Onze nieuwe telefoniste moet ook □1D redelijk kunnen typen SIEMENS 2 JAAR GARANTIE! SIEMENS SIEMENS 2 JAAR GARANTIE! SIEMENS FA. M. TROELSTRA VARA DRIVE IN SHOW 'i NESTLÉ NEDERLAND N THUS DE HAAN'S VISSPECIAAIiZAAK JAAP POORT 3344 KOLK THIJS DE HAAN'S VISSPECIAAI.ZAAK Kruizebroederstraat 35 - Telefoon 3163 verkiezing van volmachten zal worden gehouden wegens periodiek aftreden van de heren Y. Attema te Abbega, F. van Om men te Heeg, S. S. Reitsma te Sandfirden, J. J. Reijenga te Idzega, D. J. v. d. Tol te Heeg, J. C. Witteveen te Lytshüzen en R. Zeilstra te Gaast- meer. H 5 AUTO RIJLESSEN 3Z50 Medewerking ex artikel 50 van Grootzand, Sneek - Tel. 7215 Voor ruime keus en topkwaliteit de popgroep „CONFIDENCE". OTAX Maar.. STUUROP SNEEK met disc jockey's en VINCENT VAN ENGELEN DONDERDAG 6 SEPTEMBER O.S. zijn wij de GEHELE DAG GESLOTEN wegens personeelsrelsje. Het Oranje Comité Sneek béste pijp WATERSCHAP „HEEG" MORGEN BIJ PIET SWIER OP 0E MARKT PIET SWIER de kleuteronderwijswet c.q. artikel 72 van de Lager- onderwijswet 1920 HM EN ALS EXTRA ATTRAKTIE IIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBB FABRIEK BOLSWARD BOVENDIEN VELE AANBIEDINGEN LEEUWENBURG 13 EN HOGE INRUIL. TEL. 05150-2468 ÜIVERSIN (E KOOP GEVRAAGD IE HUUR GEVRAAGD 1 Moderne vormgeving Duitse degelijkheid voor betaalbare prijzen. Wij zijn hiervan overtuigd, en daarom op dit wereldmerk 2 jaar schriftelijke garantie, met optimale service! VERDER VELE SOORTEN GEBAKKEN EN GEROOKTE VIS. Ze is nu 16-25 jaar, heeft LEAO, huishoudschool of enkele jaren Mavo en bij voorkeur een typediploma. En ze zoekt een afwisselende baan waarin ze veel contacten met allerlei mensen heeft. Ze heeft een prettige stem, onze nieuwe telefoniste. En ze is een vlotte, representatieve gastvrouw voor onze bezoekers. Daarbij wil ze best graag wat typewerk verrichten en helpen met de post verzending. Wij nodigen haar hierbij uit snel te bellen of te schrijven naar Nestlé Nederland, afd. Personeels zaken fabriek Bolsward, Postbus 18, Bolsward, telefoon (05157) 3141. DAG EN NACHT VRIJDAG EN ZATERDAG ZIJN WIJ WEER GEHUKT. ®OÜ UW DIENST. Alleen Bij: Ook heerlijke zure I overheerlijke Hollandse Nieuwe Wasapparaten Koelkasten Stofzuigers Huish. apparaten Radio - Stereo - Hifi Zwart-wit en kleuren T.V. „DE CENTRALE” Overtuigt ook u ziclï van onze zekerKeid en komt vrijblijvend deze Siemens producten bezichtigen en wij zullen u graag uitge breid advies geven. haring, rolmops en tlallandia Een waarmerk voor kwaliteit, luxe en komfort. Ruime voorraad le klas ZEEVIS o.a. Grote en kleine schelvis, schar, wijting, makreel, tongschar, grote en kleine schol, rode poon, kabeljauwfilets, schelvismoten en filets, panharing enz. enz. I a. b. De teraardebestelling heeft heden plaatsgehad. c. d. e. ';s Sneek, 3 sept. 1973. Aanvang 20.00 uur. De begrafenis heeft heden plaatsgehad. SNEEK, tel. 4739 IL KÜÜ» 11 i <-Niii 1.1 VRAAGf) Leiding en personeel Fed. St. Maatschappelijke Dienstverlening Sneek, IJlst en Wymbritseradeel Sneek, 30 augustus 1973 Heden nam God tot Zich in Heerlijkheid na een gelovig gedragen lijden, onze lieve zuster en tante Jutryp, 31 augustus 1973 De Routsjinst is op 4 septimber om 1.30 üre in de Herv. Tsjerke te Hommerts, wernei bi- graffenis. De djipdröven: Jutryp: Popke Vellinga Jan Haagsma Snits: Geert Haagsma Boukje Haagsma-de Groot en bern Het Bestuur, G. Schrale, voorzitter. Mr. R. Mulder, secretaris. KLEIN FRIES KABINET of SECRETAIRE Tel. 02940-12656 533,- 399,- Gevr. een ETAGE of KAMER(S) met kookgele genheid H. BLOM Semmelweisstraat 13, Groningen CHRYSLER BOOTMOTOREN Voor inbouw en reparatie hebben wij vakkundige monteurs. Hoofdealer: ,,’t ANKER”, Parkstraat 6 Sneek, tel. 05150-7089-4719 NYLON TAPIJT t 69.- kamerbreed Gratis gelegd met garan tie TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek SIEMENS 2 jaar garantie. Ook op radio, t.v. en kleu- ren-t.v.l Zelfs de beeldbuis. Alleen bij: FA. M. TROELSTRA Leeuwenburg 13, Sneek MET EVEN VEEL ZORG als de „exclusieve” verzor gen wij voor u ook een diner of koffietafel in de „popu laire” prijsklasse. Restaurant „Piso” Parkstraat 21, tel. 05150- 2793 Verloren in Sneek of Lem merweg STUDIEBOEKEN H.A.V.O. gaarne spoedig bericht A. Bruinsma, Woudsend tel. 05141-279 Wegens enorm succes weer die GROTE HAGELWITTE BLOEMKOLEN 2 of 3 voor 1.50. Bij aankoop daarvan 3 dikke kroppen SLA voor 50 cent. De Heer heeft thuisgehaald onze goede kollega JANKE HOFSTRA Tot onze droefheid is plotseling van ons heen gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader GIJSBERT GEERT KOEHOORN in de ouderdom van 66 jaar. Sneek, 30 augustus 1973 Oppenhuizerweg 140 B J. R. KOEHOORN-REITSMA Leeuwarden: J. L. ATEMA-KOEHOORN J. ATEMA Heerenveen: L. KOEHOORN A. KOEHOORN-BRUNIA Sneek: K. C. KOEHOORN S. A. KOEHOORN-SCHILSTRA en kleinkinderen Wij vragen voor onze ser- vicedienst (electronische or gels) PARTTIME MEDEWERKER die zelfstandig reparaties uit kan voeren ’t Huis met de Notenbalk, Wijde Noordehorne 15 Sneek, tel. 05150-2279 TIJDELIJKE AANBIEDING: Siemens koelkast 140 liter 345,- 4 pits gaskomfoor incl. afdekplaat en automatische ontsteking 188,- Nu samen slechts Fa. M. TROELSTRA, Leeuwenburg 13. Sneek JACHTWERF „TJEUKERMEER” ook voor occaisions in iedere prijsklasse. Tel. Lemmer, 2215, Stave ren 561. Hjoed Is rêst yn’e hope op Jezus Kristus us ynleave frou, mem en beppe RINSKJE TEN BOOM ryklik 73 jier aid. Joh. 14 vers 2 en AARDAPPELEN vindt u weer op de dinsdagmarkt. De allerbeste 5 kilo 2.25 25 kilo 10.— De echte Borgers 5 kilo 2.50 25 kilo 11.50 Thuis bezorgd. Naast Piet Swier op de dinsdagmarkt. organiseert op 5 september in Café „DE BEURS’' aan de Veemarkt de SIEMENS WASAUTOMATEN 2 jaar garantie. Veel degelijkheid voor weinig geld. Hoge inruil: f 100,tot 250,—. FA. M, TROELSTRA Leeuwenburg 13. Sneek voor een naar Het Bestuur van het Waterschap „HEEG” maakt bekend dat er op vrijdag 14 september 1973 van ’s morgens 9 uur tot ’s middags 1 uur een Allen zijn herkiesbaar. Het hoofdbureau Heeg houdt zitting in Hotel „De Watersport" aldaar en het bureau Oudega in „Ons Gebouw” aldaar. Spotgoedkope groenten en fruit eten. Partij SUPER MOOIE JAMES GRIEVES heer lijk rijp 3 of 4 kg. 2.50 Erge mooie dikke CLAPS HANDPEREN 3 kg. 6 pond 2.50 Iets kleinere CLAPS 3 kg. voor 2. Voor iedere klant 1% kg. lekkere dikke RODE of GELE PRUIMEN 1.50 PRUIMEN voor de jam 3.50 per kist DIKKE AARDBEIEN 2 doos 1.75 2 kg. JONGE WORTELTJES 1.— 3 kg. RODE BIETEN 1.— 2 kg. UIEN 1.— 2 dikke RODE of GELE KOLEN 1.— Hele dikke kroppen SLA 3 voor 1. GROTE KOMKOMMERS 3 voor ƒ1.— 1% kg. SNIJBONEN 1.50 De fijnste nieuwe oogst SINAASAPPELEN 20 of 30 voor 2.50 Hele grote SURINAAMSE GRAPE FRUIT 6 voor 2.50 9 CITROENEN 1.— Mooie jonge SPINAZIE, ANDIJVIE, DUNNE SPERCIEBOONTJES en PREI. BENONIE HANDAPPELEN en nog GOLDEN DELICIOUS 4 kg. 2.50 Partij erge mooie en puikbeste OPPERDOEZER BORGERS 7 kg. 3.—. Per kist 9.25 TOMATEN DUUR? Piet Swier heeft nog 2 kg. 1.75 3 kg. STOOFPEREN 2.— DIKKE SPERCIEBONEN iy2 kg. ƒ1.50 DUS MORGEN ALLEN WEER IN DROMMEN OP NAAR DE MARKT NAAR Komt vroeg! Komt vroeg! mester totaal-interieur Prima gebruikte DAMES EN HEREN RIJWIELEN Garantie en service Waterpoortsgracht 9 B.z.a. PEUGEOT BROMFIETS B.b.h.h. zoek goed kosthuis. Ben zeer zuinig en in staat dagelijks mijn werk te verrichten. Woon nu bij: Postma, Lemmerweg 15-17, Sneek, tel. 3096 „bij de Waterpoort” 2 PITS BRANDER 1 FASTO GEYSER 1 GASKACHEL le Badhuisbuurt 10 Na een ernstige ziekte is van ons weggenomen onze gewaardeerde medewerkster JANKE HOFSTRA Zij was 7 jaar als bejaardenhelpster werkzaam. Bestuur Federatieve Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Sneek, IJlst en Wymbritseradeel Sneek, 30 augustus 1973 Sneek, 30 augustus 1978 Corr.-adres: A. Hofstra, Westhemstraat 3, Sneek. SIEMENS KOELKASTEN Bijzonder mooi, geweldige aanbiedingen. Nu reeds vanaf 249,- Fa. M. TROELSTRA, Leeuwenburg 13, Sneek POLYESTHER BOTEN „Shetland” en „Botinbas” uit voorraad leverbaar. ,,’t ANKER”, Parkstraat 6 Sneek, tel. 05150-7089-4719 het stichten van een tweede prot. chr. kleu terschool in de Lemmerwegwijk-west het aanschaffen van een vouwwand voor de Groen van Prinstererschool (g.l.o.), Eeltje Halbertsmastraat 7; het herstellen van stormschade aan (de St. Bonifatiusschool (g.l.o.), Leeuwarderweg 30 en aan het daarbij behorende gymnastieklo kaal; het aanschaffen van een aantal banken voor de r.k. kleuterschool „Roodkapje”. Boeier- straat 3; het aanschaffen van meubilair voor de Simon Havingaschool (g.l.o.), Griend 20. Binnen 30 vrije dagen te rekenen van de dagte kening van deze kennisgeving kan ieder inge zetene van de bovenvermelde raadsbesluiten in beroep komen bij gedeputeerde staten van Fries land. Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad bij zijn besluiten van 21 augus tus 1973, no’s 14, 151, 1511, 15III, 15IV en 16 aan het bestuur van de vereniging voor Chr. School onderwijs, onderscheidenlijk het bestuur van de Stichting R.K. Scholen te Sneek, medewerking ex artikel 50 van de Kleuteronderwijswet c.q. artikel 72 aan de Lager-onderwijswet 1920 heeft verleend voor: JANKE HOFSTRA op de leeftijd van 63 jaar. Haar geloven ging over in aanschouwen. Sneek: A. HOFSTRA N. HOFSTRA-DIJKSTRA Nqverdal: TINE en HERMAN Waddinnveen: SIPPY en RIEN Noordwijk: JAN Sneek: DIRK en GREETJE Goor: AB en TINIE Wassenaar: JANKE Sneek: ANNEKE SIEMENS VRIESKISTEN 5 jaar garantie. Tijdelijk geweldige aanbiedingen. Nu reeds vanaf 598,- Fa. M. TROELSTRA, Leeuwenburg 13, Sneek „POLYMORE” toer-, zeil- en visboten in polyester uitvoering. Kom ze zien in onze showroom ,,’t ANKER”, Parkstraat 6 Sneek, tel. 05150-7089-4719 TAPIJT AANSCHAFFEN? Vraagt vrijblijvend ver tegenwoordigers bezoek. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek Grote keuze GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN. Boek- en Offsetdrukkerij AGROPERS Peperstraat 9, Sneek Telefoon 05150 - 2441 Tevens zaterdags gelegen heid samen uw keus te ma ken van 10.30 tot 12.00 uur. UW TAPIJT OP GESPREIDE BETALING? Dit kan bij ons in 18 maanden afbetaald wor den. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek VW-autorijschoolkombinatie Dames grijp de winst De grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland geeft de maand september 20% zomerprijzen-korting. Duizenden korte en lange BONTMANTELS bonthoeden en- colliers. Nu kopen, in de winter betalen. Gratis bewaren. 3 jaar waarborggarantie. Desgew. zeer soepele kredietservice. De Bontkoning, Voorstreek 71, Leeuwarden, tel. 05100- 20713. Bij koop algehele reiskosten vergoeding voor 2 pers, (ook benzine auto). Lekken uw zinken goten of is uw mastiekwerk weg? Bel dan 5055 en wij komen direkt en repareren het vakkundig. B. HUISMAN Fred. Hendrikstraat 48 Sneek, Tel. 05150-5055 Van A tot Z alles vindt u bij ons voor uw boot of caravan. ,,’t ANKER”, Parkstraat 6 Sneek, tel. 05150-7089-4719 VERVOLG- EN LOSSE LESSEN: ƒ10,50* BTW INBEGREPEN

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 8