Misstap koploper 3A concurrentie profiteert ONS 2 WAS LACHENDE DERDE Jan Rienstra na gelijkmaker gevierde man Ll h Animo blijft gemakkelijk de baas over Appingedammers i Gehavend Woudsend laat Oudega verbaasd staan HEEG SLEEPT IN LEMMER EEN KOSTBARE PUNT IN DE WACHT Restaurant v.d, WAL Ruzie verzwakt gastheer CZN Gala Set Up te sterk IJVC na remise tegen Hielpen op goede weg MMMM.... slaatjes en kroketten I VOLLEYBAL DEFENSIEF NULAND ZORGT TEGEN Pfl-ONS de gevierde man. En J Jan Rienstra was na afloop van de krachtmeting Fc. Mep- 14 Animo dames passen vei'keerd systeem toe niet zonder reden. Tuist hii, de HJSC VOOR HUZARENSTUKJE (0-0) achterspeler die een vrijwel vlekkeloze partij had gespeeld, was het die in één van de laat ste minuten de meer dan ver diende gelijkmaker aanteken de. Daarmee deelden de Sne kers de koploper uit de derde klas A opnieuw een rake klap toe. De eerder gespeelde ont moeting, in Sneek, had zelfs ’n overwinning voor de thuisclub opgeleverd. Maandag 4 februari 1974 SNEE KER NIEUWSBLAD Pagina 5 DERDE KLAS A VIERDE KLAS A stuit DICK OPPENHUIZEN steeds beter op dreef Leeuwenburg 5 - Telefoon 3863 Bolswarderweg 8 Tel. 4631 13 13 14 13 13 14 12 13 9 6 6 6 4 6 4 4 5 3 2 3 1 6 4 3 5 1 5 4 2 4 5 2 13 13 14 14 13 13 12 12 13 12 13 12 9 7 5 3 3 4 4 3 3 2 4 3 1 3 5 9 7 5 4 6 6 6 1 1 8 8 2 3 3 1 2 3 7 4 4 3 2 SNEEK 8 7 8 7 5 3 4 4 4 3 0 uit de SNACKBARS van: Een hachelijke situatie voor het Nijland doel. Met veel moeite zal de defensie van de bezoekers er in slagen het aan vankelijk mistasten van de zwaar op z’n huid gezeten Haringa te herstellen. (foto Studio Ger Dijs) Heeg is er tegen CVVO in Lemmer in geslaagd een kostbare punt in de wacht te slepen. Voor rust scoorde Heeg, na de hervatting CVVO. Aan het doelpunt van de Lemsters kleefde evenwel een lichtelijk buitenspel-Iueht- je. Arbiter A. Zwerver uit Sneek zag De mogelijkheid om die prestatie te evenaren, heeft er lange tijd ingeze ten. Lange tijd ook, met name in de eerste helft, wisten de Snekers het ini tiatief te nemen. Vooral verdedigend klopte het bij ONS uitstekend. Aan voerder en vrije verdediger Foeke Zijl- stra verkeert momenteel in een bloed vorm, maar ook de van de spits naar sma van dichtbij raak vuurde. Deze tegenslag deerde de thuisclub nauwe lijks. Rustig combinerend gelukte het hen een veldoverwicht te krijgen. Dat resulteerde wel in diverse scorings- sen (Geert de Leeuw en tweemaal Rick Reitsma), maar niet in doelpunten. 3 19 29—10 3 17 20—14 4 15 25—18 2 15 16—15 3 13 17—18 4 13 14—19 4 12 25—25 3 12 13—13 4 12 14—20 4 10 14—19 9 21—23 7 15—29 14 11 14 8 0 11 Fc. Meppel H’veense Boys Broekster Boys 13 Leeuw. Zwal. QVC ONS ONT Bolswardia Delfstrahuizen ’t Fean ’58 Zwaagwesteinde 13 Kollum 13 Leeuwarden HJSC CVVO Hielpen Heeg IJVC Woudsend Oudega Spel. Franeker SDS Oeverzwaluwen Nijland ONS deelt aan Fc. Meppel opnieuw een rake klap uit Een terugspeelbal van IJVC verdedi ger Jan v. d. Woude op zijn doelman De Kleine vormde de inleiding van de openingstreffer van Hielpen. De Kleine pakte de bal weliswaar op, maar werd door een Hielpen aanvaller uit balans gebracht, waama de doelman het leer liet vallen en de toegeschoten J. Boer- het echter over het hoofd, daarmee de thuisclub een handje toestekend. Animo was technisch beter, dat wèl, maar de inzet, de zelfverzekerdheid, en de felheid lagen bij de Bolswarder dames veel hoger. Alleen in de derde, zeer spannende, set (13 opslagbeurten in een kwartier), was Animo sterker. De Sneker dames hadden overigens voor de rest van de wedstrijd geen antwoord op het systeem van de Set Up-speelsters. (Animo speelt normaal met de midachter achter in het veld, slecht draaiden in deze tweede divisie maar juist nu zou het noodzakelijk ge weest zijn wanneer dlie voor de beide zijspeelsters gestaan had). De eerste set wonnen de dames van oud-Olym- pus-coach Wim Ketelaar met 1512, de tweede met dezelfde cijfers, de vierde tenslotte met 152, een duide lijk bewijs voor de overmacht. Animo won zoals gezegd alleen de derde en wel met 615. IJVC Ijjkt op de goede weg terug. Was men aanvankelijk de ploeg die de toon aangaf in de 4de klas, sinds de laatste wedstrijden incasseerden de Ulsters op een rij een aantal nederla gen, daarmee ogenschijnlijk naar de middenmoot koersend. Daar schijnt ver andering in te komen. Eén en ander kwam zaterdag aan het licht in de thuiswedstrijd tegen Hielpen. Hoewel de gastheren binnen vier minuten ’n 0 1 achterstand hadden opgelopen, wist men naarmate de strijd voortduurde het heft in handen te nemen, de ge lijkmaker te produceren en zelfs de meeste aanspraak op een overwinning te verkrijgen. Zover kwam het niet, al was men er met name in de slotfase diverse malen dichtbij geweest. Dat gebeurde pas in de tweede speel periode. Een dieptepass van Sietse Postma bereikte de vrijstaande Geert de Leeuw, die knap doorging en Hielpen doelman Eekma, die overigens een uit stekende indruk achterliet, met ’n be keken schot het nakijken wist te geven. IJVC wilde daarna doordrukken, maar vond steeds ’n keihard ingrijpende Hiel pen defensie tegenover zich. Diverse malen bedienden de gasten zich van minder toelaatbare middelen. De zwak leidende arbiter B. R. v. d. Leij was door het nemen van tegenstrijdige beslissingen hieraan ook gedeeltelijk schuldig. Hij noteerde vier spelers. Twee van Hielpen, te weten doelman Eekma en Albert Mulder en twee van IJVC, te weten Hans Berghuis en De Leeuw. Het bleef overigens 11. de achterste linies verhuisde Ruurd Heerschop schijnt er weer plezier in te krijgen. De verwachte aanvalsgol ven van Fc. Meppel, doorgaans lopend over de veelal op rechts opererende Teekens, bleven uit of konden gemak kelijk worden opgevangen. Een en an der ontstond niet in de allerlaatste plaats door het uitermate effectief afstoppen van Teekens door de fel spelende Eddy v. d. Wal. Slechts bij hoge uitzondering glipte de spielma- cher van Meppel langs z’n directe be waker. Ontmoedigd kroop hij nog ver der terug op het middenveld. geheel niet op gebrand leek. Typerend was de summiere mankracht voor hat doel van HJSC, ingeval de bezoe kers een hoekschop of een vrije trap mochten nemen. Woudsend, geteisterd door vijf inval lers, heeft zaterdag op eigen veld kans gezien het bezoekende Oudega met 2 1 klop te geven. De mannen uit Oude ga toonden zich hierover nog wel het meest verbaasd, omdat het gehavende Woudsend duidelijk aan kracht moest hebben ingeboet. Dat bleek evenwel niet het geval. Een defensief ingesteld Nijland heeft zaterdag in Jutrijp-Hommerts voor een huzarenstukje gezorgd. Men wist daar HJSC een 00 gelijkspel af te dwingen en dat was als rode lantaarn drager tegen één van de koplopers een respect afdwingende zaak. Hoe de ze remise tot stand is gekomen is een ander hoofdstuk- Veelal door (te) fors ingrijpen gelukte het de Njj lan ders de voorwaartsen van de thuis club een halt toe te roepen. Het be ter verzorgde veldspel van de gasthe ren mocht dan ook niet baten. De be zoekers bestreden dit door een sur plus aan inzet en dat bleek achteraf ruimschoots voldoende. Uit een voorzet van rechts, ving Ree kers beheerst de bal in het strafschop gebied op, om daarna uit kansrijke positie Oudega doelman Okke v. d. Kamp met een beheerste schuiver de eerste treffer langs de oren te schieten (10). Dat gebeurde luttele momenten voor rust. Na de hervatting was het prompt opnieuw raak. Vanaf de af trap kon Ruurd Cuperus in stelling worden gebracht. Cuperus misleidde daarbij V. d. Kamp door ogenschijnlijk een voorzet los te laten. Hij schoot echter onverwacht op doel, daarmee de Oudega doelman het nakijken ge vend. Oudega nam daarop het initia tief over, maar wist daarbij niet één maal gevaarlijk te worden. Pas tien minuten voor het eindsignaal van ar biter Jac. Kooistra moest Woudsend doelman Romke Nagelhout capituleren. Een afstandsschot van Folkert Boer- sma werd hem toen teveel (21). De thuisclub is daarna niet meer in moei lijkheden geweest. Zonder zich al te veel te hoeven inspannen heeft de herenselectie van Animo zaterdag in de „Pelikaanhal” in Appingedam CZN terug gewezen. Enerzijds was de zege te danken aan de overmacht van de Snekers, anderzijds aan de mentaal zwakke instelling van de gastheren. Daarbij kwam nog dat er binnen de gelederen van CZN moeilijkheden heersten wat onder meer tot uiting kwam in het feit dat sommige spelers weigerden naast bepaalde teamgenoten in de opstelling te staan. van het herenvolleybal. In twaalf wed strijden had CZN slechts zeven punten vergaard en daardoor fungeert het team als hekkesluiter. Animo begon in de beproefde basisop stelling Wim Mendel, Freek Jaarsma, Werner Matszat, Dick Oppenhuizen, Jan Smit en Gooitsen van der Zee. Als wisselspelers waren Jolt Stienstra en Peter Posthuma meegereisd. De De dames van Animo zijn zaterdag middag niet bijzonder succesvol ge weest. In de uitwedstrijd op eigen ter rein tegen het Bolswarder Gala-Set Up, dat de thuiswedstrijden in de C. Kan-hal speelt, werd in vier sets ver loren. Oorzaak daarvan was onder meer het zwakke spel in het achter veld. Alleen ONS heeft in de derde klas A voor een opzienbare verrichting gezorgd. De Snekers wisten in Meppel de koploper een 2—2 gelijkspel af te dwingen en dat was bepaald een sterk staaltje. De concurrentie profiteerde hiervan. Zowel Heerenveense Boys als Broekster Boys wisten hun partijen winnend af te sluiten. Onderaan veranderde hoegenaamd niets. Dat gebeurde wel in de vierde klas A. Daar wist rode lantaarndrager Nijland het hooggeplaat ste HJSC een punt af te snoepen en dat betekende voor de Nijlanders een puntje inlopen op Oeverzwaluwen, dat opnieuw een verlies moest incassseren. Ditmaal van de huidige koploper Leeuwarden. De ontmoeting Woudsend-Ou- dega had de meeste consequenties. De thuisclub won, waardoor die twee plaat sen steeg- Oudega, dat dus met een nederlaag genoegen moest nemen, was hiervan de dupe; de ploeg zakte maar liefst drie plaatsen. In de reserve der de klas was ONS 2 de lachende derde. Weliswaar won lijstaanvoerder Har- kemase Boys 2, maar het aanvankelijk als tweede geklasseerde Blauw Wit ’34 2 ging tegen Oranje Nassau 2 met 01 de boot in, waardoor de Snekers, die een royale 51 zege boekten op HZW 2, een plaatsje op konden schuiven en zich nu achter de koploper hebben genesteld. De tweede helft liet een vrijwel iden tiek beeld zien. Nijland dat nauwelijks aanvallend een vuist kon maken, maar daarentegen verdedigend vocht als een leeuw en een HJSC dat ook nu een wait matte indruk maakte- HJSC spits Piet Nauta, de man die doorgaans voor het meeste vuurwerk zorgt, kreeg geen been om op te staan. Hij werd constant bewaakt door twee of drie Nijlanders. Tien mi nuten voor het eindsignaal van arbiter S. W. N. ter Horst had de thuisclub alsnog de zege veilig kunnen stellen, ware het niet dat een krachtige om haal van Rob Plantinga door de Nij land goalie bijtijds onderschept kon worden. Animo speelde veel ontspannender dan tegen Interlance-Zaan- Men wist dat de Appingedammers bijzonder Woudsend, dat aantrad zonder goalget- ter Durk Pietersma, compenseerde het gemis aan technische kwaliteiten op een knappe wijze door veel inzet. De be zoekers namen het in de eerste helft allemaal te licht op, waardoor het meeste gevaar bij de thuisclub van daan kwam. Werkelijk uitgespeelde mogelijkheden deden zich dan wel niet voor aan Woudsend zijde, qua opbouw toonde men zich wel de betere ploeg. Pas op een moment, dat een ieder zich met een 00 ruststand leek te hebben verzoend, sloeg Piet Reekers toe. De beste kans voor de mannen uit Jutrijp-Hommerts ontstond na ruim vijf minuten spelen in de eerste helft. Alex Stoker soleerde door de defensie van Nijland, maar toen hij oog in oog kv/am te staan met doelman Haringa verzuimde hij zelf uit te halen en in plaats daarvan de mee opgekomen Frans Groenveld in het spel te be trekken. Dat bleek een vergissing, want Groenveld knalde vanaf enkele meters voor het doel recht in de han den van Haringa. Een dergelijke unie ke mogelijkheid heeft ziich niet meer voorgedaan. Ook niet aan de kant van Nijland, dat daar overigens ook in het Na de hervatting lieten de Meppe- lers het initiatief over aan de Sne kers. ONS, waarin Bob Haanstra vervangen was door Dirk Pruiksma, viel aan, vooral via Red Feenstra. Het doortdurend opkomen van ach terspelers (Zijlstra, Rienstra) bracht de Fc. Meppel tenslotte aan het wan kelen. Een voorzet op het doel van Storm werd door de Meppel goalie weggestompt en wel precies voor de voeten van Rienstra, die met een ferme schuiver van vijfentwintig meter de bal ineens retourneerde (2 -2). 1 24 32—14 3 19 26—22 4 17 21—14 5 17 21—15 5 16 23—15 6 13 22—21 4 13 19—21 5 12 21—20 5 12 20—19 7 11 22—22 8 18—21 0 6—37 Kollum-Bolswardia 0-1 Delfstrahuizen-Zwaagwesteinde 30 Broekster Boys-ONT 21 Fc. Meppel-ONS 22 Leeuw. Zwal.-QVC 1-1 ’t Fean ’58-H’veense Boys 01 CWO-Heeg 1—1 SDS-Spcl. Franeker 00 Oeverzwaluwen-Leeuwarden 03 Woudsend-Oudega 21 IJVC-Hielpen 1—1 HJSC-Nljland 0—0 RESERVE DERDE KLAS A Hark. Boys 2-H’veense Boys 2 2—1 Suameer 2-VVT 2 41 ACV 2-Leeuw. Zwal. 2 21 ONS 2-HZVV 2 5—1 Blauw Wit ’34 2-Oranje Nassau 2 0—1 Heeg 2-Drachtster Boys 2 afg. Hark. Boys 2 ONS 2 Oranje Nassau 2 14 Blauw Wit ’34 2 14 Leeuw. Zwal. 2 14 Saumeer 2 14 ACV 2 14 Drachtster B.2 13 HZW 2 13 H’veense Boys 2 14 VVT 2 13 Heeg 2 11 Na een kwartier spelen was het dan wel raak. Een verre pass bereikte via een handig overstapje van Kamstra De Jong, waarna deze vanaf de rand van het strafschopgebied gehinderd door twee Meppel verdedigers in vol le vaart uithaalde. Keihard sloeg het leer achter Storm tegen de touwen. (01). Meppel dat op dat moment een weinig geïnspireerde indruk maak te, leek op een ruimere achterstand te kunnen worden gezet. Door een on gelukkige handsbal van Zijlstra tij dens een volkomen ongevaarlijke si tuatie voor het doel van Tjalling Tjal- sma, kon de thuisclub via Teekens de gelijkmaker produceren en daarmee de strijdlust in het team terugbren gend. Vijf minuten voor het rustsig- naal van de zwak leidende arbiter nam Meppel zelfs een voorsprong, toen Teekens een vrije trap door Die drich Dijkstra met een halve om haal tot een doelpunt zag omgebogen (2—1). laatste overigens voor de vorm, want tijdens de training had hij een spier blessure opgelopen. Zonder veel moeite werd een vlotte voorsprong door de gasten opgebouwd. In tien opslagbeurten liep men uit tot 27. Het zag er allemaal florissant uit en men rekende al op een snel ein de van de eerste game. CZN profiteer de echter vaneen verslappen van de concentratie bij de Snekers en kwam terug tot 8—9- en 910. Zelfs kwam men nog langszij (1010) en donkere wolken pakten zich samen boven de hoofden van de Snekers die niet wis ten wat hen overkwam. 1210 kwam zelfs nog op het scorebord- Met Dick Oppenhuizen aan de opslag herstelden de Snekers zich echter en verbeten vocht men zich Via 1212 naar de 12 15 setzege. Had de eerste spelperiode bijna een half uur gevergd, de tweede was aan merkelijk korter. In ruim een kwar tier pakten de Snekers het eerste te verdienen punt in deze wedstrijd. Er gens wel logisch wanneer men bedenkt dat de CZN-aanval vrij onmachtig was in haar optreden. Alleen de lange aan valler Jan de Groot kon wat gevaar stichten. Vreemd ook was de tacti sche opstelling van de Appingedam mers. Als gevolg van de moeilijkhe den krefeg men de situatie dat er drie goede spelers en drie slechten naast el kaar stonden. Zwakke plekken vol doende. Animo wist daar gretig ge bruik van te maken, vooral toen men de 42 achterstand had weggewerkt. Uiteindelijk werd via 410 en 913 gewonnen met 1015. In de derde set hetzelfde beeld- Een oppermachtig Animo dat een 42 achterstand wegwerkrte en deze uit bouwde naar feen 9—14 voorsprong. CZN scoorde nog een punt, maar daarmee was voor de Appinge dammers de koek op en met 1015 haalden de mannen van Gelf Raap de setzege en de volle drie punten winst binnen. 8—12 9 6—17 8 12—23 De gasten startten met de wind in de rug- Dat dit een voordeel was, bleek reeds na tien minuten spelen. Een doorbraak op links van Ernst Homans leek afgerond te zullen worden met een voorzet. Deze werd echter door de harde wind van richting veran derd, waarna het leer plotseling recht op het doel van de uit balans geraak te CVVO keeper Visser af kwam. On bereikbaar sloeg dfe bal tegen de tou wen (01). De thuisclub toog daarna weliswaar nog feller in de aanval, maar zag zich toch keer op keer ge- door het hechte gegroepeerde spel van de Hegers- Voor rust kwa men de gastheren tot zegge en schrij ve één uitgespeelde mogelijkheid. CWO aanvaller Frankena miste toen echter grandioos voor open doel. Na de hervatting had CVVO wel suc ces. In de vijftiende minuut was het T- Kuipers die raak kopte. Een afge slagen aanval van de thuisclub was daaraan vooraf gegaan. Opnieuw werd toen de bal ingezet, waarna de in duidelijk buitenspel-staande Kui pers vanaf drie meter Heeg doelman Doornheim geen schijn van hans gaf. Scheidsrechter Zwerver bleef onver murwbaar (11). Deze stand zou ook nadien niet meer aan verandering on derhevig zijn. De mogelijkheid daartoe was desondanks, met name aan Heeg- kant, wel aanwezig geweest. Zo do ken achtereenvolgens Marinus Gale rna, Sjoerd Koopmans en Ernst Ho mans voor het doel van Visser op. Evenzo vele malen echter stond paal I of lat doorboring in de weg. Daarmee wordt het centrum van de thuisclub, bestaande uit het vooral technisch begaafde trio, J. de Vries, K. Zoetemeer en J. Severing, nog eens extra versterkt. De Snekers zagen er dan ook nauwelijks heil in op het mid denveld slag te leveren. Men bediende zich van de lange pass vanuit de de fensie (Zijlstra), om daarna via de be wegelijke Klaas de Jong en Luppie Kamstra te kunnen scoren. Met de straffe wind in de rug leek dat de meest succesvolle oplossing. Binnen tien rninuten had zich al een dergelij ke situatie voorgedaan. Een diepte pass op de snel sprintende De Jong bracht deze in kansrijke positie voor het doel van Pieter Storm. Op het be slissende moment wist de ONS aanval ler de bal niet voldoende onder con trole te krijgen. Weinige minuten later kon De Jong opnieuw alleen doorgaan, maar ditmaal was het Storm die suc ces in de weg stond. 2 19 25—17 1 18 15—7 3 16 13—9 5 15 17—11 4 13 18—14 6 13 15—16 5 13 10—16 5 12 8—10 6 12 12—17 7 10 6 8

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 5