Mi Eo r Sill Heeg tegen Oudega vooral defensie! erg overtuigend Rheden loopt 'n puntje uit Gelijkspel tegen Woudsend brengt HJSC niet verder Verrassende winst SDS Stiens aan de leiding na 2-1 overwinning op W.Z.S. i S - i i I FOLKLORE STOFFEN PIETER ATEMA - OUDE KOEMARKT 3 SNEEK GROOTS ZAA1VOETBALTOURNOOI HEERENVEEN MET OM ANNO ARMA Jachtbouw en Verhuurbedrijf DIRK POTMA - SNEEK Kil IS Maandag 8 maart 1976 Pagina 7 ONS - jeugduitslagen LSC KLOPT OLYPHIA PUPILLENPROGRAMMA F IF W SNEEKER NIEUWSBLAD (foto Studio Ger Dijs) Met meer van I niet QVC door IJVC nog dieper in problemen Voor IJVC betekent dit een leuke op steker voor de verdere strijd om een goede positie op de ranglijst. Voor QVC gaat de situatie er nu wel erg somber uitzien en lijkt een degradatie vrijwel onontkoombaar. 14 16 15 16 16 15 16 15 15 16 een aantrekkelijke aanwezig. 3 3 1 6 5 6 5 4 4 3 2 1 27 35—12 2 25 38—19 4 19 23—13 4 18 20—16 5 15 21—19 6 14 19—24 6 13 16—23 7 12 15—24 8 12 19—25 8 11 18—25 9 10 14—22 6 10 14—30 Efdée kon hem toen niet scoren afhouden. 8 7 6 7 8 6 6 4 5 3 4 4 4 4 4 6 8 5 2 6 5 8 5 7 5 4 Heeg had overigens op een bepaald mo ment niet over geluk te klagen, toen een inzet van Cory Verbeek door Doorn- heim werd gemist, maar door een ijlings uitgestoken Heeg-been nog juist van de doellijn kon worden gekeerd. Heeg, waarin vooral Kees de Jong en Henk de Boer een goede partij speelden, leg de het aksent voornamelijk op de snel le tegenaanval, waarbij zoveel mogelijk gebruik werd gemaakt van de snelheid van centrale aanvaller Meeuwis Gale rna. Samen met Julius Dijkstra slaag de Galerna, die goed in bedwang werd gehouden door Klaas de Groot, daarin echter maar ten dele. Rheden W. German! cus Emmen Ede De Treffers Hoogeveen Enschedese B. Hubert Sneek Spel. Erica Achilles ’12 Drachten CEC Haaksbergen DOST9 Spel, Joure CWO Oeverzwaluwen Hielpen Heeg Hardegarijp Suameer Fc. Wolvega Woudsend Oudega SDS HJSC DE WERF VOOR IEDERE WATERSPORTER, Oppenhuizerweg 210 - Tel. 05150-2396 de gelijkmaker. By een doorbraak ging Piet Hoekstra binnen de lynen onderuit en dat wilde de streng leidende Otten niet tolereren. Piet Boerstna velde het vonnis. Een fel duel om de bal. Heeg zou tenslotte aan het langste eind trekken en Oudega een 12 neder laag bezorgen. ONS la-GRC la 1—1; NOK lb-ONS 2b 1—2; ONS 3b-IJVC 1b 0—0; Lemmer 2b-ONS 4b 10—0; ONS lc-Joure 1c 1—0; ONS 2c-IJVC 1c 2—0; Sneek 2c- ONS 3c 2—1; ONS 4c-LSC 2c 1—0; ONS 5c-RES 3c 5—2; TOP Ic-ONS 6c 6—0. Pupillen ONS 1-H. Sneek 1 1—2; H. Sneek 2- ONS 2 0—6. Na de hervatting ging Oudega furieus ten aanval. Er kwamen ook kansen. Zo schoot Folkert Boers ma buiten be reik van Doornheim vol op de paal en werd een zeer harde schuiver van De Groot op miraculeuze wijze bui ten het Heeg-doel gehouden. Halver wege de tweede helft forceerde Oude ga, waarin A. Hoekstra plaats had moe- Het pupillen A-teani van de Ulster Voetbal Club sleepte zaterdag via een overwinning op het bezoekende Heeg de kampioenstitel in de wacht. Dat leverde prompt een feestje en een rijtoer door de stad op. Foto Studio Ger Dijs kiekte de kampioenen. Staand v.l.n.r. J. v. d. Meer (trainer), Teade Iluitema, Jisk Attema, Michiel de Jong, Sjoerd v. Slooten, Jaap Nijdam, Fons Post en J. Deinum (leider-trainer)zittend v.l.n.r. Auke Frankena, Reinder v. Erkelens, Gerrit Boorsma, Wout Zijlstra, Fred Feenstra, Robbie Spaanstra en Henk Silvius. IJVC kon tegen deze af en toe ge vaarlijke aanvallen weinig terugdoen, hetgeen voornamelijk te wijten was aan het tekort aan mankracht in de aanval. Ook maakte de thuisclub de fout het spel in die achterhoede veel te kort te houden. Daarbij dient ech ter wel te worden aangemerkt dat de QVC’ers hier door hun gretige spel ook een aandeel hadden. 17 10 16 16 17 17 17 17 16 17 17 16 17 17 17 4 22 29—23 4 20 21—12 3 20 18—11 3 20 27—23 5 19 21—13 7 18 25—23 5 18 14—17 5 17 24—24 5 16 18—16 7 15 24—28 6 13 15—21 8 13 20—24 9 12 23—30 3 10 11 11—24 Zaterdagmiddag heeft IJVC op eigen veld eindelijk weer eens winst kunnen boeken. Dit gebeurde door een 10 zege op het onderaanstaende QVC, dat door deze nieuwe nederlaag nu wel erg in moeilijkheden komt. IJVC daar entegen zag z’n positie in de midden moot gehandhaafd nadat het de laat ste weken ook naar de laagste regio nen dreigde terug te vallen. kon de Ulsters hierdoor onder een lich te druk zetten, maar wist het over wicht niet uit te drukken in doelpunten. Wel kwam QVC daar dicht bij toen, een kwartier voor rust, Lieuwe v. d. Zee een terugspeelbal op’t moment dat invallier-doelman Lucas de Boer uit zijn doel kwam waardoor de bal over hem heen ging precies voor de voeten van een QVC aanvaller Sibbe de Boer belandde .Deze maaide echter voor een leeg doel over de bal heen waarmee de beste kans van de wed strijd verloren was gegaan. Op maandag 12 april organiseren Im presariaat Holland Telstar, Inter-Foot- bal en waarnemend Thialf-direkteur George Stuivenvolt, onder auspiciën van de KNVB, afdeling Friesland-zaal- voetbal, een grote zaalvoetbalshow in het ijsstadion Thialf te Heerenveen. Dit zaalvoetbalevenement in het Friese haagje is de eerste uit een serie van twaalf, die in Nederland gehouden zul len worden. Het pupillenprogramma voor zaterdag 13 maart in de verschillende groepen ziet er als volgt uit: A. groep II Black Boys-RES, SDS-ONS, LSC-CAB; groep 12 ONS 2-Bolswardlia 3, Ooster- littens-Blauwhuis, Boiswardlia 2-Hubert Sneek 2, RES 2-WZS; groep 13 IJVC 2- SDS 2, CAB 2-RES 3, Bolswardia 4- Nij land, Oudega-Black Boys 2; groep 16 Heeg-Delfstrahuizen, Eastarsé-DWP, HJSC-IJVC. B. groep 8 Black Boys- Schamegoutum, TOP-Bolswardia, WZS-IJVC, RES-CAB. LSC heeft zondagmorgen een nuttige oefenwedstrijd gespeeld tegen vierde klasser Olyphia. Jacob Bos, Dick Brouwer en Rommert Zoethout bezorg den hun ploeg een 03 voorsprong, waarna de thuisclub in de slotfase te gen scoorde. Overige LSC-uitslagen: LSCpupillen-RES pupillen 0-2, LSC 1b- Jubbega 1b 2—0, WZS 2c-LSC 2c 1—0, Lemmer 2a-LSC 2 a 02. Door al na drie minuten Oudega met een achterstand te konfronteren en daarna vooral verdedigend sterk te spelen, wist Heeg zaterdag uitspe lend opnieuw twee winstpunten te boeken. Weliswaar kwamen de Oude- gaasters een kwartier na de hervatting via een strafschop langszij, maar door doeltreffend op de counter te spelen, gelukte het de Hegers andermaal het doel van Okke v. d. Kamp te doorboren. Oudega zette halverwege de tweede helft wel een offensief in, maar ook toen bleek Heeg over een puike defensie te beschikken, waarin met name doel man Jan Doornheeim ekselleerde. Het 22 gelijkspel tegen Woudsend heeft de Hommerts Jutryp Sport Com binatie eigenlijk niet veel verder ge bracht, want mede-degradatiekandidaat SDS wist in Koudum op Oeverzwalu- een overwinning te behalen. De moge- heden om eveneens twee punten te ver garen, hebben er voor HJSC wel inge zeten, maar toen de ploeg na een kwar tier spelen in de tweede helft en 22 score liet aantekenen, vergat men door te gaan en de Woudsenders op een ach terstand te zetten.. Oudega leek door te zullen drukken, maar in plaats daarvan was het Heeg dat via invaller Pieter Visserman doel trof. Een misverstand tussen de bedde Oudega-verdedigers Corry Ver beek en Regeling was daaraan vooraf gegaan. De thuisclub gooide in de 'slotfase alles op de aanval, maar het ging allemaal te gehaast, bovendien wist Heeg op overtuigende wijze het hoofd toen koel te houden. Heeg maakte een verrassende start, ten maken voor Sjouke Boersma, Binnen enkele minuten stond de ploeg al met 01 voor. Een afgeslagen Oudega-aanval werd omgezet in een dieptepass op Jelle Veenstra, die de ver voor zijn doel staande V. d. Kamp handig wist te passeren. Oudega nam daarna *t heft in handen, maar het ont brak het team aan het zo broodnodi ge overleg. Toch wist Matty ten Brug eenmaal gevaarlijk door te breken, maar uit goede positie vuurde de Oudega-aanvaller net naast. Schoten uit de tweede lijn waren voor Doorn heim in die fase van de strijd een ge- makkelijke prooi. Ook een rits hoek schoppen vermocht hem niet in moei lijkheden te brengen. Na de rust kregen de verkleumde toe schouwers nagenoeg hetzelfde beeld voorgeschoteld. Een krampachtig spe lend QVC dat tevergeefs de aanval zocht en te weinig kracht bezat om de stand te nivelleren tegenover een iets beter spelend IJVC, dat in die tweede helft ook wat vaker uit de verdediging kwam. Na een kwartier werd Gabe Plantinga vervangen door Feike Hob- ma en even later moest Henk Buning invallen voor de geblesseerde Arie Hoekstra. Het spelbeeld wijzigde zich door deze vervangingen hoegenaamd niet waardoor de eindstand van deze weinig aantrekkelijke wedstrijd ten slotte op 10 werd bepaald. Scheidsrechter is Frans Derks en de presentatie is in handen van Studio Sport -kommentator Cees Jansma. v<rder zal de aftrap verricht worden Idoor At je Keulen-Deelstra. Voordat die ’wedstrijd evenwel een aanvang zal ne- Dit werd al na een kwartier bewerkstel ligd door aanvoerder Joop Langhorst ddie, volledig vrijstaand, door Hans Bau dot met een kopbal werd aangespeeld en van even bulten het strafschopge bied keihard maak schoot. Hierna zocht UVC al gauw zijn heil in verdedigend voetbal, gokkend pp die counter. QVC In die eerste helft was Stiens wel de meest aanvallende ploeg, maar ge vaarlijke akties wist men niet te forceren. WZS-doelman Jan de Broek hoefde in elk geval slechts spora disch in te grijpen. Eenmaal zag het er even link uit, toen een vrije trap door Stiens’ gevaarlijksite man werd ingekopt. De Broek keerde evenwel de inzet. De gegevens voor wedstrijd leken aanwezig. Immers, beide ploegen haidden die puntjes hard nodig. In de beginfase toonde men dan ook initiatief en was de bereidheid aan wezig te knokken voor een overwin ning. Al gauw echter, verviel de wed strijd in hard en rommelig spel op een technisch laag peil. Het publiek dat vanwege de kou in slechts kleine ge tale was opgekomen, beleefde dan ook weinig plezier aan d)eze wedstrijd. men, vindt er eerst nog een voorwed- strijd plaats tussen een tweetal kandi daten voor het kampioenschap zaalvoet bal van Friesland, te, weten Exstador (Harlingen) en Nieuweschoot. Als bij zonderheid geldt dat er gespeeld zal worden op een Zweedse Rinktex-vloer. Momenteel voeren de organisatoren on- derhandelmgen met de Tros over een t.v.-opname van de tenniswedstrijd Ajax-Feyenoord. De entree voor dit evenement bedraagt 12,50. Na de hervatting gelukte het de Sne kers zelfs een licht veldoverwicht te boeken. Desondanks moest men in die fase een tegendoelpunt toestaan. Een Stiens-tagooi, aanvankelijk toegekend aan WZS, veroorzaakte nogal wat ge harrewar in de WZS-defensie, toen Fa ber doorbrak op de linkervleugel. De Stiens-aanvaller gaf een voorzet, die echter door De Broek onjuist werd be oordeeld. Via de arm van de WZS-doel- man belandde het leer tegen de tou wen: 10. Vijftien minuten later bouw de Stiens zijn voorsprong nog verder uit, Opnieuw via Faber, die echter op de rand van buitenspel verkeerde. Tjitse Op het programma voor die eerste avond staat een tenniswedstrijd Ajax- Feyenoord met ondermeer Willem van Hanegem, Ruürd Krol, Nico Jansen en Wim Suurbier. Als scheidsrechter zal Truus van Hanegem fungeren. De hoofdmoot van de avond is evenwel een zaalvoetbalwedstrijd tussen het zo geheten All-Star Team, met o.a. Sjaak Swart, Gerrie Mühren, Gerrit Vooys, Theo v. Duivenbode, en een Fries Team, waarin meespelen: Johan Zuidema (NEC),- Kees Kist (AZ), Azing Grie- ver (fc. Groningen), Claus Roozen- burg en Henk de Groot (Sc. Cambuur), Anno Abma (Hubert Sneek), Jonny Jansen en John v. Wensveen (beiden van Heerenveen). Henk Wullems zal het All-Star Team coachen, terwijl Hans Kraay het Friese Team voor zijn rekening neemt. In de derde klasse A won IJVC van ’t bezoekende QVC met 1-0. In de 4e klas se A kwam HJSC met Woudsend remi se overeen, maar doordat SDS ’t hoog- genoteerde Oeverzwaluwen klopte, heeft de ploeg uit Jutryp-Hommerts de on derste plaats van de Oosterenders over moeten nemen. In de reserve derde klasse A won Heerenveense Boys 2 uit spelend met 12 van VVT 2 en klom The Knickerbockers 2 iets omhoog door Leeuwarder Zwaluwen 3 met 02 te verslaan. In ,(B” is Hollandscheveld 2 vaster op de tweede plaats gekomen doordat het thuis met 21 zegevierde over Noordscheschut 2. In de resterende speeltijd ontketende WZS ’n flink offensief, dat uiteindelyk in een treffer van de hardwerkende Harry Lok (uit een hoekschop van Leo Poiesz) resulteerde. Stiens speelde in die fase op de buitenspelval en dat leverde WZS enkele uitgespeelde moge lijkheden op, ondermeer voor Eelco Graafsma. Stiens-doelman V. d. Dries sen stak evenwel in een uitsteknde vorm en wilde van geen wyken wetn. Hoofdklasse B Rheden-Ede 22 Drachten-De Treffers 02 Weber Germanicus-Spcl. Erica 01 Vierde klasse A HJSC-Woudsend 2—2 Oeverzwaluwen-SDS 12 Oudega-Heeg 12 16 12 16 11 9 6 5 4 4 4 4 4 4 0 10 In de hoofdklasse B heeft Weber Ger- manicus het tegen Spel. Erica lelyk la ten zitten. Rheden, dat 22 gelijk speelde tegen Ede, liep daardoor op nieuw een puntje uit. De Treffers bleef echter in de buurt, doordat het uitspe lend van Drachten wist te winnen. In de vierde klasse A werd slechts een wedstrijd gespeeld en wel die tusse i Stiens en WZS. Stiens zegevierde en staat nu bovenaan, terwijl WZS nu echt in een gevaarlijke positie terecht is gekomen. De Snekers krijgen op een ry vijf thuiswedstrijden te verwerken. Wellicht levert dat de nodige punten- winst op. Dit alles in een niet al te aantrekke lijk wedstrijd, die reeds na tien minu ten een gunstige wending voor Wouds- end nam. Rudolf de Boer wist vanaf de linkervleugel ineens door te breken en een ontzettend hard schot tos te laten. In eerste instantie wist HJSC-doelman Hein Gietema de inzet wel te keren, maar in de rebound was De Boer hem toch te vlug af. HJSC ging er daarna behoorlijk fel tegenaan, hetgeen het spel direkt iets grimmiger deed worden. Arbi ter V. d. Laan bleek de zaken ech ter goed onder kontrole te hebben. Woudsend raakte er evenwel toch tets van ondier de indruk, want geen tien minuten later was de stand gelijk getrokken. Een vanaf de linkervleugel voorgetrokken bal werd door Rinse Dijkstra doomgekopt naar Lup<pie Kamstra die van dichtbij kon doel punten. Nog voor de rust wist Woudsend op nieuw een voorpsrong te nemen. De HJSC-defensie treuzelde te lang met wegwerken, waarop Piet Busscher de bal voor de voeten kreeg en zich ver volgens niet lang bedacht: 12. In de tweede helft ontketende HJSC ’n furieus offensief. Dat leverde inderdaad de ge lijkmaker op. Een door Kamstra ge nomen hoekschop werd door Alex Sto ker op fraaie wy’ze ingekopt. HJSC ver ruimde daarna Woudsend in de tang te blyven houden. De thuisclub liet zich echter terug dringen in de defensie, waarin overigens Ties Dykstra een pri ma party speelde. Noot: Durk Pieter- sma zorgde voor ’n geslaagde rekord- Poging door tydens de wedstrijd uH een VrÜe trap de bal op het dak van het dorpshuis te schieten. Met tegenwind notabene. een beetje geluk had WZS zelfs de gelijkmaker kunnen scoren. Het kwam er echter niet van, waardoor de Snekers nu wel in een erg moeilijke hoek zijn komen te zitten. Tegenstan der Stiens boekte een belangrijke over winning. De ploeg heeft nu de leiding genomen in de vierde klasse A, maar wekt nu niet direkt de indruk over een kampioensteam te bschikken. Ook tegen WZS reikten de Stiensers tot grootse hoogte. i W*i •«Il

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 7