ETZ COMBINATIE MODE 1 Modehuis Gemeente Wymbritseradeel BSASSA IN- EN VERKOOP, EN ZELF PLAATSEN HONBERD GULDEN EXTRA VOORDEEL.' Gemeente Wymbritseradeel Burgemeester en wethouders van Wymbritsera deel maken bekend, dat het in hun voornemen ligt met toepassing van artikel 19 der Wet op de Ruim telijke Ordening en/of artikel 50, lid 8 der Woning wet een bouwvergunning te verlenen aan: I „2x2 2" IS® ITALIË Waling Dijkstrastraat 26 - Sneek - Telefoon 05150-2754 VERENIGING VAN SNEKER ZAKENLIEDEN BIJZONDER AANBOD I SLECHTHORENDEN IN SNEEK EN OMG. I. BERGSMA WELKE FLINKE JONGEMAN van 20 jaar wil mij helpen op modern veehoudersbedrijf op Sardinië. BOCREANA C.V. „TORPEDO'S" „THE CAROLS" Er is veel meer keus 2 deurs LINNENKASTEN f 290.00 Franco huis f 550.00 Grootzand 14-38-42 GOED NIEUWS VOOR „SINT IS SNEEK GOED GEZIND" f 195.00 f165.00 UITSLAG „BOCREANA" HENGELSPORT COMPETITIE in de maand oktober Kompleet f650.00 ZELF GEPLAATST - EXTRA VOORDEEL f 100.00 ZONDAG UIT IN EIGEN STAD „SNITSER FRYSK TOANIEL" (COMPLETE SLAAPKAMER MET 0MB0UW 1 ledikant met boekenplank 140 x 200 met degelijke brugkonstruktie 2 Nachtkastjes met lade en klep 1 Opzetkastje met kantelspiegel 1 Opzetkastje met vakje en klep 1 Hangkast met verlichting WEEKRECLAME: Dik bevleesde VARKENSRIBBETJES nu Vrijdag en zaterdag: SCHOUDERKARBONADE met heel weinig been v. 4.98 nu 4.38 soo gr. - SOEPCOMPLET 1.96 iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin MMM J'.Wil:i’uM!illllllll®ll»ahiilllM Wol, eerlijk materiaal LET OP DE ADVERTENTIE VAN MAANDAG A.S. IN DIT BLAD. BRASEM 54 cm. S. Bouma, W. Tjaardastr. 296, Sneek BAARS 43,3 cm. T. Smid, Süd 131, Workum PALING 92,9 cm. J. v. d. Meer, Oppenhuizerweg 100, Sneek. Grote tas ALL van 8.35 voor slechts 6.90 Appelsap grote fles slechts 89 Page Keukenrollen, 2 rol van 2.50 voor 1.98 California groentesoep van 65 voor 54 3 pakjes Chocolade sigaretten van 1.15 voor 98 Kikkers en Muizen zakje 9 stuks 79 Hazelnoten per netje 89 Woansdei 21 en tongersdei 22 novimber TOANIELUTFIERING yn „Amicitia”. Beide jounen 8 ure opfiering fan it tige fleurige blijspul Inlichtingen Stationsstraat 54 - Sneek - Tel. 3130 Enige kennis van de Engelse of Italiaanse taal gewenst. VOORN 31,8 cm. S. de Boer, Morrahemstraat 45, Sneek. SNEEK DEERSUM Leeuwenburg 6 Rijksweg 3 Tel. 05150-3963 Tel. 05152-244 i «IBlillIBIIIBlIllllllllllllB SNOEKBAARS 82,8 cm. De heer Schrevel, D. J. Kuyperstr. 225, Bolsward. HELLEMA Theekransen pak 18 stuks nu voor 98 v. HOUTEN reuze chocolade letter overal 1.95 bij ons 1.75 De nieuwe Spaanse sinaasappel 17 Sinaasappels voor 2.48 (als afbeelding). Uitgevoerd in gebroken wit, polyester mat, het nachtkastje en toilettafelblad, boekenplank en voetstukken zijn in mahonie-dessin uitgevoerd. Afgewerkt met mahonie sierlijsten en handgrepen. BESTAANDE UIT: in Bergahorn berken, polyester mat) met veel leg- en hangruimte, zelf ge plaatst VOOr 1.58 Per 500 gram Dinsdag: VERSE WORST van 2.80 nu 2.58 per 500 gram Woensdag: GEHAKT geheel panklaar van 3:80 nu 2.98 per 500 gram Iedere dag verse Bami en Nasi uit eigen keuken v. slechts 1.50 500 gr. WIJ DOEN MEE AAN DE SINT NICOLAASACTIE. Voor de zondagse boterham: 150 gram Ham 1.38 150 gram Leverkaas 92 150 gram Boterham worst 79 Vers doorgebakken BROOD 1 heel gesneden 85 ct. (normale prijs 295.00) f225 00 (fan T. van Bergen, oerset troch Pyt v. d. Zee). RegieJ. op den Dries. Nei öfrin frij DOUNSJEN mei de forneamde top- formaesje Boppedat as yntermezzo showopfiering troch de „Oostenrijkse” topformaesje HALDT DIZZE JOUNEN FRIJ. 3 rol Mento’s 79 Gezinspak zoute Pinda’s van Calvé van 2.28 voor 2.09 Jus d’ Orange literfles van 1.69 voor 98 2 gezinspotten Appelmoes nu van 1.80 voor 1.48 Nibb-it Cocktail reuze zak van 1.38 voor 1.19 1 hele kilo Suiker slechts 98 bij aankoop van een halfpond Koffie (n.b. D.E.) Ook leverbaar met los toiletmeubel met 3 delige rondspiegel. Bijpassende kasten met mahonie krans Zelf geplaatst 2 deurs 295.00 - 3 deurs 350.00 Sneek, 9 november 1973 HENK ANDELA a. b. c. e. :uiver leerwol Ook deze winkeliers - niet vermeld in de speciale St. Nicolaas- krant - doen mee aan de aktie Secretarie Wymbritseradeel 3e afdeling. CENTRALE VERWARM1NGSBEDRUVEN, Oude koemarkt 79 MELKHANDEL J. FABER, Fleardyk 34, Scharnegoutum LEVENSMIDDELENBEDRIJF KLUIN, Joh. W. Frisostraat „DE SPAR”, Valkstraat 5 WITTEVEEN DAMESMODES, Nauwe Burgstraat 8 HUBO VAN DER WERF, Oppenhuizerweg 1 POSTZEGELHANDEL DE BOER, N. Noorderhorne GROENTEHANDEL TUININGA, Grootzand 62 ANTIEKHANDEL H. DIJKSTRA, Hoogend 30 DIKHOFF-OPTIEK, Juiianastraat MELKHANDEL D. BOERSMA, Joh. W. Frisostraat MELKHANDEL W. ZIJLSTRA, Arkumerhemstraat 9 Restaurant „ONDER DE LINDEN” heeft de keuken de gehele dag geopend. Div. visspecialiteiten Telefoon 05150-2654 Wijziging Verenverordening Burgemeester en wethouders van Wymbritsera deel brengen ter openbare kennis, dat ter secre tarie vanaf heden gedurende 3 maanden voor een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit van 1 augus tus 1973 tot wijziging van de „Verenverordening Wymbritseradeel”. Deze wijziging houdt in, dat de betreffende ver ordening niet alleen meer van toepassing is op overzetveren voor voetgangers en rijwielen maar tevens op overzetveren, die worden gebruikt voor het overzetten van vee, landbouwproducten en voertuigen. J. Attema te Workum voor het bouwen van een varkensmesterij bij zijn boerderij Nij- huizum 15; P. Altenburg, Annaburen 6, Tirns voor het bouwen van een loods bij zijn boerderij; P. Attema, De Burd 9, Heeg voor het bou wen van een bergplaats bij zijn boerderij; d. Stichting „Vinea Domini”, Witmarsum voor het verbouwen van de voormalige boerderij Tsjerkewei 2, Oudega (W) tot zeilschool met vormingscentrum; Nijhan B.V. te Harderwijk voor het bouwen van een 3-tal bungalows aan de Hannen en 1 bungalow aan de Tsjerne te Oudega (W). De betreffende bouwplannen liggen voor een ie der ter secretarie, 3e afdeling, vanaf 16 tot en met 30 november 1973 ter inzage. Belanghebbenden worden gedurende bovenge noemde termijn in de gelegenheid gesteld tegen het verlenen van de gevraagde bouwvergunningen schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun college. Sneek, 14 november 1973 r I ^sst- ht. ws- teoonMost-SNCW Wij doen mee aan de Sint Nicolaasactie! Wij brengen een grote kollektie in combinatie mode van LUCIA. Pantalons en rokken met bijpassende pullovers en spencers uit zuiver scheerwol. U kunt zelf combineren wat u maar wilt. P 'h'’ R

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 38