Animo ondanks De Groot naar een belangrijke zege I* Olympus bezig aan een indrukwekkend herstel I I REMIE WIERDSMA TERUG Snekers nu op tweede plaats Uitslagen en standen volleybal M. N. en W. niet tegen Waterpoort opgewassen D.B.S. PAKT DRIE PUNTEN VAN MATIG ANIMO-DAMES Griffioen kan S.H.C. weer niet van een overwinning afhouden SIK LEGE GEAEN KAMPIOEN HARM HOEKSTRA SLOTEN, NEDERLANDS KAMPIOEN MET MARIO IN ARNHEM I I J i Vandaar dat te 1 Pagina 6 Maandag 23 februari 1976 SNEEKER NIEUWSBLAD daarover zelf: In DOODSTIL de CZN-Animo het Een aantal misverstanden waren er de oorzaak van dat Animo in de tweede set met 04 kwam achter te staan. Bovendien werd het toen al duidelijk dat zolang de lange De Groot aan het net stond, het voor Stienstra’s mannen REMIE WIERDSMA psychologisch effekt- 2 5- Ilet van hij Animo voor een vierde en, wie weet, een vijfde set: 1614. De 30 zege brengt de Snekers op een alleszins uit zichtrijke tweede positie. In de zate-dag gespeelde derby tegen Ruba Orion (1—3) zorgde Groenland vooi’ eenknappe stunt door Remie Wlortema, die vorig jsiatr te kennen had gegeven met volleybal te stop pan en d'a.t dan ook deed, in de ploeg op te nemen en daardoor voor een po sit; af uitgevallen psychologisch effekt t zorgen. Typerend was daarbij, dat Remie gedurende de eerste set niet werd ingezet en Olympus prompt met 1511 verloor^ drie doelpunten te forceren. In de slot fase was het Jantsje Kuipers, keurig aangespeeld door Tineke, die voor eindstand zorgde. MN en W bleek wel zeer slecht op schot te zijn, want zelfs een toegeken- de straf worp werd gemist. Voor de pauze wisten zij niet eenmaal tot ’n treffer te komen. Typerend voor De Waterpoort was, dat haast alle doel punten van middenafstand werden ge maakt. De rust ging in met een 60 voorsprong voor de Snekers door doel punten van middenafstand van Jan de Jong en Jan Zijlstra. AFDELING SNEEK Dames eerste klas: 0—2, SMS-Animo 3 0—2, Olympus Iverto 2Tweede klas: G. Set Up 2-SRS 21, Animo 5-Animo 6 20, G. Set Up 3-Ó’pus 6 21. Heren eerste klas: Animo 6-BEO 02, Olympus 1-Vovero 1—2, Pickers-Iver- to 2—0. Tweede klas: Animo 8-Animo 7 20, Sw. Switters-G. Set Up 2 02, Vovero 2-SMS 1 1—2, G. Sei Up 3- Wrotteirs 02. Derde klasse: Olympus '3-Animo 10 20. Het begon allemaal nogal ongelukkig voor CZN. De beslissingen van het ar- bitrale duo vielen namelijk in de begin- i» fase niet bepaald gunstig uit voor de Appingedammers. Vooral De Groot - het zij nogmaals gezegd: de man om wie bij CZN alles draaide - raakte Het resultaat bleef uit, CZN liep uit naar 1114! Als laatste redmid del in deze set bleef toen Hessel Kui pers over, door zijn lengte eigen lijk de enige man die misschien iets kon uitrichten tegen de torenhoge aanval van (wie anders?) De Groot. Bovendien zou hij zijn sprongkracht volledig kunnen aanwenden, omdat hij nog fit was. Bij de keuringen van rijpaarden, de-vo rige week in de Rijnhal te Arnhem ge houden, is de Slotenaar Harm Hoekstra Nederlands kampioen geworden met Mario H. Met dit paard, een afstamme ling van Pericles en Polaris, werd de heer Hoekstra eerste nadat de beoorde lingen op stap, draf, galop en sprong bij elkaar op waren geteld. Het thuiiswedstrijdenkompleks zal Ani mo wel weer parten hebben gespeeld, want de ploeg brouwde er in de twee de en derde set weinig van. En omdat DBS ook niet bepaald het spel vertoon de een koploiopster waardig, ontaar de de wedstrijd al gauw in een middel matig partijtje volleybal, overigens konsekwent geleid door scheidsrechter Visser. De enige uitblinkster kwam - hoe paradoxaal het ook moge klin ken - van Animo zijde. Met haar zui vere en keiharde aanval zorgde Hillie de Vries vöor de meeste Sneker pun ten. moeilijk scoren was. Pas wanneer hij naar het achterveld verdween, viel er voor Animo enige eer te behalen. Dat hadden Jan Smit, Jaap Zittema en vooral Freek Jaarsma, de uitblinker van zaterdag, dondersgoed door. De Sneker dames, zo leek het, hiel den het toen wel voor gezien. Alleen Hillie de Vries deed er nog wat aan, maar zij alleen kon DBS ook niet inspireren tot grote daden. Was het algauw 05, het werd nog sneller 311 in de derde set. Nog even ver toonde Animo een laatste stuiptrek king, ook al omdat DBS weinig goeds liet zien, maar toen was het gedaan. Met 6-15 haalden De Balkster Smas hers de drie broodnodige punten bin nen. Waarmee chter ook alles is gezgd. PROFITEREN Op de stand 37 verhuisde CZN’s gro te man naar de achterste drie. En uit het feit dat hij pas bij 1310 weer te rugkeerde in de aanval, blijkt dat Animo goed had geprofiteerd van de beduidend zwakkere rest van de CZN- ploeg. Dat het vervolgens weer even stokte in de Sneker gelederen (van 1411 werd het 1413) en de tweede set uiteindelijk toch op 1513 werd be slist, had precies dezelfde oorzaak: zo lang De Groot maar niet aanviel of blokkeerde. NERVEUS GEDOE De eerste set gaf, zoals gezegd, twee nerveus spelende ploegen te zien. De Balkster aanvallen kwamen nauwelijks uit de verf, terwijl de opslagen nogal eens in het net belandden. Bij Animo was het achterveld dikwijls slecht be zet, waardoor de ballen van het DBS- blok konden neerploffen. ’t Score ver loop vertoonde zodoende een grote re gelmaat: 52, 66, 810, 1011 en 12—15. daardoor aangeslagen. Animo vrij gemakkelijk kon uitlopen. Via 50 werd het 92, waarmee de Snekers uitstekend gebruik maakten van de wanorde bij de tegenstander. Nadat Animo nog op 123 was ge komen, kwam er een tijdielijke stil stand in de snelle opmars van de Snekers. CZN begon zich, ondanks alle verwikkelingen, goed te herstel len, terwijl bij Animo de set-up het zwakke punt werd. Het gevolg was dat CZN twee a drie punten scoor de, waar Animo slechts één ver gaarde. De 159 waarmee de eerste set werd afgesloten, vormde zodoen de een teken aan de wand. Net als in Sneek heeft Griffioen zondag in Wolvega de damesplo-eg van de Sne ker Handbal Club niet van een overwin ning af kunnen houden. Bij lange na niet, want het waren de Snekers die kontinu de toon aangaven. Tenslotte won SHC met de overtuigende cijfers van 3—11. In de aawvang gelukte het Griffioen na doelpunten van Petra Kui pers en Dimphy v. d. Meeren nog wel aardig bij te blijven (via 12 en 22), maar daarna was het toch wel beke ken. Evenals in de vorige wedstrijd tegen DBS hebben de dames van Animo verzuimd in de eerste set door te tas ten. Want als er één kansje is ge- Ditmaal lijkt het CZN-blok sukses te hebben. Zich tot het uiterste uitrekkend tipt één van de Appingedammers de smash van Jaap Zittema nog juist aan. André Saris (j), Jan Smit (deels voor hem is Luuk Ebink zichtbaar) en Anton de Vries (Ij) groeperen zich om de terugkomende bal op te vangen. De pu blieke belangstelling voor deze topper was bijzonder groot. (Foto Studio Ger Dijs). Overigens waren de Sneker dames tc.ai heus wel opgewassen tegen hun 1 der rivalen, maar de echte sy rit ontbrak in die periode nog. R mie Wierdsma, op wie een beroep wiss gedaan nadat Olympus zulke sl-tente resigtaten haid geboekt, werd dc-cr do Olympus-coach halverwege de 2e set plotseling ingezet en dat b prompt te werken. Ruba Orion leek even finaal van slag, voor de O., mpus-dames de mogelijkheid snel u te lopen en te finishen op/een 159 setzege. Uitslagen: adsp. De Waterpoort-Wardy 103, jun. Marknessie-De Watrpoon 95, senioren 5 b De Waterpoort 2-sc. Joure 4 17—4, la Harich-Marknesse 33, De Waterpoort-MN en W 12 DOW-Marknesse 138. stand la: De Waterpoort 917, DO” 10— 14, MN en W 10—12, Harich 10—o» Marknesse 106, Marfügels 93. Het tweede team van De Waterpoort behaalde een gemakkelijke overwin ning op sc. Joure 4. Bij de rust was reeds een 81 voorsprong bereikt, die De derde en vierde set bleken daarna slechts formaliteiten voor Olympus. Ruba Orion zat volledig vast en slaag de er niet meer in zich voldoende te herstellen. Olympus, waarin Mieneke Blom en Tineke de Boer een prima partij vertolkten, wilde zich wreken van de smadelijke thuisnederlaag en ’t verlies in de bekerkompetitie en veeg de bij tijd en wijle finaal de vloer aan met de Leeuwarder-dames. De pass kwam er toen steeds beter uit, bovendien was het smiashwerk zo nu en dan vtan uitstekende klas se. Ruba Orion verweerde zich nau welijks meer en liet zich gewillig naar een 154 en 156 setnederlaiag spelen. In de derde set was het van hetzelfde laken een pak, met dit verschil dat CZN ditmaal aan het langste eind dreigde te trekken. Want al had Ani mo een voorsprong van 85 opge bouwd, vanaf dat moment keerde het getij. Het bijna ondoordringbare blok van CZN bereikte een hechtheid, waar van Animo bijkans moedeloos werd. Geen smash kwam er meer doorheen. Op 11—12 besloot Jolt Stienstra - in een noodgreep - tot achtereenvolgens een time-out en een spelerswisseling (Oppenhuizen voor Saris). De Waterpoort begon rustig komibine- rend aan deze wedstrijd. Het duurde 5 minuten voordat Jan Zijlstra vanaf middenafstand raak schoot. Weer een 5-tal minuten later week Jan de Jong handig uit en bracht de stand op 20. Hierna kreeg de aanval van MN en W wel diverse kansen om te scoren, o.a. uit enkele inloopballen, doch de scho ten misten hun doel. Aan de -andere kant wist De Waterpoort beter de goede richting te vinden. Teake Elzin- ga en Mieke v.d. Velde doelpuntten weer van middenafstand. Het was zeker een verdienste van MN en. W, dat ze tot het einde van de wedstrijd stug doorgingen, om tot de Sneker Sporthal werd zaterdagmiddag de wedstrijd tussen De Waterpoort en het op de tweede plaats staande MN en W uit Hijum gespeeld. Hoewel iedereen veertien dagen geleden nog dacht, dat deze korfbal-ontmoeting de beslissing zou moeten brengen wat betreft het kampioenschap, haalde De Waterpoort vorige week reeds verrassend deze titel binnen, omdat MN en W toen, tegen het onderaanstaande Marfügels niet verder kon komen dan een gelijkspel. De Waterpoort kon dus onbezorgd aan dit karwei beginnen, hetgeen aan het spel dui delijk te merken was. Er kon rustig gekombineerd worden en het schot was veel zuiverder dan in de wedstrijd tegen Harich. Aange zien MN en W dit keer haar tegenstanders vrjj veel speelruimte gaf, had scheidsrechter De Haan uit Emmeloord een gemakkelijk karwei. Lucie ter Haar (twee maal) en Petra Kuipers zorgden daarna voor een 25 voorsprong. Het doelpuntenverschil werd door Griffioen wel tot twee terug gebracht, maar toen Tineke ter Haar twee keer doel trof, was er voor SHC geen vuiltje meer aan de lucht. Ook in de tweede helft bleef SHC het goede spel behouden. De afwerking was in die fase echter niet optimaal. Kansen cre- eerde men zich voldoende, maar ge bruik werd daar weinig van gemaakt. Alleen Lucy ter Haar kwam wat dat betreft redelijk goed uit de verf door Er kon zaterdagavond nog een kam pioen in de Sneeker sporthal begroet worden. Na een zeer spannendie kom petitie, waarin zij om beurten met DTS en Sios de ranglijst aanvoerden, is Lege Geaen uit Sijbrandaburen door ’n 114 overwinning op Kern los uit Scheemida kampioen gewor den van de tweede klas B van h- distrikt noord. Daags tevoren werd in Deurningen het zogeheten Regio-tournooi gehou den. In de Friese damesploeg zaten de SHC’ers Tineke en Lucie ter Haar, die beiden een goede indruk achter lieten. Dat gold ook voor clubgenoot Harm Huisman, die deel uitmaakte van het herenteam van Friesland. Bij de dames wist Twente de eindstrijd in Den Haag te halen, terwijl bij de heren Drenthe zich kwalificeerde. 15— 14, Devoc 15—14, DVC 2 15—5. Tweede divisie a heren: SEC 1536, Animo 15—32, CZN 15—30, EHSVL 2 1428, Datsun 1426, Verdan 1524, LGDAK 14—20, Isaila 14—19, Tab. Ol haco 1512, Rivo 159, R. Orion 14—3. Derde divisie a dames: DBS 1642, Oranje Nassau 1640, SFC 1632, Vo vero 1630, Gala Set Up 1629, Ani mo 1625, Sud. Hygiëa 1724, Sud. Hygiëa 2 17—22, Stentor 16—19, VSC 16— 13, EHSVL 3 15—8, Mema 15—4. De Olympus-damesploeg is zich op een opvallend sterke manier aan het herstellen. Zag het er aanvankelijk naar uit dat dit Sneker team een regelrechte degradatie niet meer kon ontlopen, nu is daarvan ech ter allerminst sprake meer. Uit de laatste vier wedstrijden peurden de pupillen van coach Groenland maar liefst elf punten, genoeg om voor lopig uit de gevarenzone te kunnen blijven. Groenland „teri!?n we er zaterdag in slagen Drachten een verlies toe te brengen, dan zie ik het helemaal zitten”. Uitslagendames, FrieslandGronin gen 911, TwenteFriesland 115, FrieslandDrenthe 138; heren, Fries landGroningen 9—12, TwenteFries land 118, FrieslandDrenthe 1318. Meisjes Pupillen: MeteoorSHC 110; Meisjes Adsp.Griffioen 2SHC 2 4— 2; Dames Jun.: MeteoorSHC 411; Heren Jun.: SteenwijkSHC 622; Da mes Sen.: Hellas 1SHC 2 131; He ren Sen.: Griffioen 2—SHC 2 22—13. PUBLIEK DOODSTIL In een ondraaglijke spanning - het pu bliek was er stil van geworden - ver liepen de laatste minuten. 1314 geworden. Een blok pers betekende 1414. Een Jan Smit: 1514. Coach was Kui- klap van Stienstra raakte zowat buiten zinnen, gleed zelfs van de bank af. Nog één punt. Inval ler Hessel Kuipers hield zijn hoofd er bij. Met een bekeken smash behoedde Na de pauze kon MN en W eindelijk de nul van het scorebord halen, toen een heer wel raad wist met de toege kende strafworp. Hierna was het weer die beurt aan De Waterpoort om nog verder uit te lopen. Mieke v.d. Velde en Jan de Jong scoorden van afstand. Griet Dijkstra, die Berber Eppenga goed verving, wist dat haar tegen standster achter haar stond. Zij draai de zich razendsnel om en scoorde. Tea- ke Elzinga had uit een strafworp de stand reeds op 101 gebracht, voor dat MN en W nog iets terug kon doen. Een heer scoorde van afstand 102, Jan de Jong zorgde van middenafstand voor 112, weer een heer van MN en W. voor 113, Klaas Timmerman 12 3. DISTRIKTKLASSE Tweede klasse dames: WH-Animo L 13, Philip^-Hardegarijp 23, SVW- Wordt Kwiek 3—0, Olympus 3-DVC 3 3—0 (15—6, 15—5, 15—1), Drachten 2- Tijnje 2 3—0, GVO-Kwiek 1—3. Eerste klasse heren: Drachten 2-Triüm- pheira 30, Dosko-GVO 32, Gala Set Up-PZH 0—3, VKH-Turfstekers 3—2, ’t Westen-Animo 2 23 (815, 1512, 16—14, 13—15, 8—15), R. Orion 2-War- dy (22 gest. zaal niet besch.). Tweede klasse a heren: Spairta-DHC 30, Reva-R. Orion 4 30, DBS-DVC 2 1—3 (2—15, 13—15, 15—12, 6—15), Drachten 3-R. Orion 3 30, Animo 3- SMS 3—1 (0—15, 15—10, 16—14, 1511), Bilgaard-Phileon 32. DISTRIKTSKLASSE Tweede klasse dames: Animo L. 1645,. Kwiek 1532, Drachten 2 1531, Wordt Kwiek 1530, Olympus 3 1527, Tijnje 2 1525, Hardegarijp 15—23, SVW 15—21, VVH 16—19, GVO 15—9, Philips 14—7, DVC 3 16—0. Eerste klasse heren: Wiairdy 1540, Drachten 2 1535, PZH 1535, Animo 2 16—33, VKH 16—24, R. Orion 2 15— 22, Turfstekers 1522, ’t Westen 16— 19, Dasko 15—13, GVO 14—11, Ga la Set Up 1510, Triumphera 159. Tweede klasse heren: Bilgaiard 1644, Phileon 15—32, SMS 16—30, Reva 16—30, DBS 16—28, DHC 16—28, DVC 2 1524, Animo 3 1621, Drachten 3 16-21, Sparta 1518, R. Orion 3 153, R. Orion 4 163. STANDEN Et■••ie divisie a dames: SFC 1644, Longa 16—39, DFC 16—33, DeltaLloyd 16—29, Olympda 16—26, BQTLC 16—23, V' s 1622, ïnterlance Zaan 1620, R. O - e i 16—17, Drachten 16—12, EAW 16—6. Tweede 14—38, 14— 32, 15— 22, 15—15, Eerste divisie a 'dames: Vios-Interian- ce Zaan 31, R. Orion-Olympus ’63 1—3, Drachten-EAW 3—1, SFC-DFC 32, Longa-DeltaLloyd 32, Olympia- BQTLC 3—1. Tweede divisie a dames: Devoc ’70- DVC 2 3—0, LGDAK-SEC 2—3,- Spirit Actaef-Tato. Olhaco 13, Vicofa BRC- A chili es 2 1—3, EHSVL 2-Achiiiles ’12 1— 3. Tweede divisie a heren: Isala-Rivo 23, R. Orion-Verdan 13, LGDAK- SEC 30, Datsun DAC-Tab. Olhaco 30, Animo-CZN 30. Derde divisie a dames: Gala Set Up- Stentor 3—0, Sudasa H. 2-Oranje Nas sau 03, Sudosa H.-Vovero 30, SFC 2-VSC 3—1, Animo-DBS 0—3. AFDELING SNEEK Eerste klasse dames: Animo 3 1325, Vovero 2 1219, CZN 1 1319, Animo 2 13—18, SMS 11—17, Flexa 11—12, Olympus 5 129, Olympus 4 117, Iverto 1 116. Tweede klasse dames: Gala Set Up 3 1224, Swette Switters 1220, Animo 4 12—17, Gala Set Up 2 12—15, SRS 1 1114, CZN 2 1214, Olympus 6 1312, Animo 5 138, Animo 6 120. Derde klasse dames: SMS 2 1120, Animo 8 1017, Iverto 2 1217, Olym pus 7 10—14, SRS 2 12—12, Iverto 3 11— 11, Gala Set Up 4 1210, Animo 7 12— 6. Heren eerste klas: BEO 1221, Iverto 1 1220, Vovero 1 1218, Olympus 1 1216, Pickers 1216, Animo 4 1213,- Sneek 1112, Animo 5 1011, Animo 6 12—6. Heren tweede klas: Gala Set Up 2 12—24, Vovero 1220, Wrotters 1217, SMS 1417, Swette Switters 1212, Animo 8 1212, Olympus 2 1212, Ga la Set Up 3 11—11, Animo 7 13—1. Heren derde klas: Doboco 1120, Olympus 3 1116, Animo 9 1014, Iverto 2 1212, Animo 10 111. HELS KABAAL Het wederom in grote getale opgeko men publiek kwam aardig in de stem ming. Tot grote ergenis van CZN- coach Van der Laan overigens. Toen de man op 112 zijn tweede time-out aanvroeg, barstte er in de Kanhal zo’n kabaal los, dat de coach zich ón mogelijk verstaanbaar kon maken. Be paald onverstandig, en eigenlijk weinig sportief, was vervolgens zijn gang naar de scheidsrechter. Schraa kon uiter aard weinig aan het lawaai doen, al riep hij aanvoerder Freek Jaarsma bij zich, weest voor de Sneker dames om de wedstrijd van zaterdag wellicht een ander aanzien te geven, dan was ’t in deze spelperiode. DBS had namelijk evenveel, zo niet meer, last van ze nuwen, omdat de jiloeg, inklusief coach Heeringa, nu eenmaal altijd opziet te gen de strijd met Animo. Bovendien had DBS alles, en Animo niets te verliezen, gezien de positie op de ranglijst. Het geljjke spel, dat Marfügels uit Grouw vorige week op MN en W be haalde, heeft haar niet kunnen redden van degradatie. De enige ploeg, die hiervoor ook in aanmerking kon ko men, Marknesse, won verdiend met 83 van Harich. In deze wedstrijd deed zich het merkwaardige verschijn sel voor, dat een speler van Harich een doelpunt maakte in de korf van de tegenstander. Het afkeurende gebaar dat CZN-speler De Groot maakte halverwege de eerste set had de ploeg uit Appingedam duur kunnen komen te staan. Scheidsrechter Schraa zag echter niet dat De Groot naar zijn voorhoofd wees, en dus bleef de speler een gele, of zelfs rode, kaart bespaard. In het laatste, hypothetische geval was CZN ongetwijfeld volkomen weggespeeld door het sterke Animo. Buiten De Groot toonde CZN zich namelijk een middelmatige volleybalploeg, die het zonder zijn sterspeler zeker nooit zo ver gebracht zou hebben in deze kompetitie. Dankzij hem was CZN zaterdag dan ook in staat Animo, vooral in de derde set, in grote moeilijkheden te brengen. De dolle vreugde die er na de 30 overwinning in het Animb-kamp losbarstte, zei wat dat betreft ge noeg. een gunsitiiger uitslag te komen. Te gen het einde van de wedstrijd wist een dame van MN en W nog een maal van afstand te scoren waar mee de eindstand op 124 werd be paald. na de pauze was uitgegroeid tot 174. Doelpunten waren van: Ans Wiersma, Antje Schurer (2), Janke de Vries, Gerrit Bergsma (4), Johannes Schre- gardus (5), Willem de Goede (3) en Johan Öosterhof. divisie a dames: Achilles SEC 14—36, Tab. Olhaco LGDAK 14—31, Spirit Actief Olympus 2 1418, EHSVL 2 Vicofa BRC 15—15, Achilles 2 De tweede set leverde aanvankelijk voorsprongen voor Animo op (42 en 75), doordat DBS - blijkbaar nog lang niet gerust - paniekerig volleybal de. Toen de Balksters zich herstelden, bleek Animo plotseling niets meer te kunnen, ’t Peil zakte: uitballen, slech te passes en een zwakke aanval brach ten DBS de nodige punten en meer zelfvertrouwen. Het gevolg was dat Animo haar 75 al spoedig zag om gebogen in 715. ■j k 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 6