FVB program i VOETBAL I Friese kraamverzorgsters staan door geboortedaling op straat! I BURGERLIJKE STAND SNEEK 3344 ALUMINIUM ZONWERING FABRIEK Hr K.N.V.B.-PROGRAM VOOR AL UW ZONWERINGEN OTAX BURGERLIJKE STAND WYMBRITSERADEEL ALS REKLAME STIENSTRA'S SLAGERIJ Bloemenkenners kiezen KROOBï Expositie „energie" in voormalig kantoor Gemeentebedrijven 2.65 TE KOOP TE KOOP GEVRAAGD DIVERSEN PERSONEEL GEVRAAGD DAG EN NACHT CAB 2Spel. Joure 2 WOMMELS Nauwe Noorderhorne 15 - Tel. 2653 Bloemstraat Telefoon 3066 ffllIBillllIlfillllblIiilillllllllllffl ineen nacht- hemdje van nylon met wolkige ruches en’n subtiel satijnen strikje. Veel dromerige kleuren. .Mantel complet van Zuiver Scheerwollen jersey in de nieuwste voor- jaarskleuren: beige, turquoise of rood en natuur lijk marine. Mantel en japon beide in lichtgetailleerde lijn. 42-50 JJQ- I I MH» S! fagma T NIEUWSBLAD S NE E K E R Maandag 18 maart 1974 van. 9 te.m. 15 maart ZATERDAG 23 MAART Ha- JUNIOREN B van 8-3 t.e.m. 15-3 CO i Zaterdag 23 maart Postbus 15 Zondag 24 maart Ma N.. W. Reezigt, Harterwijker- weg 448, Hulshorst, telefoon 03413-579. Een ruime sortering in muziek en kleine muziek instrumenten bij ,,’t Huis met de Notenbalk” Wijde Noorderhorne 15 Sneek en de di- betrokken deze gang Eerste klas C Rood GeelCEC WW—Spel. Erica MuntendamOosterparkers HarkemaVelocitas GermanicusDrachten Emmen—Sneek (J. W. v. d. Weegen) Derde klas A LemmerCAB Spel. JoureMSC Harlingen'Frisia FVC—Spel. Franeker Alcides—Emmeloord RES—LSC (B. G. M. Siemerink) Vierde klas A GAVC—WZS (G. O. Bleeker) Dronrijp—St, Annaparochie (13 min. bij stand 11) Reserve eerste klas Velocitas 2—GVAV-Rap. 2 Drachten 2Alcides 2 CEC 2Germanicus 2 Harkema 2Emmen 2 Muntendam 2Leeuwarden 2 Veendam 3—Sneek 2 (H. Nijdam) Reserve derde klas A WZS 2—RES 2 (E. van Luik) Emmeloord 2—LSC 2 (A. van Wijk) Friesland 2Harlingen 2 DAMESVOETBAL 3e klas DelfstrahuizenIJVC F. Kooistra Met grote vreugde en dank aan God geven wij u kennis van de geboorte van onze dochter en zusje MONIQUE Elisabeth Theodora Annette F. H. Th. Hofstede W. M. Hofstede-Ybema Jacqueline Marguerite Dirk Sneek, 15 maart 1974 Grootzand 18 Tijdelijk: St. Antonius Zie kenhuis, kamer 155. RESTAURANT „PISO” vraagt een leerling of gevorderd leerling BUFFETJUFFROUW voor ons koffiebuffet. Telefoon 2793. TAPIJT AANSCHAFFEN? Vraagt vrijblijvend ver tegenwoordigers bezoek. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek Lekken uw zinken goten of is uw mastiekwerk weg? Bel dan 5055 en wij komen direkt en repareren het vakkundig. B. HUISMAN Bordine 7 Sneek, tel. 05150-5055 Werkplaats tel. 8008 Ook voor reparaties uurwerken, goud, zilver, brillen naar J. DIKHOFF N. Burgstraat 2, Sneek Tel. 05150-2963 JUNIOREN A Hoofdklas Blauw WitHark. Boys MakkumWardy CWO—ONS R. G. Tinge Promotieklas A WorkumFraneker zm BalkZeerobben leider Oudega (W.)VVI W. Visser NijlandRenado E. Flik Hrv. BoysDWP Afdeling C Bakhuizen zmWoudsend W. de Boer HJSCNOK J. Postma BolswardiaSleat F. H. v. Gorkum OeverzwaluwenHeeg leider D SDSWolvega zm MullerSchamegoutum leider ONS 2aOudehaske S. de Jong E ONS 4aHrv. Boys 2a leider Zwaluwen 2aONS 3a A. G. Bergsma CWO 2a—Blauw Wit 2a zuiver scheerwol Eind 1973 bleek echter dat de boortedaling in de tweede helft Grote keuze GEBOORTE- en HUWELIJKSKAARTEN. Boek- en Offsetdrukkerij AGROPERS Gedempte Pol 8-14, Sneek Telefoon 05150-2441 Tevens zaterdags gelegen heid samen uw keus te ma ken van 10.30 tot 12.00 uur. ALLÉÉN DINSDAG EN WOENSDAG 750 GRAM VERSE WORST JUNIOREN C Hoofdklas A HeerenveenOlyphia JubbegaSneek Tj. v. d. Zee WolvegaRES Dr. BoysDrachten OosterwoldeONS J. Wemer Afdeling A WorkumLemmer CAB—QVC WZS—Balk leider OeverzwaluwenC W O Groep 1 Oudega (W.)SDS leider Makkum—Black Boys leider ArumBolswardia IJVC—Nijland leider HJSCHeeg leider WoudsendNOK leider BakhuizenSleat leider 13 Joure 4cHrv. Boys 4 Balk 2cSneek 2c leider Lemmer 2cJoure 3c 14 ONS 3c—Bolswardia 2c leider Sneek 3cJoure 5c leider RES 2c—LSC 2c leider 15 SDS 2c—CAB 2c WZS 3c—RES 3c leider ONS 4c—LSC 8c leider zuinig lopende KADETT Piekezijlstraat 29 BAKKER B.V. SNEEK rayondealer Thorny croft, Yanmar, Peugeot, scheeps- dieselmotoren. Gebruik onze jarenlange er varing, laat u voorlichten door de vakman. Showroom IJlsterkade 132, telefoon 05150-2253. NYLON TAPIJT 69,— kamerbreed. Gratis gelegd met garantie. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek UW TAPIJT OP GESPREIDE BETALING? Dit kan bij ons in 18 maanden afbetaald wor den. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek Wie heeft nog palingfuiken en een vissersboot op te ruimen Brieven onder nummer 57 Hoofdklas A J our eHeerenveen SneekRES leider ONSLemmer D. Remerij Dr. BoysWZS J. K. Volkers DrachtenJubbega Afdeling A SleatWorkum leider LSCOeverzwaluwen leider IJVCBolswardia leider RenadoWoudsend leider Groep 1 HielpenC W O BakhuizenQVC leider BalkLangweer leider DWP—De Walde VVIHeeg leider 2 SDSNijland leider MullerTOP leider Makkum—Oudega (W.) leider BlauwhuisBlack Boys leider 12 WZS 2b—Joure 2b leider Lemmer 2bRES 2 b LSC 2b—Sneek 2b leider 13 RES 3b—ONS 3b leider ONS 4b—Joure 3b leider Sneek 3b—Renado 2b leider SCHOONMAAKTIJD STOFZUIGERTIJD Slede modellen 600W m.i. reeds vanaf 158, Steel modellen solide m.i. nu 113,—. stromend Siemens stofzuigers 2 jaar garantie! Voor uw oude stofzuiger nu inruil tot 50, Fa. M. Troelstra, Leeuwenburg 13, Sneek Black Boys 3Harlingen 4 S. Wittermans 3e klas A CAB 3Robur 2 WZS 4Blauwhuis R, Wuite Black Boys 4Imsum 3 B. de Boer LSC 4Lemmer 3 Th. Potma 4e klas A LSC 6Langweer 2 F. Randozzo Bakhuizen 3LSC 5 leider Joure 5Lemmer 4 WZS 5—RES 5 J. de Boer Joure 4Renado 4 B Langweer 3RES 6 Oosterlittens 4Arum 2 Thor 3—CAB 5 Imsum 4Franeker 6 JUNIOREN A Selectieklas HarkemaRoden Be QuickHeerenveen SneekVeendam L. A. Wielinga EmmenOr. Nassau ZwartemeerAchilles VelocitasLeeuwarden Hoofdklas DrachtenFVC WolvegaJoure JubbegaZwaagwesteinde FranekerNicator FrieslandWZS S. Hoekstra FrisiaRood Geel Afdeling A Black BoysHarlingen F. A. de Vries BergumRobur MKV—GAVC StiensRES CAB—LSC G. v. d. Zee Reserve afdeling C Heerenveen 2aFVC 2a Nicator 2aJoure 2a Franeker 2a—Sneek 2a K. Teerenstra Harkema 2aDrachten 2a Leeuwarden 2aFrisia 2a G Sneek 4aCAB 2a L. Boot LSC 2a—RES 2a leider Joure 3aBlauwhuis leider WZS 2a—Sneek 3a G. Smit Ondertrouwd: Harry Hein Vlegels 22 j. en Shelley Ellen Elisabeth Heuvel man 19 j.; Peter Dirk Londema 24 j. en Margaretha Sophia Helena Jorna 21 j.; Henk Robert Koolmoes 27 j. en Arendje Postma 27 j.; Willem Mendel 21 j. en Josephine Jacoba Ligthart 20 j.; Pieter Kingma 20 j. en Jentje Hen- derika van Dam 22 j.; Engelbertus Jacobus Verkaaik 27 j. en Ansje Jel- lesma 23 j. ge- van het jaar 15 procent bedroeg en niet 6 procent, waarop de eerder genoemde prognose was gebaseerd. De conse quentie hiervan was dat de overcapa citeit zelfs toenam. Bij de berekening van het tarief voor 1974 was er van uit gegaan dat de overcapaciteit door het normale verloop en het niet op leiden van nieuwe leerlingen opgehe ven kon worden en dat tevens een ge deelte van de in 1973 ontstane verlie zen konden worden ingelopen. Eind no vember is voor een tariefsverhoging tot 1.500,goedkeuring gevraagd aan het Ministerie van Economische Zaken. Op 8 maart is goedkeuring verleend voor een tariefsverhoging tot 1.400,—. Ie klas A ZeerobbenJoure zm EasterséFoarüt DWP—AVC RWF—CVO BalkMakkum J. Bruinsma WIWolvega zm Reserve le klas A CWO 2—Workum 2 Joure zm 2Oeverzwaluwen 2 ONS 3Zwaluwen 3 P. S. Altena Zeerobben 2DWP 2 Bolswardia 2Hrv. Boys 3 B SCV 2Buitenpost 2 Broekst. Boys 2—Zwaluwen 4 Be Quick D2—Drogeham 2 WT 3—ONS 4 R. W. Oudkerk Pool D TOP—Sleat Joh. de Jong SchamegoutumDe Walde J. Oostenveld NOKOudehaske Lemmer zmVOG Reserve 2e klas A CWO 3—HJSC 2 L. Slippens WI 2—Sleat 2 J. Zwaagstra Delfstrahuizen 2Oudehaske 2 ONS 5Oeverzwaluwen 3 W. Roskam B QVC 2—Hielpen 2 Franeker zm 2Nijland 2 H. Kijlstra Makkum 2ONS 6 G. Vlas Workum 3—IJVC 2 H. A. v. d. Meulen 3e klas A Bolswardia 3IJVC 3 E. Brink TOP 2—SDS 2 P. Terpstra Blauwhuis zmHielpen 3 P. v. d. Veldt Schamegoutum 2ONS 7 D. Fabriek B Heeg 3Oudega (W.) 2 D. Palsma De Walde 2Joure zm 3 QVC 3Woudsend 2 O. Adema C Joure zm 4IJVC 4 J, de Boei- Zwaluwen 7Blauw Wit 6 Hrv. Boys 4GAVC zm ONS 8Zeerobben 3 P. Kolk 4e klas B Sleat 3Woudsend 3 S. Schonewille Hrv. Boys 6Delfstrahuizen 5 TOP 3—CWO 5 E. Bosma Balk 3—WI 3 D. Nijdam C HJSC 3Oeverzwaluwen 4 D. Hoekstra Heeg 4Balk 4 H. Zoethout Oudega (W.) 3—Joure zm 7 D. Ouderkerken De Walde 3—Woudsend 4 G. Zwerver NOK 3—Sneek zm 2 A. J. Olivier D Nijland 3Balk 5 H. Buma Bolswardia 4SDS 3 Sneek zm 3—TOP 4 A, Valkema Schamegoutum 3Workum 4 J. T. Kuipers E Stormvogels 3Bolswardia 6 Muller 3—Bolswardia 5 IJVC 5—Mulier 4 A. Annee SDS 4Mulier 3 Zeerobben 5QVC 4 le KAPSTER allround, leidende functie kapsalon v. Riezen, Schaapmarktplein 4, Sneek telefoon 05150-2326 ZELFSTANDIGE HULP in de huishouding voor 3 middagen per week. Aanm. Kleinzand 85, na 17.30 uur. Enige kennisgeving. In alle rust is van ons heengegaan, onze lieve groot- en overgrootvader SIJMEN PUNTER in de hoge ouderdom van 95 jaar, sinds 26 mei 1933 weduwnaar van Trijntje Nouta. Eigen gemaakte ROLPENS in zuur, en GELDERSE ROOKWORST, eigen fabrik. Derde klas A Fc. Meppel—Leeuwarder Zwaluwen Broekster Boys’t Fean ’58 DelfstrahuizenHeer en v. Boys BolswardiaQV C ZwaagwesteindeON S (J. van Rijkeren) ONT—Kollum Vierde klas A Woudsend—WVC (M. Posthumus) Oeverzwaluwen—HJSC (J. N. de Boer) SDS—Nijland (H. Bouwhuis) HeegHielpen (L. Reinalda) Spel. Franeker—Oudega (P. Kommerij) LeeuwardenCWO Reserve derde klas A ONS 2—Blauw Wit ’34 2 (T. de Graaf) ACV 2—Heeg 2 (J. E. Langenberg) Suameer 2Drachtster Boys 2 Heerenv. Boys 2Oranje Nassau 2 WT 2—HZW 2 Leeuw. Zwaluwen 2Hark. Boys 2 ENIGE ASSISTENTES in de huishouding. Prettige afwisselende werk kring, goed salaris. Leeftijd vanaf 17 jaar. Wil je hier graag meer van weten, bel even of schrijf een briefje naar de algemeen directeur van het Gerefor meerd Verpleeghuis, Wijde Noorderhorne 1, Sneek, te lefoon 05150-6775. ZONDAG 24 MAART le klas RoburGeel Wit Sp. VereentODV OosterlittensStiens ImsumMildam St. Jacob—Warga Black Boys—Blue Boys R. Mulder Reserve le klas C GAVC 2—Joure 3 Leeuwarden 4Lemmer 2 Tijnje 2—Black Boy's 2 H. Wagenaar Sneek 3Nieuweschoot 3 D. de Jong WZS 3—Renado 2 O. v. d. Kamp Reserve 2e klas A Franeker 3RES 4 Renado 3Oosterlittens 2 FVC 4—LSC 3 S. Lautenbach Geboren: Marco Siemon zv Ulbe ringa en Maria van der Zee, van Fols- gare; Hiltjfe dv Bertus Hendricus Kies en Wietske Zijlstra, van Joure; Ge rard zv Klaas Veldman en Marijke Bremer, van Joure; Taco Anton Tere- so zv Taco Nota en Mathilda Berendi- na Maria Hulzink, van Bolsward; Jan zv Egbert Schram en Klaaske de Boer, van Schamegoutum; Sijbrand Jurjen zv Oitto Frans Postma en Ant je Anna Leeuwen, van St. Nicolaasga; Jetje Theodora dv Jan Johannes van Delden en Ulilkje Tigchelaar; Johan na Baukje dv Johannes IJkema en Pietsje Sijbrandij, van Wons; Hiltje Doetje dv Johannes Marinus Heijnen en Hijlkje Bakker; Sifra, dv Harmen de Hoop en Janke Jansen; Hotze zv Duco Mellema en .Antje ten Napel; Rutmer, zv Francis Martin Woudstra en Niessien Bolhuis; Eric Dominicus zv Dominicus Cornelis Poiesz en Griet je de Leeuw; Sonja dv Andries Au gustinus Groenendal en Marianne Jel- lesma, van Sint Nicolaasga; Johan zv Ulbe Rollema en Aaltje Postma; Ingrid Mariska dv Hendrik Castelein en Frederika Tuinstra. Hulshorst, vakantie bij bos en zee, ged. van woning voor 6 personen, tl- warm en koud water met gebruik van douche, vrij voor 29 juni en na 10 aug., -alles kan verwarmd worden Op korte termijn zoeken wij tegen gereduceerde prijs. Teneinde de overcapaciteit van 1974 te verminderen, is in eerste instantie werktijdverkorting aangevraagd. Tege lijkertijd is toen een nieuwe prognose gemaakt voor 1974 en 1975. Voor wat betreft de uitgangspunten voor deze prognose is overleg gepleegd met de verenigingen In Groningen en Drente en de Geneeskundige Hoofdinspectie. Gezien deze berekeningen en er van uitgaande dat het financieel niet mo gelijk zou zijn om tot een geleidelijke afvloeiing van de overcapaciteit aan kraamverzorgsters te komen, was het onontkoombaar dat aan 41 kraamver zorgsters ontslag moest worden aan gezegd. Over dit collectieve ontslag is overleg geweest met de vakorgani saties en het Gewestelijk Arbeidsbu reau. Met deze groep van 41 kraam verzorgsters, het Gewestelijk Arbeids bureau en de vakorganisaties heeft nog een bespreking plaatsgevonden over verschillende consequenties van dit ontslag. Deze bespreking heeft in een constructieve en, de situatie in aanmerking genomen, prettige sfeer plaasgevonden. Aan de kraamver zorgsters is toegezegd dat geen nieu we leerlingen zullen worden opgeleid voordat aan deze groep van 41 de mogelijkheid is geboden om weer als kraamverzorgster bij onze vereniging in dienst te komen. Verwacht wordt dat omstreeks maart 1975 een ge deelte van de kraamverzorgsters weer terug kan komen. Het bestuur, de directie reet bij de kraamzorg functionarissen betreuren van zaken bijzonder. Gezien echter de nu getroffen maatregelen, die ge baseerd zijn op een voorzichtige prognose zowel voor 1974 als voor 1975, meent men echter dat de ver dere ontwikkelingen met betrekking tot de kraamzorg in Friesland met vertrouwen tegemoet kunnen worden gezien. Overleden: Jantje van den Berg, 82 j. w.v. Hans van der Kooij, van Broek; Klaas Elzinga 65 j. e.v. Egbertje Bu ma, van Gaasitmeer; Freerk Meester 74 j e.v. Jeltje Knol; Jacob Walma 84 j w.v. Aagje Steenbeek, van Bols ward; Jacob Cornelis Swart 86 j. wv Cornelia Bijsterveld, van Koudum; Anna Brouwer 90 j w.v. Pieter Rie- mersrna; Arnolda Wilhelmina van Doornik, 82 j. w.v. Paulus de Groes, van Lemmer; Anna Keiler 42 j w.v. Hendrik Jacob van Schie, van Schie dam; Jeanne Bauer 68 j w.v. Wouter Keimje van Wijk; Aaltje van Dalen 76 j. w.v. Pieter Wagenaar, van Em meloord; Albert van der Woude 86 j w.v. Grietje Faber, van Makkum; Jan Talens 44 j e.v. Roelofje Gerritje Hartgers; Andries Bouma 91 j. wv. Sipkje de Haan; Douwe Osinga 70 j. e.v. Tetje Tjliltske Wijnia, van Wouds end. Getrouwd: Sijtze Rienk Rienksma 25 j. en Maria Theresia Leenstra 22 j.; Wijt- ze Boomsma 22 j. en Erna Gerry van der Kuur 22 j. Geboren: Gerritje dv Albert Veen- stra en Gerritje Speerstra te Nijland; Gerrit zv Hendrik Gerrit Willem Vis ser en Sijke de Vries te Schamegou tum; Eelco Sjoerd zv Sijbe Waiinga en Trijntje van der Velde te Heeg. Gehuwd: geen. Overleden: Lieuwke de Lange, 95 jr. w.v. Klaas Dijkstra te Blauwhuis; Jan Hamstra 83 j. w.v. Hittje Stel te Sneek In het voormalig kantoor op het ter rein van de Gemeentebedrijven aan de Almastraat is vanmorgen de ten toonstelling „energie” van start ge gaan. Middels een groot aantal bor den met tekeningen, grafieken en af beeldingen wordt een overzicht gege ven van het wereldenergieverbruik, de methoden van winning en de toepas singen. Sneek, 14 maart 1974 Frittemahof De klein- en achterkleinkinderen De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 19 maart a.s., ’s middags om 2 uur vanuit het bejaardencentrum Frittemahof (ingang Groe- nedijk) op de algemene begraafplaats te Sneek. Correspondentie-adres Dr. Wumkesstraat 11, Sneek. De tentoonstelling is samengesteld door een aantal studenten van de Technische Hogeschool en wordt ge houden in het kader van de feestelij ke opening van het nieuwe kantoor. De tentoonstelling dateert al van voor de energiecrisis en is door de proble men rond de olie nog bijzonder actu eel. Naast de panelen heeft men een aan tal apparaatjes geplaatst waarmee de mogelijkheden om zonne-energie te verkrijgen en aan te wenden kan wor den gedemonstreerd. Men heeft ook ver meld hoeveel rendement gehaald kan worden uit methoden als tempera tuurverschillen en stromingen in zee, windkracht, geothermische energie (ontstaat door water in de hete, die pere aardlagen te pompen), getijden energie en dergelijke. Uiteraard ontbreken de maatregelen om te komen tot een zuiniger ener gieverbruik niet. Men kan terecht tot 29 maart op werkdagen en zaterdag 23 maart van 9 tot 12 uur. In de afgelopen maanden is er nogal wat onrust geweest over de kraam zorg in Friesland. Deze onrust werd vooral veroorzaakt door de onzeker heid over het tarief en door de ster ke daling van het geboortedaling. Aangezien in 1972 nog 450 aanvragen voor verzorgingen moesten worden af gezegd, lag het niet in de lijn der verwachting dat de ook in Friesland inmiddels geconstateerde daling van het geboortecijfer direct zou leiden tot een overcapaciteit van het aanal kraamverzorgsters. In verband met de integratie van de kraamzorg, die gestart was op 1 januari 1973, was er aanvankelijk geen duidelijk inzicht in de verhouding tussen vraag en aanbod in de kraamzorg. Toen echter in het voorjaar van 1973 bleek dat er een overcapaciteit aan kraamverzorgsters was, is uitgaande van de geboorteda ling in de eerste maanden van 1973 en de daling in 1972 extra-polerend een berekening gemaakt voor de be hoefte aan kraamverzorgsters in de resterende maanden van 1973. Een voldoende maatregel om geleidelijk aan in te lopen op de overcapaciteit leek toen het niet-opleiden van leer lingen voor de september cursus.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 7