Degredatiespook De Walden komt dichtbij Sportnieuwtj es ANNO ABMA MIST VOOR SNEEK PENALTY Alleen bezoekend Rood Geel vond Chris Boes wint puntenverdeling reden tot juichen in Zwolle 3000m I Sporthuis De Boer Bergum toont WZS inzinking nu wel te boven te zijn (2-1) LSC continueert goede vorm via 0-3 zege op Sc. Franeker I Glasschade K.N.V.B. PROGRAM 5 Zalen voor elke gebeurtenis RESTAURANT VAN DER WAL ZALENCENTRUM VAN DER WAL nieuwsblad BEL: 5923 IIMBIIIIIHIIIIBIIIIIIIIIIMM (664) Bl® ■■lilB MON ■■I J I Sneek heeft gister thuis volkomen onnodig een punt laten lig gen. Zelfs de een kwartier voor tijd toegekende strafschop werd onbenut gelaten. Ook de diverse scoringskansen die zowel daarvoor als daarna ontstonden, gingen met name door toe doen van Peter Schat in mist op. Rood Geel, dat alleen in de eerste speelperiode tot aanvaardbaar voetbal wist te komen, kon nu een winstpunt aan haar toch al zo mager totaal toevoe gen. Reden voor de Leeuwarders na het laatste fluitsignaal als enigen juichend van het veld te gaan. 5 i <J S N E E K E R Pagina 3' Maandag 4 februari 1974 Harlinnen en MSC wisselen de ROMMERT ZOETHOUT tweemaal 6—8 8 8 2 op beneden Oosterdijk 57 Sneek Telefoon 05150-7677 Zalen voor intieme diners, bruiloften, partijen en vergaderingen enz. van 20 tot 200 personen. Uitstekende keukens. Reserve derde klas A Jubbega 2Harlingen 2 Spel. Joure 2Steenwijk 2 CAB 2—LSC 2 (J. Goudriaan) Friesland 2Emmeloord 2 Reserve eerste klas Leeuwarden 2Emmen 2 Sneek 2Germanicus 2 (J. Groen) Veendam 3—Alcides 2 Muntendam 2GVAV-Rap 2 Harkema 2Drachten 2 CEC 2—Velocitas 2 Vierde klas A Heeg—SDS (T. de Graaf) Spel. Franeker-Oeverzwaluwen LeeuwardenWoudsend (R. W. Dekker) Oudega (W.)IJVC (J. Drost) Hielpen—HJSC (S. Zeilstra) Nijland—CWO B. R. v. d. Leij 15 15 15 14 15 15 15 15 14 15 15 15 8 7 8 7 6 4 4 5 4 4 4 4 6 6 3 2 4 7 7 2 3 3 3 2 1 22 23—11 2 20 27—10 4 19 24—15 5 16 11—14 5 16 23—19 4 15 19—14 4 15 15—16 8 12 21—27 7 11 11—21 8 11 12—19 8 11 11—22 9 10 19—28 9 8 5 5 2 4 4 3 4 3 2 4 6 6 5 5 3 2 3 2 1 7 6 6 6 4 6 5 4 3 2 2 3 5 5 4 9 5 4 6 4 4 3 5 6 5 5 5 2 4 3 3 2 1 1 4 4 3 6 2 4 2 3 5 7 5 5 De Hengelsportvfcreniging ,De Vriend schap’ in Sneek zal zondag 10 februari weer een wedstrijd houden, die geldit voor de competitie. Het vertrek is be paald op zeven uur ’s morgens vanaf het Waagplein- klas bezet. Het werd waarin beide ploegen Uitslagen: WZS WZS 3—RES 3 1—3; laFrisia la 11. misleidde Een Reserve derde klas A Heerenv. Boys 2Suameer 2 VVT 2—ACV 2 Leeuw. Zwaluwen 2ONS 2 (Jac. Kooistra) HZVV 2—Blauw Wit ’34 2 Oranje Nassau 2Heeg 2 (G. J. Winter) Drachtster Boys 2Harkem. Boys v Germanicus CEC Emmen Spel. Erica Velocitas Sneek Drachten Oosterparkers Rood Geel WW Muntendam Harkema Derde klas A EmmeloordSC Franeker LSCFrisia (J. Efdé jr.) RES—MSC Alcides—CAB FVCSpel. Joure HarlingenLemmer Vierde klas A MKV ’29Bergum WZS—DTD (J. Waterlander) TrynwaldenDronrijp St. Anna ParochieAkkrum Read SwartDe Walden SCHILDER DE VRIES VLUG EN PRECIES OUDE KOEMAIKT 51 SNOK it O»k weer vw QlamfXsUrio* uttM «4 Overige Sneek uitslagen: Sneek 3 Tijnje 2 42; SleatSneek zm 1 2 1. i £iF(M fc een grote een voor In de WZS-Expresse lazen wij dat er vanavond in café-resitaurant Leeuwen een klaverj aspartij wordt gehouden. Men beiginit om acht uur en leden, do nateurs en aanverwanten mogen van de (klaverjas)partij zijn. De bestuurs vergadering is op 18 februari, even eens bij Leeuwen. 15 11 15 10 14 15 15 15 14 15 14 14 13 15 3 21 37—11 0 16 14—7 3 16 17—12 4 16 21—16 3 14 16—15 4 14 25—23 3 12 14—13 5 11 15—21 9 14—13 9 11—21 4 10—42 1 21 29—11 2 14 18—14 3 14 33—26 4 13 31—26 2 10 15—19 5 10 14—20 5 10 17—19 8 15—25 7 12—19 7 17—22 Zaterdag 9 februari Derde klas A BolswardiaDelfstrahuizen ZwaagwesteindeBroekster Boys ONT—FC Meppel ONSLeeuw. Zwaluwen (M. Dekker) QVC—’t Fean Heerenv. BoysKoUum 13 10 14 15 14 15 14 14 15 15 15 15 13 14 10 12 13 14 12 13 12 14 11 13 14 1 8 4 4 4 4 6 7 3 5 2 10 2 2 7 3 3 3 6 1 2 2 2 1 12 1 22 22—8 2 21 22—9 2 21 21—12 4 15 17—11 6 14 23—21 3 13 6—8 5 13 13—19 7 12 18—19 6 12 14—20 7 12 12—19 8 10 10—24 7 11—19 EERSTE KLAS C Sneek-Rood Geel 00 CEC-WW 3—1 Spel. Erica-Muntendam 10 Oosterparkers-Harkema 21 Velocitas-Germanicus 01 Drachten-Emmen 00 2 24 35—6 3 22 24—21 0 21 17—5 6 15 25—18 6 15 18—20 6 15 22—28 4 14 17—17 8 13 14—22 7 12 25—26 8 10 20—26 8 18—39 5 1532 i Met name via P. de Groot. Ondanks Spel. Joure 2 Friesland 2 Steenwijk 2 Jubbega 2 WZS 2 LSC 2 Harlingen 2 RES 2 Emmeloord 2 CAB 2 De Koninklijke Zeilvereniging Sneek’ houdt vrijdag 1 maart een lezing in restaurant „Piso”. Op die avond zal spreken de heer Cees Kortenoever over zijn zeilwagentochten door de Sahara. Lijkt ons een interessant on derwerp, in elk geval eens iets an ders dan zeilen op het Sneekermeer. Zondag 10 februari Eerste klas C Rood Geel—CEC WWSpel. Erica MuntendamOosterparkers HarkemaV elocitas GermanicusDrachten Emmem—Sneek (J. Nijhuis) ste helft. Een actie van Joop Abma re sulteerde in een pass naar de vlak voor doel staande Tjitse Klijnstra, die in fraaie schietpositie echter buiten be reik van de uit balans geraakte Rood Geel doelman De Graaf tegen de on derkant van de lat vuurde. Een vrije trap van Anno Abma even bulten het strafschopgebied leverde even voor rust ook al niet het beoogde resultaat op. te acties. Langzaam maar zeker wis ten Koenen en Anno Abma zich uit de greep te ontworstelen. Vooral Sloter- dijk zag dit alles met lede ogen aan. Om toch nog het nodige tegenwicht te kunnen bieden, zocht de Rood Geel middenvelder het in een beangsti gend ruw attaqueren. Annee, die door dat hij in de aanval te weinig werd aangespeeld, zich meer en meer op het middenveld had teruggetrokken, werd het slachtoffer van de meeste char ges. Zelfs Rood Geel trainer A. Dreijer vond de forse aanpak van zijn pupil wat al te gortig en haalde Sloterdijk onder het 'mom van een (gefingeerde) blessure naar de kant om hem er ook niet meer vandaan te laten gaan. Dat de Leeuwarders zich in de twee de helft een dergelyke terugval op zouden laten dringen, daar had het in de openingsfase nauwelijks enige schijn van gehad. Vooral op het mid denveld wisten de bezoekers toen de Snekers hun wil op te leggen. Uitste kend stuwend werk van vooral Wiebe Sloterdijk, die herhaaldelijk Johny Veluwenkamp en Harry Koenen door Na een half uur viel Rein v. d- Veen uilt (blessure) en verhuisde V. Gor- kum naar de linksbackplaats. Hier door nam Douwe Zwart een spits posi tie in. Nauwelijks was deze wissel een feit, of het was opnieuw raak. Uit een afgeslagen LSC aanval belandde de bal wederom bij Bos, die vanaf 35 me ter een formidabele schuiver losliet (02). Hierna waren de gasiten heef en meester en tikte men de thuisclub naar een zielig verdedigen. Enkele mi nuten voor het einds:,Tnaal van arbi ter J. de Groot zorgue Zoethout met een harde kopstoot voor 03. De thuis club bleef er koud noch warm onder- zakten de Snekers een plaatsje- In de reserve derde klas A vergrootte Spel. Joure 2 haar voorsprong op de rest en lijkt men met nog zes wedstrijden voor de boeg nu al bijna zeker van de titel. Hoewel een en ander duidelijk gevaar inhield, bleef de thuisclub aandringen. Bergum ging aanvallend van start. Men vond elkaar gemakkelijk op het Op het onderdeel kogelstoten leverde opnieuw Bea Wiarda weer eens een prestatie van formaat. Met een worp van 11.58 meter kwam ze dan wel niet verder dan een derde plaats, in ieder geval was het wel ruimschoots genoeg voor de realisering van ’n nieuw noor delijke indoor-record. Het oude record stond op 10.51. De worp was tevens goed voor een nieuw clubrecord. Eva de Wilde werd elfde op dit onderdeel met 7.99 meter. Bij het verspringen voor meisjes B werden Sandra de Jong en Bea Wiarda vijfde en zesde met respectievelijk 4.41 en 4.38. Op de zes tig meter meisjes B noteerden de Sne kers de volgende prestaties: 6. San dra de Jong, 7. Bea Wiarda en 8. Eva de Wilde, allen in dezelfde tijd: 8.5 se conde. middenveld, ook al doordat WZS dit terrein niet met inzet van veel inspan ning wenste te bezetten. De Snekers hadden ditmaal gekozen voor een ver sterking van de defensie. Het bleek dan ook een hele opgave voor de thuisclub zich kansen te scheppen. Dat gebeurde pas nadat WZS aanvallend een vuist wilde maken. Na ruim vijf tien minuten was het WZS, dat even in de aanval toog en prompt werd af gestraft door een attente Henny Wee ring. Een lange trap vanuit de ver dediging bracht hem ineens in vrije po sitie. De uitgelopen doelman Jan de Broek was toen geen moeilijk obsta kel meer (10). Na rust kreeg men een sterker Ber gum overigens weinig gevaarlijk en een WZS dat koste wat kost het ene puntje mee naar huis wilde nemen. Dat scheen te zullen lukken. Het nu puur definitief ingestelde WZS, dat na rust Ant Smit voor de niet fitte Dijkstra liet opdraven, streed voor el ke meter. Tien minuten voor tijd, werd alles wreed verstoord toen de Snekers een hoekschop cadeau gaven. S. Bos ma prikte het leer hoog voor doel, waarna de bal via het hoofd van een Bergum speler en de handen van De Broek tegen de touwen belandde (2 1). Cor Gerritsma viel bij WZS nog wel in voor de geblesseerde E. Graafsma maar de stootkracht ontbrak bij de. meeste spelers om werkelijk gevaar lijk uit te halen. Op 8 mei zal de jaarlijkse interge meentelijke sportdag in Sneek worden gehouden. De deelnemende gemeenten zijn Dantumadeel, Heerenveen, Oost- stellingwerf, Opsterland, Smallinger- land, Sneek, Tietjerksteradeel en Wesitstelhngwerf. Na de thee leek eenzelfde spelbeeld zich te gaan voordoen. Na een tien minuten was die gedachte echter wel om zeep geholpen. Zoethout wist toen, na goed te zijn vrijgespeeld door Brouwer alleen door te gaan en be heerst te scoren (01). Dit bleek prompt de genadeklap voor de thuis club. De gastheren probeerden nog wel terug te komen, maar verder dan een serie schoten uit de tweede lijn, die voor LSC doelman Bertus Holke- kema weinig problemen opleverde, kwam men niet. Aanvallend bleef Sneek beneden de maat. Bij hoge uitzondering kon het aanvallende trio van Sneek, Peter Schat, Auke Annee en Tjitse Klijnstra, in het spel worden betrokken. Reeds op het middenveld smoorden de mees- subtiel spel van het kastje naar de muur stuurde, had daarvoor zorg ge dragen. Sneek beperkte zich dan ook voornamelijk door een weinig ogen- strelend defensief spel. Men moest er varen hoe de Leeuwarders zich keer op keer knap vrij speelden en uit de tweede lijn vooral door Sloterdijk en Boskma gevaarlijke schoten op het doel van Hendrik Nieuwland los kon den laten. De Sneek doelman toonde zich echter beduidend betrouwbaarder dan de vorige week en slaagde er steeds op verrassend gemakkelijke wijze in de schuivers of kopstoten on schadelijk te maken. VIERDE KLAS A De Walden-MKV ’29 0—3 Bergum-WZS 21 DTD-Trynwalden 11 Dronrijp-GAVC 20 Akkrum-Read Swart 11 Bergum MKV '29 Dronrijp Read Swart GAVC Trynwalden WZS Akkrum St. A’parochie DTD De Walden RESERVE DERDE KLAS A WZS 2-Jubbega 2 0—3 Harlingen 2-Spcl. Joure 2 12 Steenwijk 2-CAB 2 1-3 RES 2-Friesland 2 14 12 10 11 12 12 11 11 12 12 10 11 DERDE KLAS A Lemmer-Emmeloord 10 Spel. Franeker-LSC 03 Frisia-RES 1—0 MSC-Alcides 0—1 CAB-FVC 2—0 Spel. Joure-Harlingen 03 Harlingen MSC Lemmer Alcides LSC RES Emmeloord Spel. Joure CAB Frisia Spel. Franeker FVC RESERVE EERSTE KLAS Velocitas 2-Leeuwarden 2 20 Emmen 2-Sneek 2 11 Germanicus 2-Veendam 3 10 Alcides 2-Muntendam 2 31 GVAV/Rap. 2-Harkema 2 Drachten 2-CEC 2 1—1 Emmen 2 Velocitas 2 Sneek 2 Leeuwarden 2 Drachten 2 CEC 2 Veendam 3 Germanicus 2 Harkema 2 Alcides 2 GVAV/Rap. 2 Muntendam 2 ii ij De Sneker Chris Boes (Horror) heeft dit weekeinde tijdens de open Ooste lijke Kampioenschappen Indoor, ge houden in de IJsselhal te Zwolle, een eerste plaats weten te behalen op de drieduizend meter. Hij noteerde een tijd van 9.27.6. Evenzo een prestatie van formaat leverde Pieter Wouda, door een tweede plaats te realiseren op de achthonderd meter in een tijd van 2.07.3. Afke Veldman reikte ook al tot een tweede plaats op dezelfde afstand. Zij finishte in een tijd van 2.27.9. Aan de ene kant een verstandige daad de streng leidende arbiter J. J. d’Ancona aasde er op de forse Rood Geel speler bij de eerste de beste gelegenheid te noteren maar anderzijds brak de Leeuwarder oefen meester daarmee de kracht van z’n eigen ploeg. De Snekers kregen nu in het centrum beduidend meer ruimte en wisten nog voor rust het heft in han den te nemen. Ook het terughalen bij Rood Geel van de in de voorhoede ronddravende Broers en V. d. Berg naar het middenveld had weinig ef fect. Hierdoor kregen ondermeer Joop Abma en Loet Boot in de verdediging van Sneek ruimte om naar voren te gaan. Uit de daaruit voortvloeiende situatie ontstond ook de beste sco ringskans voor de thuisclub in de eer- Bergum, de laatste twee wedstrijden geslagen, heeft gister op eigen veld dat het niet voor niets de leidersplaats in de vierde een wedstrijd, met inzet hebben gestreden op rust redelijk niveau. Daarna was het een hard, soms wel eens wat te hard, gevecht van een aanvallend Bergum tegen een zich tot het uiterste verde digend WZS, die met een enkele spits probeerde langs de weg van uitval len zo mogelijk tot een treffer te ko men. Dat gelukte slechts gedeeltelijk. De Snekers vuurden slechts eenmaal raak, terwijl de thuisclub twee keer de roos raakte, daarmee de overwin ning veilig stellend. LSC had in deze belangrijke ontmoe ting gekozen voor een ietwat verdedi gende tactiek. Via snel opgezette uit vallen trachtte men de Franeker ver dediging te ontrafelen- Zoals verwacht starten de André Roosenburg boys’ fa natiek aanvallend. Enig gevaar ont stond uit deze felle stormlopen niet, temeer niet omdat de LSC defensie gistermiddag in een puike vorm stak. Met aan het hoofd het centrale duo Dick v- d. Weide en Jaap Zoethout werden de aanvallen bij herhaling af geslagen en wisten de Snekers zelfs de tegenaanvallen, goed opgezet door Ernst Croes, Gerard Oosterloo en Ja cob Bos, beduidend meer inhoud te geven. dat de gastheren een knap verzorgd middenveld op de grasmat deponeer den, zag men geen kans definitief door te stoten. De LSC-defensie waarin Wil lem Cnossen een uitstekende partij speelde, greep resoluut in en pinde de Franekers reeds op het middenveld vast. Tot aan de rust kon men de bril- stand dan ook gemakkelïjk handha ven- Uit één van deze counters kreeg, na een vrije trap van Dick Brou wer, Marinus van Gorkum een reeële kans om de openingstreffer te note ren. Voordat Van Gorkum vernieti gend zou uithalen, beroerde hij ech ter met de hand het leer. Uit een vrijwel identieke situatie forceerde eveneens Rommert Zoethout een der gelijke kans, maar ook hij faalde. Leeuwenburg 3-11, tel. 3863 en Kleinzand 10, Sneek, tel. 2256 In de kopgroep van de eerste klas C deed iedereen, behalve Emmen, zijn plicht. Zowel Germanicus als CEC wisten te winnen en zelfs Erica, dat dan welis waar een wat lagere plaats inneemt, verzamelde beide punten Emmen liet een veer door in Drachten niet verder te komen dan een 00 gelijkspel. On deraan maakte Oosterparkers een sprong van drie plaatsen. Dat kon doordat de Groningers thuis de volle winst behaalden en de concurrentie dat juist niet deed- In de derde klas A heeft Harlingen MSC opnieuw van de eerste plaats verdrongen. De Meppelers verloren verrassend op eigen terrein van Alcides, terwijl de huidige koploper nauwelijks enige moeite had met Spel. Joure- Ook Lemmer won en completeert nu het duo. FVC blijft in deze klas onderaan bungelen, al heeft het wel twee wedstrijden minder gespeeld dan het een plaats hoger genoteerde Spel. Franeker. Bergum is fier lijstaanvoerder geble ven in de vierde klas A. WZS werd hiervan de dupe. Voor De Walden komt het degradatiespook akelig dichtbij. Ditmaal ging het tegen MVK ’29 met 03 de booet in- In de reserve eerste klas eindigde het „toptreffen” Emmen 2- Sneek 2 in een gelijkspel. Hierdoor bleef Emmen 2 de leiding behouden en Onlangs werden in Bergum judowed- strijden gehouden. Van de ruim 250 deelnemers kwamen er vijftien van Sportschool Ebert. In de categorie B werd de tweede prijs gewonnen door Wim van der Poel, in C was er een vierde prijs voor Bouke Thijsse- ling, in E kwam Jaap Boonstra tot een tweede prijs, in H werd Johan Hielkema tweede en Richard Steen- sma won in N eveneens een tweede prijs. In deze categorie eindigde Ron nie Planting op de derde plaats, ter wijl in O Nico Hielkema een derde prijs in ontvangst kon nemen. Na de hervatting trok Sneek definitief het initiatief naar zich toe. Verschil lende mogelijkheden de beslissende treffer te produceren ontstonden, maar evenzo vele malen wist de defensie van Rood Geel de nodige klippen te omzeilen. Anderzijds was het uitblij ven van doelpunten ook te wijten aan een falen van de Sneek voorwaartsen. Peter Schat toonde zich in het niet- benutten van de meest eenvoudige kansen wel de grootste meester. Al leen de ijverige Klijnstra haalde in de ze fase een, voldoende. Uit een actie van hem ontstond ook de aan Sneek, na een handsbal van Langedijk, toe gekende strafschop. Anno Abma vuurde evenwel vanaf elf meter naast, daarmee een unieke mogelijkheid op de volle winst uit handen gevend, want ook daarna wist de thuisclub niet tot scoren te komen. WZS zocht daarna meer de aanval. Zelfs leek Henk Jetten te zullen sco ren, toen hij op een diepte pass vanuit het centrum doorliep en de bal over doelman E. Zijlstra maar naast de verkeerde kant van de paal schoot. Dat lukte na een half uur beter. Na dat Theo Dijkstra op links goed was doorgegaan en de bal voortrok, was het Henk Poiesz, die drie Bergum spe lers schitterend misleidde en raak schoot (11). Een klasse doelpunt. Daarna nam Bergum opnieuw het ini tiatief, hoewel men daarbij weinig kansen creëerde. 2Jubbega 2 03; Junioren WZS In een wedstrijd, die uitermate verre gaande coh: cquenties had voor de be paling van de degradatiekandidaten in de derde klas A, heeft LSC de goede vorm die men de laatste weken toon de gecontinueerd, door een 03 zege op het thuisspelende Spel. Franeker. Via een hechte verdediging en door technisch goed en snel te counteren werden de Franekers, vooral in de tweede helft, finaal weggespeeld. WZS laten zien,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 3