Deelnemers uit Zuidwesthoek Hoe naar de HISWA 1976 Amsterdam: iü I I L A I- - a» 1 l 1 z Uiiiii ■I .J Maandag 8 maart 1976 S N E E K E R NIEUWSBLAD Pagina 5 /Q )rte typen schouwen van Joh, van der Meuten. I 'Si V van hal. I De Aldebaran van Starreveld BV. De nieuwe Dompvlet van Abma’s Jachtwerf „De Domp” BV. 259 en 259 a. GAASTRA en TOPFIT BV, Sneek Wie zijn de deelnemers uit de Friese Zuidwesthoek, waar zijn ze te vinden en wat bieden ze? Dat is uit nevenstaand overzicht op te maken. Het cijfer voor de firmanaam geeft het standnummer aan. 274. ABMA’S JACHTWERF „DE DOMP” BV, Sneek In de eerste plaats een primeur van deze Hiswa: de Dompvlet, een mul- ti-knikspant 3.00 x 0.85 145. JACHTBOUW MEIJER BV, Balk Afkomstig uit Balk is Meijer BV. De Gaasiterlanders komen met hun suk- sesvolle Friendship, die zowel in de uitvoering van 6.80 m lang als in die van 8.40 m. worden getoond. De Friendship werd ontworpen door D. Koopmans, het eerste type werd in 1970 op de markt gebracht, de serie 28-ers startte in 1974. Vele eksem- plaren verlieten in de afgelopen ja- ren het bedrijf aan de Luts. Men kan de stand vinden in de Europa- het Hiswa-gebeuren is natuurlijk de trekpleister die de firma Joh. van der Meuten uit Smeek met zijn oud- Hollandse jachten altijd vormt. Men staat weer in de Europahal. Van der Meiden is present met zijn eikehou- ten open- en kajuitechouwpn, zoals de 7.50 meter, de zeilschouw van 6.00 meter en met een kasko van de 7.50 meter kajuitschouw. Men kan met de mensen van deze werf niet alleen praten over nieuwbouw, maar ook over het repareren van ronde en platbodemjiachten 142. JOH. VAN DER MEULEN, Sneek Niet meer weg te denken uit Hiswa-gebeuren is natuurlijk trekpleister die de firma Joh. OPENBAAR VERVOER Bezoekers die met de trein naar Am sterdam komen, doen er verstandig aan op het station een TT (trein-toe- gang) biljet te kopen. Dit geeft met 3x reduktie recht op een treinretour naar Amsterdam, dagkaart voor de Amsterdamse trams en bussen en toegang tot de HISWA 76. In Amsterdam rijiden de trams en bus- sen naar of langs het RAI-gebouw: vanaf het Centraal Station. Vanaf het Amstelstation buslijn 8 of 15. Vanaf het Mulderpoortstation. lijn 8 en vanaf het station Sloteed ijk buslijn 15. 108. LANKHORST TOUWFABRIEKEN, Sneek Tjankhorst Touwfabrieken uit Sneek is geen onbekend gezicht op de His wa. Men is gespecialiseerd in jacht- touw, maar men maakt ook kabel- haring en staaldraad, om nog maar niet te spreken van het jachtbeslag, de zwemvesten en de zeilkleding die men verkoopt. Nieuw dit jaar op de ze botenshow is het impregneermid del voor de kabelaring. Voor wie meteen naar deze stand toe wil stor men, niet naar het balkon gaan zo als in andere jaren. Lankhonst toont zijn produkten nu in het verbin dingsstuk tussen de Europahal en de Amstelhail. 247. VRIPACK YACHTING, Sneek Vripack-Yachting toont geen eigen schepen, het is een ontwerpbureau, dat evenwel een aantal suksesvolle schepen uitdacht. Zo is Vripack- Yachting dankzij ontwerper D. Boon de geestelijke vader van de Aqua naut en de Argonaut, de Doggers- bank motorjachten, Vikingsbank en Stormybank. Van al deze modellen zijn tekeningen te bekijken. Uiter aard kan men met de mensen van Vripack-Yachting ook praten over het laten ontwerpen van een schip naar eigen idee. De stand kan men vinden in de Amstelhal. Vrijdag gaat in het RAI-kompleks in Amsterdam weer de grote Water- sport-tentoonstelling Hiswa van start. Ditmaal duurt de show van 12 tot en met 21 maart en zullen naast de zeilboten de motorschepen weer te bekijken zijn. Vanwege de algemene recessie die ook de watersportindu- strie niet onberoerd heeft gelaten, besloot men de scheiding tussen deze twee takken weer ongedaan te maken en in plaats van twee één tentoon stelling te houden. De Hiswa wordt door de jachtbouwers altijd aangegrepen als een goede gelegenheid om nieuwe typen te introduceren. Er worden dertien wereld primeurs gebracht, waarvan twaalf afkomstig zijn uit de Nederlandse scheepsbouwindustrie. Zo is de Coronet/Elvström 38 te bezichtigen net als de Amerglass Searunner, het lang verwachte Waarschip 570, de Vic- toire 31, de Defender 33, de Kievit 1050, de nieuwe Wibo 1050 MS, de stalen Doerak 730 AK, de Dompvlet van Abma’s jachtwerf „De Domp” uit Sneek en nog enkele typen. Ook in de kampeersektor een aantal noviteiten. Zo komt Benegas BV met een 6 kg propaangas gasfles van aluminium, wordt een nieuwe serie tenten getoond, die variëren in prijs van 98,tot 1199,Interes sant is ook de serie nieuwe typen rugzakken, waarbij onder meer het ingebouwde frame is aangepast aan de rug en heupen. Carl Denig, een bekende naam op kampeergebied, introduceert een wasmiddel voor slaap zakken, dekbedden en donskleding. Ook zijn drie nieuwe typen tenten ontworpen die respektievelijk 295,529,en 1590,kosten. Verder kan men een nieuwe Zweedse koelkast bewonderen, dit bij Elec trolux Nederland BV en een nieuwe opblaasbare catamaran met sterke Trevira drijvers. Er is dus weer voldoende aanleiding om een bezoekje aan de Hiswa te brengen. Aan de hand van onderstaande route-beschrijvingen kan men zelf het beste bepalen hoe men het snelste bij de RAI is. 57. ZANDSTRA BV, Sneek De stand van W. Th. Zandstra BV uit Sneek vindt men in de Westhal, vanaf de hoofdingiaing gerekend te gen de achtermuur aan de linker kant. Getoond worden naast water- sportkleding en watersportschoedsel, ook reddingsvesten, bootaccessoires en -fournituren. Uit de sektor op blaasbare boten wordt het type Ri der getoond. Uit de richting Utrecht slaat men di- rekt na het passeren van de ver- keersbrug over de Amstel linksaf. Men bevindt zich dan op de Kennedy- laan, die bij de RAI op het Europa- plein uitkomt. Uit de richting ’t Gooi volgt men na Diemen de Gooiseweg, die uitmondt in de rotonde bij het Amstelstation. Daarvandaan rijdt men tussen het station en het Renaultgebouw onder het viadukt door, en via de brug rechtdoor tot de splitsing van twee wegen op het Victorieplein, bij de „wolkenkrabber”. Vervolgens links aanhouden en de Rooseveitlaan af rijden, die uitkomt op het Europa- plein. Uit de richting Den Haag-Rotterdam komt men in de hoofdstad aan op de Amstelveenseweg. Van de afrit van de rijksweg komend slaat men links af de Boetelaan op. Deze volgt men tot het einde bij het Crest hotel, waar men linksaf de Europa Boule vard op gaat tot het Europaplein. Komend uit de Coentunnel volgt men de weg tot aan. de rijksweg Amster- dam-Den Haag-Rotterdam en volgt men de voor het verkeer uit de rich ting Den Haag-Rotterdam aangegeven route. Komend uit de IJ-tunnei volgt men rechtsaf het viadukt onder door, slaat linskaf de tunnel onder het Mr. Visserplein in: uit de tunnel komend volgt men rechtdoor de Weesper- straat en de Wiibautstraat tot aan de rotonde bij het Amstelstation; daar rechtsaf via het viadukt onder door, via de brug rechtdoor tot de split sing van twee wegen op het Victorie plein bij de „wolkenkrabber.” Ver volgens links aanhouden en de Roose veitlaan afrijden, die uitkamt op het Europaplein. 99. STARREVELD BV, Lemmer Starreveld BV uit Lemmer staat in de Europahal, vrij ver achterin, links van het middenpad. Men komt niet met nieuw materiaal. Het ovemaad- se polyester Geusje van 4.10 x 1.55 m zal weer worden geshowd, het Dobbertje (3.05 x 1.35 m) en natuur lijk de trots van de werf, de Alde baran. Dit is een familie jacht met een lengte van 8.15 meter, een breedte van 2.52 en een diepgang van 1.10 m. Het zeiloppervlak be draagt 25 vierkante meter. 181. WOUDSTRA, Ijlst De grote kracht van Woudstra MIst BV ligt in de stalen motorkruisers. Schepen van het type Bestevaer 1000, wat staat voor een lengte van 10 meter, verlieten met de regelmaat van de klok de werf in MIst. Nu komt men met een schip dat een slag kleiner is, namelijk de Beste vaer 830, 8.30 meter dus. Aan de op zet is vrij weinig gewijzigd vergele ken met de 1000, alles is echter even kleiner en de prijs is voor de man met de kleine beurs wat aantrekke lijker. Woudstra heeft een plaatsje toegewezen gekregen in de Noord- hal. Gaastra en Topfit vormen één kon- cem, duidelijk dus dat men deze in één stand kan aantreffen. Gaastra komt met jachtzeilen en beslag, ter wijl Topfit het zeewaterbestendige aluminium jachtbeslag toont. motorvlet van 8.60 x m. Voor een halve ton heeft men dit schip, dat overal 1.90 m. stahoogte heeft, in zijn bezit. Na tuurlijk zullen de bekende Domp- kruisers ook weer getoond worden in de 860 en 770 uitvoering. Ook Abma is met deze, in een aantrekkelijke prijsklasse gebouwde schepen, in de Amstelhal te vinden. 2a. WATERSPORTCENTRUM TWELLEGEA, Uitwellingerga Voor de eerste maal is het water- sporteentrum Twellegea op de His wa te vinden. Huisman en de ande ren van dit bedrijf zijn te vinden in de Zuidhal. Men kan er informatie verkrijgen over jachtaikkomodatie, zeezeil- en jeugdkursussen en de verhuur van zeegaande jachten. On getwijfeld zal er ook wel iets te zien zijn van de Great Escape, het jacht van Twellegea dat deelneemt aan de Financial Times Round the World Clipperrace. k. bte-i -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 5