voor al uw verzekeringen I OTOS oo oo NUTfiPJT KOPEN BETEKENT B'J AANKOOP VAN 1MTR.N910NTRPUT VANAF 69GLD. KRIJGT U 4 MIR. N9LON NAALDVILT VAN 4OGLD. P.MTR. KEUS UIT ACHT KLEUREN. NIEUW VOOR SNEEK: EKCLUSÏEVE BAR voor plm. 50 personen Zalencentrum Van der Wal 4J00 ENORM N06E KORTINGEN I J J I waarom is een VGNN ziektekosten verzekering zo voordelig ^3 GROTE SORTERING SCHEERWOL 439.° ASTORIA HOOGPOOl BERBER. DUIVER SCHEERWOL. ZWARETOAM RUG DR IS IETS BUZOND6RS. x JO95 ^>es96 90 PER I MTR, S ft m OS' JQ 00 W.A. Particulieren Brandverzekering SNEEK-- LEEUWARDEN SPIDER KOSMOS BERGOSS BRUIH-BERBER NU ION TA PUT. EXTRA ZWARE KWAUTEIT.MET "FORMRUG. KAN LOS GELEGD. ZAMBIA TRIPOLIS SPURT k b. MR9O Autoverzekering TOULON NMLDH TRPUT. 5 KLEURIG GAREN IN DIVERSE KLEUREN. OP 2WARETOAMRUG. PALACE 100%SPACE D3ED NHLON. DIVERSE KLEUREN.FOAM RUG. IETS BU2ONDER MOOIS. 00 G N V N Gunstige condities Coulante uitkeringen Zalen voor alle gelegenheden van 10-200 personen. Speciale prijzen voor recepties, diners enz. BIESTEGELS DE ECHTE VAN VILTTEGELS L f J r" VOORDE DOE HET EELVER& NU VEEL COUPONS ALTUD yf HALVE V PRUS O Aantrekkelijke premies 380cm.br. 00 vbh89.s fMMflL ctc prus GRffnS GELEGD I Tevreden verzekerden. Vraag inlichtingen en vergelijk. Reserveert vroegtijdig. Vertegenwoordigers: in geheel Friesland. Districtskantoren te Buitenpost. Franeker, Leeuwarden en Sneek. y SCHADE ERZEKERING 400CM.BR. VRMltó? CiCPRUS GRffTISGELEGDHWlDN VILT Zoals uit vergelijkingen door onafhankelijke derden blijkt Hoofdkantoor: Leeuwarden, Wirdumerdijk 13 Telefoon 05100-32231 Met beperkte en uitgebreide dekking naar keuze. Geen eigen risico. Gezinspremie vanaf 25,per jaar. Enkele voorbeelden Waardevaste verzekeringen voor gebouwen vanaf 50 cent en voor 7 inboedels vanaf 75 cent per 1.000, Ook uitgebreidere dekkingen mogelijk. KLEINZAND 10 - SNEEK - TELEFOON 2256 b.g.g. 3863 GRATIS GELEGDtOHDEffTRPJT 380CM.BR. VAN 98? C&Cfrus DOE HET ZEIF PRUS 400CM.BR. VAH 179r CfcCPRUS -- GRATIS GELEGD VIN9L OP VILT 459* NU N9LÓN VIVTTAWJT 200CM.BR. 9 KLEUREN V. 400CM.BR. VAN 3A8.= CtC PRUS 380CM.BR. VAN 99." C&CPRUS - GRATIS GELEGD» NAALDVIIT 400CM.BR. vrnlia? CiCPRUS 6RffnS6ELE6tH HWOHVILT Tot 40% no-claimkorting, welke U niet ^verspeelt bij schade door brand, diefstal, joyriding en uitsluitend ruitbreuk. AA 400cm.br. VRHdOÖr C&CPRUS GR8TISGELEGD» HHVOH VILT is Bww* C&GPRUS GRATIS GELEGD KEUKEN LOPERS DIVERSE BREEDTES ESCORONA VOOR TRAP EH HALÏOOCM. waar u uw aperatief kunt gebruiken voor uw diner of na uw receptie of vergadering e.d. BAR ook apart te huur voor elke gelegenheid. A 1 0 J S ■i J EXTRA VOORDEEL i TAPIJTHAL CASH CARRY GROOTZAND 72-74 t/O^ALEN^HAM ^foZoA^.S^AF ïV'i' 24<L°° NOVILON t»V. KLEUREN OOK DE NIEUWSTE iOOCM. BR. NU PER STUK WMÖC*. 8 KLEUREN NULON VAN 4k5 NU PER. SrUDC NHlOH TRPiJT. KLEUREN BERBER.BRUIN EN GROEN OPFOAM RUG.KRN LOS GELEGD. 89. PRACHTIG GEMEIEERDE BERBER MET ZWAREFOAM RUG. KRN LOS GELEGD WORDEN. DIVERSE KLEUREN 200 CM.BR. VAH OK. IV wnnr TMPE NUANCE VAN K.V.T. INS. PRACHTIGE KLEUR EN. ZUIVER SCHEERWOL.IETS SPECIAALS. NULON TAPIJT. KLEUR BERBER MET ZWARE TOAMRUG. KAN LOSGELEGD WORDEN DU PONT NULONTAPUT. ZWARE KWALITEIT. BLOEMMOTIEF. 5 NIEUWE KLEUREN-TOAM RUG. De VGNN (Coöp. Vereniging Gezondheidszorg Noord-Nederland u.a.) is een overkoepelende organisatie van ziekenfondsen en verplegingsverenigingen in Noord-Nederland met vele voordelen. Niet kommercieel - Géén winstoogmerk Daarom objektieve adviezen. Laqe tarieven. Vergaande verstrekkingen. Kostenvergoeding binnen en buiten Europa.. BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE LOONGRENS WORDEN DE ZIEKENFONDSVERZEKERDEN ZONDER KEURING OF ANDERE VOOR WAARDEN GEACCEPTEERD. Hebt U een andere ziektekostenverzekering? Vergelijk dan premies en voorwaarden met die van de VGNN. Vraag vrijblijvend inlichtingen en tarieven bij een van onderstaande VGNN-leden. Tweebaksmarkt 70, tel. 05100-31316 Sneek e.o. Sneek, Singel 48. tel. 05150-6725 X,< *r'"' ■■'tS: BR. IO 3AAR GARANTIE l' A

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 19