid kwam doeltreffend uit te halen. Buiten bereik van Hof draaide het ef- DERDE KLAS A Emmeloord-Lemmer 11 LSC-Spcl. Franeker 4—1 RES-Frisia 1—1 Alcides-MSO 0—0 FVC-CAB 1—2 LSC Harlingen CAB Emmeloord Lemmer RES Frisia Alcides MSC FVC Spel. Joure Spel. Franeker Twintig minuten voor tijd was het dan eindelijk wel raak. Een goede combinatie tussen Bleeker en Abma resulteerde in een door Veluwenkamp gescoord doelpunt. Luttele minuten later kreeg de voorsprong een nog ruimer aanzien, toen opnieuw Velu wenkamp de roos wist te raken. Met een vliegend schot tekende hij een tweede goal aan. Rood Geel, dat con ditioneel duidelijk tekort kwam, moest in de laatste fase van de strijd nog eenmaal een tegentreffer incasseren. Een vrye trap, genomen door Boot, werd door Veluwenkamp handig door gekopt naar de vrijstaande Klijnstra, die daarop beheerst doelpuntte (0 3). Vlak na rust leek het erop of de bakens verzet werden. Binnen vijf mi nuten mochten de Snekers een viertal hoekschoppen nemen, waaruit een aan tal kansen ontstonden, Er werd echter slecht geschoten of te zacht ingekopt. Kort daarop wist R. Teigeler door te breken en A. Zwerver vrij te spelen. Deze schoot in fraaie .positie huizen hoog over. In de 20e minuut ontstond tenslotte de gelijkmaker. Een verre diagonale pass bracht A. Zwerver al leen voor de keeper en dit keer faal de hij niet. Bekeken schoof hij de bal in de verste hoek. 11. Hierna werd de wedstrijd harder en onplezieriger. Men begon te praten en speelde meer tegen zich zelf dan tegen de tegenstan der. Na een half uur kreeg de spits speler van Mildam de bal vrij aange speeld, schoof hem door naar de vrij staande linksbuiten, die van dichtbij raak knalde (21). Black Boys heeft daarna nog wel getracht de gelijkma ker te forcerén, maar zelfs de ver vanging van Zwerver door D. Kne- veldam had niet het beoogde resul taat. Het duurde tot ongeveer een twintig minuten voor tijd, voordat Sneek tij dens de uitwedstrijd tegen het Leeu wardense Rood Geel haar meer dan verdiende eerste treffer wist te pro duceren. Johnny Veluwenkamp had toen met een bekeken kopbal de sco re geopend en daarmee was gelijk het taaie verzet van de Leeuwarders gebroken. Sneek kreeg door dit rug- gesteuntje duidelijk meer zelfvertrou wen en kon daardoor op een rustige manier aan de aanval bouwen. Een en ander resulteerde toen in nog twee gave treffers. lings over de lat schoot. Vlak daar op zou de Rood Geel doelman op nieuw onder vuur worden genomen. Loet Boot schoot toen vanaf zeker dertig meter op doel, maar zag zijn schot bijtijds uit de hoek gekeerd. Vlak voor het rustsignaal van scheids rechter de heer J. J. d’Ancona, was het tenslotte Sipke Bleeker, die de openingstreffer leek te zullen inluiden. Een afgemeten pass op de snelsprin- tende Annee werd door hem in een doelpunt omgebogen, maar door de ar biter later afgekeurd, omdat deze reeds eerder voor de rust zou hebben afgefloten. Black Boys kon zich geen slechtere start indenken, als met het behaalde resultaat van de wedstrijd tegen Mil dam. Niet alleen het resultaat was te leurstellend, maar ook het vertoonde spel was alles behalve om over naar huis te schrijven. De ploeg over alle linies, waarin het veld wel als oorzaak kon worden aan gewezen. Het verlies van balbezit, het slecht afstoppen van opkomende spe lers, slecht plaatsen, of het brengen van de bal, vertraagde alle sing en snelheid van het spel. Hoewel Franeker in aanvallend op zicht tot op dat moment nog vrijwel niets had laten zien, gelukte het de gasten toch de gelijkmaker te force ren. Een vrije trap van Jan Glas net buiten het strafschopgebied werd door doelman Holkema in eerste instantie gestopt, maar daarna losgelaten- Voor de toesprintende A. Vunderink was het toen een koud kunstje het leer alsnog in het verlaten doel te lepelen (11. De vreugde bij de Franekers was van korte duur, want nog geen tien minuten later was de marge ver groot met twee doelpunten- Verant woordelijk hiervoor waren respectieve lijk Brouwer (hij scoorde daarmee het fraaiste doelpunt van de wed strijd, door een voorzet van Bos in eens achter Hof te schieten) en Fra neker aanvoerder P. de Groot (in ei gen doel dus, dat kon omdat De Groot een pass van Brouwer onfortuinlijk achter z’n eigen doelman werkte). Bij de foto: Vallend heeft een van de Franeker verdedigers voor de nodige ruimte gezorgd, vlak voordat de sterk spelende Dicky y. d. Weide gevaarlijk kon worden. fFoto Studio Ger Dijs) De uiteindelyke 41 overwinning die LSC zondag op het Sportpark aan de Leeuwarderweg op het duidelijk krachten tekort komende Spel- Frane ker wist te behalen, was achteraf nauwelijks een juiste afspiegeling van het onderlinge krachtsverschil. Gedurende vrijwel de volle negentig minu ten dikteerden de Snekers deze krachtmeting. Vooral op het punt van de taktiek stak de thuisclub het bezoekende Franeker ver naar de kroon. De opzet van trainer B. Haga via een tweemansvoorhoede, bestaande uit de technisch begaafde Jacob Bos en routinier Rommert Zoethout, een vier tal verdedigers bij voortduring bezig te houden en deze bij een Franeker contra-attaque aan zich te binden, waardoor de toch al niet bijster sterk kracht moest inboe- blues een 31 voor na RESTAURANT S. v. d. WAJL zalencentrum Leeuwenburg 5-11 Sneek, Telefoon 3863 Zalen voor 60 80 100 en 250 personen Bespreek vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen 4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 5