I de buerlicliL-seruice/de boer lichk- seruice/de boer lichL- seruice* I I I SONY. li a L MSiiW gj W I I I i feenstra autoshop 5^ I «L I luit pe tetage PHILIPS f j j pj MICROSCOPEN f c Kleuren T.V.'s kleinbeeld 1495- 9 X, B I J B.en w. van Wymbritseradeel: we hadden een andere gedragslijn moeten volgen Tiener stereo pick-up 't HUIS MET DE NOTENBALK EEN AANBIEDING DIE INSLAAT! S. DE JONG EN ZN. Sledestofzuiger surpriseprijs 145.- surpriseprijs 775.- Zu.^ug vanaf half twee weekendplate van deze week: HOF.VY GRILLRESTAURANT Creda droogautomaten voor de surprise prijs van 325.- 1698.- 1998.- 450.- 325.- feiii F I Voor al uw muzikale St. Nicolaas kado's vindt u een fantastische (y sortering in jT* 't HUIS MET DE NOTENBALK Dit is wat u nodig hebt* als u TV koopt:» deskundige voorlichting Een blijvend geschenk^ een Philips geschenk. Volop keus in g onze zaak. GEZINSGRILL surpriseprijs 159.- WERKWIJZE RAADSLID J. D. KUIPERS IN HOGE MATE BEVREEMDEND I k lë ALTIJD RAAK BIJ IÜ E Inzake geldkwestie reinigingsdienst Vol stereo radiomeubel met 10 platenwisselaar vanaf 445.- MONDORGELS vanaf 1,25 UKELELE’S vanaf 17,55 TAMBOERIJNEN met bellen vanaf 7,50 METRONOOMS vanaf 39,95 GITAARDRAAGBANDEN vanaf ƒ4,50 MONDHARPEN vanaf 1, BLOKFLUITEN vanaf 4,50 KAZOO’S vanaf 0,60 GITAREN vanaf 0,55 KJ; 5 :_J] BENOEMD ■j Opbrengst kollekte te»& PRAKTISCHE SINT NICOLAAS KADO’S VOOR DE AUTO B. en w. Wymbritseradeel O J I Pagina 31 NIEUWSBLAD S NE E K E R Donderdag 29 november 1973 ongeveer 150,in één keer van over betere verlichting TC 270 Van hip... tot klassiek n V.gHUW W [philipsI B I ►MHIPJ PHILIPS <r?l o •**W* 0K3 945.— MIDDENFORMAAT kleur Telefunken GROOTBEELD K.T.V. vanaf GROTE BRUILOFT? Voor kleinere partijen kunt u als vanuods in onze bovenzaal terecht. Bel voor inlichtingen telefoon 05150-5522. •JS ®6> o hóek*oosterdijk 76-89 - tel.? (05150) 2874 de boer licht - sneek - hoek oosterdijk 76-89 - tel.: (05150) 2874 de boer licht de boer licht TT t Wist u, dat wij tevens gelegenheid bieden voor abonnement-maaltijden? ZWART-WIT TV grootbeeld vanaf DRAAGBARE TV, 24 en 220 V. Wij zijn een onderdeel van Hofmeesters vleesbedrijf; dus alle vlees vers uit eigen slagerij. Met ingang van heden kunnen wij ook uw grote partijen verzorgen. Wij hebben hiervoor beschikbaar de foyer van „Amicitia”. EEN KIJKJE IN ONZE GEZELLIGE BOVENZAAL, WAAR UW BRUILOFT, DINER FEESTAVOND ENZ. TOT 120 PERSONEN UITSTEKEND ZAL SLAGEN. STEEK bij ons uw licht eens op Het is te veel om op te noemen! LOOP EENS BINNEN EN VRAAG VRIJBLIJVEND NADERE INFORMATIES BIJ inel. 2 boxen surpriseprijs 119.- gratis draagkoffer - 1J Wijde Noorderhorne 15 - Sneek - Tel. 2279 Gediplomeerd opticiens KRUIZEBROEDERSTRAAT 53 fyj •0 LLaJ B enorm zuigvermogen, door gg£||| pIIyB 600 W’ motor- Compleet met alle hulpstukken en 1 jaar 1 garantie Gemakkelijker kan het niet: de Philips Lady- shave onthaart snel en veilig. Zonder irritatie. In handig klein reisétui, dat cadeau geven extra prettig maakt. Advies prijs 39.95 Surprise prijs 25.- GEEN BEZWAAR! I EEN OVERZICHT VAN DE FOYER VAN „AMICITIA” WAAR UW RECEPTIE DINER. KOFFIETAFEL, BRUILOFT ENZ. TOT 200 PERSONEN, TOT IN DE PUNTJES DOOR ONS WORDT VERZORGD. ij gehakte biefstuk met spinazie en gebakken aard., hierbij GRATIS vruchten met slagroom 6.95 tevens bij een kinderplate een GRATIS kinderijsje LEEUWENBURG 4 SNEEK TELEF. 05150-5522 Mejuffrouw H. van der Bijl uit Leeu warden is benoemd tot kleuterleidster voor de dépendance te Tims van de' openbare kleuterschool te IJsbrech- tum. MIELE en AEG WASAUTO MATEN met hoge (inruil) korting tot 500 gulden en eigen 24 uurs service. ATTENTENTIE! KOOPAVONDEN: Vanavond, vrijdag, maandag en dinsdag van 7-9 uur De door de Vereniging tot steun aan de Nierstichting Nederland in Sneek gehouden kollekte heeft 3507,82 op gebracht. i-s ♦onze ♦afd. STUURHOEZEN, PECHTASSEN, GEVAREN DRIEHOEKEN, AUTOHOEZEN, SCHAPEVACHTEN, RADIO’S, CASSETTE- SPELERS, POETS ARTIKELEN, KOKOS MATTEN, DAKHOE- ZEN, AUTOSPIEGELS, SLEEPKABELS, AUTOGORDELS, ACCU OPLADERS, HOOFDSTEUNEN, SPORT UITLATEN, MISTLAMPEN, RADIO TUNNELBAKKEN, AUTOWASBOR- STELS, BENZINEDOPPEN met slot, BRANDBLUSSERS, PECHLAMPEN. i AM/FM RADIO-RECORDER vanaf 199.- ALGEMENE KENNISGEVING. De Chr. Muziek Vereniging „Concordia” van Gaastmeer maakt bekend dat wegens omstandigheden de bazar welke gehouden zou worden op 30 november 1 december en 3 december en de trekking van de ver loting, welke plaats zou vinden op 3 december, tot nader te bepalen datum is uitgesteld. Het Bestuur. adviesprijs I «s I HM vakkundige service betrouwbare garantie* Dat bieden wij iedereen* die bij ons zijn Philips kleuren- of \^zwart/wit-tv koopt. Het progressieve raadslid van Wym britseradeel, de heer J. D. Kuipers, heeft onlangs aan b. en w- vragen ge steld omtrent de gang van zaken rond de christelijke kleuterschool in Wouds- end. In hun antwoord zeggen burge meester en wethouders dat het hun „in hoge mate heeft bevreemd dat de heer Kuipers zich op deze wijze pu bliekelijk tot de raad heeft gewend, inzake een materie die wettelijk is vastgelegd en volledig behoort tot de autonome bevoegdheden van een schoolbestuur. Informatie door de af deling onderwijs van de gemeentese cretarie had de nodige duidelijkheid kunnen geven”. hij fï sneek - hoek oosterdijk 76-89 - tel.: (05150) 2874 de boer licht> sn&ek Het college verklaart zich wel bereid een eventueel verzoek van het school bestuur om een oplossing voor het huisvestingsprobleem gaarne indden mogelijk in te willigen. „Het initiatief zal echter uit moeten gaan van het bestuur. Wij kunnen en willen ons niet mengen in aangelegenheden, waarin uitsluitend het schoolbestuur bevoegd is.” De nieuwe Philishave 90-Super. Scheert gladder, soepeler, sneller. Je moet ’m voelen. Keus uit zes modellen vanaf 59.50 De ideale n roestvrij edelstaal met N Tote capaciteit voor ’t gril- en van 2 kippen tegelijk. plaatst kunnen worden, kan bij het bestuur van de school bezwaar wor den gemaakt”, aldus het college, dat denkt dat het hier hoogstwaar schijnlijk gaat om kinderen uit de omgeving van Woudsend. Deze in woners van de andere gemeenten zijn in veel gevallen aangewezen op het dorp „en daarom achten wij het onjuist hen van het onderwijs in Woudsend uit te sluiten.” HARTIGE HAPJES VOOR ’T HEERLIJK AVONDJE: HOFFY SALADE (met kip, ham, vruchten en noten) vanaf 4.75 HUZAREN SALADES, RIJK GEGARNEERD vanaf 2.65 HORS D’OEVRE VARIë vanaf 6.50 RUSSISCHE EIEREN SPECIAAL vanaf 4.20 ONZE HEERLIJKE GEGRILLDE KIPPEN per halve 3.25 Tevens Loempia’s, frikandellen, kroketten (met veel vlees), gehaktballen, nasi of bami goreng, saté, karbonades etc. DIT KAN MEEGENOMEN WORDEN! „Indien leerlingen van buiten de ge meente worden toegelaten, wat tot gevolg kan hebben dat leerlingen uit de eigen gemeente niet of later ge- %%v%*w*%%%**%*%%********<*********'***'****************'**********'******^ <j j De raadsfraktie „Progressief Wym britseradeel” heeft het college van b. de betrokkenen - -- - en w. korte tijd geleden schriftelijk van in kennis gesteld, maar na de ook mogelijk zou zijn,” aldus het col- lege in antwoord aan de vragenstel- geven ze toe dat het beter Iers. Naar de mening van b en w is B’i er in dit stadium weinig reden de zaak eerder stadium zou zijn geïnfor- terug te draaien en de invordering als nog in termijnen te laten plaats vin den „Samenvattend kunen wij zeggen adat ten aanzien van deze kwestie een het ook beter geweest de invorde- andere gedragslijn gevolgd had moe ring in termijnen te doen plaats vin- ten worden” Centraal in het vragenstellen van de heer Kuipers stonden de moeilijkheden rond het huisvestingsprobleem- De school zou te klein, zijn, kinderen uit Woudsend zouden worden geweigerd terwijl men daarentegen wel kleuters uit omliggende gemeenten opnam. Het college nu zegt dat het schoolbestuur van de kleuterschool b. en w. nog nooit heeft benaderd over de huisves ting- B, en W. merken op dat het schoolbestuur geheel autonoom is en eisen mag stellen met betrekking tot het toelaten van de leerlingen. het salaris ingehouden. Het gaat hier den. „Overigens zij de betrokkenen om een overwerkvergoeding, die dub- geïnformeerd over het waarom van bel is uitgekeerd. B. en w. hebben de inhouding Niet één van hen heeft hier wel schriftelijk gevraagd of inhouding in termijnen maar na de ook mogelijk zou zijn,’ vragen gesteld omtrent een geldmaat- vragen van de heren D. Nauta en J. van de D. Kuipers g zou zijn geweest dat het personeel in een meerd over de terugvordering. i gtTUWllA? van U.v; iiiaviuakcu ug muv- ten betalen, omdat men dit teveel had Gezien de grootte van het bedrag wa- gekregen- Het gemeentebestuur heeft re 1 -■ Breed assortiment regel aangaande het personeel gemeentelijke reinigingsdienst. Hier over zou onder het personeel veel on genoegen zijn ontstaan. Men zou een gedeelte van de inkomsten terug moe- gekregen- Het gemeentebestuur heeft Lu

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1973 | | pagina 33