SNEI<<GELD< SER VICE renata piKTjTi l s l „DE VIJZEL" f I I JAC. TEN CATE I I I Hl Eerlijktapijtadviesvan iemand dieniet alleen wolverkoopt. I O servicemonteur SIEMENS I MORGEN HEBT U UW GELD desgewenst thuis besteld. Algemene Bank Nederland !1 f Donatrices v.v. Sneek 2eKIENAV0ND JSS SO Z Z ■k Modeschoenen... j K De vraag naar Siemens [nnstruita huishoudapparatuur neemt sterk toe U KOOPT UW DELICATESSEN EN REFORMPRODUKTEN TOCH OOK BIJ P R O C E E „SCHOOL VOOR SEX" De Kon. Fabrieken J. Nooitgedagt Zonen B.V. te Bolsward MUZIEKSCHOOL VOOR SI - - F OMSTREKEN „PIPPI LANGKOUS" ■■m Nauwe Noorderhorne 16 - SNEEK SIEMENS MARTINIKERK - BOLSWARD W- l Voor een eerlijk advies kunt u altijd terecht bij: I WIM KOUWENHO' Woninginrichting H. Brenninkmeijer Oosterdijk 7 Sneek Wij verzorgen uw persoonlijke lening en fi nanciering vanaf f 1000,- tot f 200.000,-. Geld voor iedereen telefonisch geld lenen even bellen is voldoende. Wester B.V. Interieurverzorging Grootzand 33-37 Sneek ■S 1 plaatwerker 1 bankwerker-monteur ÈÉ8 VOOR ORGANISTEN ASSURANTIE EN FINANCIERING KANTOOR :EUR 4 h\ o fflfflillllfc M A fi T 18 jr. Voor alle doeleinden te gebruiken. Wij informeren niet bij uw buren, leveranciers of werkgever. 18 jr. Wij betrachten hierin de uiterste Discretie. met een eerste inleg van tenminste f 10,-, doet Wol,eerlijkmateriaal. LODEWl JK DE BOER NACHTVOORSTELLING ZQNDAGMATrNEE 8P’""",aT '"vnwwMiMwwAwvwmMwvwMwvHHTM U kunt kosteloos aanvragen. Eigen termijn keuze - kwijtschelding bij overlijden. Inlichtingen over en aanmelding voor deze kursus donderdags van 19.0019.30 uur in de muziek school Looxmastraat 39 te Sneek, of telefonisch 05150-7383. SNEEK Een echte bank, óók om te sparen. Sneek,Marktstraat 14, telefoon (05150) 4705 ZATERDAG 17 nov. om 22.45 uur: DONDERDAG 15 nov. t/m DINSDAG 20 nov. iedere avond om 20.00 uur en ZONDAGMIDDAG om 17.00 uur verto nen wij de nieuwe Nederlandse film: vraagt voor direct enkele medewerkers in de afd. werkbanken e.d. in de afd. winkelhaken wiens werk zal bestaan uit een variatie van het bedienen van freesmachines - slijp- en H polijstmachines en het boren en monteren I van winkelhaken en zweien. Ook voor ongeschoolden is hier een mooie I gelegenheid om metaalbewerker te worden. I Tevens is er plaatsingsmogelijkheid voor een jeugdige kracht. I Beloning volgens C.A.O. groot metaal. I Inlichtingen worden u gaarne verstrekt aan I het bedrijf, Hichtumerweg 4, Bolsward. I Na werkuren inlichtingen tel. 05155-255. 3 Direkteur: Bram Feenstra die regelmatig de muzikale begeleiding van de verschillende erediensten verzorgen, is er per januari 1974 de mogelijkheid deel te nemen aan een kursus kerkmuziek/zang in verband met de invoering van het nieuwe liedboek der NEDER LANDSE KERKEN. Telefoon 05150-4129 of 6815 - Lijsterbeslaan 7, Sneek. Medewerker: S. DE JONG, Grootzand 27, telefoon 7999 Wij verkopen tapijt van allerlei materialen. Als er dus iemand objectief over tapijt kan praten, zijn wij het. Vraagt u bijvoorbeeld onze mening over Wolmerktapijt, dan zullen we u er om te beginnen op wijzen dat het vaak duurder is dan andere materialen en daardoor niet in alle gevallen ideaal is. Maar wol heeft natuurlijk ook een aantal ontegen zeglijke voordelen. Het trekt bijvoorbeeld minder vuil aan, omdat het van nature anti-statisch is (dat scheelt wat stofzuiggymnastiek per jaar). Bovendien blijft een Wolmerktapijt door zijn natuurlijke veerkracht bijzonder lang mooi. En laat u er ééns een sigaret op vallen dan smelt het niet, maar blijft de schade meestal beperkt tot een lichte schroeiplek. Redenen waarom een hoop mensen die eigenlijk iets goedkopers in hun hoofd hadden, toch vaak met een Wolmerktapijt de deur uitgaan. Wij houden ze niet tegen. Er zijn drie redenen: Ten eerste: er zijn bij de ABN veel verschillende spaarvormen,met oplopende rentepercentages, zodat u precies dat kunt kiezen, wat u past. Bijvoorbeeld: spaarboekje of spaarrekening, rente 4!ó%. Maar ook: spaardeposito’s, met een opzegtermijn van 3 tot 24 maanden, waarbij de rente varieert van 5% tot 7%. Ten tweede: als u toch spaart bij de ABN, kunt u meteen gebruik maken van al die andere ABN-diensten: van eenlening-op-maat - - r ZONDAGMIDDAG 18 nov. om 14.30 uur EntreeBalcon 2,50. Zaal 2, GROOTZAND 87 - OUDE KOEMARKT 44 few] s de ABN er f 5,- bij 1 En - dat is eigenlijk nog een vierde reden-als u het leuk vindt, krijgt u van de ABN een grappig spaarvarken i cadeau. tot een zonnige vakantiereis. Ten derde: als u nü een spaarrekening opent. I Telefoon "Ipl 05150- theater 2341 r MfoBa een •if VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN feSI c.- AfOOITGEDAGF imjd» in bolland *-A‘. EEN FILM VAN 1?'' oj KINDERSCHOENEN IN 4 WIJDTE MATEN Daar ga ik rustig een ge boortekaartje uitzoeken. Teksten hebben ze daar genoeg en enkele van hun monsterboeken heb ik al eens thuisgehad. zuiver scheerwol Boek- en offsetdrukkerij AGROPERS b.v., Gedempte Pol 8-14, Sneek, tel. 05150-2441 Zaterdags geopend van 10.30 tot 12.00 uur. De uitvoering van kerkmuziek door de Martini Cantory gaat deze maand (november) niet door. SS SCHOONHEIDSSALON DROGISTERIJ PARFUMERIE Nauwe Burgstraat 1, telefoon 2007 Goede verzorging met de meest mo derne apparatuur. Geiaats-, hals-, décolleté- en Jichaamsmassage, electrisch ontha ren. Ontharen van gezicht en benen. Wenkbrauw epilatie acné-behande- ling. Verven van wenkbrauwen en wim pers. Manicuren, dag- en avondmake-up enz. Altijd vrijblijvend advies. Gedipl. apothekers-assistente, drogiste en schoonheidsspecialiste. Morgen ga ik er even heen naar die DRUKWINKEL op de Gedempte Pol 8-14. t|| Daarom zoeken wij voor het rayon Friesland een op maandag 3 december a.s. in zaal Hanenburg. Inleg f 2.25 per persoon. Aanvang 20.00 uur. Deuren open 19.15 uur. Voor één keer mag gast worden meegebracht. Graag een prijsje meenemen. Opgaaf maandag 19 november tussfen 15.00 en 17.00 uur bij: mevr. Meijer-Hoekman, Kleinzand 92a mevr. Hofstra-Jorna, E. Jongemastraat 149 mevr, de Vries-ten Cate, J. v. Nassaustr. 38 (na 16.00 uur) mevr. Makkinje-de Boer, Joh. Bongastraat 8 Sparen is goed Maar *t kan béter Bij de ABN ten verzorgen<PeriOde 9aat h'J rayon service van huiskoudappara- Wij verwachten van onze nieuwe medewerker, dat hg een VEV-monteur opleiding heeft gevolgd en beschikt over de nodige ervaring. Het bezit van een rijbewijs B-E is noodzakelijk, terwijl hij in SNEEK of omgeving woonachtig dient te zijn. Leeftijd vanaf 25 jaar. Onze servicemonteur krijgt een afwisselende en zeer zelfstandige baan met een goed salaris. Vanzelfsprekend zorgt Siemens voor een auto! Onze afdeling Personeelzaken geeft u dagelijks tijdens de normale kantooruren onder telefoonnummer 070-782281 nadere inlichtingen. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u onder letter P 972 zenden aan Siemens Nederland N.V., afdeling Personeelzaken, Postbus 1068 te Den Haag. cRutten SMALLE voeten: SMALLE schoenen BREDE voeten: BREDE schoenen ROBDUMÉE PRESENTEERT:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 24