LANGS DE WEG tó'Kl i I i I Arbiter, verblind door zon. annuleert 'n zuivere treffer Mevr. G. Jellema-Landman wordt zaterdag a.s. 104 jaar BETTEN f I i I I I ud Oudste inwoonster van Sneek Elke man heeft zo z'n eigen ideeën. SPORTNIEUWTJES Waterpoort (korfbal) verliest van Udiros Mevr. R. Visser wint klaverjascompetitie Kinderbescherming in Friesland TJEERD HOEKSTRA EN PIET BRUINSMA GEPLAATST VOOR E.K. MIDGETGOLF Contactlenzen J. F. Repko DEGALUX zonneschermen voor buiten erg goed en niet duur I AUTOVERHUUR 3807 'T PLUUMKE T Speciaalzaak in droogbloemen en cactussen I Zalen voor elke gebeurtenis RESTAURANT VAN DER WAL ZALENCENTRUM VAN DER WAL Kleinzand 10, Sneek. tel. 7979 ffllIlllllffllIllllllllllllllllllllllllllllllllBIIIIIIIHIIIIIIIB INGEZONDEN illlllllilMillllllllilffllIlllllBlIilllIllllllllffllIBBB ZEEPOST SPECIAAL VERFHUIS DE VRIES ffliiiiiiuHiniiiiiiiiiiiiiiin iliillllllllllllllllillllllllllBIl F Ij Donderdag VI april T9M S NE E K E R NIEUWSBLAD Pagina 25 ■i uur, A „Waarheen” te de Vraag inlichtingen b(j: BEL 05150 Sneek - Grootzand 73 - Telefoon 2667 WIJDE BURGSTRAAT 6 SNEEK aluminium, roestvry rotvrjj doek windvaste arm 5 jaar garantie montage gratis Tijdens het afgelopen weekend op het Sportcentrum Papendal in Arnhem gehouden selektiewedstrijden voor het Nederlandse team, dat in september zal gaan deelnemen aan de Europese midgetgolf- kampioenschappen, heeft de Sneker Tjeerd Hoekstra zich voor de Nederlandse juniorenploeg weten te plaatsen. Hij realiseerde een vijfde plaats, een positie die hij twee weken geleden bij dezelfde wed strijden ook al innam. Dat hij deze klassering ten volle verdient, blijkt wel uit het feit, dat hij maar liefst een volle dertig punten voorsprong wist op te bouwen op nummer acht, de laatstgeplaatste. Als eerste plaatste bij de junioren H. Hulscher uit Glanerbrug zich. De Bilthove- naar Roel Groenhuizen was als Nederlandse titelhouder rechtstreeks geplaatst. Die zelfde meevaller viel de Nederlandse kampioen van het vorig jaar, Piet Koos Bruinsma uit Sneek, bij de senioren ten deel. Eerste in deze poule werd F. van Doorn uit Boxtel. De juniorenploeg bestaat nu derhalve uit acht man, die van de senioren uit tien spelers. In het Hervormd rusthuis Thabor viert mevrouw Geertje Jellema- Landman zaterdag haar lOJ^e verjaardag. Ze is de oudste inwoonster van Sneek, en is ondanks haar hoge leeftijd nog steeds goed gezond. In het rusthuis verzekerde men ons dat het verstand van mevrouw Jellema ook nog prima is. Een bewijs voor haar zowel geestelijk als lichamelijk gezondheid is wel dat ze nog steeds een eigen kamer in het rusthuis heeft, en niet naar de ziekenboeg hoeft. Overigens wordt er weinig drukte van de verjaardag van mevrouw Jellema gemaakt. Dit omdat dat haar misschien wel wat teveel van het goede zou worden. Bt us ra. De Elfmerennachtrit 1974 van. de MAC „J. C. Visser” wordt gehouden in de nacht van 22 op 23 mei. van en zestien jaar Contactlens-specialist Ged. Pol. - Sneek - Tel. 05150-5292 alleen op afspraak Een man z'n karakter bepaalt z'n ideeën. Ook over z'n kleding. Daarom kiest 'n man een shirt in een zaak waar keus genoeg is. De onze bijvoorbeeld... I SPECIAAL H0WMMODES Singel 82-84-88 - Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrijven en particulieren Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s - VW’s - busjes - VW bestelwagens De welpencompetitie begint op dezelf de datum als het zomeravondvoetbal, namelijk op 22 april. Er zal alleen ge speeld worden op het Zuidersportpark, en wel op de maandag- en woensdag avonden. De indeling van de cometi- ties is nog niet bekend. Het tweede team moest zaterdag tegen Spannum 2 spelen. Er moest met verschillende invallers gespeeld worden. Lang kon men stand hou den, doch uiteindelijk werd het een 52 nederlaag. Zaterdag moet men naar CSL 2. Wanneer men op volle sterkte kan spelen, zit er misschien een kans in om een puntje rijker te worden. In deze afdeling werd V en V 2 zaterdag kampioen door naaste concurrent Sparta 4 met 73 klop te geven. Uw auto staat voor u klaar. D. P. G. en Boom-Batstra algemeen wed- animo Udiros wist gebruik te maken van de verwarring en door het benutten van ’n strafworp en door het maken van ’n afstandstreffer de stand weer in even wicht brengen. Zelfs wisten de gasten door Jan Bosma een 32 voorsprong te nemen, doch voor de rust wist Bij de foto: Een kiekje van twee po serende Chinese hangbuik-zwijnen, gemaakt in de „dierentuin” van het Wilhelmina Park in Sneek. Hoewel het paar, een zeug en een beer, al een tweetal jaren in eikaars gezel schap verkeert, heeft dat nog geen nakomelingen opgeleverd. Deson danks zal er straks toch een lichte opvoering van het dierenbestand plaatsvinden. Men speurt namelijk naarstig naar een paar kraanvo gels, dieren die er enkele jaren ge leden ook waren en steeds veel be kijks trokken Op Eerste Paasdag organiseert het jeugdbestuur van WZS weer de tradi tionele eierzoekwedstrijd voor de wel pen. Aanvang twaalf uur ’s middags op het Zuidersportpark. Ouders mogen meekomen. met 12 te verslaan. De Friezen zijn daarmee ongeslagen noordelijk kampi oen geworden. Eén en ander geeft recht op deelname aan de Nederland se kampioenschappen, welke op 11 mei gehouden zullen worden in Zeist in het KNVB-sportcentrum. In het win nende elftal zaten ook enkele A-spe- lers van Sneker voetbalverenigingen, en wel P. Zeilstra en N. Altenburg, één van de doelpuntenmakers van af gelopen maandag, verder W. Sinnema en F. de Boer. De eerste twee spelers spelen in WZS, de twee andere in ONS. Koetslantaarn 46 spelers. kaarten ■ft De kleuters van De Beltsjeblom aan de Loëngasterleane, hebben vrijdag middag een palmpasenwandeltocht gemaakt. Onder leiding liepen de 72 kinderen een hoekje om in de Stads- fenne, met in hun handen de tradi tionele palmpasenstok, waarop een broodje. De kinderen kregen veel be kijks van belangstellende en fotogra ferende ouders. Klaas Timmerman een strafworp benutten. Na de pauze wilde het bij de Water poort, dat met 3 invallers moest aan treden, niet meer zo goed lukken. Udi ros daarentegen begon steeds beter te draaien. Zij wisten uit te lopen tot 7 3, voordat Gerrie Kuperus uit een inloopbal fraai kon scoren. De eind stand werd 74 in het voordeel van Udiros. Uitslagen: 1ste klas A afdeling Fries land: SpannumOerterp 116, Odis It Fean 5— 4,DLT—DTG 3—6. stand: Udiros 11—18, Odiis 11—17, De Wa terpoort 1116, Spannum 1013, DTG 11—12, It Fean 10—7, Oenterp 11—3 DTL 11—0. Zaterdag a.s. staan de mensen van De Waterpoort direkt weer voor een moeilijke opgave. Er moet dan tegen Odïs in Elsloo gespeeld worden. Wil men nog een klein kansje op het kam pioenschap behouden, dan zal deze wedstrijd moeten worden gewonnen. De finale van de competitie van de kiaverjasclub in werd bjj gewoond door Voordat men echter de kaarten ter hand nam, werden enkele interne me dedelingen gedaan. Zo maakte de heer J. Brinksma bekend dat er 7 mei nog een ekstra klaverjasavond wordt ge houden, een geste die zeer op prjjs werd gesteld, en maakte de voorzitter, de heer L. S. Müller de samenstelling van het bestuur bekend. De heer L. S. Müller is weer voorzitter, de heer R. Visser, tweede voorzitter, de heer G. Mulder secretaris, de heer N. Nota tweede secretaris, de heer Nota penningmeester, mevrouw Pieters tweede penningmeesteresse mevrouw G. - bestuurslid. De uitslag van de strijd die daarna met veel werd gespeeld, is als volgt: Maandag 22 april gaat het zomer avondvoetbal van start in Sneek. Er nemen dit jaar 45 ploegen aan het tournooi deel. Dat zijn er vijf meer dan het vorig seizoen. Toen waren er zeven poules van elk vijf ploegen, nu zijn er acht groepen samengesteld. En niet te vergeten een damespoule, evenzo bestaande uit vijf ploegen. Er zal deze zomer gespeeld worden op het Sportpark aan de Leeuwarderweg, Zuidersportpark en het Sportpark Noorderhoek. In de LSC-er lazen wij dat verschil lende jeugdelftallen dit jaar weer aan vele jeugdtoemooien zullen deelnemen. Zowel de A-, de B-, de C- als de pu- pillen-elftallen komen aan bod. As. maandag (2e paasdag) speelt WZS la op het zuidersportpark een vriendschappelijke wedstrijd tegen TUS Alstertol uit Hamburg. Het begin van de wedstrijd is gepland op 10 uur. Zaterdag moest De Waterpoort 1 op het Kaatsland aantreden tegen mede- koploper Udiros uit Nieuwehorne. In deze met spanning tegemoet geziene wedstrijd wist De Waterpoort al spoe dig door doelpunten van Jitze de Vries een 20 voorsprong te nemen. Direkt hierna scoorde Gerrit Stelwa gen, maar de scheidsrechter kende de ze treffer niet toe, omdat h(j (door de zon?) niet gekonstateerd had, dat de bal door de mand was gegaan. Het Friese jeugdelftai van jongens ven vijftien en zestien jaar heeft maandagavond in Groningen kans ge zien het selektieteam uit die provincie Denk er om: zaterdag 20 april is het Himmektei. Zoveel mogeüjk aan meedoen! Akkoord? ft In het klubboek van de Sneeker Zeil- club 1974, dat veertien dagen gele- den verscheen, is helaas, door een zetfout, de oudste Sneker Jachtha- ven niet vermeld. Bekend is dat D. Douma. havenmeester is, telefoon 05150-3089. Verkrijgbaar benzine, die selolie, smeerolie, butagas, drinkwa ter. Betreuren deze fout maar vol gend jaar staan deze gegevens in klubboek SZC en dan is het al weer 1975. Het eerstvolgende Politiek Trefpunt in S .eek is op maandag 22 april in Bar-Dancing ’t Singeltsje, waar een GCP-er (of zo u wilt een as. CDA- er in debat zal treden met de lijst aanvoerder van Progressief Sneek. Het gaat dan over de kuituur en de kulturele voorzieningen. Het laat ste Politiek Trefpunt in dit seizoen is op maandag 13 mei. Dan zullen de lijstaanvoerder van de FNP en een vertegenwoordiger van de GCP, (beiden in Sneek) tegen elkaar aan treden. Maar daarover hoort u nog nader in de volgende Langs de weg. e GALIGASTRAAT 10 Sneek speelt paasmaandag in en te gen Drachten de laatste competiitie- strijd in dit seizoen. LSC in de der de klas sloot zondag j.l. de competi tie af met een 31 zege op Emmel- oord. Allemaal mooi op tijd, niet waar. Zalen voor intieme diners, bruiloften, partijen en vergaderingen enz. van 20 tot 200 personen. fj gz Uitstekende keukens. gg Leeuwenburg 3-11, tel. 3863 en Vorige week stond een Duitser te wachten bij de bushalte tegenover Garage Rinnert de Jager- Hij had een zakje met afval bij zich, maar kon het daar niet kwijt. Hij bracht het bjj de heer Metz, de vroegere steenhouwer, of die het voor hem in diens afvalvat, tegenwoordig een plasticzak, wilde deponeren. Het geen de heer Metz prompt deed. Van beide kanten een bijzondersym pathiek gebaar! ft Op 27 april a.s. zal in het Mienskips- hüs in Ulst te Ijlst de jaarlijkse districtswedstrijd worden gehouden van de Koninklijke Nederlandse Ver eniging „Eerste Hulp bij Ongeluk ken” (EHBO). Aanvang 14.00 deelname door acht ploegen. ft De „maidentrip” van de klipper „Ri sico”, waarvan de heer A. P. Bak ker uit IJlst eigenaar is, is niet zo’n succes geworden. Na de proefvaart op het Ijsselmeer zette het schip koers naar Staveren. Daar aangeko men, begonnen echter de moeilijkhe den pas goed. Tijdens de manoeu vre de Johan Frisos luis van de Pro vinciale Waterstaat door te varen, weigerde plotseling de koppeling van de scheepsmotor. Doordat de wind pal op de haven stond, was uitwij ken er niet meer bij. Met een har de dreun ramde de klipper toen de sluisdeuren en dat veroorzaakte zo wel aan het schip als aan de sluis deuren flinke schade. Eén opvaren de werd bij de botsing lichtgewond. ft De hoofdprijs van 10.000,in de Loterij Kankerbestrijding is gevallen op nummer 151704, 250 piek op lo ten, eindigende op nr. 7299, van 50 pietermannen op loten eindigende op 0578, 0852, op 4412 en op 6137. Een bedrag van 25,op loten eindi gende op de cijfers 239 en 899. Voor verdere inlichtingen: P. Zondervan, Leeuwarderweg 20, Sneek, telefoon 3607. Ie prijs mevrouw R. Visser 7359, 2e prijs L. Boom jr 7199, 3e prijs N. D. Nota 7162, 4e prijs mevrouw G. v. d. Hei 7148, 5e prijs mevrouw P. v. d. Meerde Vries 7036, 6e prijs me vrouw B. Huisman-Schmidt 7033, 7e prijs J. Smit 6944, 8e prijs G. Mulder 6908, 9e prijs R. Pereboom 6880, 10e prijs mevrouw J. Vallinga-de Vries 6777, He prijs mevrouw R. Nijveen- Udinga 6762, 12e prijs R. Heemstra 6693. Het Ulster raadslid Zijsling verwacht te in zijn konijnenhok gezinsuitbrei ding. Toen dit na drie vier da gen wachten uitbleef, vroeg hij de konijnendeskundige, Jaap v. d. Zee, om raad. Na grondig onderzoek ad viseerde de heer V. d. Zee: op-- nieuw paring. Zo gezegd, zo ge daan. De volgende morgen lagen twee jonge diertjes in een goed ver zorgd nest. Een snel resultaat, of niet soms? Van gemeentewege werd ons naadege- gedeeDd dat de Harinxmaibnug, bij vélen beter bekend als de „eiectri- sche brug” bij Wouda’s Meel, vol gende week donderdag, 18 april gesloten is voor alle verkeer, dus ook voor voetgangers. ft Volgende week woensdag is Progres sief Sneek week tegenwoordig op hun zo langzamerhand traditionele avond in het Singeltsje. Het Politiek Café begint om acht uur. Er zijn geen sprekers uitgenodigd, wel kan men verzekerd zijn van een fijne sfeer en ruimte waarin iedereen zijn vragen en wensen kwijt kan. Overbodig te vermelden dat ieder een dan ook van harte welkom is. De Filmploeg Sneek brengt volgende week woensdag ’s avonds om acht uur in het filmzaaltje van de Meer paal de Franse film „Le sourire ver ticale”, een film die elders in het land reeds veel belangstelling trok. De entree bedraagt een rijksdaalder. ft Zoals bekend wordt er tijdens de paasdagen een paas-in in de Jeugd- haven gehouden. Er zijn verschillen de attracties en er treedt o.a. een band op- Dat is de formatie „Zig zag”, die grotendeels bestaat uit le den van de voormalige groep Ware house, die zijn sporen in de muziek inmiddels wel heeft verdiend. ft Maandag publiceerden wij een foto van een viertal tanks die geplaatst werden op een vrachtschip voor ver voer naar West-Duitsland. In het bij behorende onderschrift was wegge vallen dat de tanks gemaakt zijn' door Nirota N.V. ft De Raad van Kerken in Sneek houdt op maandag 2e Paasdag ’s mor gens om tien uur in de Martinikerk een interkerkelijke dienst. Lees hier over wel even de advertentie elders in dit blad, of kijkt u even in de rubriek „Waarheen” op pagina twee. Met de volgende schepen kan zeepost Worden verzonden. De data, waaröp de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het Schip vermeld. Argentinl ms „Bemburg” (24-4); Au-’ stralië ms „Abel Tasman” (22-4); Brazilië ms „Bemburg” (24-4); Cana da ms „Voyageur” (19-4); ms „CP Trader” (25-4); Chili ms „Holsten- (18-4); Indonesië ms „Ascani- <23-4); ms „Borussia” (25-4); Is- ms „Boreas” (17-4); ms „Zee- burgh” (25-4); Japan ms „City of Ec ..jurgh" (16-4); ms .Bremen Ex- pr (24-4)Kenya, Oeganda, Tan- za;. ms „Montalto” (19-4); Ned. An tillen ms „Arabian Express” (17-4); fes „Mercurius” (23-4); Suriname ms wMercurius” (23-4); Verenigde Staten Van Amerika: ms „Sea-Land Market” (17-4); ms „Sea-Land McLean” (24-4). Vijftig procent van de opbrengst van de Nationale kollekte voor de Samen werkende Kinderbescherming Organi saties blijft in Friesland. In alle plaatsen wordt van 2228 april a.s. gekollekteerd, doch in Sneek hebben wij dringend behoefte aan en kele wijkhoofden en een aantal kol- lektanten, die slechts één uur behoe ven te lopen. Geeft u zich a.u.b. op bij: mevrouw Ardonne, Suffridusstraat 39, telefoon 05150-5232. w?' 1 4 ^3 1 W rik? dl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 11