Hedenavond speelt voor u 1 J J 3 4 sneek leeuwarden ZMJ OM NOTEERT U ALVAST 12 DECEMBER optreden van de meest populaire zanger Verder deze maand regelmatig aanwezig. r i. •1 BESTEMMINGSPLAN ’DE RAT’ ALGEMEEN gudsekop 159 postbus 3020 sneek (de domp II) telefoon 05150-8282 I I t 1 k s B| BSi XL v tuingevel straatgev Lid MCC LidNBM g|tuingevel-JJ Wit tuingevel «Ml IMS» 4 1 Belangwekkende informatieavond op donderdag 12 december in Hotel „Het Wapen van IJlst" 7 73 h n 1 Bar-Dancing De Lichtboei BEN CRAMER ANDY L .<w ra iS i fj PR V D. FABER KW. L makelaardij Eén ding is duidelijk: u woont er niet in een forensendorp of in iets dat net zo goed een buitenwijk van een grote stad zou kunnen zijn. Het bestemmingsplan (zo heet dat nu eenmaal in de taal der gemeente bestuurders) „De Rat” is genoemd naar een oude houtzaagmolen, die er vlakbij staat. Met enige fantasie kan men dat woord wel van toepassing verklaren op het plan: allemaal „kruip-door-sluip-door”-straatjes en hofjes. Een waar domein voor voetgangers, waar de automobielen allerlei hinderpalen in de weg worden gelegd. Al kan men er wel in bij zijn huis komen. Opzet van de plannenmakers is geweest dat een woning niet ophoudt bij een woonkamer en een tuin, maar dat de straat ook bij het „thuis” behoort en zodanig moet worden „ingericht” dat de bewoner ervan zich er net zo veilig kan bewegen als in zijn woonkamer. Daar is alles op aangepast: bomen en struiken (niet allemaal zo symmetrisch), geen stoepranden en een van het rijgebied duidelijk te onderscheiden bestrating. En bovendien: niet zo vreselijk massaal allemaal. Fijnschalig heet dat tegenwoordig. Van 20.00 uur af kunt u plan „de Rat” bekijken aan de hand van zeer uitgebreide tekeningen en een maquette. Deskundige me dewerkers en informateurs ontvangen u graag en geven u vrij blijvend alle gewenste inlichtingen. 7'7 in 'h'ijLii.T' 6 at yiU De groter wordende vraag naar in formatie op het totale gebied van de makelaardij, was ondermeer de aanleiding om ons kantoor ook buiten Leeuwarden vaste grond te geven. Sinds kort is er nu in Sneek een geheel zelfstandig werkende vestiging. Wij introduceren deze ontwikkeling bij een groot publiek door een uiterst aantrekkelijk wo- ningbouwprojekt in IJlst. ZORGELOOS WONEN - ■^4 Om u een indruk te geven van de financiële konsekwenties Woningen zonder garage v.a. 79.600,- en met garage v.a. f 85.550,-. Subsidie eerste jaar f Jt318,- op een totaal van f 23.71,9,- over tien jaar. IN IJLST Z 7 3 THim '4?-" “-"“-7 ÏJ

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 4