ft Koud weer en harde wind werkt Uitslagen en standen volleybal DBS verovert eindelijk titel in 1ste districtsklasse dames Ymir Jokers en Rebound buigen hoofd voor prima Gala Menhir O K Ml na remise Fr. de Vries op de vijf kilometer Eerste prijs voor DES in Leeuwarden Olympus 2 ondanks nederlaag in tweede divisie gebleven P. Nagelhout terug naar KZVS tegen bij seriewedstrijden !e klas Eens9ezindheid '«J war V 1 Pagina 4 S N E E K E R NIEUWSBLAD Maandag 29 april 1974 I de 5. J. Hiemstra, 6. P. de Jong, 7. H- Jaap Boorsma en divisie Iverto 1627, Olympus moeizaam tot winst tegen het Amersfoortse Vios TINY VAN DIGGELEN goede partij weer oud Aan alle prijswinnaars in de verschil lende klassen werden daarna de prijzen uitgereikt, waaronder de Huitema-Cup, die door de 14-jarige H. van Gosliga werd gewonnen. Op zaterdag 18 mei zullen de leden met hun respectievelij ke dames een bootreisje maken. me de op- van 1- Tj. J. Èi I 1 inhaalwedstrijd SVW—Oer ’t Net werd Nel van der Linden-Ketelaar. namelijk 0—3. (foto Studio Ger Dijs) :t derde heren team van Gala Men- moest in Wolvega aantreden tegen >rtepé. In de eerste helft ging de ijd vrijwel gelijk op. Gala wist bjj rust een kleine voorsprong te ne- m: 1214. Na de pauze bleken de ïkers duidelijk sterker. Via 2835 in 15e minuut werd de eindstand 34 Doelpunten: Boudewijn Wolthuizen ■8, Bram Blom 48, Anne Brand- a 6, Age Nij dam 24, Rudie Toorn- a 4, Joop Nijdam 3. de opslag ging het echter weer be ter voor de Balkster dames. ANWB organiseert op het wefek- d van 4 en 5 mei a.s. een serie nisitische wandelingen vanuit Rijs in asterland. In Rijs kan de wande- r kiezen uit drie routes van resp. 6, 12 en 17 km lengte, dlie door Rijsterbos en langs het Mirnser f voeren, een gebied dat juist in voorjaar voor de liefhebbers van emen en vogels zeer aantrekkelijk Honden mogen meewandelen, mits aan de lijn blijven. Deelnemers i deze wandelingenserie kunnen zich beide dagen van 9.00-14.30 uur mel- i bij hotel Rijsterbosch, Marderlea- te Rijs voor het verkrijgen van een DISTRICTSKLASSE Dames: DBSRang 3—0 SVWOer ’t Net 0—3 Heren: TurfstekersAnimo 2 0-^3. De verdediging gaf de Jokers weinig kans vooral Jaap Boorsma stopte de gevaarlijke post van de Jokers volle dig af. Siep Wielinga en Siebren Klein brachten Gala op een 2813 ruststand. Daarna was vooral Siebren Klein goed op schot. In de zesde minuut stond Gala zeer fortuinlijk op 4019. Peter Postma scoorde 4625, ondanks dat hij eigenlijk veel te weinig aangespeeld werd. Jaap Boorsma kwam een paar keer door de verdediging en dat bete kende 5232. Hoewel de Jokers beter .ging draaien, kon Gala Menhir de marge van twintig punten handhaven. Simon Olij en Wijnant Teensma brach ten in de laatste minuut de eindstand op 5838. Dat die er zou komen, geloofde overi gens niemand. DBS was stukken ster ker dan Rang en dat bleek met na me in de derde set. Zeer vlot werd een 71 voorsprong opgebouwd, die hoegenaamd niet meer in gevaar kwam. Rang wist met enthousiast spel, taktische ballen en fouten bij DBS nog de vijf op het scorebord te krijgen, maar na een smash van Tjissie Yska en een bal die uitgeslagen werd door één van de Rang-speelsters konden de bloemen aangedragen worden en de Het kampioensteam: staand van links champagnefles ontkurkt. paar rechts: Hedwig Dijkstra, Tjissie Yska, aanvoerdster Riekie Wortman, 1 Bakker-Veldman, trainer-coach 1 lessel Heeringa, Riekie Geertsma-van der Werf. Geknield: Hanneke Steen - en Evenals andere jaren tijdens deze se- riewedstrijden verschenen ook nu weer „nieuwelingen” in andere schepen aan de start. Zo zeilt Jaap Hiemstra jr. voor het eerst mee in de Pampusklas- se, de gebr. Kuipers zijn uit hun Top per gestapt en bemannen nu de Valk 481, terwijl Jack de Wilde is overge stapt in de Regenboog 97, het schip van Jan van Staveren uit Leimuiden, waarmee hij vorig jaar nationaal kam pioen werd. In de Schakelklasse zeilt Piet Schurer nu in de 1493 en pro beert zijn broer Johan de loef af te steken, terwijl Minne Koopmans in de ze klas met een nieuw schip zijn ge luk zal beproeven. Mevrouw J. Bakker-Veldman bleef in de tweede spelperiode buiten de lijnen. Voor haar speelde als spel- verdeelster Hanneke Steensma mee. De spelverdeelsters bij DBS hadden overigens geen gemakkelijke taak, De passes werden soms bijzonder matig gegeven en om dan nog een goede set up te produceren kostte moeite. Weer nam Rang een voor sprong en die werd zelfs behouden tot 73. Met Hedwig Dijkstra aan Ze begonnen snel in te lopen en op 8 8 was de strijd weer open. DBS pak te echter door en op 148 leek de zaak bekeken. Coach Heeringa moest echter nog ingrijpen toen Rang toch nog erin slaagde drie punten te scoren. Hanneke Steensma werd weer uit de ploeg gehaald en daarvoor kwam vrouw Bakker-Veldman terug in strijd. Riekie Wortman sloeg de slag precies in de uiterste hoek de Rang-helft en DBS was in ieder ge val zeker van een beslissingswedstrijd (15—11). In de derde set hetzelfde spelbeeld. Er werd wel iets meer aangevallen maar het was de verdediging van Zaterdag ging de Sneker wandelclub „Door Eendracht Sterk” in Leeuwar den van start voor een wandeltocht met zeven groepen. Daarbij kwam DES uitstekend uit de bus, en met na me de groep op de vijf kilometer die onder leiding van mevrouw Vlasman stond. Deze groep behaalde namelijk met 57 punten de eerste prijs. Olympus, dat zaterdag voor haar laatste competitiewedstrijd naar Amersfoort vertrok, heeft tegen het ontvangende Vios een redelijke wedstrijd gespeeld. De eerste set en de laatste twee sets werden verdiend gewonnen. In de tweede en derde set had Olympus met enkele inzinkingen te kampen, maar men wist zich goed en tijdig te herstellen en de wedstrijd met 32 te winnen. Er werd ook nu weer veel geëxpe rimenteerd om de zaak aan het „lopen” te krijgen, wat bij de een nu eenmaal beter gelukte dan bij de ander. Bij de Regenbogen was er in deze eerste wedstrijd al volop strijd. Vooral tijdens de tweede wedstrijd vochten Puck de Vries, Ter Beek en Van Dijk boord aan boord om de beste plaats. De eerste twee waren bij voorbaat al uitgesloten omdat zij en de 36 van Huitema te vroeg van start waren gegaan en niet werden af geblazen. Wel sneu na een moei lijke wedstrijd, maar dat is nu een maal de sport. een valreep Gala nog Olympus, dat in het begin van de eer ste set maar moeilijk kon wennen aan het veld en de rumoerige sporthal, kwam al snel achter te staan tegen een voornamelijk taktisch aanvallend Vios (41). De verdediging was slecht georganiseerd en er kwam geen goe de aanval uit. Na een time-out van coach D. Berg kwamen de Olympus-da- mes beter in hun spel en de aanval kwam goed döor. De opgelopen achter stand werd omgezet in een 68 voor sprong, Vios kon door veel tactische ballen in het centrum te plaatsen sco ren en langszij komen, maar het was Mieneke Blom die met haar effectvol le opslag de voorsprong vergrootte (1013). Vios wist in deze fase van de strijd Olympus geruime tijd .van de setwinst af te houden en kwam steeds dichterbij (1414). Olympus verover de echter via een goede tactische bal van Tiny van Diggelen de opslag te rug en het was Mieneke Blom die met haar opslag de set in het voordeel van Olympus besliste (1416). Gala begon sterk tegen Rebound. Men nam met een paar goede breaks een voorsprong van 010. Dat al na vijf minuten. Rebound herstelde zich even wel en raakte steeds beter op dreef, vooral wat het schieten betrof. Na 10 minuten was de achtersand weg ge werkt en was zelfs een voorsprong van 1514 gerealiseerd. Gala kon geen gaten in de verdediging meer vinden, terwijl verschillende spelers van Re bound verbluffend goed op de basket bteven vuren. Via 2926 konden Simon Olij, Wijnant Teensma en Peter Post ma Gala bij de rust nog net op een minimale voorsprong brengen: 3334. Olympus dirigeerde in de vijfde set het spel. Vios kwam er niet meer aan te pas. De Sneker verdediging draaide goed en Tiny van Diggelen en Tineke Groenland hadden hier een groot aan deel in. De dames uit Sneek konden ge makkelijk scoren. De verdediging bij de Amersfoortse dames speelde erg rommelig en kon Olympus het scoren niet beletten. Met 615 won Olympus verdiend de set en tevens de wed strijd. In de tweede set kreeg Olympus een inzinking. De pass werd slecht ver zorgd en de aanval kwam niet goed uit de verf. Alleen Irene Walda kon met enkele harde smashes nog wat terug doen. Vios profiteerde goed van deze inzinking en ’t buitte de lange aanval- ster Annie Dudok van Heel goed uit. Dit leidde dan ook tot een ruime voor sprong voor de Amersfoortse ploeg (13 5). Vios stond Olympus nog één punt je toe en won de set gemakkelijk met 15—6, De partij leek inderdaad in het voor deel van Reekers te zullen eindigen, maar in een vier om twee stand koos De Vries de enige variant, die nog tot remise kon leiden. De Vries pakte twee schijven en bewerkstelligde aldus nog ’n verdienstelijke puntenverdeling. Hierdoor degradeerde P, Nagelhout naar de eerste klas. Dit alles dus op de jaarvergadering van Eensgezind heid, waar de voorzitter van de club, de heer A. D. de Boer, zich in zijn openingswoord bijzonder tevreden had getoond over de handhaving van de tientallen. Met name de derde plaats in de hoofdklasse A, die het eerste tiental voor zich had weten op te ei sen, noemde de voorzitter een succes. Er moest in de hoofdklasse van de Woudsender damclub „Eensgezindheid” nog één partij worden gespeeld en om dat men geen andere mogelijkheid wist, werd besloten de ontmoeting Fr. de VriesSj. Reekers, die van groot be lang was voor de verdeling van de onderste plaatsen, te laten spelen na afloop van de vorige week gehouden jaarvergadering van de club. Dat er van de nodige spanning te genieten zou zijn, bleek alras, ook al omdat Sj. Reekers nog moeilijkheden had om achter broer S. Reekers de tweede plaats te pakken en H. Lansbergen naar de derde plaats te verwijzen. Olympus 2 is ondanks de nederlaag tegen het Winschoter Vicofa-BRC in de tweede divisie dames gebleven. Naaste tegenstandster Volco verloor nameljjk de ontmoeting tegen Devoc’70 in Delfzijl met dezelfde cijfers als de Sneker dames: 30. De Sneker da mes waren met drie invalsters naar de provincie Groningen gereisd. Betty Nijdam (griep), Gea de Vries en Ma rieke Ubbink waren niet in staat mee te spelen. Gezien het beschikbare spelersmateri- aal moest coach Jack Kurkens zelfs een beroep doen op het normaal in de junioren uitkomende Henny de Groot. Het liep in het begin van de eerste set allemaal wat stroef, uiteraard een gevolg van het feit dat de dames zich op de veranderde strategie moesten instellen. Er werd een vrij simpel sy steem gespeeld, zonder opkomen van een spelverdeelster uit de achterste linie naar de voorhoede. Vicofa-BRC kon daardoor gemakkelijk na 5—5 weglopen en won de set met 158. We moeten de eer aan onszelf houden, had coach Hurkens zijn speelsters voor de tweede speelperiode ingeprent. In ieder geval één puntje moest veroverd worden. De speelsters gingen er furi eus tegen aan en dat resulteerde zelfs in een voorsprong bij de standen 24 en 1314. Een opslag van Joke Stuit die in het net belandde, leidde het einde van deze set in; met 1715 werd verloren. Toch waren de ver wachtingen voor de derde set hoopvol gestemd. Het werd na een spannende strijd evenwel een nederlaag na twin tig minuten, 1510. Scheidsrechter E. K. Eggen floot een prima partij. Zaterdag zullen de wandelaars een stadsgedeelte bewerken om papier te verzamelen voor hun uni formen. Men denkt voornamelijk in de Noordoosithoek te opereren, de Stads- fenne en de Leeuwarderweg. De op brengst van de vorige oud-papierzater- dagen heeft er voor gezorgd dat er al een mooi sommetje binnen is, maar er is nog niet genoeg. De afgelopen week speelde het heren team van de basketbalvereniging Gala- Menhir twee inhaalwedstrijden. En wel dinsdag in Dokkum tegen Rebound en vrjjdag thuis tegen Ymir Jokers. Door overwinningen op beide teams zijn de Snekers nu op de tweede plaats ge ëindigd. Eerste divisie a dames: OrionEAW 3—2; SOSDPC—Drachten 3—1; R, Ori onDLAMVJ 23; ViosOlympus ’63 2—3; Valbovol—BQTLC 3—1. Tweede divisie a dames: Raak SFC 2Lycurgus 2 31 Sudosa H.VSC 30; DurackOlympus 23; Devoc ’70—Volco 3—0; Alterno—SEC 0—3; Vic. BRCOlympus 2 30 (158, 17 15, 15—10). Tweede divisie a heren: DurackOr- mi 30 AlternoSEC 03; Verdan Lyc. 2 13; ZwaluwenW.H. Le- vok 3—1; Donitas—CZN 2—3. Derde divisie a dames: Olympia 2 Stentor 02 no,.; Be FairVovero 1 —3; O.N.—Gala Set Up 2—3; Lyc. 3 T. Olhaco 03; DVC 2Animo 31 (15—2, 6—15, 15—2, 15—11). DBS startte nog niet al te zeker van zichzelf. Rang wist hiervan te profite ren en bouwde een 02 voorsprong op. Niet voor lange duur, want zeer snel kwamen de dames van trainer-coach Hessel Heeringa langszij en binnen de kortst mogelijke tijd stond het al 12 4. Dit had DBS te danken niet alleen aan het goede spel van onder meer Riekie Wortman, maar ook aan de fouten die de Rang-dames maakten. Rang kwam nog even terug tot 128, maar daarmee was het gedaan en moeiteloos kwam DBS op 158. sma doelpuntte op een valreep nog twee keer, waarmee Gala nog met ruim verslhil de winst mee naar huis kon nemen (5368). Doelpunten: Jaap Boorsma 68, Siep Wielinga 410, Siebren Klein 8-4, Simon Olij 64, Wijnand Teen sma 64, Peter Postma 44. In een weinig spannende ontmoeting is het eerste damesteam van De Balk ster Smashers er in geslaagd om het kampioenschap in de districtsklasse volleybal te veroveren. Daarmee was de promotie naar het divisie-volleybal een feit. Rang, de tegenstandster fun geerde bjj vlagen als een goede spar ring-partner, meer veel tegenstand viel er van de dames uit Leeuwarden niet te duchten. AFDELING SNEEK Dames le: SMS 1324 (kamp.), Ani mo 3 1423, Olympus 4 1320, CZN 1216, Animo 2 1315, Olympus 3 13 —11, Flexa 13—10, VKH 2 13—6. 2e: Vovero 2 13—24, Set Up 2 13—22, Animo 5 1318; Makkum 1317, Sw. Switters 13—16, CZN 2 13—10, VKH 3 1310, Animo 4 130- 3e: Olympus 5 1527, VKH 4 15—24, SVW 2 14—21, Iverto 2 15—15 x), SRS 14—14, SMS 2 15—13, DBS 2 13—10, Animo 6 15—7. Heren le: Animo 4 1326, Animo 3 14 19, Vovero 1 1116, Olympus 1 13 15, Sneek 12—13, SVW 12—13, BEO 13 —12, VKH 2 10—6. 2e: DBS 1 13—21, Flexa 13—20, Pic kers 13—20, Animo 5 12—15, SMS 1 12— 14, Animo 6 13—13, Wrotters 13— 8, SVW 2 12—9 x). 3e: DBS 2 13—22, Iverto 12—20, Sw. Witters 12—20, Vovero 2 1317, Set Up 13— 12, SRS 12—11, VKH 3 12—8 x), Animo 7 138. x- 2 pnt. in mindering. Vios die hier goed op reageerde en beheerst de aanval overnam. Via en kele goede tactische ballen werd de leiding veroverd (137). De Olym- pus-verdediging speelde te panieke rig om nog effekltief een antwoord te kunnen geven en de concentratie was ver te zoeken. In deze fase van de wedstrijd was höt Joke Kohlmann die voor haar ploeg goed werk ver zette en de voorsprong vergrootte toit 148. Het was tenslotte Tineke Tolsma die met haar moeilijke op slag de set-winst voor Vios binnen haalde (158). Bij de Sterns verspeelde T. Groene- woud zijn fraaie eerste plaats door de boei bij de Gossepalen voorbij te zei len. Toen hij zijn vergissing bemerk te was Tj. v. d. Zee hem al voorbij en werd eerste. De uitslagen van de eerste wedstrijd luiden: Pampus: 1. H. Donker, 2. P. J. Bon nema, 3. H. Jongejans, 4. A. Bonnema, De harde en koude noordoosten wind was er de oorzaak van dat de deelname aan de traditionele seriewedstrijden van de Kon. Zeilvereniging Sneek zater dag de eerste dag slechts weinig wedstrijdzeilers het ruwe water van het Snee- kermeer opzochten. Vooral vlak vóór de mor gen wedstrijd haalde de wind nog meer aan, wat het wedstrijdcomité deed besluiten de Flitsen, Sterns, Vauriens aan de wal te laten. Doelpunten: Siebren Klein 410, Jaap Boorsma -46, Hille v- d. Kooij 82, Peter Postma 64, Si mon Olij 26, Wijnant Teensma 2 2 en Siep Wielinga 2. AFDELING SNEEK Dames le: Olympus 4SMS 12; CZN 1Animo 3 02; Animo 2Flexa 2 0; 2e: Set Up 2Vovero 2 02; Mak kum 1Animo 5 12; Swette Swit tersAnimo 4 20; VKH 3CZN 2 1 2. 3e: Olympus 5Iverto 1 20; Animo 6—SRS 2—1; DBS 2—VKH 4 2 1; VKH 4—SMS 2 ‘2—0; DBS 2— Iverto 2 20; SVW 2Olympus 5 21. Heren le: SneekBEO 12 SVW 1 Vovero 1 20; Animo 3Olympus 1 20; 2e: Animo 5DBS 12; Animo 6Pickers 02; WrottersSMS 02; Clexa—SVW 2 2—0 3e: SRS—Iverto 02; VKH 3Animo 7 12; Iverto Set Up 2 20, Eindstand eerste divisie a dames: Orion 2258; Valbovol 2251; Isala 22—42; Flevo 22—41; DLAMVJ 22— 35 Olympus 22—31 SOSDPC 22—28; EAW 22—25; Vios 22—25; R. Orion Na de hervatting organiseerde Gala de verdediging beter, waardoor de schutters van Rebound duidelijk min der kansen kregen. Vooral Teensma verdedigde uitstekend. Twee fast breaks van Olij en een aantal schoten van Siep Wielinga brachten Gala in de achte minuut op 4148. Ook Sie bren Klein ronde twee breaks goed af. In de laatste minuut drukten de Sne kers door. Jaap Boorsma schoot een paar maal raak uit de hoek en Teen- Olympus herstelde zich in de vierde set volledig. Er werd goed aangeval len door Remie Wierdsma en Annie Kooistra. De Sneker dames kregen nu meer vat op de vele tactische ballen en er werd goed uitverdedigd. De set ups werden beter gevarieerd en de aanvalsters kwamen niet voor grote moeilijkheden te staan. Olympus won deze set verdiend met 415. Tegen de Jokers had het Sneker he renteam veel minder moeite dan was verwacht. Gala kon ook nu weer uit lopen door doelpunten van Simon Olij, Wijnant Teensma en Siebren Klein (10 2). Hierna stokte de produktfe bij de thuisclub, waardoor de Jokers in de tiende minuut 108 lieten aanteke nen. Gala vond het ritme weer terug en door doelpunten van Hille v. d. Kooij en Jaap Boorsma kwam men weer ruim voor met 208 in de veer tiende minuut. Bok, 8. P. Boelsma. Schakels: 1. P. K. Nauta, 2. M. Koopmans, 3. Joh. Schurer, 4. Piet Schurer. Regenbo gen: 1. H. van Dijk, 2. Bertus Ter beek, 3. J. de Wilde, 4. J. Hetttnga, 5. H. Röfekamp, 6. H. de Vries, 7. H. Foekema. Vrijheid: 1. J. F. Westers, 2. T. L. Deen, Joure, 3 L. Dijkhuis, Groningen, 4. J. P. M. Postma, Joure Valken: 1. T. Schuurmans, 2. B. Troel- stra, IJlst, 3. Gebr. Kuipers. Middagwedstrijd. Sternklasse: v. d. Zee, 2. T. Groenewoud, 3. Schukking, 4. K. Jonkers, 5. G. v. d. Werf, 6 W. Roodhof, 7. dames Smith. Schakels: 1. P. K. Nauta, 2. Piet Schurer, 3- M. F. Bonnema, 4. mej. F. Geertsma, 5. M. Koopmans en 6. Joh. Schurer. Flitsklasse: 1. J. v. d. Steeg, 2. H. Rijkenberg, 3. gebr. Veenstra, 4. H. de Jong, 5. J. Leenen, Nijmegen. Pampus: 1. P. Bonnema, 2. H. Jongejans, 3. P. de Jong, 4. A. Bon nema, Delfstrahuizen, 5. H. Donker, 6. N. Bok, 7- Jaap Hiemstra. Vrjjheid: I. J. .F Westers, 2. J. P. M. Postma, Joure, 3. T. L Deen, Joure Valken: 1. T- Schuurmans, 2. B. Troelstra, IJlst, 3. gebr. Kuipers. Regenbogen: 1. H. van Dijk, 2. J. Huitema, 3. A. Betten, 4. H. Röfekamp, 5. J. de Wil de, 6. H. Foekema, Creil. De Stand-by was ook nu weer actief en moest slechts eenmaal in actie komen toen Jelte de Vries met Stem 267 bij een gijp-boei de zaak niet overeind kcua houden. 22—24; Drachten 22—20; BQTLC 22— 14. Eindstand tweede divisie a dames: Olympia 2259; Durack 2252; SEC 22—44; Lyc. 2 22—39; Vic. BRC 22— 39; R. SFC 2 22—37; Sudosa H 22—31; Devoc 2229; Alterno 2224; Olym pus 2 22—21; Volco 22—18; VSC 22—3 Eindstand tweede divisie a heren: Donitas 20—18; Durack 20—43; SEC 2039; Ormi 2036; Zwaluwen 20 32; Lyc. 2 2027; Verdan 2026 Ani mo 2024 Levok 2021; Alterno 20 19; CZN 20—15. Eindstand derde divisie a dames: DVC 2 20—52; O.N. 20—44; T. Olhaco 20—43; G. Set Up 20—34; Lyc. 3 20— 29; Vovero 20—28; Be Fair 20—27; Ani mo 20—25; Stentor 19—23 PZH 20— 15 Olympia 2 19—5. In Balk heeft men het kampioenschap .el ’s avonds nog danig gevierd. Een ne derlaag had overigens ook nog de ze- gepraal opgeleverd. De uitslag van de sma, Willie Jissing, Ans Heeringa

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 4