s D.E.S. trok voor eerste tocht naar Groningen HJSC werkt zich naast Leeuwarden Zes rekords en prestatieprijzen voor A V. Horror Ir» Ka lL4 illk j Excuus van Animo Jelly v. d. Werf (10) en Karin Nicolai (12) win nen baan-kampioen- schappen op Thialf ZONDER één STORING verzorgen wij uw receptie, koffietafel en diner. HJSC PAS LAAT NAAR ONVERWACHTE ZEGE OP HARD HIELPEN WOUDSEND DWINGT LEEUWARDEN TOT 'N KNAPPE PUNTENVERDELING HOTEL HANENBURG - SNEEK DAMES NEPTUNIA VERLIEZEN VAN DRACHTEN 1 EN 2 ■-LF pi HÈMH INGEZONDEN WATERPOLO *<V - 1 BB Maandag 18 maart 1974 S NE E K E R NIEUWSBLAD Pagina 3 ROOD GEEL PAKT PUNT VAN EMMEN r ,-l we Fc. MEPPEL ONTTROOND! van 3 21 18—11 7 twee- De 17 BE A WIARDA discuswerpen De Sneker wandelvereniging „Door Eendracht Sterk?’ vertrok zaterdag naar Groningen om daar aan de eerste' wandeltocht in haar korte bestaan mee te doen. Men vertrok van Wouda’s meelfabriek in het Sperkhem (zie foto) en ondanks het slechte weer was de stemming opperbest. Hoe kan het ook anders, in het clublied van DES staat immers „Bij regen wind en zonneschijn, soms moe en stijf maar met veel gijn". Deze leus werd dus zaterdag hoog in het vaandel gehouden. Het resultaat was merkbaar na afloop van de tocht. De wandelaars keken name lijk al weer uit naar het volgende wandelevenement dat zaterdag dertig maart plaats vindt. Dan trekt men met de jeugd naar Kolham. Op UW dag is UW gezelschap - hoe groot ook - direktie/,.baas” in óns huis Speciale ontmoetingszalen voor een intiem diner met Uw zakenrelaties. 9—14 9—20 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 7 8 6 8 6 5 6 6 5 4 4 7 8 6 8 4 7 3 3 4 6 4 2 6 4 7 6 5 5 4 7 16 16 16 6 7 6 5 3 2 5 3 3 7 8 6 8 6 6 5 3 3 4 7 5 4 5 5 4 3 5 3 4 8 9 9 8 6 4 5 5 5 5 2 3 6 4 5 6 8 8 2 4 4 6 3 7 3 7 4 5 6 6 3 2 4 5 7 9 6 6 8 7 2 6 2 1 25 32—12 3 18 24—20 5 18 38—29 5 17 17—21 4 16 33—27 2 14 16—19 5 12 21—25 8 12 18—29 8 10 20—29 9 10 22—30 4 26 41—19 3 26 27—14 5 19 31—24 4 17 22—21 5 17 18—19 5 16 18—23 6 16 33—33 5 16 18—24 6 13 19—23 9 12 24—27 7 12 17—25 9 10 18—34 voor was Leeuwarden HJSC CVVO Heeg Hielpen IJVC Woudsend Spel. Franeker Oudega Oeverzwaluwen SDS Nljland TELEFOON 2570 Bergum Read Swart MKV ’29 GAVC Dronrijp Trynwalden St. A’parochie WZS Akkrum DTD De Walden 18 17 16 16 17 16 15 18 16 18 17 17 17 17 18 17 16 17 2 Harlingen 2 17 13 8 6 7 7 7 7 4 3 2 1 15 11 15 16 16 15 14 15 15 15 16 17 12 17 3 5 3 2 3 5 8 5 4 3 3 1 13 4 20 18—14 6 19 22—14 4 19 23—17 6 19 20—19 5 19 15—19 7 16 16—22 6 15 10—13 8 12 8 12 10 11 17—29 3 27 46—11 5 21 26—22 3 20 23—14 4 19 25—20 4 19 19—14 5 19 34—28 5 17 23—17 4 15 16—14 8 13 16—34 8 10 12—31 4 15—59 2 25 24—13 3 22 29—14 4 22 25—16 4 20 20—18 6 20 12—15 5 19 24—20 7 6 17 22—18 9 15 23—29 9 15 14—24 9 14 23—30 8 14 12—19 9 13 12—24 18 14 19 11 19 11 19 19 19 19 18 19 19 19 19 7 6 6 6 2 12 6 4 3 3 1 5 8 5 5 5 3 7 7 6 2 14 2 27 37—19 4 21 28—25 6 21 29—18 5 20 23—15 6 19 29—21 6 17 28—27 5 16 22—25 6 15 30—24 8 14 26—26 8 13 24—26 9 12 22—27 5 13—48 HJSC was naar Hindeloopen geko men met de bedoeling één punt in de wacht te slepen. Met uitzonde ring van een schuiver op de lat van het HJSC-doel, zag het daar geduren de de eerste helft ook wel naar uit. Hielpen was dan wellicht iets meer in de aanval, echt gevaarlijk werd men tegen de opnieuw solide optre dende HJSC defensie niet. De gasten, die technisch de beteren waren, pro beerden via uitvallen de thuisclub te verrassen. Ook dat had geen effekt. Spel. Joure 2 Friesland 2 Jubbega 2 LSC 2 Steenwijk 2 WZS 2 CAB 2 RES 2 Emmeloord Het programma voor het zaterdagvoetbal kreeg door het slechte weer van de laatste dagen een gevoelige deuk. In de derde klas A kwam die klap nog het hardst aan, want hier vond slechts één wedstrijd doorgang: ONT-Meppel. Achteraf hadden de Meppelers wellicht ook liever niet gespeeld, want opnieuw moest men een nederlaag accepteren. Misschien was een langere rustpauze beter voor de uit vorm zijnde Drentenaren uitgekomen. Nu moest men zelfs toe zien, hoe een Heerenveense Boys de eerste plaats heeft over kunnen nemen. ONT heeft zich door deze beide winstpunten uit de degradatiehoek kunnen werken. In de vierde klas A werden er vier ontmoetingen uitgesteld. De meest belangrijke partijen voor de verdeling van de bovenste plaatsen gin gen wel door. Bijzonder verrassend was het 11 gelijkspel van Woudsend op het thuisspelende Leeuwarden. HJSC won uit weliswaar moeizaam van Hiel pen, maar heeft door het resultaat van koploper Leeuwarden kans gezien een gedeelde bovenste plaats te bereiken. Het ongenaakbaar lijkende Harke- mase Boys 2 in de reserve derde klas heeft zaterdag dan toch een nederlaag moeten incasseren. En wel van middenmoter Drachtster Boys 2. Oranje Nas sau 2, dat thuis overtuigend won van rode lantaarndrager Heeg 2, is daardoor iets dichter in de buurt van de lijstaanvoerder gekomen. De eerste helft leverde voor beide aanvalslinies weinig uitgespeelde mo gelijkheden op. Woudsend viel wellicht nog wel het meest aan. Daarom was het ook enigszins tegen de verhouding in dat de thuisclub een voorsprong nam. Een dieptepass vanuit het cen trum richting Woudsend-doel kon door de verdediging van de gasten niet vol doende worden onderschept, ook al om dat het leer plotseling aan snelheid af nam doordat het in de modder beland de. Een snel toegeschoten Henk Wier- da schoot daarop tussen een wirwar van benen zijn ploeg naar een onver wachte 10 voorsprong. W, j De Sneker atletiekvereniging Horror heeft kans gezien bij de selectie atle tiekwedstrijden die zondag in Heeren- veen werden gehouden, zes clubrekords te plaatsen en zes prestatiewedstrijden in de wacht te slepen. De algemene prestatieprijs was voor Bea Wiarda die op het onderdeel discuswerpen een afstand van 39.56 liet noteren. Dit be tekende tevens een clubrekord. De tweede speelperiode was kwalita tief duidelijk minder dan de eerste helft. Door de aanwakkerende wind bleken de meeste passes onzuiver en werd het ook voor de toeschouwers een minder prettig toeven. HJSC wist steeds vaker Hielpen op veilige afstand te houden en regelmatiger te counte ren. Halverwege de tweede helft leek HJSC via Rinze Dijkstra de leiding te zullen nemen, toen deze alleen voor het Hielpen-doel verscheen, maar onbe reikbaar op de deklat vuurde. De be zoekers slaagden er in het initiatief meer en meer over te nemen. Zelfs het uitvallen van Piet Nauta deerde de gasten niet. Invaller Fokke Nauta kreeg zelfs prompt een knappe kans. Hij schoot toen echter te zacht in. En kele minuten voor tijd was het dan wel raak, Goed voorbereidend werk, van Ties Dijkstra mondde uit in een preciesie pass naar de goed mee op gekomen De Boer, die met een beke ken diagonaal schot het wannende doel punt liet aantekenen. Na de hervatting leken de Leeuwar ders het windvoordeel wel doeltref fend aan te zullen grijpen om een rui mere marge te bewerkstelligen. Dat bleek evenwel een misrekening, want Woudsend draaide in deze tweede helft als nooit tevoren. Men zette een offensief in, dat na circa tien minu ten resuleerde in de gelijkmaker. Een vrije trap, genomen door Piet Reekers buiten het strafschopgebied, werd toen door Durk Pietersma met een kei hard schot vanaf twintig meter in een doelpunt omgebogen. Via de handen van Leeuwarden goalie sloeg de kogel tegen de touwen (11). Ook daarna bleef Woudsend de gevaarlijkste ploeg. Schoten van Reekers en voor al Pietersma konden echter steeds on- schadelijk worden gemaakt. Woudsend had bepaald pech, dat scheidsrechter R. W. Dekker een door Joost Sijbes- sma gescoorde treffer, wegens „hin derlijk” buitenspel van één van de ove rige aanvallers afkeurde. De thuisclub die door een consequente mandekking vrijwel voortdurend aan banden was gelegd, slaagde er alleen in de laatste tien minuten het Woudsend doel even onder druk te zetten. Zonder resul taat. Woudsend heeft zaterdag voor een huzarenstukje gezorgd door het dit sei zoen bijzonder sterk draaiende Leeu warden op eigen terrein een punten verdeling af te dwingen. Hoewel de Woudsenders in de eerste helft de wind mee hadden, wist men dit niet uit te buiten. Zelfs nam de thuisclub halverwege deze periode de leiding. Toen de Friese hoofdstedelingen zeker leken van de eindoverwinning was het Durk Pietersma die zijn team op ge lijke hoogte met Leeuwarden bracht. Onder vrij slechte omstandigheden (harde wind, glad Veld) hebben zater dag Hielpen en HJSC elkaar 85 minu ten lang van scoren af weten te hou den. Pas vijf minuten voor tijd werd de eerste en naar later bleek ook eni ge treffer door de bezoekers gescoord. Doelpuntenmaker voor de ploeg uit Jutrijp-Hommerts was Siemen de Boer. RESERVE DERDE KLAS A CAB 2-LSC 2 0—0 VIERDE KLAS A Leeuwarden-Woudsend 11 Hielpen-HJSC 0—1 18 12 18 11 17 16 18 16 17 17 16 16 16 15 EERSTE KLAS C Emmen-Rood Geel 00 Germanicus CEC Emmen Drachten Spel. Erica Velocitas Sneek Harkema Muntendam Oosterparkers WW Rood Geel Tijdens de maandag gehouden baan- kampioenschappen voor elf- en twaalf jarige meisjes in het ijsstadion Thi alf te Heerenveen heeft het Sneker schaatstertje Karin Nicolai kans ge zien beslag te leggen op de titel. Zij realiseerde deze eerste plaats door op de vijfhonderd meter een tijd van 49.6 af te laten drukken; hetgeen té vens een nieuw baanrecord betekende, en op de duizend meter met een tjjd van 1.44.3 tot een tweede plaats te komen. Dat Karin geen eendagsvlieg is, be wees ze deze week door tijdens inter- clubwedstrijden tussen Preamkeskou- werd en IJsleeuwen op de kunstijs baan Deventer tot een vrijwel ieden- tieke prestatie te komen. Ze noteerde achtereenvolgens op de vijfhonderd en de duizend meter een tijd van 49.8 en 1-46-9. De tienjarige Jelly v. d. Werf, even eens uit Sneek en lid van de Ulster schaatstrainingsgroep De Preamke- skouwers, deed maandag in Heeren veen bij negen- en tien jarigen zeker niet voor Karin Nicolai onder. Zij wist zowel de driehonderd meter als de vijfhonderd meter winnend af te sluiten. En wel in de respectievelijke tijden van 39.2 en 62.7. Van de acht IJssterleden slaagde alleen Margriet Dijkstra er in zich na de eerste af stand te klasseren voor de vijfhon derd meter. Ze kwam toen tot een achtste plaats- Bij de jongensleden van de IJsster was de Sneker Hilco van Delden wel het meest succesvol. Hij liet tijden noteren van 40-2 en 64.4 ,een twaalfde plaats. RESERVE DERDE KLAS A Oranje Nassau 2-Heeg 2 5—1 Drachtster Boys 2-Hark. Boys 2 32 Hark. Boys 2 ONS 2 Oranje Nassau 2 18 Blauw Wit ’34 2 16 Leeuw. Zwal. 2 Drachtster B. 2 17 ACV 2 17 HZVV 2 16 H’veense Boys 2 17 Suameer 2 VVT 2 Heeg 2 DERDE KLAS A Emmeloord-Spcl. Franeker 20 RES-MSC 1—1 CAB-Frisia 1—0 Harlingen Lemmer MSC Alcides LSC Frisia Emmeloord RES Spel. Joure CAB FVC Spel. Franeker VIERDE KLAS A St. Annaparochie-Akkrum 30 Het kogelstoten wist Bea Wiarda voor Horror zeer goed af te sluiten door een afstand van 11.73 te laten noteren. Mie- ke Mulder toonde zich op de 400 me ter meisjes ook zeer snel. Zij liep de 400 meter in 64.8, wat precies een se conde langzamer was dan Ben Kroon die in de categorie jongens dezelfde afstand in 63.8 volbracht. De laatste prestaties hielden eveneens clubre kords in. Zaterdag heeft het damesteam Neptunia uit Sneek geen vuist kun nen maken tegen de zeer sterke ploe gen DZPC 1 en 2 uit Drachten. In het prachtige 50-meter bad in de Philips- stad gingen de Sneker dames maal ten onder. Na een sterk offensief van DZPC 2 kwam Neptunia al gauw met 20 ach ter. Mathie Ligthart doelpuntte echer uit een voorzet van Gisela van der Vliet, maar de bezoeksters konden niet verhinderen dat de gastvrouwen voor rust tot 41 uitliepen, Na de on derbreking speelde Neptunia een stuk beter, hetgeen vrij snel uitmondde in een tweede doelpunt. Vervolgens werd één van de DZPC-speelsters uit ’t wa ter gestuurd, waardoor de Sneker da mes met een kracht meer speelden, hetgeen eveneens resulteerde in een punt. Met nog vier minuten te spelen scoorde Mathie Ligthart na een knappe rush op het doel de gelijkmaker met een drukbal die voor de keepster on houdbaar was (44). DZPC wist ech ter in de laatste minuut nog de volle winst te grijpen. Men profiteerde van het feit dat een van de Neptunia-da- mes wegens een overtreding voortijdig de wal moest opzoeken... Eindstand: 5—4. Na twintig minuten rust ontmoetten de Sneker dames de koploper DZPC 1. Neptunia ging overigens geheel over eenkomstig de verwachting met 90 het schip in. DZPC beschikt namelijk over meer ervaring omdat men ook in de competitie van de KNZB uitkomt. Neptunia is alleen maar in de Kring- competitie vertegenwoordigd. Dit wil niet zeggen dat Neptunia zaterdag middag geen kansen heeft gehad, in tegendeel. De Sneker dames misten on der meer een strafworp, maar alle aan vallen op het Drachtster doel werden vakbekwaam door een zeer goede keep ster afgeslagen, terwijl de doelverde- digster van DZPC de vaak harde scho ten uit de tweede linie steeds moest laten gaan. Zaterdag treedt men op nieuw tegen DZPC 1 aan maar dan in Sint Aftna Parochie. Zondag was het programma, evenals zaterdag, bijzonder summier. De oorzaak daarvan lag in het feit dat er gisteren inhaalwedstrijden gepland stonden. In de eerste klasse C was dat de ontmoeting tussen Emmen en Rood Geel. Men eindigde in Emmen tenslotte zoals men was begonnen: 00- Weinig verschuiving derhalve op de ranglijst. In de derde klas A belandde Spel. Franeker na het verlies tegen Emmeloord op de onderste plaats. MSC speelde tegen RES in Bolsward gelijk en Ijjkt genoegen te moeten nemen met een uiteindelijke derde plaats- Frisia verloor in deze klas van het thuisspelen de CAB. Ook in de vierde klas A ging slechts één wedstrijd door en wel die tussen St. Annaparochie en Akkrum. De thuisclub zegevierde met 30. In de reserve klasen werd alleen CAB 2LSC 2 niet afgelast. Hier een doelpuntloos gelijkspel als uitslag. DERDE KLAS A ONT-Fc. Mppel 1—0 H’veense Boys 17 7 ONT-Fc. Meppel 10 Broekster Boys Leeuw. Zwal. QVC ONS ONT Delfstrahuizen Bolswardia ■t Fean ’58 Zwaagwesteinde 17 Kollum 17 Vorige week maandag werden door Lycurgus I (eredivisie) benaderd of Animo een oefenwedstrijd wilde spelen. Eén en ander kon vrij snel ge regeld worden. De pers werd op de hoogte gesteld en er werden enkele re- clamebiljetten in Sneek verspreid, ter wijl in het Sneeker Nieuwsblad ook een advertentie geplaatst werd. Helaas kre gen we donderdagavond te horen, dat Lycurgus I een competitiewedstrijd moest spelen, waardoor het voor j.l. zaterdag geplande oefenduel geen door gang kon vinden. We hebben toen naar stig geprobeerd een waardig vervan ger te vinden, zodat het publiek niet voor niets naar de Sneker Sporthal zou trekken, maar alle pogingen ten spijt zijn we hierin niet geslaagd. Vrijdag zijn we de gehele dag bezig geweest om H.V.S. uit Haarlem (de club van oud-Animospelers Jaap Fa ber en Bernard Bezemer) naar Sneek te krijgen, maar ’s avonds kwam er te lefonisch bericht dat dit niet door kon gaan. Daarna hebben we ongeveer nog twee uur telefonisch getracht om een andere redelijk goede ploeg als ver vanger van Lycurgus I te krijgen. Maar dit mocht niet lukken. Op het laatste moment hebben we besloten om van spelen af te zien, daar het publiek ach mogelijkerwijs bedrogen zou kunnen voelen als Animo I tegen een derde rangs ploeg zou spelen. Zij, die onver hoopt een vergeefse tocht naar de Sne ker Sporthal hebben gemaakt bieden we ons oprecht gemeend excuus aan voor het bezorgde ongerief. Namens het Animo-bestuur, Gooitsen van der Zee De andere prestatieprijzen waren voor Wletse Leistra (heren) die de discus 34.69 meter wierp, Afke Veldman (da mes) die 400 meter in 62,6 seconden liep en Jerry Steunebrink (jongens) die 100 mtter in 13,5 stconden liepen daarmee tevens een clubrekord op zijn naam bracht. Daarnaast kwam Jerry Steunebrink als beste uit de bus bij bij het kogelstoten voor jongens C. Hij overbrugde namelijk een afstand van 9.23 meter, goed voor een prestatie prijs en een clubrekord. Mleke Mul der tenslotte wist de 100 meter meis jes B en C te volbrengen in 13.1 se conde, hetgeen haar een prestatieprijs opleverde. De tijd van Mieke Mulder betekende een evenaring van het club rekord. 2 30 31—10 2 28 26—14 4 26 25—12 5 21 23—14 7 18 27—25 8 17 16—21 8 17 16—25 4 16 8—11 9 16 23—22 8 15 16—25 5 11 11 13—27 5 11 11 10—28

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 3