ASTALAVISTA MANJANA! makelaardij de jong dekker II BOS en WIND ilomrnL 3 - MARKT „STADSFENNE” ft i SPOOKY en SUE in SNEEK: Lemmerweg 13 Speciale Hammondorgel muziek Woning mei bergplaats Tjerkgaast 57. THE VOTE'S Gemeente Wymbritseradeel VRIJDAG EN ZATERDAG: IN DE SLIJTERIJ 1.29 1.98 I IJsbrechtum Doperwten middel fijn literblik 98 Diepvries patat frites Lohmanstraat 18 Mevr. D. A. BOUMA-DE GROOT lerares piano en zang Staatsdiploma JA Meeuwenlaan 45 JA Chr. Schotanusstr. 36 JA Winsemiusstraat 40 KROOK JA Monnikstraat 4 ABRIKOZEN BRANDEWIJN liter ga95 2de fles 5,95 BESSEN JENEVER liter ^,45 2de fles fi*45 OSOPARDO Coffee- brandy Hh45 nu met gratis mini fles BEAULIEU WIJN rood, wit of rosé nu met prachtig wijnglas 4.30 MOMENT VOOR EEN MODIEUZE PART-TIME JOB I HONIG „DE ALD WAL" DE BETUWE KONFITURE H.H. I Aardbeien HERO ERWTEN- SOEP literblik van 2.38 nu J 79 Parijse Boterham worst 1.39 98 A.s. vrijdagavond Paarderookvlees Slagersleverworst WITLOF 500 gram 1.49 CHAMPIGNONS 250 gr 1.59 SINAASAPPELS 2 kilo 2.89 MANDARIJNEN 2 kilo 2.98 Leuke woning met vrij uit zicht te Sijbrandaburen. FRIKANDOLAPPEN RUNDERBORSTLAPPEN GROOT ERWTENSOEP- PAKKET 550 gram 2 58 NASI VLEES 500 gram 3.98 PTT agentschap voor alle postzaken. JA Looxmagracht 18 Woning met vrij uitzicht. VODKA DOLFIJN KOFFIE pak 500 gram van 3.53 voor 3.25 A O VOLLE KOFFIEMELK gezinsfles van 2.05 voor J b69 FLORA HAPKLARE BROKKEN reuzeblik van 2.20 voor 2.09 DUBRO CITRON dubbel flacon van 1.59 voor |b29 DOBBELMAN BLAUW gezinswasmiddel zak 4.50 Uitslag verloting Waterpoortshow BAR-DISCOTHEEK TE HEEG LEEUWENZEGEL MARGARINE TULBANDCAKE KERSTKRANSJES CHOCOLADE KRANSJES JA Looxmastraat 25 J0N6EJENEVER liter g J5 VIEUX liter De Korenaar <^95 BEERENBURG DK deze week liter gB95 BOERENBRUIN gesneden 10 MINIPUNTJES SUIKERBROOD 1.44 A.s. zaterdagavond 't bekende duo in I en 1 3453 1248 209 482 3919 4349 1850 1362 920 1354 594 2422 58 3980 2358 2266 1438 348 2607 59 3937 244 1317 603 2008 1397 1349 A. J. F. P. A. S. H J. R F. OFFINGAWIER (BIJ SNEEK) TELEFOON 05150-4764 tl OLE, OLÊ, DOE ER UW VOORDEEL MEE kilo 1.39 'i MACARONI per pak 1.19 nu J Q9 p. pot v. 1.69 nu J 39 Groot sensatienieuws uit Spanje! We hébben 'n enorme kollektie Spaanse meubelen rechtstreeks uit Spanje in gekocht. Let op: stoelen, dekenkisten, ladenkastjes, secretaires, barren met bijbehorende krukken, wandsysternen, le dikanten met nachtkastjes enz. enz. Dit alles in diverse uit voeringen. MET ALS GROTE STUNT KORTINGEN VAN 30 tot 40%!! 200 gram Snijworst 100 gram 100 gram 200 gram 98 SNEEK Westersingel 35, Tel.05150-3785 (de echte hamlappen) kilo 8 20 500 gram 3 98 L/ Sneek DE ZAAK VOOR AL UW DAGELIJKSE AANKOPEN TEGEN SCHERPE PRIJZEN. Boodschappen boven f 25.worden gratis thuisbezorgd. extra smouth v. 10.20 V. g 45 Ruime sortering geschenkdozen sierflessen 7993 1451 880 3222 3425 349 2100 3809 2357 618 per pak 84 nu 69 250 gram 95 melk of puur 150 gram f .49 BROOD 800 gram van 1.60 voor 1.34 van 1.02 voor 89 alles van de warme bakker I D< M D f Onze woninggids is gratis! Onze service is bekend! Onze taxaties hebt u snel! ik’vi: A Nee: Onze bemiddeling is niet gratis. Ja: Onze aktiviteit is groot. Ja: Wij hopen u ook in de toekomst op onze eigen wijze van dienst te zijn. Onze woninggids is reeds lange tijd geïllustreerd met foto’s van aangeboden panden! J A. W P. J. T. J. Sj H. A. Z, ta v< h< ze d( st: V( H b< ta d( zit st G( Si] pe uu tu« oo en Ar OM nii hit kk Op aantrekkelijke woonstand gelegen tussenwoning, met voor- en achtertuin. Beneden: hal, w.c., grote kamer, keuken, bijkeu ken en schuurtje. Boven: overloop, badkamer, 3 slaapkamers en zolder. Gehele woning voorzien van c.v. Koopprijs en aanv. in overleg. Inlichtingen: Heeres, Assurantiën, Nolensstr. 3, Sneek, tel. 4139. De burgemeester van Wymbritseradeel maakt bekend, dat de raad dezer gemeente in zijn ver gadering van 27 november 1974 heeft besloten te verklaren, dat wijzigingen worden voorbereid van de bestemmingsplannen van de dorpen: Blauwhuis (voor een terrein, gelegen tussen de Jacobidyk en de R.K. Kerk); Folsgare (voor een bouwterrein ten noord oosten van het dorp); Oudega (W) (voor het gebied ten- zuidwesten van het dorp, de zgn. „Stripe’’); Tirns (voor het terrein, een tuin, ten noorden van de Thaborwei aan het voetpad naar Roodhuis); waarvan de nadere begrenzingen zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen. Het betreffende raadsbesluit met de daarbij be horende stukken ligt voor een ieder ter secre tarie, 3e afdeling, ter inzage. Sneek, 3 december 1974. Aanvragen voor lessen Parallelweg 15 en tel. 05150-6926 1 Perceel, bestaande uit terrein ca. 350 m2 grenzend aan weg en vaarwater en flink ge bouw ca. 110 m2 vloer met verdieping. Thans eigendom van en in gebruik bij ge meente Wymbritseradeel. Een en ander is voor velerlei doeleinden geschikt. Inlichtingen KZl Centrumvestigingen in: Sneek/Leeu- warden/Groningen/Zwolle/Drachten/ Assen, ’t Gaat om onze vestigingen in Sneek en Leeuwarden. Leuke woning met vrij uitzicht Woonkamer, ruime keuken, toilet. Boven: grote slaapkamer met wastafel, 2 kleinere slaapkamers. Gezellige woning Woonkamer, keuken, tuin met berghok. Achter vrij uitzicht. Boven: 2 slaapkamers met vaste wastafels. 1 slaapkamer met balkon. Woning met vrij uitzicht Woonkamer, keuken, toilet. Boven: overloop, 3 slaapkamers, douche. Plat, vaste zolder, centr. verwarming. Tuin, vrije achteringang. Waterpoortsgracht 19, telefoon 4157. Rustig gelegen woning Kamers en suite, keuken, douche, toilet. Tuin met achteringang. Boven 2 slaapkamers slaaphoek, over loop met balkon, vliering. In en Uit op- dei zw Ze] ke: Mc Be wil roe De kk 5 Bil en Va eei Ze Ha Ui dt cli A H Bi ke M 11 M> ge B: Ki sti 68 69 Ec V. C: Ec De 72 Hl Re Be D: Fe Pa Ke 121 De St E: Lilou, die vrije, blije shop voor levenslustige Eva-mode, is beduusd van haar sukses. ’t Bezorgt haar handenvol werk. Maar daar blijft ze vrolijk en opgewekt onder. Kim je die mentaliteit op je zelf projekteren En lijk je ook uiterlijk een beetje op Lilou Kom dan enkele middagen helpen die eigen, fijne mode te verkopen, ’t Betaalt erg leuk voor een enthousiaste dame, die ter plaatse woonachtig is. Interesse? Kom naar Lilou of bel Louis Godschalk, tel. 05100-26432, ’s avonds 05118-1764. Notaris J. P. G. Mensen te Sneek zal op donder dag 12 december 1974 's middags 2 uur in Huize Spannenburg, Tjerkgaast 13, in één zitting provi sioneel en finaal veilen: De woning met bergplaats en erf, Tjerkgaast 57, kadastraal groot 4 are, in eigen gebruik bij wed. J. Huitema. Aanvaarding na betaling. Betaling uiterlijk 15 januari 1975. Lasten 1 januari 1975. Bezichtiging op de verkoopdag van 12.30 uur tot 13.30 uur en op afspraak. Biljetten en inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van bovengenoemde notaris, Marktstraat 22, Sneek, telefoon 05150-7025*. TE KOOP: Indeling beneden: woonkamer, slaapkamer en ruime woonkeuken. Indeling boven; twee slaap kamers grote zolder. Eigen grond met ruime schuur. Aanv. en koopprijs in overleg. Inlichtingen: Sijbrandaburen nr. 68. '-Lite Singel 81a tel. 05150-3001 Geopend maandag t/m zaterdag van 8.30 18:00 citu X- - - - 2 grote woonkamers, keuken, bijkeuken, tuin. 2 Slaapkamers kleinere, zolder. Onderstaande nummers der prijzen zijn af te ha len bij Tj. de Haas, IJ1- sterkade 124, Sneek. ij VUMWWWMMMWUWUWtWWUMWMWMMWVWWWUWtWUm Zondagmiddag 8 december plm. 5.00 uur grandioos optreden van Ruime woning. Kamers en suite, keuken, toilet, douche. 4 slaapkamers, vliering. 21.000,-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 14