F® Occasions met Bovag UI garantiebewijs HIHTEMABV MEUBELEN - TAPIJTEN 500 «ram 2.28 SIEMENS 2 J ZK Ut R GARANTIE! SIEMENS SIEMENS 2 JAAR GARANTIE! SIEMENS I 5 3 1.48 BRAADLAPPEN van 6.20 voor 5.49 trailerchauffeur GABARO B.V. ESRE, Pr. Hendrikkade 29 FA. M. TROELSTRA SPOUWMUUR ISOLATIE BIEFLAPPEN BONTHUIS MIGCHELSEN BONTHUIS MIGCHELSEN i SPOUWMUUR ISOLATIE I VAKANTIE 1975 f I 5 GRASKALFS- GEHAKT 500 gr. van 4.20 voor 3.30 KALFSLAPPEN van 6.90 voor §„98 HAMBURGERS WORST 4„9Q 500 GR. MAGERE RUNDER- Garagebedrijven H. F. WANDER B.V. EEN PART-TIME KOK DE BOER'S 500 GRAM RUNDER- geïnspecteerd gerepareerd getest gegarandeerd i .1 CONTACTLENZEN! MOGELIJKHEID TOT INRUIL EN FINANCIERING BRAADKUIKEN KUIKENPOULET NU SAMEN 1 38 Grill-Restaurant SNEEK 1 kg magere VARKENS LAPPEN 7„50 MAGERE GRAS- 1 kg. VERSE 1 kg. MAGERE SPEKLAPPEN <20 Op dit ogenblik kunt u 30% subsidie ontvangen Uitvaart-verzorgings-dienst te Sneek en Omstreken BEGRAFENIS of CREMATIE Bolsward - afd. Isolatie Onze vleeswaren reclame: 100 gram BOTERHAM WORST 52 100 gram LEVER 99 van 6.90 voor („50 SINDS 1890 a 1100 gram 4.28 ;v Inlichtingen Leeuwenburg 4, Sneek, telefoon 05150-5522 BOVENDIEN VELE AANBIEDINGEN LEEUWENBURG 13 EN HOGE INRUIL. 3 V Wasapparaten Koelkasten Stofzuigers Huish. apparaten Radio - Stereo - Hifi Zwart-wit en kleuren T.V. MINI 850 MINI 1000 MINI CLUBMAN MINI 1000 AUSTIN GLIDER AUSTIN GLIDER AUSTIN GLIDER AUSTIN MAXI FIAT 127 CITROëN 1220 CS AUDI 60 L FORD TAUNUS 12M VW 1300 Moderne vormgeving Duitse degelijkheid voor betaalbare prijzen. 1974 1973 1971 1969 1972 1970 1969 1969 1972 1973 1970 1969 1970 5 Overtuigt ook u zich van onze zekerheid en komt vrijblijvend deze Siemens producten bezichtigen en wij zullen u graag uitge breid advies geven. 1972 1971 1970 1971 1970 1973 1969 1971 1970 dec. 1971 1971 1972 1969 1969 1970 1968 1974 I 1971 I 1973 I 1972 I 1972 I 1972 I 1972 I 1971 1970 1973 1970 1973 1972 1971 1972 1972 1973 1973 1971 1972 1973 1972 1971 De eerste REISGIDSEN hebben wij reeds ontvangen, en liggen GRATIS voor u klaar. Belt u even of nog beter, komt u zelf even langs. Weest er spoedig bij en RESERVEER TIJDIG bij het enige echte all-round reis bureau van Sneek en wijde omgeving. Wij zijn hiervan overtuigd, en daarom op dit wereldmerk 2 jaar schriftelijke garantie, met optimale service! TEL. 05150-2468 Donderdag 12 december: Woensdag 11 december: Dinsdag 10 december: Wij vragen voor enkele dagen in de week Leeuwarderweg 1 - SNEEK Tel. 05150-3262 of 7287 Alleen Hij: deze regeling loopt tot 31-12-’74. Wij schuimen uw spouwmuur vol tot in de kleinste kieren rond de kozijnen enz. U zult net als al die anderen zeg gen. het is grandioos, had ik het maar eerder ge weten. Wij werken met goedkeuring van het Min. van Volkshuisvesting. Wilt u meer weten, bel boven staand adres. Ook voor thermopane beglazing en voorzetramen concurrerende prijzen. Sneek Tel. 5292 b.g.g. 2164 Een waarmerk voor kwaliteit, luxe en komfort. O fes Telefoon 05150-6114 (dag en nacht) verzorgt reeds meer dan een halve eeuw, op een waardige en correcte wijze een zoals de nabestaanden dit wensen. Kantoor en privé: Olde Ee 6 „Uitvaart-Centrum”: W. Tjaardastraat 113 Inzake uitvaartverzekeringen en lidmaatschappen geven wij gaarne deskundig advies. Het aan de eisen van deze tijd beantwoorde „Uit- vaart-Centrum” is beschikbaar voor iedereen, on geacht lidmaatschap van welke vereniging of in stelling. Ons verzorgingsgebied: Sneek, IJlst, Wymbritse- radeel, Bolsward, Wonseradeel, Gaasterland, Lemmer, Doniawerstal en Rauwerderhem. Voorts nationale- en internationale verzorging. - A a. Minder stook kosten 30% b. Geen tocht meer c. Geen vochtige muren d. Beter wooncomfort TELEFOON 05157—2516—3018 [chrysifk ■t HOFMEESTER'S V VLEESBEDRIJF k- BUHumot men kwaliteit SnijdtI Harde of zachte lenzen! Alleen een echte contactlens spe cialist met een gespecialiseerde op- leiding van jaren kan dit goed be- oordelen. Vraag inlichtingen 5 v lp 0 REISBURO ZEYL 4 C1 •'Mö' - REISBURO ZEYL —UW ADRES VOOR ALLE AUTOSCHADE— LEYLAND V»WWWkWVWWVVVWVWWVWWWWW»WWkVWW WUUlWWMMWVWWWWMUUWWWUWt' SE U •r >7- A i Overtuig uzelf en kom geheel vrijblijvend eens bij ons binnen kijken. Bontkopen is een zaak van vertrouwen daarom Wij maken alles zelf en zijn daarom het goedkoopste adres van Nederland. Gevraagd: Ervaren Sneek, Kleine Palen 10-14 Tel. 05150-4184-7346-8000 Bolsward - L. Bolwerk 75 en Harlingerstraat 56 Tel. 05157-2176. Aanm,: Telefoon 05150-3947 OCCASION GARANTIE RENAULT 15 TS RENAULT 12 TL RENAULT 10 CITROEN DYANE CITROEN DYANE FORD 1600 L FORD 12m FORD ESCORT PEUGEOT 404 DAF 44 VW KEVER 1302 OPEL KADET Spec. VW 1300 VAUXHALL CHRESTA VAUXHALL VIVA VAUXHALL VIVA SIMCA Matra, Bagheera CHRYSLER 180 CHRYSLER 180 CHRYSLER 180 CHRYSLER 160 SIMCA 1301 Special SIMCA 1301 Special SIMCA 1301 Special SUNBEAM 1250 SIMCA 1100 GLS SIMCA 1100 GLS SIMCA 1100 GLS SIMCA 1100 GLS SIMCA 1100 GLS SIMCA 1100 LS SIMCA 1100 LS SIMCA 1100 LS SIMCA 1100 LS SIMCA 1000 GL SIMCA 1000 Special SIMCA 1000 Special SIMCA 1000 RALLY I SIMCA 1000 Rally I Nauwe Noorderhorne 13, Sneek, tel. 05150-4802 is klein van omvang, met een enorme sortering bontmantels etc. Hofmeester’s Vleesbedrijf 0 BRITISH HOFFY L* - „HET BESTE zonder kijf Verder nog enige goedkope inruilwagens. Bovenstaande wagens, die door inruil wer den verkregen, vvorden met BOVAG- garantiebewijs verkocht. Vrijdagavond en zaterdag voor verkoop ge opend te Sneek, Kleine Palen 10-14. Ook altijd alle nieuwe Simca-modellen voor een proefrit aanwezig. VtVWWWVWWWWWVWWWWWWWlWVWWWWV rsswj CT-X Sn.sk, Oud. Kosmarkt 35,1.1.05150-2224 AUTOPARADE l Snaak, Oude Kq.raarkl35,T.I.05150-2224

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 12