Bolswardia met 4-0 weggespeeld Hille v. d. Kooy absolute uitblinker WIK-FTC weet Gala Menhir ook niet tot staan te brengen Emmen lijdt verlies in eigen huis LEEUWARDER ZWALUWEN DOOR Q.V.C. BEDWONGEN it I I ■BS AKI EL. AXI EL. II 1 I M'l J „NEPTUNIA" NAAR N TWEEDE PLAATS B w z ïll I SNEEKER NIEUWSBLAD Pagina 5 Maandag 9 december 1974 Hoewel Jac. Haak, de in de aanvang van de competitie zo gekwelde oefenmeester, ’t niet licht zal bekennen, toch zal ook hij in stilte tot de conclu sie zijn gekomen dat zijn ONS het momenteel helemaal aan het maken is. Tien punten uit vijf wedstrijden is geen sine cure; daar is iedereen het wel over eens. •w ’T i Mm i Reserve derde klasse A Harkemase Boys 2-ONS 2 03 Dat had 1 (roto Studio Ger Dijs). Reden tot gematigd optimisme bij ONS SHC positie aan kop kwijtgeraakt 8—7 6—5 Ook verdedigend speelde V. d. Kooij een uitstekende wedstrijd. Zijn lengte (2.06) goed gebruikend bracht hij de Hoofdklasse B Drachten-Rheden 14 Emmen-CEC 01 12 12 12 11 11 12 11 10 11 11 11 7 5 4 5 4 5 5 4 4 3 2 3 1 0 3 6 6 4 5 3 2 4 4 5 6 4 2 2 8 9 4 2 9 9 8 9 9 9 10 9 7 9 8 10 7 3 4 3 5 4 3 3 2 2 1 2 1 5 2 4 0 1 3 2 3 3 3 1 4 4 4 2 4 4 7 9 9 7 einde kon samenspel 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 2 1 3 2 0 1 met rust- Overige Gala Menhir-uitslagen: Gate 2-Rebound 2 (henen) 3743, Gala jun. 2-Detroit Stars 2977. 10 7 8 7 9 9 10 7 200 201 201 102 102 002 002 met 2 4 5 5 3 3 5 6 5 Ondanks de vele afgelastingen is er in de kopgroep van de derde klasse A toch wel zo het een en ander voorgevallen. Koploper Leeuwarder Zwaluwen moest aan het bezoekende QVC een punt laten, terwijl Broekster Boys in eigen huis ook al niet verder kwam dan een 1 gelijkspel. Holwerd was daardoor in de gelegenheid de laatste plaats over te doen aan ’t Fean ’58, dat overigens niet binnen de lijnen verscheen. Dat deed wel ONS. En hoe. Tegen Bolswardia werd op het Zuidersportpark de vijfde achtereenvolgende over winning behaald, een prestatie van formaat. De Snekers bezetten nu de vijfde plaats en lijken vooralsnog in hun opmars niet te stuiten. In de vierde klasse werden alle wedstrijden afgelast, terwijl in de reserve derde klasse A slechts één wedstrijd doorgang vond. Dat was de ontmoeting Harkemase Boys 2 ONS 2, die door de bezoekers met 03 werd gewonnen. opportunistische geluiden. Een voorzich tige benadering, geboren uit de, zeg maar, ronduit slechte resultaten van de eerste vier wedstrijden. ONS was toen diep gezonken en bijna verzopen. Ook bij Haak stond het water aan de lippen en de herinnering daaraan is hij nog niet kwijt. Emmen heeft zondag een verrassende nederlaag geleden. In eigen huis nog wel tegen CEC, dat daardoor de aansluiting met de kopgroep in deze hoofd klasse B bijna weer te pakken heeft. Dat is ook al het geval met Ede. De Treffers werd met 01 geklopt en dat betekende voor de Edenaren een ge deelde derde plaats. Gedeeld, want Enschedese Boys, dat zijn wedstrijd tegen Haaksbergen zag uitgesteld, heeft eveneens veertien punten, maar is daaren tegen eenmaal minder binnen de lijnen geweest. Drachten lijkt enigs zins van slag. Nu werd van het als tweede geklasseerd staande Rheden ver loren. Op eigen veld, met liefst 14. Deze voorsprong werd kort teniet gedaan: 44. Twee voor het einde kon Henk na prima samenspel met J. Spaans, de bal 2 0 0 5—0 Hark. Boys 2 CWO 2 ONS 2 Drachtster B. 2 Blauw Wit ’34 2 H’veense Boys 2 WT 2 ACV 2 Oranje Nassau 2 8 The Knickerb. 2 Leeuw. Zwal. 2 Suameer 2 Bij de foto: Een actie onder de basket van de bezoekers. Gala, zou volkomen verdiend dit in de C. Kanhal gespeelde basketbaltreffen met ruim verschil (58- Jt8) weten te winnen. (Foto Studio Ger Dijs). De Treffers-Ede 01 Emmen 13 Rheden 12 Enschedese Boys 11 Ede Spel. Erica CEC Achilles ’12 W. Germanicus Drachten De Treffers Hubert Sneek Haaksbergen Quick Nijmegen Velocitas Direfct na de hervatting slaagde Wik erin heit verschil nog verder te ver kleinen. Na drie minuten was de stand 3027. Verder liet Gala het niet ko men. Uitblinker Hille v. d. Kooij werd door z’n medespelers goed gelanceerd en scoorde aan de lopende band. Hij verzamelde in acht minuten dertien punten (4127). Na de hervatting kon Gala zonder al te veel moeite doorgaan: Auikje Kroe ze scoorde 1833 in de achtste mi- Een beeld uit de handbalontmoeting SHC-Hellas, zondag gespeeld in de Sne- ker Sporthal. De thuisclub zou tenslotte met een 6-1 nederlaag genoegen moeten nemen. SHC heeft daarna duidelijk de mo gelijkheid gemist verder afstand te nemen. Niettegenstaande het flinke overwicht op de Hellas-dames en zelfs een toegekende strafworp bleef de score ongewijzigd. Halverwege deze tweede speelperiode haperde ’t plotseling bij de Snekers .terwijl het geroutineerde Hellas steeds beter in zijn spel wist te komen. Binnen de kortst mogelijke tijd had Hellas de achterstand weten om te buigen in een 45 voorsprong. Petra Kuipers zorgde daarna nog wel voor de ge lijkmaker, maar Hellas bleek niet 4 10—3 4 15—10 4 9—11 2 12—13 9—11 3—1 lx 3—12x re- Zaterdag behaalden waterpolo-heren van Neptunia’24 in Leeuwarden een 54 zegen op ORCA2. Vorige week hadden de Snekers al van de andere Leeuwarder ploeg gespeeld en gewon nen met 63. Hoewel de Bolswarders daarvan niet werkelijk aangeslagen raakten, heeft ONS toch wel daarna de kans gemist ’t karwei definitief af te maken. Bols wardia kon zich in die fase in de laatste linies alleen door bijzonder hard spel (Conradi, Norber) staande houden, ook al omdat de opkomende tweede lijn van de Snekers zich te angstig opstelde en na dieptepasses op De Vos of Heerschop deze spitsten te weinig steun bood. Ondanks dat ge mis, bezorgde de ONS-aanval, waarin ook Klaas de Jong niet onverdienstelijk opereerde, de Bolswardia-defensie nog wel dusdanig veel werk, dat die alleen via minder faire middelen het hoofd boven water wist te houden. Geen onverdienstelijk resultaat van het steeds beter draaiende Neptu nia’24 want ORCA-2 speelt in de zo mercompetitie een klasse hoger dan de Snekers. Neptunia had veel pech in deze wedstrijd. Een speler van Neptunia werd voor de verdere duur van de wedstrijd helt water uitgezon den, maar mocht na twee minuten worden vervangen door de zeer zwak leidende P. v. Leeningen. Al met al was het wél een sportieve wedstrijd. nu meer te stuiten. Een 5-7 stand werd zonder problemen gerealiseerd en die is in feite daarna niet mfeer in gevaar geweest. V. d. Meeren doel puntte voor SHC, maar ’t maakte toen allemaal weinig verschil meer. Dat was aan de andere kant in de dertigste minuut met Brilsma niet het geval Klaas d'e Jong mocht toen al leen doorgaan, omspeelde de Bols wardia goalie om vervolgens het leer beheerst iin het lege doel te plaatsen. Vijf minuten later maakte Heerschop er zelfs 40 van uit een afgemeten voorzet van opnieuw De Jong. Toen hadden Henk Minks en Apple de Vos al lang plaats moeten maken voor Foe- ke Zijlstfa en Eddy v. d. Wal, een wisseling overigens die wat al te zor geloos werd uitgevoerd, omdat een in die periode aan het hoofd geblesseerd geraakte Boot niet meer vervangen kon worden en derhalve wel genood zaakt was lichtelijk dizzy het laatste fluitsignaal van de goed leidende Mul der mee te maken. de Conradi, bediende de ON-aanval- ler de vrijstaande Ruurd Heerschop die daarop echter vallend in de han den van Brilstra kopte. Bolswardia ontworstelde zich uit de greep, maar zag daarentegen, ondanks stuwend werk in het centrum van met name Joost Sijbesma, geen kans het Theo de Haan echt moeilijk te maken. Dat gebeurde ook na rust niet, toen de Bolswarders zich steeds nadrukkelij- ker presenteerden, met uitzondering misschien van de vrije trap van Sij besma, die door de vrijgelaten Johan v. d. Laan ineens werd ingekogeld, De Haan stond evenwel op de goede plaats. >r± II fcOH I Ook Haak, al vindt hij de laatste ont wikkelingen zeker nog geen aanleiding zich zelf nu maar eens breedvoerig op de borst te slaan. Terecht. Zelfs na de eclatante 40 zege die z’n ploeg zaterdagmiddag op eigen, vrij redelijk bespeelbaar terrein op het enigszins door invallers geteisterde Bolswardia behaalde, wilde Haak niet al te prij zend uithalen. „Tevreden ben je nooit” I is zijn gevleugelde verweer tegen al te De fraaiste actie kwam op naaim van Klaas de Jong. Op rechts han dig doorgebnoken, ondanks stevig ruk- en trekwerk van de fél spelen- Blijfi toch de uitstekende opmars van de Snekers van de laatste tijd. Zaterdag wend Bolswardia getorpe deerd. Met 40 en dat nog niet eens geflatteerd. Mogelijk dat de equipe van trainer en ex-ONS-speler Gerrit Bil gezien de lichte veldimeerderheid in de tweede helft ietsjes meer had verdiend, maar daarentegen wist ’t niet de enkele kansen te benutten en dat deed ONS juist wel. Was het bij de Snekers eertijds zo dat er wel voldoende uiltgespeelde mogelijk heden werden gecreërd maar deze niet of nauwelijks werden benut, nu verkeert men in do ideale situatie, dat het aantal kansen en treffers vrijwel synchroon loopt. 3 17 20—12 1 16 20—12 1 14 14—7 3 14 13—13 3 13 11—9 4 13 16—16 4 12 13—12 3 12 10—10 4 12 22—19 3 11 2 10 4 10 12—10 6—18 3—24 nuut. Feikje Luxwolda zag herhaalde lijk kans de verdediging van VKH te omspelen. Ze vergrootte de voor sprong tot 2243. SHC is zjjn eerste plaats op de rang lijst aan WIK kwijtgeraakt. Dat kon, omdat de Sneker dames in eigen huis met 67 verloren van het nu op de derde plaats geklasseerd staande Hel las. Een nederlaag, die zijn oorsprong vooral vond in het feit dat Hellas fy siek sterk indruk maakte en dat door hard spel aardig wist uit te buiten. Derde klasse A ONS-Bolswardia 40 Drachtster Boys-Holwerd 1—1 Leeuwarder Zwaluwen-QVC 11 Leeuw. Zwal. Broekster Boys Delfstrahuizen Leeuwarden ONS Bolswardia QVC ONT The Knickerb. VVT Holwerd ’t Fean ’58 De stand in de le Klasse kring is als volgt: 1. DZPC 2 2. Neptunia’24 3. HZPC 4. ORCA-2 5. LZC’29 6. De Skelp 7. It Paradyske x Beide een wedstrijd glementair verloren. Het Sneker Gala Menhir heeft zich door een prima overwinning op WIK- FTC opnieuw bovenaan de ranglijst van de eerste klasse weten te nestelen. De Heerenveners hebben wel verwoede pogingen gedaan om de Snekers van deze ereplaats af te houden, maar is daar enkele incidentele momenten daargelaten niet in geslaagd. Ondanks het toch wel min of meer eenzij dige beeld, was deze basketbalstrijd wel degelijk het aankijken waard. Hoe wel de Snekers met name in de eerste helft vrijwel voortdurend het heft in handen wisten te nemen, gelukte het Gala toch niet fors uit te lopen. In tegendeel; de voorsprong van de thuisclub bedroeg bij rust slechts .2823. Na de hervatting, vooral toen Hille v. d. Kooy uit kon groeien tot de absolute uitblinker, gelukte het Gala Menhir wèl WIK naar een ruimere achter stand te schieten, een score die in de slotfase zelfs uitgroeide tot 5848. In de tweede periode kwam ORCA weer gelijk na een goed opgezette aanval (33). Neptunia bleef daarna komen maar de achterhoede van ORCA hield stand, totdat Spaans al leen kon doorbreken en de dodver- dediger van ORCA het nakijken gaf (34). Deze voorsprong werd daarop minuten Bakker, Pier Zwerver en met een sierlijke boog over de ORCA- keeper heen gooien zodat de eindstand van 45 was bereikt. 2 14 22—11 0 12 13—4 2 11 11—5 9 9—5 9 12—11 8 15—13 8 15—19 7 12—8 7 13—14 6 11—21 6 13—25 3 9—19 Het damesteam van Gala Menhir speelde in Joure tegen VKH. De thuisclub nam in ’t begin wel een voorsprong (62), maar na tien minuten hadden die Snelkier dames de leiding overgenomen: 611. Feikje Luxwolda zorgde voor twaalf pun ten, waarna via 1222 de rust werd ingegaan met 1423. Bovendien doet zich bij de ONS’ers het heuglijke feit voor, dat niet één bepaalde speler het gros van de doel punten voor zijn rekening neemt, maar juist diverse mensen de roos weten te raken. Dat bleek ook tegen Bolswar dia, alwaar ONS reeds binnen drie minuten de score tot liefst 2—0 wist op te voeren. In de eerste speelmi nuut was heit Dick Pruiksma, die han dig profiteerde van een fout (en zeker niet de laatste) van doelman Hans Brilsma na goed aangeven van de vooral in die eerste helft prima spe lende Ruurd Boot, terwijl Aippie de Vos vlot daarop uit een dieptepass glijdtend ook al doel trof. Beide teams gingen voorzichtig van start. De nadtruk werd op de verde diging gelegd, zodat er weinig werd gescoord. Gala liet een paar opgeleg de kansen liggen, waardoor WIK een kleine voorsprong Icon nemen. Hille v, d. Kooy gofed schietend van de lijn-, en Siébren Klein brachten Gala in de zevende minuut op 106. Een steeds beter spelend Gala bouwdie de voor sprong langzaam verder uit. Simon Olij en Wijnand Teensma scoorden tweemaal vanuit de hoek: 2012. Peter Postma op do posrtplaats toch te weinig aangespeeld, was goed voor vier punten. Siebren Klein zorgde ten slotte voor 2818 waarna door het inzeitten van een press Wik in de laat ste minuut nog vijf punten in kon lo pen, daarna de ruststand bepalend op 28—23. 1 15 20—6 1 11 14—12 2 10 12—11 2 10 17—8 4 10 23—16 9 10—12 9 18—13 8 9—14 T 12—12 7 14—19 5 7—18 5 8—23 Doelpunten: Hille v. d. Kooij 615, Peter Positma 6—6, Siebren Klein 8, Simon Olij 42, Sip de Ree 5, Wij nand Teensma 4 en Hette Glas 2. In de eerste periode van deze spor tieve wedstrijd kwam ORCA voor te staan door een paar misverstan den in de achterhoede 20. De Sne kers hadden hun antwoord hierop klaar. Vlak nadat het tweede doel punt van ORCA was gescoord kon J. Spaans de achterstand Verkleinen tot 21. Neptunia’24 bleef aanvallen en na een paar goede schoten van Haitze Wierdsma, Henk Bakker en J. Spaans kon diezelfde Spaans de stand glad strijken: 22. Vlak voor het rust- signaal bepaalde Henk Bakker een keihard afstandschot de stand op 23. aanvankelijk dan wel niet zo’n negatieve uitwerking op de SHC- ploeg - Lucie ter Haar opende de sco re voor de Snekers -, maar toen de bezoeksters vlot daarop langszij wis ten te komen, raakte de thuisclub toch wel min of meer uit zijn ritme. Desondanks slaagde Dimphy v. d. Meeren erin SHC andermaal de lei ding te geven. Hellas vocht zich op nieuw terug naar 22, maar nog voor de rust wisten achtereenvolgens Jan- tsje Kuipers en Tineke ter Haar de stand naar 42 te tillen. aanvallers van WIK keer op keer tot wanhoop. Hjj tikte elke bal voor de basket weg en was bijzonder sterk in de rebound. Wik schakelde over op een pass en dat bleek een goede zet. Gala had hier de grootste moeite mee en kon nauwelijks in de aanval komen. Zonder een afdoend antwoord te vinden op de press van Wik, wat overigens veel tegenpunten kostte de set up van Wik was niet bijzonder sterk bleef Gala toch scoren. Via 4335 doelpuntte Peter Postma in de 17e minuult 5440. Met twee fraaie jumps bepaalde Sip de Ree tenslotte de eindstand op 5848. In de slotfase scoorden Wendel Evert- man en Anneke Wielinga. Aukje Kroe ze, met zes punten, bracht de eind stand op 3053. Doelpunten: Feikje Luxwolda 1816, Aukje Kroeze 210, Wendel Evertman 22, Anneke Wie linga 2 en Rita Veenstra 1. 'i- sMimH w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1974 | | pagina 5