VVT neemt in een Wietze Hoekstra (Ifaster) laat zieke Piet Gemser achter zich rommelige strijd afstand van IJVC Penalty’s vielen gunstig uit voor Broekster Boys SNEEK LOOPT TEGEN ALKMAAR VERLIES OP BOLSWARDIA-L'WARDEN BLEEF DOELPUNTLOOS... Winnend CVVO door Oudega danig in moeilijkheden gebracht SPCL. JOURS TEGEN HEEG MEEST GELUKKIGE PLOEG r* I al I NOTA VERDRINGT KOPLOPER RIJ «KLAVERAAS" t n Maandag 23 februari 1976 SNEEKER NIEUWSBLAD Pagina 5 6 t) m sn te te JT i- .V ,e 'ij ie to n ite de te te or e- en >al rus a- na Doelman Tabe de Jong groei de in het duel ONS-Broekster Boys (0-2) uit tot een sleutel figuur. Immers hij was het die vlak na rust zijn ploeg op vei lige afstand w3st te houden door een door Ruurd Boot te zacht ingeschoten strafschop met een ferme duik buiten de palen te houden. ONS is zijn leidersplaats in de derde klasse A aan Broekster Boys kwijt ge raakt. De Snekers kregen in eigen huis klop van de ploeg uit Damwoude, het geen prompt een positiewisseling inhield. Het tweede toptreffen in deze klasse, Bolswardia-Leeuwarden, eindigde in ’n doelpuntloos gelijkspel, waar door het winnende Workum weer iets dichterbij de top kon komen. Delfstra- huizen liep verder weg van het in de onderste regionen verkerende QVC door rode lantaarndrager Drogeham een verlies toe te brengen. In de vierde klasse A wonnen de bovenste vier clubs allemaal, waardoor zich geen ver schuivingen voordeden. In de reserve derde klasse A valt de opmars van ONS 2 op, terwijl in ”B” koploper Elim 2 een ogenschijnlijk onaantastbare voorsprong van zes punten heeft, maar in werkelijkheid op Hollandscheveld 2 een relatieve achterstand van één punt bezit. IJVC-voorzitter W. Cnossen drukt Ga be Plantinga de hand, terwijl sekre- taris L. Koster Geert Muizelaar felici teert. Beide spelers speelden zaterdag hun 250ste wedstrijd voor de Ulster Voetbal Club. Dankzij een sterke 3 km. (5.05.0) x Trimleden STG IJsster. •:W !e (Foto Studio Ger Dijs) 9 9 1-3, IA— 9 3 De van zeer van de laatstgehouden seizoen. wegens te ruw spel en te fel ageren tegen beslissingen van de scheidsrech ter. Hoewel Heeg fris van de lever van start ging, was het na vijftien minuten spelen Spd. Joure dat de leiding wist te nemen.Heeg-verdediger Leo v. d. Pol verspeelde de bal op de rechter vleugel, resulterend in een lage voor zet, waarna Sc.Joure-spits Wever tus sen ’n wir-war van benen raak schoot. Heeg, vooral konditioneel erg sterk, za- echter niet bij de pakken neer, bleef aanvallen en zorgde via snel spel voor gevaarlijke situaties voor het vijande lijke doel. 16 16 16 15 16 16 16 15 16 16 14 16 9 8 7 9 9 8 5 3 4 5 3 0 6 6 7 7 7 5 6 5 4 3 1 2 3 3 5 3 6 4 5 4 7 3 5 4 4 7 7 4 Vierde klasse A HJ SC-Woudsend 9 7 7 6 6 4 5 4 4 4 2 0 1 2 4 4 3 6 3 5 5 4 8 6 2 4 Hrv. Boys 2 CWO 2 BI. Wit *34 2 L. Zwaluwen 3 Hardegarijp 2 WT 2 Dr. Boys 3 Lycurgus 3 ik Ie 1- le 1 z in 'P ik i- ia in >- en e- or ;s, xa, n- g' n- o-1 ►I’S ?n e- I r- I te I fcl ii- I r- 3 2 0 6 6 4 4 5 3 3 8 n- ir- li- let Ü- iie en en il- n- si- :n id 1- i- d Spel. Joure was zaterdag ongetwijfeld de meest gelukkige ploeg. Heeg beheer ste drie-kwart van de wedstrijd, maar wist dat overwicht niet in voldoende treffers tot uitdrukking te brengen. Het bleef by een doelpunt van Meeuwis Ga lerna en daar stonden twee Spel. Joure- treffers tegenover. Na afloop kon ech ter wel gekonkludeerd worden dat de Hegers uitstekend „overwinterd” had den, hetgeen ongetwijfeld een belofte inhoudt voor de nabye toekomst. 5 6 7 2 2 1 5 7 5 3 2 3 13 1 27 35—12 2 24 36—17 3 18 21—10 4 18 20—16 6 14 19—24 7 12 14—21 7 12 15—24 5 11 16—16 7 11 15—20 7 11 17—23 8 11—20IBSW2 8 11—20 I BI. Wit ’34 2 Alkmaarder Greveling komt bij het trekken tot 85 kilo. De kv Sneek zou dit treffen verliezen. (Foto Studio Ger Dys) 16 12 15 11 12 16 16 15 15 13 14 14 14 14 2 23 25—9 2 22 20—11 2 21 15—7 4 20 32—14 5 20 25—15 7 17 33—26 6 15 19—22 5 13 10—16 7 13 19—24 8 13 16—27 8 13—32 3 8—32 16 11 13 15 15 15 15 16 14 15 14 15 Zwartem. Boys 2 15 15 14 2 22 32—10 3 18 32—16 3 18 25—16 5 17 36—31 2 16 16—15 4 15 17—9 4 15 17—12 4 13 19—11 6 10 16—24 5 10 14—25 6 10 11—22 8 17—36 6 10 16—24 Elim 2 Hollandschev. 2 De Heracliden 2 HZW 2 WS 2 L. Zwaluwen 2 Dr. Boys 2 Klazienaveen 2 Eems Boys 2 Noordschesch, 2 ONS 3 Bij de zaterdag gehouden niieuwelin- gen-wedstrijden, georganiseerd door de kv Sneek, was Bram Adema de grote verrassing. Deze gewichtheffer trok 80 kg en stootte 115 kg, totaal 195 kg. Thijs Sybranda die 2e werd kwam ook tot een goede prestatie: trekken 70 kg, stoten 95 kg, totaal 165 kg. Robby Planting heeft fliink van zich afgebeten. Hij werd fraai derde met een totaal van 130 kg: trekken 55 kg, staten 75 kg. 9 6 4 4 4 3 4 4 0 0 .8 De uitslagen waren als volg: 1. Bram Adema trekken 80 kg, stoten 115 kg, totaal 195 kg; 2. Thijs Sybranda trek ken 70 kg, stoten 95 kg, totaal 165 kg; 3. Bobby Planting trekken 55 kg. sto ten 75 kg, totaal 130 kg; 4. Douwe v. Werkhoven trekken 50 kg, stoten 75 g, totaal 125 kg; 5. Piet Adema trekken 45 kg, stoten 65 kg, toaal 110 kg; 6. Douwe de Jong trekken 40 kg. stoten 50 kg, totaal 90 kg; 7. Anlré Leistra trekken 25 kg, stoten 30 kg, totaal 55 kg. en Voor de aanvang van de wedstrijd werden Geert Muizelaar en Gabe Plantinga door het bestuur van IJVC in de bloemetjes gezet. Dit vanwe ge het feit dat beiden eert jubileum vierden in de vorm van een 300ste 250ste wedstrijd voor IJVC. Na een half uur resulteerde dat in de verdiende gelijkmaker. Een vrije trap van Nico Gerritsma werd door Galema fraai ingekopt: 11. Dat inspireerde de Hegers op een dermate sterke wijze dat het verwonderlijk mocht heten dat men niet voor een 'voorsprong kon zor gen. V. d. Pol, Potma en Gerritsma vuurden voortdurend uit de tweede lijn, maar sukses leverde het niet op. Na de hervatting kwam de thuisclub iets terug, voor Heeg de mogelijkheid ge vaarlijke counters te plaatsen. Vlak voor tijd kwamen de Jousters op 21, toen een vrije trap, veroorzaakt door Theo Potma, door Van der Zee koppend werd afgerond. Heeg, met Hettinga in de ploeg voor V. d. Pol, deed er in de slotfase nog wel van alles aan om de verdiende gelijkmaker te forceren, maar Spel. Joure bleek toen onver murwbaar. In een zeer enerverend duel heeft IJVC zaterdagmiddag op eigen veld met 25 klop gehad van VVT. De toeschouwers kregen echter weinig an ders te zien dan rommelig en hard spel (twee noteringen door scheids rechter De Graaff. Als lichtpunt kan dan nog het grote aantal doelpunten worden aangemerkt, hoewel het meren deel van het publiek dit waarschijnlijk liever in een andere verdeling had ge zien. Toch wist IJVC nog enigszins terug te komen via een door Henk Buning schitterend genomen vrije trap die vlak onder de deMat in het doel verdween. In de pauze werden de niet onverdien- steiyk spelende Cathrines Broeksma en Henk Buning vervangen door Jan de Bruine en Feike Hobma, welke laatste weken zyn waarde bewees, toen hy kort na de hervatting de ach terstand tot 23 terugbracht. IJVC putte moed uit deze tegentreffer en zet te VVT onder hevige pressie. Zo erg zelfs dat VVT herhaaldelijk aan de noodrem moest trekken om doelpunten te voorkomen. Dit resulteerde dan ook in boekingen voor Weistra en Wielinga Jeugduitslagen, sel. klas: ONSVelocitas 1—3, Workum ONS 2A 3—0. IJVC was moreel duidelijk aangesla gen, waarvan het nu ontketende WT handig gebruik maakte door enkele minuten later opnieuw via De Jager te scoren, zij het dat er vele twijfels be stonden over het goedkeuren van deze treffer. De grensrechter Vlagde nJ. vastbesloten voor buitenspel, maar De Graaf gSng niet in op diens advies en kende het doelpunt toe. De teleurstelling over deze gemiste mo gelijkheid om een 11 score te realise ren, was van de gezichten van de ONS- ers duidelijk af te lezen. Toch al niet be giftigd met een tomeloze inzet waren de Snekers niet afdoende gemotiveerd meer om alsnog te trachten de bakens te verzetten. Toen bovendien Broekster Boys vlot daarop via de degelijk spelen de Van der Werf een door arbiter Mul der toegekende penalty wel wist te ver zilveren, speelde de karakterplaeg uit Damwoude een gewonnen wedstrijd. Zaterdagmiddag heeft de kompetitie- ploeg van kv Sneek opnieuw twee ver- liespunten opgelopen. Nu tegen Alk maar. KV Sneek die zijn sterkste for matie had opgesteld, kwam 50 kg te kort om de ploeg van Alkmaar met een nederlaag naar huis terug te stu ren. By de oefening trekken gingen beide ploegen gelijk op, maar bij het stoten bleken de Alkmaarders sterker dan de Snekers. De wedstryd, die on der leiding stond van de heer Smit uit Dordrecht, kende een sportief ver loop. Een 0—1 achterstand voor ONS, voortgekomen uit een zekere noncha lance, die trouwens kenmerkend was voor vrijwel het gehele ONS-team,. Het heilige vuur ontbrak ook nu weer, een gemis dat eertijds grotendeels De vijfde clubwedstrijd van Schutjas club „Klaveraas" bleek een even span ende als sportieve strijd. De strijd spitste zich toe op de kopgroep die nog veertien kanshebbers bevatte. Na afloop staat N. D. Nota fier bovenaan met 50 punten daarmee koploper H. Kui per van de bovenste plaats verdrin gend die nu de tweede plaats met S. Soermonsma deelt met 8 punten. J. v. d. Meer heeft nog een theoretische kans om met Nota gelijk te komen; hij staat op 38 punten. Bet kampioenschap van Klaveraas wordt dinsdag 16 maart uitgekaart. Tjeerd de Vries (lichtgewicht) kwam met een totaal van 145 kg goed voor de dag: trekken 65 kg, stoten 80 kg. Wietse Leistra (middenzwaargewicht) had een sterke middag. De Sneker kwam bij 't trekken tot 82V2 kg en bij het stoten tot 110 kg; totaal 192’/2 kg. Hans Stouthart (middfengewicht) reali seerde bij het trekken 95 kg. Het sto ten was echter niet zo'tn sukses. Hij kwam niet verder dan 120 kg. Licht- zwaargewicht Valentino Selva tilde een goede wedstrijd. Het trekken leverde hem 100 kg op, bij het stoten bracht Valenino 135 kg boven de schouders. Totaal dus 235 kg. Zwaargewicht Klaas de Vries begint steeds beter te tillen. De oefening trekken was matig 85 kg. maar het stoten ging veel beter. Klaas wist zelf 120 kg ornhiog te brengen, een persoonlijk rekord van 2% kg(!). Een overwinning die vijf minuten voor rust vorm begon aan te nemen, toen een min of meer in het nauw gedreven Jan Rienstra in de achterste linie een breedtepass recht in de voeten van de gretige Kemper plaatste. Rienstra kon daarop alleen nog maar vertwyfeld naar zyn hoofd grijpen, Kemper had alle gelegenheid een leuk hoekje uit te kiezen en een kansloze Geert Kuperus te passeren. Bouwstra 46.4 1.38.1 Henk Bakker 46.8 Emke de Jong Het meeste gevaar kwam toen van Mattie ten Brug, rechtervleugelaanval- ler van Oudega. Tot driemaal toe stel de hij in samenwerking met Folkert Boersma Klaas de Groot in de gelegen heid doeltreffend uit te halen, maar evenzo vele malen treuzelde de Oude- ga-aanvaller te lang. Eenmaal was De Groot zelf de CWO-doelman gepas seerd, maar ook toen zag hij geen kans zyn ploeg aan de leiding te helpen. CWO, dat V. d. Kamp wegens onbe suisd spel door arbiter Bos zag geno teerd, mocht daarna door Willy Kuipers wel een serie hoekschoppen nemen, maar de Oudega-defensie met een goed reagerende doelman Okke v. d. Kamp gaf geen krimp. Na dit incident was heit evenwel toch weer WT, dat de score, geheel tegen de krachtsverhouding iin, opvoerde. Beide treffers waren te wijten aan fouten in de IJVC-verdediging. De lan ge winterstop heeft IJVC, gezien het zwakke spel (met name in de eerste helft) blijkbaar geen goed gedaan en er aal dan ook nog hard aan getrokken dienen te worden wil men de positie in de middenmoot van de derde klasse niet verliezen. Derde klasse A Workum-QVC 20 The Knickerbockers-’t Fean ’58 21 IJVC-WT 2—5 ONS-Broekster Boys 02 Bolswardia-Leeuwarden 00 Dedfstrahuizen-Drogeham 20 Broekster Boys ONS Bolswardia Leeuwarden Workum WT The Knickerb. IJVC 't Fean ’58 Delfstrahuizen QVC Drogeham afg. Hardegarijp-Suameer 12 Hielpen-SDS 1—0 CWO-Oudega 10 Spel. Joure-Heeg 21 Oeverzwaluwen-Fc. Wolvega 20 Spel. Joure CVVO Oeverzwaluwen Hielpen Hardegarijp Suameer Fc. Wolvega Heeg Woudsend Oudega HJSC SDS Dr. Boys 2-De Heracliden 2 11 ONS 3-Klazienaveen 2 20 Zwartem. Boys 2-Hollandschev. 2 00 L. Zwaluwen 2-BSW 2 30 BI. Wit ’34 3-Noordscheschut 2 01 0 27 34—13 1 21 23—13 2 20 25—11 4 18 27—17 4 17 27—24 5 16 30—20 5 15 11—15 6 13 21—23 6 13 19—18 6 12 22—34 7 12 17—21 6 11 16—23 8 7 14—34 6 12—32 Reserve derde klasse B Eems Boys 2-ELim 2 1-2 HZW 2-VVS 2 4-0 Reserve derde klasse A Hrv. Boys 2-Blauw Wit ’34 2 10 WT 2-Harkemase Boys 2 00 Hardegarijp 2-ONS 2 25 Drachtster Boys 3-CWO 2 10 L’warder Zwaluwen 3-Lycurgus 3 21 ACV 2-Oranje Nassau 2 12 Oranje Nassau 2 14 10 Hark, Boys 14 ACV 2 14 ONS 2 15 The Knickerb. 2 13 13 14 13 13 14 14 14 13 De IJffisters traden, verzwakt door het gemis van de twee geschorste spelers Hans Baudet en Hans Berghuis, aan tegen het immer moeilijk te bevech ten WT. Onder de toechouwers heerste dan ook de mening, dat men met een gelijkspel niet ontevréden mocht zijn. Dat het allemaal anders zou uiitpekfcen, werd al snel duidelijk toen eerst na 20 minuten WT via De Jager de score kon openen en een kwartier later middels twee fraaie goals binnen enkele minuten het onfor- tuinflajfce IJVC op een schijnbaar be slissende 03 achterstand had gezet. Die tweede gfoel was een gevolg van een beoordelingsfout van TJVC-keeper Willem de Kleine, die ondanks een spierblessure toch moest spelen van wege het schrijnend keeperstekort waar IJVC momenteel mee heeft te kampen.. door een technisch overwicht wel werd, goed gemaakt, maar nu nau- welgks van doorslaggevende betekenis bleek, aangezien Broekster Boys ook op dat punt een stijgende curve laat zien. Desondanks werd ONS een unieke mo gelijkheid om langszij te komen gebo den. De na de hervatting voor Rienstra ingevallen Dick Pruiksma zorgde al in de eerste minuten voor de nodige sen satie door sterk doorzettend het zestien meter gebied binnen te struikelen om vervolgens door V. d. Werf een pootje te worden gelicht. Mulder negeerde al le Broekster Boys-protesten en depo neerde theatraal het bruine monster op de witte stip. Boot miste echter. De Jong zweefde sierlijk naar de hoek, tikte het leer tegen de lat en zag de bal via het uitgestoken been van de ijlings toegeschoten Petterson en het lichaam van scheidsrechter Mulder weer in zijn armen karamboleren. Broekster Boys heeft zich daarmee nau- weiyks zorgen meer hoeven te maken. ONS drong nog wel aan, maar miste toen de rust om een doordachte aanval op te bouwen. Broekster Boys, vrijuit spelend, deelde de Snekers met nog een half uur te gaan de genadeklap toe door op 02 te komen. ONS-doelman Geert Kuperus wierp de bal uit naar de af gedekte Red Feenstra, waarop deze zich door Kooistra het leer liet ont futselen en Siep Kroles alleen door aan de noodrem te trekken de doorgebro ken Broekster Boys-aanvaller van doeltreffende akties af kon houden. V. d. Werf faalde vanaf de elfmeterstip niet. Een 02 stand, waarin zelfs de hardwerkende invaller Cor Boersma geen verandering meer kon brengen. Oudega heeft het zaterdag het hoogge- klasseerde CVVO behoorlijk moeilijk ge maakt. Uiteindelijk forceerden de Lem- sters negen minuten voor tijd een 10 voorsprong, maar gezien Oudega’s ver richtingen in de eerste helft had dit treffen voor het zelfde geld in een ge lijkspel kunnen eindigen. Weliswaar bezaten de bezoekers in die fase nu niet direct een overwicht, maar men wist wel de beste uitgespeelde mogelijkhe den te boeken. Na de hervatting moest Oudega gas te rug nemen. CVVO viel voortdurend aan en probeerde middels het kopgrage hoofd van de goed door Klaas Regeling in bedwang gehouden Piet Kuipers een bres in de Oudega-verdediging te slaan. Dat lukte evenwel nauwelijks. Dat het echter niet zonder moeite ging, bewees Sjouke Boersma toen hij door aan de noodrem te trekken Jan Hak van sco ren af kon houden. Het kostte de Ou- dega-verdediger een boeking. Vlak voor tijd was Piet Kuipers iedereen te slim af door een aanvankelijk ongevaarlijk lykende CWO-aanval koppend af te randen. De winnaars wedstrijd zyn; Hoofdprijs N. D. Nota-L. S. Muller (v. v. H. Ligtlihrt), hoofdpremie J. v. d. Meer-W. v. Vliet, hoofd le afval me vrouw P. v. d. Meer-de Vries-H. Kui per, hoofd 2e afval R. Bergsma-H. Smit, troostprijs mevrouw E. Schurer- Snyder-J, Remery, troostpremie me vrouw G. Pieters-V. Gunst (v. v. H. Bergsma) voor J. Luurstra, troost le afval mevrouw Teigeler-v. d. Meer-M. v. Vliet (v. v. M. Brinksma), troost 2e afval mevrouw R. Nijveen-Udiinga- L. Boom (v. v. D. de Haan), poedel prijs S. Simonsma-W. Landman, poe- delpremie J. Jongsma-P, Nota, poedel le afval mevrouw D. ds Haan (v. v. J. Brinksttna)-J. Molenaar, poedel 2e af-' val mevrouw B. Huisman-Smidt-R. Pe- reboom. Puntenklassement kop N. D. Nota 50; H. Kuiper en S. Siemonsma 8 punten; J. v. d. Meer 38 punten; mevrouw P. v. d. Meer-De Vries 37 punten; mevrouw E. Schurer-Sny- der 36 punten; mevrouw J. Vallinga- de Vries 32 punten, L. S. Muller en J. Molenaar ieder 30 punten. Onder wisselende omstandigheden zijn van Franke Bouwstra en een «oor zo’n zestig schaatsers en schaat- zwakke 1000 mtr. van Henk Bakker sters van verschillende verenigingen op ging het brons naar Bouwstra (1.39.2). inialf de laatste wedstrydmeters van Op korte afstand werd Emke de Jong «U seizoen verreden. By de senioren- een goede 5e. «eren werd een felle strijd geleverd ®>n de topplaatsen, waarbij de resul- De beste tijden van dit seizoen in de «ten van alle dit seizoen gereden club- kleine meerkamp zijn: 500, 1000, 1500 weastrijden meetelden. Piet Gemser, en 3000 mtr.): 1. en kampioen Wietze “ngetwyfeld de sterkste sprinter bij de Hoekstra 44.9 1.33.2. 2.20.6 5.06.3, 2. teister, had aanvankelijk by de twee Piet Gemser 44.4 1.34.1 2.22.3 5.16.5, 3. '■rtste wedstryden een voorsprong ge- Franke Bouwstra 46.4 1.38.1 2.25.6 temen op zijn naaste rivaal, Wietze 5.05.0, 4. Henk Bakker 46.8 1.38.7 «oekstra. Naarmate het seizoen vor- 2.26.5 5.12.8, 5. Emke de Jong 47.2 «erde haalde Hoekstra echter steeds 1.36.3 2.28.3 5.18.2, 6. Piet v. Dijk 48.5 «ter op in de richting van Piet Gem- 1.40.0 2.33.5 5.30.2, 7. Riekus v. Veen «r, en toen Gemser vlak voor de laat- 48.8 1.44.7 2.34.3 5.27.8, 8. Dick Hettin- wedstrijden een griepaanval te ver- ga 50.0 1.43.4 2.39.6 5.49.2, 9. Ronnie uren kreeg, moesten de laatste resul- Dijkstra 49.0 1.46.4 2.44.8 5.56.5, 10. «ten uiteindelijk de doorslag geven. Jan Groothuis x 54.0 1.56.7 3.04.6 6.55.6, s„?..werd tenslotte met miniem ver- 11. K. Waanders x 57.0 2.03.0 3.09.0 emi door Wietze Hoekstra in zijn 6.33.4, 12. J. J. de Vries x 59.2 2.11.8 uordeel beslist, dit als bekroning op 3.20.2 7.05.0, 13. R. B. de Vries x 66.5 gedegen voorbereid en sterk beëin- (v) 2.12.6 3.28.3 7.29.6, 14. Joute de ‘s« seizoen. Graaf 51.3 1.59.5 2.44.7 15. Andries v.d. Meulen 51.2 1.55.8 2.50.9 16. fc jteijd om de 3e en 4e plaats werd Armola Stokkel 57.3 2.59.0 17. is streden door Francke Bouwstra (vo- Piebe Wester 1.48.7 6.00.9, 18. wL'l®a!r winnaar van een marathon- Dijkstra x 63.0 3.54.1 19. E. Kap- ««strijd in Noorwegen) en Henk Bak- ma x 65.7 4.13.8

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 5