Gedwongen rust deed L S C en Nieuweschoot geen goed Voorsprong Hubert Sneek voor Rheden geen bezwaar Weinig opwinding bij Black Boys-R.E.S.: 0-0 f I 1 I I KOPLOPER GEEL WIT OP EIGEN BODEM GEKLOPT GALA MENHIR OPNIEUW IN DEGRADATIEZORGEN WZS in laatste minuut door St. Annaparochie gelijkspel afgedwongen I I I K.N.V.B.-PROGRAM I BLOEMEN BESTELLEN BRANDSMA BELLEN MIFUWSBUO Maandag 23 februari 1976 Tel. 3133 (’Eringa njpde I fe-t a Onze V kollektie X bruidsjaponnen 1 de mooiste belofte voor de mooiste dag! Toen Tjitse Klijnstra na een schitterende aktie van Peter Schat Hubert Sneek naar een 02 voorsprong schoot, leek de strijd beslist. Niets was ech ter minder waar. Rheden zou zijn ritme hervinden en zijn toppositie met vier gave tref fers waar maken. Pagina 4 SNEFKFB als kijkspel 1—1 8 la opstelde, bezat tot 15 15 15 15 15 15 15 12 11 13 13 10 13 11 13 10 12 9 8 8 7 6 6 3 4 4 2 3 2 9 7 6 7 6 6 6 7 5 3 4 2 3 4 4 4 4 4 5 4 7 4 4 8 3 5 3 2 2 4 0 4 4 6 3 4 9 8 15 15 14 15 13 13 15 15 15 14 14 14 12 13 11 12 12 12 12 13 11 10 9 7 7 6 6 6 5 6 5 3 2 0 7 6 5 5 5 5 4 3 2 3 2 4 4 4 3 1 2 3 4 1 6 7 5 6 Ook na rust bleven beide ploegen kwa litatief beneden hun kunnen. Weinig of geen sluitende kombinaties, passes ge plaatst in de voeten van de tegenstan der, te lang weifelen met schieten uit overmacht aan Nieuweschoot-verdedii- ger stond op te boksen. dat Willy Die vreugde werd evenwel behoorlijk getemperd. Een kleine onoplettendheid Wietse Zwerver kopt. De bal zal ech ter juist over bet RBS-doel gaan. (foto Studio Ger Dijs) 15 16 16 14 16 15 15 16 17 16 17 14 16 17 7 7 7 5 6 4 3 1 2 1 3 6 7 4 6 5 5 2 5 8 4. 7 5 Oosterdijk 17-21 Sneek 1 s 1 1 I 1 De fes «g Ir st er dt la to te Pi te ze IK te in On do< ste Th dit hei om tat We, On; Us oer hot Ho< dej hte ser ste dm 'at bit sch Voc 'n dig i; g< hu ir s< st tr Vi G h I g I it- fe h n n Z) fe J k g ti s] E e V s] ki Rheden heeft in de hoofdklasse B de koppositie weten te behouden, De Rhe- denaren wonnen in eigen huis van Hubert Sneek, waardoor het kans zag op Ede, dat een gelijkspel bevocht, een punt uit te lopen, Emmen, dat wel tot een overwinning kwam behield zjjn tweede plaats. In de derde klasse A vielen vijf gelijke spelen te noteren. Alleen de ontmoeting Rheem Bergum-Emmel- oord eindigde in een overwinning voor de NOP-bewoners, die hierdoor hun leidersplaats zagen verstevigd. In de vierde klasse A verloor de koploper. Geel Wit moest op eigen bodem, Ameland, het onderspit delven tegen MKV ’29, dat daardoor dichterbij kon komen. Stiens kon niet profiteren van de misstap van de lijstaanvoerder omdat het niet binnen de lijnen hoefde te ver schijnen. De tweede plaats bleef echter veilig, Opvallend was dat de laatste vijf clubs alle een of meer punten boekten. "0 ut w Zaterdag 28 februari Derde klasse A QV C-Leeuwarden Vierde klasse A Cteverzwaluwen-SDS Woudsend-Heeg (T. v.d. Lee) CVVQ-Suameer Reserve derde klasse A Hrv. Boys 2-Leeuwardier Zwaluwen 3 Hardegarijp 2-Blaiuw Wit ’34 2 ACV 2-CWO 2 Lycurgus 2-Oranje Nassau 2 Zondag 29 februari Hoofdklasse B Weber Germandcus-De Treffers Drachten-Rheden CEC-Hubert Sneek (P. W. Geerdiink J. S. A. v Sprang, A J Mittmdorff) Enschedese Boys-Hoogeveen Derde klasse A Spel Joure-ONB Vierde klasse A DTD-WZS (J. Heida) Langweer-Spcl. Fnaneker Reserve eerste klasse Drachten 2-Leeuwarden 2 Hubert Sneek 2-CEC 2 (A. Kuipers) MSC 2-Weber Germanicus 3 Heerenveen 3-Emmen 2 Reserve derde klasse A Frisia 3-Steenwijk 2 (E. Pietersma) CAB 2-WZS 2 (F. A. Smit) Schijnbaar inspireerde dat het Black Boys-team, want het gelukte de ploeg daarna meer vat op zijn tegen stander te krijgen. In feite was daar mee alles wel gezegd, immers ver der dan wat breiwerk tot aan de zes- tien-meterlijn kwam men niet. Een uitzondering daarop vormde de kop stoot van Wietse Zwerver. Rakelings suisde het leer over de deklat. Melchers tekende vanaf de elf-meter- stip 22 aan, nadat Westerhof met een De Munck-duik ’t leer uit ’t doel had geranseld, toen even tevoren Nieuw- land de bal uit de handen was gesla gen. Via de handen van Nieuwland vuurden de Rhedenaren raak. Een ge desillusioneerd Hubert Sneek kwam daarna niet meer aan de bak. Rheden had zich zelf hervonden en doelpuntte nogmaals twee keer. Van enige opwinding was zondagmiddag op het Noorderhoek-sportpark tjjdens de ontmoeting Black Boys-RES (00) geen enkele sprake. Black Boys, niet zelden garant voor de nodige sensatie, legde tegen de Bols- warders, die het ook al finaal lieten afweten, een emotieloos partijtje voet bal op de grasmat en wekte niet eenmaal de indruk een serieuze gooi te willen naar de overwinning. Opvallend was dat RES, per definitie een defensief ingesteld team, zich wat dat betreft iets positiever maar door een falende voorlinie ook niet de mogelijkheden grootse daden te komen. 2 4 3 5 4 4 5 3 4 7 4 3 11 3 21 27—19 3 20 18—11 3 19 24—20 3 18 20—11 4 18 14—16 4 17 19—12 4 17 23—20 7 16 24—23 7 15 24—28 5 14 16—17 9 12 23—30 5 11 13—19 8 11 16—22 3 10 11 11—24 2 17 18—10 2 16 14—9 4 16 18—12 4 14 12—10 4 12 19—8 5 12 4 10 6 5 3 16 16—10 3 16 21—13 2 14 23—17 3 14 28—18 4 13 27—20 6 11 14—13 10 19—22 9 15—22 8 14—26 7 13—29 Het had er veel van dat de Sporty- scheidsrechters juist deze Eeuwe Postma (die tegen Sporty topscorer was en me- de-verantwoordelijk was voor het sma delijke verlies dat de Leeuwarders en kele weken geleden moesten incasseren) door hem kinderachtige persoonlijke fou ten te geven en zo snel mogelijk naar de spelersbank te fluiten. Hierdoor was Gala-Menhir duidelijk geïrriteerd, zo dat het aangeslagen Gala-Menhir niet tot het basketbal-peil kwam dat het de laatste tijd pleegt te spelen. De Groningers maaken gebruik van de Friese verwarring en voerden de score in de eerste helft op tot maar liefst 1627. JNa de rust leek het te genspel van de Snekers totaal uitge blust. BV Groningen scoorde er lus tig op los, zodat het in de tiende mi nuut van de tweede helft al 2342 stond. Gala-Menhir werd toen echter wakker geschud in een time-out van coach Luxwolda. In een hogere ver snelling liep Gala-Menhir ineens in op BV Groningen, vooral door af standsschoten van het verdedigende trio Albert v. d. Zwaag, Lex Dorlas en Peter Schuil. Via 3852 in de achttiende minuut werd wederom een time-out aangevraagd door Luxwol da, die Gala-Menhir een full-press liet spelen. BV Groningen werd hier door volkomen overrompeld zodat de Snekers steeds dichterbij kwamen. nut (4655). Met' nog 30 sekonden te spelen wist alleen Simon Olij nog voor Gala-Menhir te scoren zodat de eind stand op 3853 in het voordeel van BV Groningen werd bepaald. Volgende week gaat Gala-Menhir op bezoek bij Ceres uit Emmeloord dat op de tweede plaats staat. 9—13 7—10 9—19 7 10—11 7 6 7—21 van Piet Kok gaf Van Minkelen de ruimte om door te breken en Nieuw land nog voor rust tot een geslagen man te maken. Rheden trok daarop fel van leer en wist Hubert Sneek hevig onder druk te zetten. Verdedi gend wisten alleen H. Koenen en Jo han de Jong zich toen nog behoorlijk overeind te houden. Met name de aanvallen over de beide vleugels stel de Hubert Sneek voor onoverkomelijke problemen. Abma. De eerste mogelijkheid om tot Schat, Johnny Veluwenkamp en Anno scoren te komen, was echter wegge legd voor dat Rheden-duo Melchers- Keyman, maar alleen voor Hendrik Nieuwland liet men het afweten. Dat liet aan de andere kant even later Ve luwenkamp niet, toen een door Piet Kok hoog voorgetrokken bal door Mel chers recht in zijn voeten werd gekopt. Met een verwoestende knal zorgde de Hubert Sn eek-middenvelder voor 01. Gala-Menhir is sinds vrijdagavond weer in grote degradatiezorgen gekomen door het verlies tegen BV Groningen, dat voor vrijdag nog onder Gala-Men hir stond in de 2e divisie. Volkomen onnodig moesten de Snekers het on derspit delven tegen de fysiek harde basketballers uit Groningen. Door het bijzonder zwakke optreden van de ar- bieters Schots en Wassenaar moest Ga- la-pivot Eeuwe Postma binnen acht minuten het veld verlaten met het ma ximum aan persoonlijke fouten, waar van de laatste vier persoonlijke fouten hem gegeven werden binnen het tijds bestek van twee minuten. komen, want de Bolswarders gingen bijzonder offensief van start. Daartoe ook min of meer in staiait gesteld door de weifelend ingrijpende Black Boys- defensie. Vooral over de linkervleugel via Invante en de technische begaafde Peter ter Braak, latter door d'irekte be water Rob Teigeter goed in bedwang gehouden, zorgde voor een serie ge vaarlijke momenten voor het doel van Geert de Haan. De Black Boys-goalie wist echter bekwaam overeind te blij ven. RES-trainer Jonny Lichthart vond het toen blijkbaar wel genoeg. Hij haalde Ter Braak uit de aanval vandaan, pos teerde hem op een meer verdedigend ingestelde middenveldpositie en liet de ingevallen Gerrit Walstra op de linker wing meedraven. Prompt was de snee in de RES-aanval eruit. Black Boys, met de teruggekeerde Ab Bijlsma voor de vertrokken Evert Lankrijer langs de Hjn, wilde daarvan wel profiteren, maar slaagde daarin allerminst. Het inzeten van Johnny Picauli voor Klaas Vos en Appie Bleeker voor Appie Zwerver bracht daar geen verandering in. Door Lex Dorlas werd ’t 4652. Door dat een Groningen-speler een persoon lijke fout maakte kreeg Gala Menhir weer balbezit, teleurgiesteld wees de Groninger naar zijn voorhoofd tegen scheidsrechter Schots. Deze bestrafte dit niet met ’n technische fout. Simon Olij hierdoor geïrrieerd omdat zijn ploegge noten door kleinere voorvallen wel een technische fout hadden gekregen maak te ’n opmerking tegen Schots en kreeg hier prompt een technische fout voor. BV Groningen kreeg hierdoor twee vrije worpen waarvan er één werd be- Hubert Sneek leek regelrecht op een overwinning af te stevenen toen Tjit- se Klijnstra voor 0—2 zorgde. Hij was daartoe in staat gesteld door Atte Westerhof, die zijn direkte tegenstan der Jan Bijl met ’n schaarbeweging het bos instuurde om vervolgens een afgemeten voorzei los te laten. Nieuweschoot maakte in de ie helft, althans tijdens de eerste dertig minu ten, behoorlijk indruk door sterk kom- binerend en met technisch gaaf spel de ene aanval na de andere op het LSC-doel te lanceren. Tot aan het zestien-metergebied dan, want binnen de beruchte lijnen miste de Niieuwe- schiootaanval het overleg om de direkt spelende LSC-defensie in de luren te leggen. Te gehaast en ineens erg slor dig spelend, zag men zijn offensieve akties afgebroken en omgezet in een tegenaanval, die echter bij voorbaat ook tot mislukken was gedoemd, aan gezien een LSC-spits als Rommert Zoethout vrijwel voortdurend tegen een Een daarvan wist de opgerukte Huite- ma te forceren, maar zwaar gehinderd door de knap spelende Jan Santing bleef de RES-middenvoor niets an ders over dan hoog over te schieten. Lez Dorlas 26, Peter Schuil 0—8, Peter Postma 4—4, Eeuwe Postma 00, Simon Oljj 02, Siebren Klein 00, Albert v. d. Zwaag 410, Sip- ke de Ree 62. s Daarmee is niet gezegd dat de thuis' club deze puntenverdeling niet verdien de, want dat deed het wel. Tenslotte wist St. Annaparochie in de tweede helft de Snekers behoorlijk terug w dringen en lange tijd ondier druk te zetten. Iets dat WZS overigens voor rust met de defensie van de gasthe ren had gedaan. Enkele leuke kansen deden zich daarbij voor. Een kopbn1 van Johan Dooper verdween aid® maar net over de kruising en even la ter kwam de goed spetende Sietsr® net iets te kort. brengen. Uitgespeelde kansen leverde dat niet op, al bleef Zoethout mensen als Leemeijer en Bijlsma handen vol werk bezorgen. Nieuweschoot moest in die periode duidelijk gas terug ne men. Alleen middenvelder Bosma bleef voor de LSC-verdediging een gevaar. De Snekers konden echter niet voor komen, dat hij eenmaal buiten bereik van V. d. Meer net langs de verkeer de kant van de paal kopte. In de laatste minuten balanceerde LSC op de rand van een nederlaag, toen om duistere redenen arbiter Kiemel Nieuweschoot een indirekte vrije trap in het strafschopgebied toekende. Bos ma vuurde in tweede instantie op het LSC-doel, waar V. d. Meer zich ka- mikaze-achtig weerde. De LSC-keeper wierp zich in de baan van het schot, behoedde zijn doel daarmee voor door boring, maar was door de harde klap zodanig geraakt, dat’ie bijna het le ven moest laten. Tenminste' daar leek het aanvankelijk op, later bleek het alliemaad nogal mee te vallen. LSC-uitslagen: De Blesse la-LSC 53, LSC 2a-Friesland 3 a 02. Pas in de laatste minuut wist St. An naparochie langszij te komen. Daar vóór had WZS vanaf de dertigste nu- nuut een door de jeugdige Ronny Siet- sma geforceerde 01 voorsprong niet verve verdedigend. De tot dan toe vrij wel foutloos spelende WZS-defensie maakte toen een kleine misstap en daarvan profiteerde de uitgesproken rechtsbenige St. Anna-aanvaller Wil lem Hiemstra knap door met zijn lin kerbeen vanaf zo’n tien meter kei hard raak te schieten. 8 9—16 3 10—35 Na de hervatting gelukte het LSC Nieuweschoot terug te dringen en door snel te spelen de zaken in balans te Reserve eerste klasse Emmen 2-W. Germanicus 3 00 CEC 2-Leeuwarden 2 00 MSC 2-Velocitas 2 2—2 H. Opeinde 2-Dracchten 2 20 Hubert Sneek 2-H’veen 3 10 W. Germanicus 2-Hoogeveen 2 11 Emmen 2 H. Opeinde 2 Velocitas 2 W. Germ. 2 Drachten 2 H. Sneek 3 H’veen 3 W. Germ. 3 Hoogeveen 2 Leeuwarden 2 CEC 2 MSC 2 Hoofdklasse B Ede-De Treffers 22 Rheden-Hubert Sneek 42 Drachten-Spcl. Erica 11 CEC-Emmen 12 W. Germanicus-Enschedese Boys 20 Hoogeveen-Achilles ’12 20 Haaksbergen-DOS ’19 20 Rheden Emmen Ede W. Germanicus Enschedese B. De Treffers Hubert Sneek Hoogeveen Achilles ‘12 Spel. Erica Haaksbergen Drachten CEC DOS ’19 Reserve derde klasse A RES 2-LSC 2 2—1 Jubbega 2-Steenwijk 2 11 Emmeloord 2-CAB 2 1—2 Frisia 3-WZS 2 5—0 RES 2 Jubbega 2 Emmeloord 2 Steen wijk 2 CAB 2 Friesland 2 H. Sneek 3 LSC 2 Frisia 3 WZS 2 4 20 29—10 4 18 21—16 4 17 17—15 4 17 23—18 3 16 23—14 3 16 13—7 5 15 22—18 6 15 20—28 6 14 17—23 4 13 11—15 8 Vierde klasse A Geel Wit-MKV ’29 1—2 Dronrijp-DTD 0—1 Langweer-Trynwalden 22 St. Annaparochie-WZS Geel Wit Stiens MKV ’29 Dronrjjp Spel. Franeker St. Annap. DTD Trynwalden WZS Langweer Derde klasse A CAB-Frisia 0—0 Rheem Bergum-Emmeloord 12 Spel. Joure-Zwaagwesteinde 00 FVC-ONB 1—1 Black Boys-RES 00 LSC-Nieuweschoot 00 Emmeloord 15 FVC 15 Zwaagwesteinde 15 ONB LSC Nieuweschoot Spel. Joure CAB RES Black Boys Rheem Bergum 15 Erisia 15 de tweede lijn; kortom, nauwelijks boeiend. Bovendien waren aan beide kanten de defensies voort durend heer en meester tegenover en nummeriek mindere aanval, waardoor slechts bij hoge uitzondering een ge vaarlijke situatie voor doel o.itstond. Een ontmoeting met een sensationeel verloop. Want wie haid gedacht dat Hubert Sneek na zo’n prima start zo ver zou vallen? Een Hubert Sneek waarin overigens de geschorste Sip- ke Bleeker en Loet Boot ontbra ken. In die periode gelukte het Rheden niet zijn geliefde-voetbalspel- letje te spelen, doordat Hubert Sneek in het centrum de aanvallen reeds wist te ontregelen. De Rhedenaren moesten echter voort durend op hun hoede blijven voor knap opbouwende akties van Peter LSC en Nieuweschoot hebben er gistermiddag nu niet bepaald een oog strelende show van gemaakt. De gedwongen winterstop had beide ploe gen blijkbaar geen goed gedaan. Nieuweschoot leek daar voor rust nog wel het minst last van te hebben, maar toen LSC in de tweede speel periode in staat bleek het tempo iets omhoog te schroeven, kwam heel schrijnend aan het licht dat men konditioneel veel te kort kwam om een beslissing te forceren. De Snekers hadden in die fase zo mogelijk door kunnen drukken, maar doordat de linies onvoldoende aansloten, was het team niet in de gelegenheid het Nieuweschoot-doelman V. d. Honing echt moeilijk te maken. Na ruim een half uur spelen nam WZ evenwel toch verdiend de leldtag- dieptepass van de in de basis terugg® kerde Leo Poiesz werd toen do» Sietsma doeltreffend afgerond. zonder de geschorste Douwe Boeranw, maar met de prima voethaltende my v. d. Zee begon daarna stig te spelen, voor ondermeer stra de mogelijkheid gevaarlijk te W rden. Desondanks hielden de het hoofd boven water. Dat hield m ook na rust, toen Harry Lok de 8 blesseerd uitgevallen Dooper kwam ve vangen. In de laatste minuut ma0« I St. Annaparochie echter toch I toen een dieptepass door Henk n- I pers niet meer onderschept ken w® l den en Hiemstra via eerst de "jjgj I en vervolgens de rechterpaai de I achter Jan. de Broek kon depoartv* Veel kans dat de LSC-vooriinie meer steun zou krijgen bestond er niet, want LSC had in ’t centrum zijn men sen hard nodig bij het gevarieerde middienveldspel van Nieuweschoot. Echte zoden zette dat evenwel niet aan de dijk. Werd Nieuweschoot wel gevaarlijk dan stond daar nog goalie Tjebbe v. d. Meer, ongetwijfeld de beste man in de LSC-ptoeg. Hubert Sneek’s ondergang tekende zich een minuut voor rust al af. Een ver- dedigingsfout stelde Coby van Minke len in staat te scoren en dat beteken de voor Rheden ’t sein furies ten aan val te trekken. De Snekers hadden daarop geen afdoend antwoord klaar liggen. Men stapelde fout op fout en moest toestaan dat de Rhedenaren middels een door Willy Melchers be nutte strafschop langszij kwamen. Van af dat moment was de beer goed los. Gerrit Lueassen zorgde voor 32 en Herman Jansen vergrootte tenslotte zo’n tien minuten voor tijd de doel- puntenmarge tot twee. 2 22 19—8 3 20 24—14 3 20 19—14 4 18 16—13 4 17 17—10 5 16 23—16 5 13 15—14 7 12 14—19 7 12 9—17 5 12 14—25 9 13—24 9 7—18 ES-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 4