tbch\HnMz£i^i.! PRUZEH I DEGROOISre DELfiflfiSItg if R i - i 0 Koninginnedag 30 april Sneek-terrein Lemmerweg DE PARTIJ VAN DE ARBEID Chris Boes wint vrij gemakkelijk stratenloop av Horror in Workum NOMI WINT TWEE VAN VIER COMPETITIEWEDSTRIJDEN MUZIKALE SHOW MUZIKALE SHOW GROOT VUURWERK LICHTWEDSTRIJD SNEKER JEUGDELFTAL- FRIES JEUGDELFTAL I I I i d normen. Een blamage voor Sneek wil in SNEEK de bestaande en toekomstige bestemmingsplannen om de 5 jaar toetsen aan nieuwe of veranderde inzichten en 7.00-7.30 uur 9.15-9.30 uur 9.30 uur AMORA DU PONT NYLON 7.30-9.15 uur DIADEEM NYL FRANCE NYLON LUX NYLON TAPIJT ATLAS DU PONT NYLON j>OT NYLON TAPIJT I 1 1 i$i INGEZONDEN SERIE OVER „HOE GAAN WE MET ELKAAR OM?” ZAKENNIEUWS Mi TE KOOP PERSONEEL GEVRAAGD DIVERSEN PERSONEEL AANGEB Frysk eksperimintiel toaniel op de planken HENDRIK ANTON VAN DER STERREN r (18—19 jaar) lilIBffillllllllfflillllllllllllllllIBffllIllllllllllMilIlilffllIlülllllilifflB Entree volwassenen f 1.50; jeugd tot 15 jaar f 0.50 Tribune f 1. Parkeergelegenheid straten Lemmerweg-west. Fietsenstalling op het terrein. Kassa’s open 6.30 uur. I’ lotte voorjaarsmantel in een slank- afkledende grain de poudre Diverse zachte tinten46-52 4 Ij 1974 1924 hopen onze ouders en groot- a.s. rtVWHUUVmiWVWMWWVWVWWMVWVWM Sneek, april 1974 V. 6—3, de Vries en i r- V-' Tn zijn 70e levensjaar overleed onverwacht mijn lieve zorgzame man T’ Op 8 mei adders Sneek, april 1974 2e Woudstraat 43 Mede namens wederzijdse familie, M. J. VAN DER STERREN JONKMANS Namens de Veemarktcommissie, F. DOTING, voorzitter J. WESTERHOF, secretaris gemeester van Workum, de heer Pas toor, de prijzen uit. SIMCA 1100 Speciaal bouwjaar 1971, goed onderhouden. D. Spin, Partuurstraat 13, tel. 7470. VRIJSTAANDE BURGERWONING met stenen schuur aan verkeersweg, heel geschikt voor antiekhandel. Tel. 05946-2082. Prima WEEKEND-BOOT billijke prijs, gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Tel. 05124-1675 (na 20.00 u.) MOTORKRUISER i.pr.st. 4 si. pk 7.20 L 15.000,- met 38 pk. motor. P. Koopmanstr. 11, Bolsward. Ook voor reparaties uurwerken, goud, zilver, brillen naar J. DIKHOFF N. Burgstraat 2, Sneek Tel. 05150-2963 Biedt zich aan: TIMMERMAN in of omg. Sneek, nieuwbouw of onderhoud. Tevens te huur of te koop gevraagd: WONING. Brieven onder nummer 95. - Bromfiets, merk KREIDLER R.S. Te bevr. bij: Nauta, Lemmerweg 80, Sneek. DKW BROMMER, 1 jaar met verzekering. Tel. 05150-7569. BOEKHOUDSTER in bezit van P.B. NEKEM B.V., Sneek Tel. 05150-4917 i 400 cm. breed in div. kleuren, van bekende fabrikant, met legklare foamrug, gratis gelegd van 119.nu 99.p. mtr. de 4—6, 400 cm. br. bijzonder mooi tapijt met zacht bloem patroon extra zwaar van kwaliteit, op legklare foamrug, gratis gelegd van 139.nu 114.p. mtr. 380 cm. breed, bijzonder zware kwaliteit in berber en bruin-beige met legklare foamrug van 98.nu 59.p. mtr. 400 em. breed, extra zware kwaliteit op legklare foamrug in 4 nieuwe kleuren, gratis gelegd van 98.nu 89.p. mtr. I Voor grasveldjes maaien 6205 draaien. Lekken uw zinken goten of is uw mastiekwerk weg? Bel dan 5055 en wij komen direkt en repareren het vakkundig. B. HUISMAN Bordine 7 Sneek, tel. 05150-5055 Werkplaats tel. 8008 BAKKER B.V. SNEEK Rayondealer Yamaha en Evinrude buitenboord motoren 2 t/m 135 pk. Reeds vanaf 569. Bezoek onze showroom IJlsterkade 132, telefoon 05150-2253. TAPIJT AANSCHAFFEN? Vraagt vrijblijvend ver tegenwoordigers bezoek. TAPIJTHUIS Tel. 3775, Sneek „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 ELECTRISCHE DEKENS Nu voordelige prijzen, reeds vanaf 99. Merken: Inventum, Philips, Erres, Dreamland. 35 jaar garantie. Fa. M. Troelstra, Leeuwenburg 13, Sneek NYLON TAPIJT 69,— kamerbreed. Gratis gelegd met garantie. TAPIJTHUIS „OUDE KOEMARKT” Oude Koemarkt 23 Tel. 3775, Sneek ELECTR. KACHELS Nu zeer voordelige voor- jaarsprijzen, o.a. Siemens olie radiator 249.— nu 225.— Siemens olie radiator 218.— nu 195.— Inventum 173.— nu 98.— Fa. M. Troelstra, Leeuwenburg 13, Sneek Met grote vreugde en dank baarheid geven wij kennis van de geboorte van onze dochter Dieuwke Oktjen De gelukkige ouders, Jan en Bea Bons-Moed Sneek, 25 april 1974 Schouwstraat 7 Tijdelijk: St. Antoniuszie- kenhuis, kamer 154. HE J. Kuiper—H. Jongschaap 26, 4 6; HE W. ZanlstraJ. J. den Haan 2— 6, 6—8, DE P. Silvius—S- Berger 62, 16, 16, DE M. LampeM. Raspe 46, 36, HD J. Kuiper—D. Berg J. J. den Haan-H. Jongschaap 3— 6, 8—6, 9—7, DD M. Lampe-P. Sil- zoeken in encounter- onitmoetings- en sensiltivttygroepen, watde rol is van een verpleegster of een politieagent in het omgaan met mensen en de vraag waarom we meer en meer mensen en groepen als bejaarden, waar vroeger in de dorpen nog plaats voor was, uit on ze samenleving weren. vius M. Raspe-S- Berger 36, 26, GD Silvius-Berg Berger-Jongschaap 46, 06, GD Lampe-Zandstra R pe-v. Delden 57, 26. Einduitslag 1 7 in het voordeel van Nienoord. De gedetailleerde uitslag van deze tien kilometer lange stratenloop, die liep over drie ronden van zevenhonderd meter en drie ronden van zevenentwin- was als volgt: 1. S. BOSMA en R. BOSMA-HUVER hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen j i AWWMWMWWUWWWVVMMVWVltVtWMMW Het le team van NOMI moest gisteren een thuiswedstrijd af werken tegen Nienoord uit Leek in Groningen. Ook dit werd voor NOMI een te zware opgaaf. Zowel de dames als de heren uit Nienoord bleken sterker. Alleen ’t heren dubbel werd winnend afgesloten. Setstanden waren: vrij vlot in het begin. Beiden gingen er vandoor en wisten zowaar na cc kilometer een voorsprong van tien se- Het 2e team van NOMI speelde een uitwedstrijd tegen Oranjewoud in Hee- renveen en won deze ontmoeting met 71. Dit resultaat is mede te danken aan de versterking die dit team heeft gekregen in de figuur van Frits Maas. Onze oud-stadgenote mevr. T. C. Brink-Walsiweer opende onder grote belangstelling vorige week haar speci aalzaak in gouden sieraden „De gou den luifel” in Bellen. Dit bedrijf is gelieerd aan Edelmetaalbedrijf Wals- weer in Sneek, waar mevrouw Brink voor haar huwelijk in de praktijk werk zaam was. UT ’s Middags om 15.00 uur is er een Eucharistie viering uit dankbaarheid in.de Parochiekerk. Receptie van 17.00 tot 18.30 uur in Zalencen trum v. d. Wal, Kleinzand 10, Sneek. Amsterdam, 27 april 1974 Koninginneweg 47 hs. De teraardebestelling zal plaats hebben don derdag 2 mei a.s. op de begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk te Amsterdam tegen 14.00 uur. De heer H. Abma zal zijn werkzaamheden als Marktmeester bij de Veemarkt te Sneek per 1 mei 1974 beëindigen. Tijdens een op dinsdag 30 april a.s. van 10.00- 11.00 uur in Café-Restaurant Kooistra, Lange Veemarkt straat 5, te houden receptie bestaat er gelegenheid afscheid te nemen van de heer en mevrouw Abma. Tegelijkertijd kunt u kennis maken met de nieuw benoemde Marktmeester, de heer D. Rin ger sma. DE A- DeelstraJ. Kuipers 16, 0 6; HE H. Mertens—P. Petersen 6—4, 5 7, 64; DD A. Deelstra-L. Kruk H. de Boer-J. Kuipers 26, 16, HD Mertens-Karstkarel P. Petersen-P. Stallinga 6—3, 1—6, 6—8, G. D. L. Kruk-KarstkarelH. de Boer-P. Stal linga 16, 36. HE W. Zijlstra—Sj. v. d. Leij 1—6, 3 6; HE S. de Boer—J. Postma 06, 7—5, 0—6; HE J. Twijnstra—J. Faber 3—6, 0—6, HE P. Eppinga—J. Prange 6—2, 6—0, HD W. Zijlstra—Sj- v. d. Leij en S. de BoerJ. F 6—3, 3—6; HD Dit was nu echt Sneek-promotion. In Sneek bleek men niet bij machte vol doende motorboten bijeen te krijgen om aan Himmeldei deel te nemen. Iedere Sneker gaat graag prat op zijn prach tige Sneekermeer met rijn wijde verten en prachtige natuur. Maar om een paar uurtjes per jaar op te moeten offeren om de ergste rommel wat op te ruimen is men niet voor te porren. Het mixed 'team ging op bezoek bij Hardegarijp en boekte haar tweede overwinning in deze afdeling. Een mooi succes voor deze groep die voor de eerste keer meedoet aan de distriatecompetitie. De uitslag werd 41 in het voordeel van NOMI. De setstanden waren: iM De makers van de programma’s stel len bepaald niet als doel dat ze met deze serie de „vervreemding” wel eens even te lijf zullen gaan. Ze willen alleen proberen luisteraars iets meer inzicht te geven in het steeds proble matischer wordende proces, waarop mensen in verschillende situaties met elkaar omgaan. In volgende uitzendin gen komt onder meer ter sprake waar om steeds meer mensen hun geluk Gelukkig was er toch nog een tien tal booteigenaren die wel de noodzaak van het himmeljen inzagen en zich spontaan opgaven om met een aantal andere vrijwilligers het ruime sop té kiezen. De commissie heeft volgens mij goed gezien om de zaak maar af te ge lasten. Men heeft het negatieve resul taat over Sneek al in de regionale pers kunnen lezen want als die Sneek een schop onder de k... kunnen geven zijn zij er als de klippen bij. Wat ik mij niet kan indenken is de mentaliteit van hen die niet mee willen doen. Zijn zij soms bang dat hun boot beschadigd of vuil wordt? Of is het wie de rommel er ingooit moet het er ook maar uit halen? Friesland is mooi, het komt vooral in de televiisié-serie „Varen, maarwaarin zelfs ook een aantal Snekers een hoofdrol vervult, zo dui delijk naar voren. Er wordt veel - gra tis - propaganda gemaakt voor onze provincie in dit programma. Maar als men zelf eens actief moet zijn, geeft men niet thuis- Burgemeester Caze- mier heeft al eens propaganda gemaakt voor vaar-belasting. Dat lijkt mij een heel goed idee. Wij als Sneekers hebben immers helemaal geen aanspraak op ’t Sneekermeer. Dit ressorteert nog steeds onder de gemeenten Wymbritseradeel en Doniawerstal. Het moet voor deze ge meenten - de gastheren der Sneker watersporters - dus ook wel een klap in het gezicht zijn geweest deze nega tieve instelling bij de Sneker water sporters. Ik hoop maar dat de heer Cazemier zijn zin krijgt en een forse vaarbelas- ting instelt. Van deze gelden kan men dan van'gemeentewege de wateren rei nigen en de Sneker watersporters kun nen lekker thuisblijven en zich niet te veel vermoeien om wat. voor de an der te doen. Want dat blijkt de in stelling van deze mensen te zijn. Nogmaals, een grote flater voor water- sportminnend Sneek die nog lang zal nawerken. Met dank voor de. plaatsing. Een welwillende watersporter. (Naam en adres bij redaktie bekend). Hoe groter de verbanden, waarin we moeten leven en werken, verstedelij king van het platteland, schaalvergro ting in de industrie etc., des te moei- lijker schijnt het te zijn met elkaar om te gaan. Dit is vaak duidelijk zichtbaar in de wijze, waarop mensen geconfronteerd worden met een over heidsinstelling als de sociale dienst. Aan de confrontatie burger-medewer ker van de gemeentelijke sociale diénst zal dan ook in de eerste twee programma’s aandacht besteed wor den. De RONO-serie wordt door een aantal eindexamenstudenten van de Groninger Sociale Akademie samenge steld in samenwerking met samenstel ler David Mol. De programma’s zullen ondermeer gemaakt worden naar aanleiding van reakties die op de uitzendingen binnen komen. Maandag 29 april van 19.30 tot 19-58 uur is de eerste aflevering van de reeks. Het veertiendaagse RONO-program- ma „Kerk en Samenleving” gaat de komende twee maanden een reeks programma’s wijden aan de vraag hoe het komt dat mensen het steeds moei- lijker vinden om met elkaar om te gaan- De titel van de programmase- rie is: „De mens als object”. Douwe Bruinsma Lollum, 2. S. Bolthuis Workum, 3. Sietse Reitsma Schraard. Dé eerste dame was mevrouw L. Ammerlaan uit Sneek. Moandeitojoun 13 maeije o.s. sil de- putearrë P. van der Mark wer de pri- zen foar de provinsiale toanielpriis- fraech ütrikke. Tagelyk sil dan ien fan de bikroan.de stikken fan it ofrou- ne jier, it toanielstik „Thüs” fan de han fan Oene Spoelstra, troch in kar- ploech fan it Frysk Sintrum foar it Amateurtoaniel oer it fuotljocht brocht wurde. Eltsenien dy’t ris in modem stik Frysk toaniel sjen wol, kin dat dwaen troch moandei 13 maeije, de jouns acht ure yn de Kuriostsjerke, Julia- naleane 38 to Ljouwért to kommen. De tagong is forgees De Sneker Chris Boes heeft zaterdag de Horror-stratenloop (10 km.) van Workum op zijn naam gebracht. Hoe wel er enkele gerenommeerde cracks meeliepen heeft Boes van die zijde fei telijk weinig tegenstand ondervonden. Meer moeite had hij met clubgenoot Pieter Wouda en D- v. d. Laan van tighonderd meter, was als volgt: Aquilo Winschoten. Dat de beide Hor- 1 Chris Boes Horror 33-49.1, 2. D. v. d. ror atleten deze stratenloop graag op Laan Aquilo, Winschoten 33.57, 3. Pie- hun naam wilden schrijven, bleek al ter Wouda, Horror 33.59.6, Cees Cle ment 35.00, 9. Jan Boekema 35.48, 11. één Tj. Feensitra 36-20, 14. Theo Huisman 38.06, 15. Arte Lootsma 38.33, 17. _Wie- conden op te bouwen. Even later moest pie Kopen 38.52, 18. Benny Van 39.01, 20. J. de Jong 39.51 (allen Hor- Fuik ror Sneek). kopgroep Dames 2 km.: 1. Gretha v. d. Akker A.V. '55 7.19.6. 2. Afke Veldman, Hor- slaagde er in de achtervolgende ploeg ror 7.36.8, J de Wilde Gemzen Jongens t.e.m. 13 jaar: 1. Henk v. d. Valk Workum, 2. Henk de Vries Wor kum, 3. Niels Westra Leeuwarden. t.e.m. 13 jaar: Workum, I i I» Meisjes t.e.m. 13 jaar: 1. Barbara Huitema Workum, 2. Elly Westhof, Horror Sneek, 3. Kitty v d Vechte, Horror. nog enkele rollen, groen gemeleerd en berber, 400 cm. br. met legklare foamrug van 89.nu 49.p. mtr. TRr d. Postma 46, 6—3, 3—6; HD J. Twijnstra—J. Fa ber en P. EppingaJ. Prang 68, 10 —12. men evenwel toch toestaan, dat der Laan, Zijlstra en veteraan zich bjj hen aansloten. De ging daarop sterk in de aanval ver voor te bleven. Na acht kilome ter vond Boes het echter welletjes ge worden en ging er alleen tussen uit. Een klein tussensprintje was toen wel voldoende om vrij gemakkelijk als eer ste te finishen. Achtervolger Van der Laan eindigde op acht seconden. Wou da zat daar weer tweeënhalve secon de achter. De organisatie van deze Trim|oop 5 km- 1. stratenloop lag in handen van Horror in samenwerking met het Sportcomi té Workum. Na afloop reikte onder grote publieke belangstelling de bur- Setstanden: HE H. v. d. VeldeF. Maas 36, 16, HE F. de Vries W- Altena 0—6, 1—6, DE R. Schoen I. Faber 3—6, 6—3, 7—5, DE C. GraafW. Koster 16, 64, 26, HD H. v. d. VeldeF. de Vries F. Maas-W. Altena 46, 36, DD C. Graafland-L. Hiensch W- Koster-I. Faber 26, 79, GD R. Schoen-H. v. d. Velde W. Koster-F. Maas 16, 46, GD L. Hiensch-F. de Vries J. Faber-W. Altena 75, 26, 46. In de herenafdeling van de districts- klasse 2a heeft de Sneker tennisclub NOMI het thuis lelijk laten liggen te gen het naar de 2e klasse gepromo veerde Grouw. NOMI speelde met een plaatsvervanger voor de heer L. Jan- sma en was hierdoor iets gehandicapt. De uitslag werd 51 in het voordeel van Grouw- De setstanden waren: 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 7