NIEUWTJES GAVC EN WZS BIBBERIG NAAR HALVE WINST (1-1) s - o*s ite ÖJI 1. •Tft I x FEL OUDEGA PAS IN EINDFASE OP GELIJKE HOOGTE MET HEEG K.N.V.B.-PR06RAM n tel Nijland toch wel tevreden met remise tegen SDS in Oosterend DEGRADATIESTRIJD IN VIERDE KLAS A Black Boys krijgt zege op Robur cadeau ■I f RONO 'Sport voor Sport' op Koninginnedag fLv ib'. fc 1^4 te L O PUPILLENPROGRAMMA 4 Hfts i» O O.N.S. JEUGDUITSLAGEN 1 .'L Pagina 5 NIEUWSBLAD SNEEKER Maandag 29 april 1974 r te te - 11 viertal licht- winnende treffer De Waterpolo-competitie begint door de Ter gelegenheid De selektieploeg van Sneek de zaken zijn afgerond. Afmelden Voorst”, 8 Het Zaterdag hebben leden van de Sneker Zwem- masten geplaatst rondom het diepe bassin van i schoot daarop buiten bereik van doelman A. toen maar 22 22 22 22 22 9 7 7 8 6 7 6 5 6 8 7 8 9 3 5 2 5 9 4 4 6 7 T Stiens geworden. Zoals bekend promoveer den de Snekers vorige week al naar de vierde klas KNVB. Na een onge- voetbalvereniging WZS In Sneek in een promotiecompetitie gewik- i I Hark. Boys 2 ONS 2 Zaterdag 4 mei Vierde klas A Heeg—SDS (T. de Graaf) N ij landOeverzwaluwen (S. W. N, ter Horsit) OudegaIJVC (J. Drost) Drachtster B. 2 ACV 2 ggh X ■- 7 8 9 9 5 F I MMIfc 22 11 22 10 22 10 22 junioren, fenmeester. Dit werd vrijdag tijdens de zal wel» tegen MjgMg de noemd, besloten. - 7 6 6 5 9 9 6 10 7 6 5 4 5 8 7 5 11 6 5 7 5 3 10 5 4 32 4720 6 27 28—21 6 26 40—28 6 24 42—36 6 21 24—28 6 21 22—23 7 20 28—31 7 19 22—27 4 10 18 29—30 9 18 24—37 8 16 24—30 4 11 14 24—43 e voor de dames en de jongensadspiranten van het Sneker Neptunia’24 op woensdag beslissing uitbleef. De Grouwsters hadden meer -te.- buiten beschouwing gelaten, want toen wilden de Grouwsters echt nog wel eens laten zien, dait ze niet voor niets op een ge deelde tweede plaats staan. Oudega-Heeg Leeuwarden HJSC CVVO Woudsend IJVC Hielpen Heeg SDS Oeverzwaluwen Spel. Franeker Oudega Nijland En summier pupillenprogramma ze er 21 groep 0—0 4 29 29—18 6 26 34—26 6 26 29—26 8 23 30—29 6 23 21—20 6 23 15—15 6 22 26—23 8 21 21—26 8 20 18—26 8 19 18—18 9 17 12—25 12 15 23—40 lukkige botsing met de Robur-doel- man moest Black Boys speler de Vos van het veld worden gedragen Na onderzoek bleek hij een sleutel been te hebben gebroken. Dat het in de slotfase nog knijpen zou worden voor Oudega, daar had het in het begin van deze ontmoeting he- J .te?- Dr. Boys laONS la 13; ONS 4a Heerenveense Boys 2a 32; LSC 2b ONS 2b 0—1; WZS 3b—ONS 3b 0—0; Sneek 3b—ONS 4b 1—2; ONS 1c—Hee- renveen 1c 10; ONS 2cBalk 2c 2 1; RES 3c—ONS 3c 3—3; CAB 2c— —ONS 5c 2—0. nf In het clubblad van de voetbalvereni ging Black Boys lazen wij, dat de Fc. Kromhout met vijftig en Purmerstein met 25 man naar het jubileum-toer- nooi op 23 mei op bezoek komen bij Black Boys. Het bestuur van de Sneker schaats trainingsgroep „De IJsster” heeft be sloten het aantal trainers uit te brei den van twee naar drie. Voor deze vacature heeft men de heer Piet van Dijk bereid gevonden. Men is hiertoe overgegaan, omdat de te trainen jeugdgroepen te groot dreigden te wor- direkte vrije trap op de rand van, het den en men op deze wijze hieraan het penaltygebied. Eelco Graafsma scheet hoofd heeft willen bieden. De eerste aanvallen waren voor WZS, dat kennelijk op een snel succesje uit was. De robuuste GAVC defensie gaf echter geen meter ruimte. De WZS- voorwaartsen bleken voorlopig hun vi zier nog niet op scherp te hebben staan, want het doel werd enkele ma len bij afstandsschoten gemist. Jaap Huitema was er met een hoge inzet vooraf de vleugel een keer dichtbij, maar ook die kans werd gemist. De Grouwster aanvallen, die daarna wer den gelanceerd, stuitten op een onver zettelijke. WZS-defensie met aanvoer der Theo Sïlvius en Henk Kuipers in de hoofdrollen- Ook de overige WZS- verdedigers weerden zich in deze fase kranig. Het RONO-programma „Sport voor Sport” besteedt dinsdag 30 april Koninginnedag van 19.3020.00 uur in een extra aflevering onder meer aandacht aan motorsport: de motor cross in Marum, de wegraces in Kerk- rade en de motorcross in Lochem, wielrennen: de zesde etappe Schijndel- Oss en de indivuele tijdrit in Oss van Olympia's Ronde van Nederland, atle tiek, paardesporvolleybal en korf bal: het toernooi van de Friese kam pioenen in de Knijpe. ledenvergadering, waarin de heer ,M. de Friese jeugd, kwam donderdags- van vond op het Sneek terrein aan de noemd, besloten. «/UZ en WZS de eerste wedstrijd in een drie beslissingswedstrijden, waarbij beide teams MKV en ook Het werd geen grootse partij. Schijnbaar rust de zenuwen de ploegen de baas, daarna kwam en Poloclub „Neptunia ’24” met vereende krachten een het Zwembad in het Burgemeester De Hoop-park. Hierdoor zal men /Zl'WO y O V> <Z »KZ»VVW«»v -- tijdens de zomer, wanneer de waterpolo-competitie volop aan de gang is, ook avondwedstrijden kunnen organiseren. Daarnaast vond het bestuur van de club, dat in juni haar vijftig jarig bestaan hoopt te vieren, dat een gerenom meerde vereniging als Neptunia nu toch wel eens over een dergelijke accommodatie mag beschikken. Bij de reali sering van een en ander ondervond men veel medewerking van het Zwembad bestuur, hetgeen ondermeer blijkt uit het feit, dat die de lampen en de kabels ter beschikking stelde. De club zelf zorgde voor het grondwerk en de palen, waarvan drie twaalfeneenhalve meter meten en één een hoogte heeft van tien meter. In totaal komen er tien lampen. (Foto Studio Ger Dijs). Tijdens onlangs op het vliegveld „De NOP, gehouden zweefvlieg- wedstrijden slaagde de Sneker P- C. Faber voor het zilveren C-brevet. Hij eiste dit in zweegvliegkringen zo be geerde brevet op, door een afstands- vlucht naar Leersum af te leggen in een tijd van vijf uur en vijfendertig mi nuten, waarbij een hoogte van 1820 meter werd bereikt. In de zweefvlief- sport kent men verschillende gradaties. Na het a, b en c brevet volgt na theo retische en praktische proven het zwcefvliegbewijs. Dit houdt dan in, dat men zich verder dan een straal van vijf kilometer van het veld mag ver wijderen. Daarna komen de prestatie- brevetten voor afstand-tijdsduur en hoogtewinst, waaronder het zilveren, gouden en diamant C-brevet. toernooien voor de leerlingen van de vierde-, vijfde- en zesde klassen van de BLO-, lagere- en LOM-scholen in Sneek is dit jaar gewonnen C2_ Bonif atiusschool Robur forceerde zelfs na een half uur spelen een glaszuiver doelpunt, maar de arbiter dacht er blijkbaar anders over en annuleerde de tref fer. Een tegenvaller voor Robur, die na tien minuten in de tweede helft nog eens extra glans kreeg, toen uit een voorzet van A. Zwerver één van de Robur verdedigers in eigen doel kopte. Een leuk cadeautje voor de Snekers, diie een kwartier later een klein vervolg kreeg, toen Henk v. d- Zee na een doörbraak de in ge heide buitenspelpositie verkerende Rob Teigeler een niet te missen kans bood (2—0). Door dit resultaat en door het verlies van Geel Wit Een angstig moment voor het Black tegen Irnsum en het gelijke spel van Boys doel. Keeper De Haan, die zwaar Stiens is Black Boys lijstaanvoerder op de huid wordt gezeten door een van de Robur vooricaartsen, weet evenwel bijtijds het gevaar te keren. (foto Studio Ger Dijs) Black Boys heeft gisteren op eigen veld een nogal gelukkige overwinning behaald op een vooral in de eerste helft sterker spelend Robur. Met veel moeite wisten de Snekers in die fase het hoofd boven water te houden en was het vooral aan het betere keepers werk van Geert de Haan te danken UJ. dat men niet met een achterstand Ook daarna was het Nijland dat wercj geconfronteerd, inzetten van onder- Gerrit 8 mei. De damesploeg zal op die dag in het Rasterhoffbad aantreden -tegen LZC’29, terwijl de jongens het zullen moeten opnemen tegen DZPC b. Het eerste herenteam van deze Sneker wa- terpoloclub vangt de competitie op woensdag 15 mei aan met de. ontmoe- ^““Z.“*onden Een en ander is van be ting tegen HZPC uit Heerenveen. Ook J”^°“and m^ het recreatievol- al in het Rasterhoffbad. Eerder, op za- ^g m ve terdag 4 mei, zal het herenteam van Neptunia deelnemen aan een waterpo- K -•- -’-j- De volleybalvereniging Olympus heett de heer Sorber uilt Steenwijk, trainer van het Nederlandse militaire volley balteam aangetrokken als nieuwe oe- De jeugdafdeling van de voetbalver eniging LSC houdt morgen (Koningin nedag) op hel Sportpark aan de Leeu- warderweg een tournooi voor C-junio ren. Er zal gespeeld worden in drie klassen. In iedere klasse zal een halve competitie worden afgewerkt. Aldus zullen drie winnaars ontstaan. Aan dit evenement zullen alle Sneker verenigin gen deelnemen- Na rust ging WZS meteen in de aan val, Theo Dijkstra stuurde toen G- v. d. Wei, volkomen vrij staande, in de vijandtelijke defensie, maar deze miste. Hoewel ’t middenveld dikwijls in han den van de thuisclub was, bleken de WZS aanvallen meer inhoud te bezit ten, zeker toen Henk Poiesz op rechts als wisselspelers werd ingezet- Het scheen of de gastheren er geen brood meer inzagen. WZS was vaak en goed aan de bal, maar de beslissende tref fer bleef uit. GAVC wisselde daarop Th. Braaksma in en dat bleek de aan zet tot een zeker overwicht. lotoumooii in St. Annaparochie, dat ge organiseerd zal worden door De Skelp. de Jong op de paal, waarna het leer bijtijds tot hoekschop verwerkt kon worden. Leo Poiesz trok de bal fraai voor doel, waarop D. Harder keurig inkopte (01). de 120 kilo- i, cm zeven uur ’s morgens van- café~ Vellinga. Deze rit gaat eerst Bolsward. Vertrek voor de zestig kilometer is om negen uur. Afmelden bij café Vellinga tussen half twaalf en één uur. Toch was er in deze periode van wei nig goed voetbal te genieten, daarvoor was de opbouw te gebrekkig en ook wel te slordig. Door de felle inzet aan met name GAVC zijde kreeg de thuisclub hierna ee nlichte veldmeer- dertieid. Er kwamen enkele uitgespeel- de mogelijkheden, maar de techniek schoot te kort om ze te kunnen ver zilveren. Tegen de rust kwam WZS sterk opzetten, vooral op links was Theo Dijkstra een voortdurend gevaar. toch steeds met de rug gestaan en was men er zonder tegendoelpunten slecht voor weggekomen. De bezoekers waren toen wat het of fensieve daden betrof 1- aan bod gekomen en voortdurend alle zeilen om treffers te voorkomen. DERDE KLAS A Bolswardia-Delfstrahulzen H’veense Boys Leeuw Zwal. Fc. Meppel ONS Broekster Boys 22 Bolswardia QVC Delfstrahuizen ONT T Fean ’58 Zwaagwesteinde 22 Kollum 22 VIERDE KLAS A Spel. Franeker-Oeverzwaluwen 13 SDS-Nijland 1—1 2—2 22 14 22 11 22 10 22 20 22 21 21 21 22 21 20 nauwelijks moesten bijzetten Aange zien Nijland in de tweeede helft met de wind in de rug zou opereren, ver wachtte men nog wel zo het een en ander. Dat zou echter heel anders uitvallen, want notabene vanaf de aftrap maakte de thuisclub er in eens 10 van, De zit keld om de tweede plaats in de vierde klas A van de KNVB. Gisteren speel de WZS in Grouw tegen GAVC, waar van elders in dit blad een verslag, mor gen treden de Witzwarters aan tegen Dronrijp, maar dan op het terrein van Black Boys in de Noorderhoek. Zondag a.s. speelt WZS op het Zui- dersportpark thuis tegen MKV’29 uit Leeuwarden. Lemmerweg tegen Sneek la binnen de lijnen. Hoewel de Sneek-selektie een vrijwel voortdurend overwicht bezat, duurde het toch tot twintig minuen voor het eindsignaal voordat de voor Jan Hofstra (Sneek) ingevallen Johan Kuypers (WZS) de winnende treffer aan liet tekenen. De afdeling Sneek van de Nederland se Volleybal Bond houdt donderdag avond in de C. Kan-hal haar jaarlijk se kadervergadering. De verenigingen kunnen op deze bijeenkomst het afde lingsbestuur machtigen voor hen. te stemmen tijdens de vergadering van het District Friesland die 9 mei in Leeuwarden zal worden gehouden. De ze mandaten kunnen eventueel ook schriftelijk aan het secretariaat wor- 1 De door de directie van het Sneeker Nieuwsblad beschikbaar gestelde wis- selprijs voor de zaalhand- en voetbal- Bij één van z’n doorbraakpogingen, toen hij tot in het strafschopgebied was doorgedrongen, werd hij onderuit -gehaald. Scheidsrechter L. Buining kende geen strafschop toe, maar een Een dieptepass van Siep Visser, be landde voor de voeten van de op rechts doorgebroken Piet de Jong, die een voor Nijland doelman Ulbe Haringa onhoudbaar vleugelschot losliet. Een domper, die de Nijlanders evenwel toch wel weer te boven kwamen. Er volgde een furieus offensief, dat na twintig minuten spelen in de gelijkma ker resulteerde. De harde schuiver van Rommy Boonstra maakte SDS doelman S. Okkema tot een geslagen man. - de klok sloeg, maar meer Bram van Goslinga en Abma bleven zonder resultaat. '1 van het vijftigjarig jubileum Gan Black Boys wordt op 11 mei a.s, een voetbalwedstrijd ge speeld tussen Black Boys en een elf tal van Oud-Internationals. J. Beek uit Amsterdam, die regelmatig wedstrij den fluit in het betaalde voetbal, zal de ze wedstrijd leiden. de- maal. Slechts twee wedstrijden zijn voor zaterdag 4 mei in de groepen - en 12 gepland. Voor de eerste is dat de ontmoeting Heeg CAB 2, die om tien uur ’s morgens --o .begint en voor de tweede groep is dat leurstelling te verwerken, toen^de^ at- 1 (le wocistrij<i DelfstrahuizenHeeren- 3 veen> die om dezelfde tijd eena an- van neemt. De ANWB organiseert op 18 mei een landelijke fietsdag. Dat gebeurt uiter aard ook in Friesland, namelijk in ze ven plaatsen. Ook in Sneek met als startplaats het kantoor van de VVV, Martiniplein, waar men zich telefo nisch kan opgeven onder nummer 05150-4096. De lengtes van de fiets routes variëren van 25 tot 40 kilometer. Morgen organiseert de Rijwieltoer- club „Rally” een Konginnesterrit met afstanden over 30, 60. 90en 120 kilometer. Vertrek voor meter om zeven af c. over In Grouw hebben gister thuisclub GAVC reeks van Dronrijp nog treffen, gespeeld. speelden vooral voor rust de zenuwen de ploegen de baas, daarna WZS als ploeg iets beter uit de verf, maar met de kansjes die er zijn gewees speelden de Snekers toch wel wat te gemakkelijk om, waardoor een defini tieve beslissing uitbleef. De Grouwsters hadden meer met zich zelf te dan met hun tegenstanders, zodat van die kant niet zoveel gevaar te duch- ten viel» Het laatse kwartier - ,..sV fn de derde klas A is de uitslag van de laatstgespeelde wedstrijd van dit sei zoen, Bolswardia-Delfstrahuizen, van geen enkele invloed geweest op de rang lijst. In de vierde klas A heerst onder aan nog volop spanning. Toch ont stonden ook hier na zaterdag weinig verschillen. Theoretisch kan rode lan taarndrager Nijland op gelijke hoogte komen met Oudega, dat één wedstrijd meer heeft gespeeld, Oeverzwaluwen en Spel. Franeker. In de reserve derde klas A werden de resterende drie wedstrij den gespeeld, waarmee ook in die klas WZS moest terug. De thuisclub for ceerde daarbij een serie corners. Het scheen dat de strijd reeds beslist was, maar toen J. Tasma twee minuten voor tijd op rechts een hoekschop mocht nemen, en z’n scherpe inswin ger via een koppende Th. Silvius in het WZS-doel verdween, was de strijd weer volledig open. Jan de Broek redde enkele seconden voor het laatste sluitsignaal nog zelfs de halve winst voor WZS, toen hij een harde en lage inzet onschadelijk maakte. Morgen krijgt WZS de gelegenheid tegen Dron- rijp haar kandidatuur voor de 2e plaats nog scherper te stellen. Plaats van handeling zal zijn het Sportpark Noorderhoek. RESERVE DERDE KLAS A Heeg 2-Drachtster Boys 2 02 VVT 2-ACV 2 0—1 HZVV 2-Blauw Wit ’34 2 2—4 22 H 22 11 Blauw Wit ’34 2 22 12 22 10 22 8 OranjexNassau 2 22 10 Leeuw. Zwal. 2 22 10 HZVV 2 22 H’veense Boys 2 22 VVT 2 22 Suameer 2 22 Heeg 2 22 Jt 5 31 42—24 6 27 35—33 8 26 31—27 7 25 43—31 5 25 30—26 8 24 35—26 8 24 29—28 8 22 39—32 9 19 33—30 2 13 16 27—36 4 12 16 30—43 1 17 9 21—59 Het is Oudega zaterdag thuis tegen I lemaal niet naar uitgezien. De gast- -1 i dat moment de bete- ^.|ren en slaagden er ook in dit over- De thuisclub kwam wicht in een treffer tot uitdrukking te een 22 gelijkspel, I brengen. Uit een hoekschop op rechts stand die zeker wel de verhou- I genomen door Watse Boersma kop- in de laatste te Oudega-back Piet Wiersma onbe- minuten tot stand kwam. Nadat Oude- reikbaar voor Heeg doelman Doorne- ga een snelle 1—0 voorsprong had ge- heim fraai in (1—0). Oudega bleef na nomen, doelpuntten de bezoekers hal- I deze voorsprong ’t heft in handen hou- verwege de eerste helft tegen. Na de den, waarbij de meeste aanvallen zo- hervatting kwam Heeg zelfs op 1—2 en I wel op de linker- als op de rechter- Piet Boersma uit een door de behoor lijk leidende arbiter Jac. Dijkstra toe gekende strafschop zijn ploeg weer op gelijke hoogte wist te brengen. schoot Piet Heeg opnieuw niet gelukt voldoende heren waren op afstand van het onderaanstaande Nij land te nemen, niet verder dan een s,--.-- ding weer gaf, maar pas snelle 1—0 voorsprong had ge- heim fraai in (1—0). Oudega bleef de 11J- eerate helft tegen. Na de I den, waarbij de meeste aanvallen toen duurde het tot de 87e minuut eer vleugel gestalte kregen. De thuisclub creëerde wel kansen, zo schoot Piet Hoekstra uit een vrije trap in eens op de lat en brak Mattie ten Brug eenmaal gevaarlijk door, maar bleek toch niet in staat een ruimere voorsprong te bewerkstelligen. Zelfs was het Heeg, dat verschillende I malen sterk aanviel, vooral via Sjoerd Koopmans en Gosse v. d- Heide. Een minuut voor de pauze mondde dat uit in de gelijkmaker. Een knappe trek- bal van V. d. Heide werd door Meeu- wis Galema keurig onderschept en ge heel vrijstaand beheerst in een doel- I punit omgebogen. In de tweede helft [was het andermaal Oudega, dat in de aanval ging, maar ook nu bleven ac- |ties van Piet Hoekstra en Yme Jan- sen zonder succes. Na ruim twintig mi- Hoewel het 1—1 gelijkspel tegen SDS nuten spelen deze tweede speelpe- Njjland eigenlijk met veel verder heeft 1.^ k de thuisclub een flink€ te- geholpen in de strijd om de degrada- I j-x tie in de vierde klas A, was men na Koopmans een fout van Oudega afloop zeker niet ontevreden over het I piet Hoekstra doeltref- resultaat in Oosterend. In de tweede fend afgtrafte. Wederom had doelman j heft waren de Nijlanders dan wel|okke v d. Kamp geen enkel verweer steeds sterker geweest en wist men I tonen. Hierna nam de thuis- ook een treffer te realiseren, j club bet spel definitief in handen. Fu- in de eerste vijfenveertig minu- I pjeus aanvallend en daarbij Evert Smit ten had men toch steeds met de rug en Feite de Vries als extra pinchhit- in die periode I ^3 jn de strijd werpend, zette men de zeker niet Heeg defensie onder zware druk. De Hegers Mélden redelijk goed stand, maar toen men bij een doorbraak van De Vries in de fout ging, was het lost bezegeld. In de laatste minuut had Watse Boersma zelfs nog de overwin ning voor Oudega veilig kunnen stel len, ware het niet dat Doornheim tot tweemaal tot op de goede plaats had gestaan.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 5