150 ^55.- toch voordeliger! toch voordeliger! BETTEN w - K.N.V.B. PROGRAM C&d-U •i AUTOVERHUUR I isSi SNEEKER NIEUWSBLAD 6 Maandag 8 maart 1976 TO»® met gevlochten zakken en tricotboorden. Dat swingt! Zo’n echte suède rok met grote split voor én achter. Schitterende kleuren. Jeanslook in leer. Denimblauw jeans leren jasje dat zeer kort moet zijn sportief blousonjasje met Daar moetje snel bij zijn! Echte nappa blouson met trikotboorden en grove rits. Nü 36-44 Soepel bloesend nappaleer. Lang in ’t leer. Levendig en natuurlek leer. Gemakkelijk zittend Fijne leren jas, die overal Het is een prachtige overheen gaat,veel geplooide natuurlijke kleur, die dit jasje ruimte en bijeengebonden zo’n levendig effekt geeft. BEL 05150 3807 ïr- ~7 BW i». WPw Het geheim van de Gipsen Gaper Juist, men daar aangie- men het verschil tussen voorbeeld Donia-state dat eenmaal verhuisde. Dit door leden van het voorname geslacht Sneek naar ZONDAG 14 MAART ingericht. C. ke thans prijkt in de zogenaamde te- f Even kijken naar die leren jas jcs van I XXx»..X..x.V Nu heeft het jaar 1900 over de Wip gestaard, want het in 1900 gebouwde winkelpand gietsel van een ouder exemplaar, waar over verder niets bekend was. Reserve derde klasse A WZS 2-Friesilanid 2 (C. K. Buis) RES 2-Emmeloord 2 (E. Pïetersma) ESC 2-Frisia 3 (B. VeLdmeijer) Hubert Sneek 3-CAB 2 (Y. Bosman) Vierde klasse A WZS-Dronrijp (L. J. Menger) MKV ’29-St. Annaparochie Spd. Fraineker-Stiens DTD-Trynwalden Reserve derde klasse B BSW 2-Hollandscheveld 2 Klazienaveen 2-Noordschut 2 De Heracliden 2-Leeuw. Zwaluwen 2 WS 2-Blauw Wit ’34 3 Elim 2-Zwartemeer Boys 2 Eems Boys 2-ONS 3 (H. H. H. Boelman) HZVV 2-Drachtster Boys 2 Cix'üSSXivSvjSs Reserve eerste klasse Hoogeveen 2-MSC 2 CEC 2-Harkema Opeinde 2 Emmen 2-Hubert Sneek 2 (H. Schokker) Leeuwarden 2-Heerenveen 3 Vetocitas 2-Draehten 2 Vierde klasse A Fc. Wolvega-Hielpen Hardegarijp-CW O HJSC-Spd. Joure (H. C. J. Goos) Woudsend-Oeverzwaluwein (H. v. d. Meer) Suiameer-Heeg (J. Drost) SDS-Oudega (R. vxi. Laan) Derde klasse A Nieuweschoot-Spcl. Joure Rheem Bergum-FVC CAB-Black Boys (J. Nieuwenburg) Frisia-LSC (M. F. v. Dijk) Emmetoord-RES Zwaagwesteindie-ONB o en het is naar wie heit beter weet mag het zeggen! dit wapen dat hun stins .Leeuwenburg’ Resrve derde klasse A Oranje Nassau 2-CWO 2 The Knickerbockers 2-Lycurgus 2 ONS 2-ACV 2, (W. F. v. Houten) Hark. Boys 2-Leeuw. Zwaluwen 3 Blauw Wit ’34 2-Drachtster Boys 3 WT 2-Hardegarijp 2 Het is al weer enige maanden geleden dat de Wijde Gaper aan het Leeuwenburg van zijn troon werd gehaald. Voorgoed deze keer en wel in verband met het afbreken van de aloude drogisterij, voorheen Er van Joh. W. Meijer. We schreven „voorgoed” omdat de Wijde Gaper al eens eerder naar beneden was gehaald enkele jaren her, met geheel andere bedoelingen. Door toeval kwam de Wjjde Gaper toen weer bo ven water, als wij ons wel herinneren in Arnhem ou een studentenso ciëteit. Als grap was de gaper weggehaald men vergat evenwel de buit weer terug te brengen en dat was natuurlijk minder leuk voor de recht matige eigenaar, die er al aan wanhoopte zijn Gaper ooit terug te zul len zien. heette, welke naam later is overgegaan op het gehele stadsdeel dat nu deze naam draagt. Er zou bovendien een zilveren schaal met dito schenkkan zijn gevonden maar deze is sr oorloos. Helaas wordt er thans niet in het per ceel gegraven en drijft men de palen dwars door de ondergrond heen. Voor de oudheidkundigen erg jammer, die hadden daar wat graag die diepe kel der gehad, die om de kosten van de begroting werd afgevoerd. Wie weet welke geheimen de bodem daar nog tot 1918 en hij was het ook die de gelkamer van het Friese Scheepvaart oude apotheek in 1900 liet afbreken Museum. en vervangen door het kompleks dat dezer dagen weer tegen de grond Bij de schouw behoorden nog twee ge- is gegaan. torste, zandstenen kolommen. Tenmin ste, dat dachten wij bij de aankoop! heer N. E. Groeneveld Maar toen de schouw van zijn plaats van Johannes Meijer werd gehaald wogen de beide kolom- niet bekend dat de Wijde Gaper men verdacht weinig Singel 82-84-88 - Sneek Verhuur zonder chauffeur aan bedrjjven en particulieren Betrouwbare en volledig gecontroleerde wagens Opel’s - VW’s - busjes - VW bestelwagens Uw auto staat voor u klaar. De apotheek uit het jaar 1740 die in 1900 moest wijken voor de drogis terij Leeuwenburg 16-18, die op tiaar beurt onlangs tegen de grond is gegaan. De jaartalstenen uit 1740 bevinden zich in het Fries Scheep vaart Museum. Een derde gevel steen, versierd met de voorstelling van een stoeltjesklok, is thans inge metseld in de hal van het Stadhuis te Sneek. Boven de voordeur van het pand ziet men de Wijde Gaper waarvan onlangs bleek dat hij van gips was gemaakt. Vermoedelijk werd de gipsen gaper afgegoten naar een origineel houten exemplaar uit Workum. Zaterdag 13 maart Derde klasse A Drogeham-IJVC (T. v.d. Lee) The Knickerbockers-ONS (J. Meinen) Workum-Bolswardïa Q V C-Delfstrahui'zen ’t Fean-Leeuwarden VVT-Broekster Boys Hoofdklasse B Etischedese Boys-Emmen Achilles ’12-Spcl. Erica Haaksbergen-Hubert Sneek (A. de Munnik, F. H. Jansen, Wendt) Hoogeveen-De Treffers Weber Germanleus-Ede CEC-Rheden Drachten-DOS ’19 weest die het meer om de zandstenen rkolommen was te doen dan om de boe gelijk ieder steeds veronderstelde, dat zem> die hem wellicht te eenvoudig Wij dankten de foto, evenals veel meer wetenswaardigheden, aan onze oud-stadgenoot, dhr N. E. Groene veld Mejjer, die ons schreef hoe Lyl- ke Meyer (1824-1857) zich als apo theker uit Workum aan het Leeu wenburg te Sneek kwam vestigen, zulks omstreeks het jaar 1850. Lyl- ke Meyer was een zoon van de Wor- kumer apotheker Johannes Meijer (1800-1877), wiens gelijknamige klein zoon de Sneker apotheker van zijn moeder, de weduwe van Lylke, over nam. Johannes Jr. leefde van 1854 Kennelijk wist men in het Workum van de vorige eeuw goied met gips om te gaan. Vele jaren geleden koch ten wij voor het Fries Scheepvaart Museum te Sneek uit een 17de eeuws pand aan het Noord te Workum een eenvoudige maar fraaie, 17 de eeuwse schouw. Deze had een eikenhouten, gemarmerde lijst met het profiel van een Friese heeft, doch de boe zem bestond uit grenenhouten pa neelwerk van jonger datum zodat er aan de schouw naderhand moest verbergt, zijn „gedokterd”. Dat kon ook al moeilijk anders omdat de schoor- w steenmantel in een klein vertrekje s op de bovenverdieping stond maar kennelijk op de begane grond opge stemd was geweest. Een en ander Meld vermoedelijk ver- band met een vrij ingrijpende ver- bauwing van het pand in de vorige eeuw, waarbij de onderpui ingrijpend was gewijzigd en ook het inwendige van het monument de nodige verande- ringen had ondergaan. Zodoende is de j! op zichzelf zeer fraaie trapgevel van j! het pand Noord 51 met de jaartalsteen uit 1624 meer ’n £a?ade geworden voor j! een momumen t dat inwendig groten- J deels leeg is gesloopt. Genoemd jaar- tal is stellig ook van toepassing voor j de beschreven schoorsteenmantel, wel- 1— xl «1.x J- j.- x jvtxivtvWWMMMVWWtWWMVWWV was. In ruil voor de verwijderde zand- stenen kolommen kwamen er vervol- wêl ’is ’het mögèïijk dat gens afgietsels van gips te staan. Mis- waarnaar de Sneker schien het handwerk van dezelfde ar- genfabriek kwam op de plaats te staan kop wei^j nagegoten, boven de drogis- tiet die ook kans zag de Workumer van een oudere apotheek die blijkens Workum heeft gestaan en daar Wijde Gaper zo fraai na te maken? de terug gevonden gevelstenen in 1740 js gebleven zolang de apotheker van Het zou ons niet verbazen! i werd gebouwd. Er bleef van dat pand vader Johannes (1800-1877) te Workum i zelfs een fraaie foto bewaard waaruit ziin vertrek naar Sneek- de Wiide Bij de afbraak van de oude apotheek i blijkt dat de voorgevel een trapgevel bleef bestaan. Zoon Lylke Meijer zou *- - was en er vóór het pand een stoep lag bij zijn vertrek naar Sneek de Wijde zinnige verwulften te voorschijn, zelfs J--U. -----S ‘s x -x w-x_ X kettingen. Op deze foto kan men te- hebben kunnen laten nagieten in gips men daar allerminst had verwacht, vens zien dat de Wijde Gaper ook toen en bedrieglijk laten opschilderen Wellicht sporen van een huiskapel van "s* -1 ter hoogte bracht. Voor het overige was dit vroe- en”afgietsel "niet meer zag, waarna het van „Amicitia” stond en bewoond werd gere pand niet als asjptheek of winkel a-fgjetsel naar Sneek verhuisde. Dit door leden van het voorname geslacht gebauwd, maar als voornaam woonhuis jjjkit ons nog de meest plausibel ver- der Donia’s? Zij veerden ’n rode leeuw dat eerst achteraf tot apotheek werd hlaring van het gipsen mysterie, maar in een gouden schild, en het is naar Het inmiddels met de grond gelijk ge maakte pand Leeuwenburg 16-18 werd in 1900 gebauwd, zodat de Wijde Ga per er juist 75 jaar heeft geprijkt op zijn voetstuk boven de gebogen winkel deur. Merkwaardigerwijs is eerst bij het weghalen van de Wijde Gaper ge- Het bleken dat dit sierlijke ornament uit Meijer, gips was vervaardigd, en niet uit hout! jr-- a Wél een kleine t“’--x daarmede vv»**vvv*vvvv»****v»***%***v*%*%*%vv» was de een zoon van c—--- XXTCI, UICXM7XXU U.ÈUL vee VV XJ uiv vjapex - --- --o JUUS't, U teleurstelling, want van gjpS was gP,mankt. Het kan dus raadt het al, óók gips! Klaarblijkelijk was de Wijde Gaper geen niet Lylke Meijer moet de -s de vorige eeuw al eens een origineel kunstwerk meer maar een af- gjpsen hop hebben laten maken en doen liefhebber van antiek in Workum ge- x. plaatsen boven de deur van zijn apo- L theek te Sneek. Het is dus niet zo, Wijde Gaper van hout was en mo- gelijk uit Workum naar Sneek werd meegenomen. met bovenwoning en de achter gele- bet origineel, oudere apotheek die blijkens terij te Workum heeft gestaan werd gebouwd. Er bleef van^dat pand 7ader"johanne7 (1800-1877Vte"workum blijkt dat de voorgevel een trapgevel bleef Jbestaan. Zoon Lylke Meijer zou te Sneek in 1900 kwamen er geheim- met sierlijke stoeppalen en gesmede Gaper boven de vaak van zijn vader graf keldertjes met geraamten! Iets wat kettingen. Op deze foto kan men te- hebben kunnen laten nagieten in gips men daar allerminst had verwacht, vens zien dat de Wijde Gaper ook toen en zb bedrieglijk laten opschilderen Wellicht sporen van een huiskapel van al boven dé winkeldeur was r- - -•x_x_ j_x -- xx_ -■ r>>i« WNMMU.i>'.,.„„.i.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 6