Broodnodige winst Gala Veertien punten uit vijf wedstrijden Drachten ook ten onder tegen herboren Olympus Uitslagen en standen volleybal DBS bleef Stentor baas LGDAK PAKTE OLYMPUS 2 NIET IN MAAR WON WEL SHOW nieuw en gebruikt ZWEM [ROêUJ I 1 JS i j ^Pkeijeré F"1 ij» I i - :i k B lllll M ■o Animo-heren oefende tegen Datsun-DAC Staartclub Merna te sterk voor Animo I x 1 ii» Pagina 8 SNEEKER NIEUWSBLAD Maandag 8 maart 1976 IN MATIGE ONTMOETING Autobedrijven b.v. Waterpoort-adspiranten slepen titel in de wacht SNEEK-VALKSTRAAT 2 TEL.05150-5825 i tl permanente i Li. J r ai v (foto Studio Ger Vijs) Animo 7-Iverto 2 3 13—25, het net over de nodige kracht be- gerehabili- thuis-wed- ’n persoonlijke fout van Sipke de Ree nog eenmaal te scoren waarna dezelfde Sipke de Ree met nog vijf seconden te spelen de stand door twee vrije worpen te benutten op 5954 bracht, bracht. Het. aanvallende werk van Olympus was redelijk te noemen maar men bleek nu over te weinig lengte en te INZINKING Halverwege de 3e spelperiode zette coach Groenlang Romie Schipper- Wierdsma weer even in; deze bewees In de vierde en laatste spelperiode leek het er in eerste instantie op dat DBS weer de verliezende partij zou zijn. Men kwam, tot grote vreugde van de Stentor-aanhang, met 124 achter te weer op gelijke hoogte te komen. Ar biter Van Boekhoven trok zich wei- van Willy Jissink slaagde DBS er in weer op glijke hoogte te komen. Schids- nechter Van Boekhoven trok zich wei nig aan van de pogingen der lijnrech ters om Stentor aan de setwinst te helpen en bleef eerlijk in zijn beslis singen BBS pakte de punten via 1315 en wist zich daardoor verzekerd van het gehoud van de bovenste plaats. 1 In de enige punten in deze kompetitie te vergaren, hebben de dames van Ani mo zaterdag gefaald daarvan gebruik te maken. Met nog vijf wedstrijden in de C-Kanhal voor de boeg lykt de kans op een verbetering van de huidige middenmootpositie uiterst klein, ge zien Animo’s reputatie op eigen ter rein. Daarom hadden de Sneker dames in Warffum ook niet met 31 mogen verliezen van degradatiekandidate Mer na. DVC 2 Orion 3 In verband met de twee achtereenvol gende wedstrijdloze zaterdagen van Animo (coach Jolt Stiensitra is slecht te spreken over de kompetitieleiders), speelden de Snekers vrijdagavond een oefenwedstrijd tegen Datsun DAC in Dediemsvaart. Hoewel Animo met 31 verloor, beschouwde Stienstra deze par tij als zeer nuttig. Een gemakkelijke zege tegen deze sterke ploeg had de mannen alleen maar overmoedig kun nen maken, en dat kunnen we in deze spannende slotfase niet gebruiken, al dus de coach. De gastvrouwen namen in de eerste spelperiode direkt het initiatief. Met goed aanvalsspel werd Drachten over rompeld. De pass kwam zodanig naar voren dat de spelverdeelsters behoor lijk set up’s konden geven. Het lever de dan ook een 159 setwinst op. De tweede set vertoonde nog meer niveau. De aanval bij Olympus kwam er nog beter uit (156). De eerste game leek meteen al in een dikke zege voor de gasten te zullen eindigen. Via 28 en 711 kwam Olym pus toch langszij en wel op de stand 1313. LGDAK greep uiteindelijk de winst. Had Olympus aan het kortste eind getrokken en was de tweede set op dezelfde manier verlopen als nu het ge.-al was, dan had de mogelijkheid er in gezeten dat er twee punten in Sneek gebleven waren, Olympus won de game namelijk met 159. Olympus stond zaterdag voor een belangrijke ontmoeting. Het was erop of eronder voor de pupillen van coach Theo Groenland. Bij winst was het eerste divisiesehap zo goed als veilig gesteld, verlies zou betekenen dat het definitief loshaken van de staartgroep mislukt is en men nog ernstig rekening dient te houden met degradatie. De suksessenreeks van de afgelopen weken zette zich evenwel voort. Drachten, ook een Friese vertegenwoordiger in de gevaarlijke zone, kreeg te maken met een Olympus dat weer geloof in eigen kunnen had en dat op de kritieke mo menten kon doorpakken. Veertien punten uit vijf wedstrijden toont wel da dat de Godenbergbewoonsters ten onrechte in de lagere regionen hebben verkeerd, Heren eerste klas: BEO-Sneek 20, Animo 4-Olympus 1 20, Animo 5-Vo- vero 1 02; Heren tweede klasse: Sw. Switters-Vovero 2 02, Olympus 3-Gala Set Up 3 20, Animo 8-Wrottens 02; Heren derde klas: Animo 10-Doboco 02, Animo 9-Iverto 2 12. Remie Wierdsma liet saterdag haar smashkracht weer even gel den. Zij slaat hier langs het Drach- ten-blok. Op deze foto wordt ze ge- flankkeerd door Net van Essen (3) en Tinie van Diggelen. Na een spelerswisseliing toen Lex Dorlas Sipke de Ree en Peter Schuil het veld in kwamen kwam er meer snelheid in de Gala Menhir-ptoeg wat een voorsprong van 169 in de veertiende minuut opleverde. Olym pia kwam echter verrassend sterk terug via de goed schietende forward Bakker die het grootste deel van de punten voor Olympia voor zijn re kening nam. Dit gbeurde allemaal op de stand 129 in het voorteel van de thuisclub. DBS was erdoor uit de konsentratie gehaald en verloor de game met 159. Geladen kwamen de Balkster dames voor de tweede set in het veld. Sten tor kreeg te maken met een krachtige aanval en moest de strubbelingen be kopen met een 215 nederlaag. De derde set Leverde meer spanning op en in deze game kwamen de krachtsver houdingen het duidelijkst tot uiting. Met 1215 ging de game naar de gasten. Dg derde en de vierde game waren weer voor LGDAK en dat met de meer sprekende cijfers 516 en 615. Goed, men kan stellen dat door het terughalen van Annie Kooistra-Zijlstra en Remie Schipper-Wierdsma, de een uit het tweede, de andere uit het ver re Steenwyk, de ploeg weer dermate sterk is geworden dat de zaak veilig gesteld is, maar dat het volgende sei zoen weer dezelfde problemen kunnen gaan spelen. Daar staat tegenover dat zaterdag de meeste punten werden ge scoord door het basisteam zonder dit tweetal. En dat is een hoopgevende ge dachte. Jammer is het dat Joke Stuut voor de rest van het seizoen door een blessure uitgeschakeld is. Gala-Menhir heeft vrijdagavond in de C. Kan-hal voor een broodnodige overwinning gezorgd. Via Olympia uit Groningen werd een 5954 zege binnengehaald die gezien de stand (Gala stond samen met Rebound Har derwijk op de laatste plaats) ook wel nodig was voor de Snekers. 11 De rust ging dan ook in met een 2124 voorsprong voor Olympia. Na de bas ket wisseling liep Gala-Menhir snel in op de Groninger ploeg. Vooral door het rebound werk van Eeuwe Postma, Pe ter Postma en Peter schuil kon de fast-break worden opgezet die dan werd afgerond door Lex Dorlas. In de vierde minuut stond Gala dan ook me teen voor met 3126. Deze voorsprong werd langzaam maar zeker uitgebouwd door vooral ijzersterke aanvals re bounds van Eeuwe Postma die in bei de buckets heer en mester was. Ook het schot van Eeuwe was nu haarzui- ver in tegenstelling tot die eerste speel- helft waarin hij slechts twee punten scoorde tegenover de twaalf punten die hij in de tweede helft wist te maken. Via 45-37 in de elfde minuut kon Olym pia toch nog terugkomen, zodat het re delijke aantal toeschouwers op de tri bune nog een spannend slot zagen. De Groningers wisten via een man-to-man verdediging Gala-Menhir tot twee pun ten te naderen in de laatste minuut die via twee vrije worpen Gala op 5753 bracht en de strijd met nog (5553). Maar het was Peter Postma, 40 sekonden te spelen ontzenuwde. Olympia wist uit twee vrije worpen na Tot een beter resultaat dan hun grote broers en zussen kwamen zaterdagmor gen de adspdranten van De Waterpoort. In een zeer spannende hoofdpartij werd tenslotte met 53 van mede kampioens kandidaat Wêz Warber gewonnen. In de Bilgaardhal was het een paar minuten voor het einde nog 33. Toen glipte Marten de Vlas langs zijn te genstander en scoorde hij uit een in- loopbal voor de Snekers. In dezelfde minuut doelpuntte De Waterpoort nog maals en haalde het kampioenschap daarmee binnen. De doelpuntenmakers Heemstra, Marten de Vlas en Rutger van Dijk. Over het vérdere verloop van de kom petitie heeft men niet veel zorgen. Ge zien de huidige klassering het ver gaarde aantal punten is het 'tweede divisiesehap wel veilig gesteld. Olym pus 2 kan niet meer kampioen wor den. De tegenstanders die men nog moet bestrijden, uitgezonderd Achilles en SEC, zijn te verslaan. Er wordt ge gokt op een plaats boven in de middel moot. weinig inzet te beschikken om deze ploeg effektaef tegenspel te kun nen bieden. Daar kwam nog bij dat de opslag van Olympus 2 door som migen wel veilig, maar niet moei lijk over het net gebracht werd. Jan- neke Stam speelde als spelverdeel- ster een uitstekende partij. wat naar alle, waarschijnlijkheid laatste gelegenheid was om nog Kenmerkend voor de grilligheid van Animo is trouwens het feit dat een zwakke ploeg als Merna van de zeven punten die het tot op heden behaalde, er vier op Holtrop’s pupillen verover de. En daarvan kwamen de laatste drie wel erg gemakkelijk in het bezit van de Groninger dames. In een zeer ma tige partij, die meer weghad van ping pong, lukte er bij Animo bijna niets. De aanval, het blok, de veldverdediging alles was beneden peil. pus. 5 139, Olympus 4 129, Iverto 1 12—7. Tweede klasse dames: Gala Set Up 3 1224, Sw. Switters 1220, Animo 4 13- *-19, CZN 2 13—16, Gala Set Up 2 1215, SRS 1 1114, Olympus 6 1412, Animo 5 138, Animo 6 130. Derde klasse dames: SMS 2 1120, Iverto 2 13—19, Animo 8 10—17, Olym pus 7 10—14, SRS 2 12—12, Iverto 3 In een matige party is DBS er zater dag in Haren in geslaagd om Sten tor terug te wyzen. Dat gebeurde in een wedstrijd die voor de Balkster vol- leybalsters nogal ongelukkig begon. In de eerste spelperiode werd de scheids rechter door de teller attent gemaakt op verkeerd wisselen by de opslag, iets waar de DBS-ers het beslist niet mee eens waren. Een en ander was evenwel moeiiyk na te gaan en de pri ma leidende arbiter R. van Boekhoven besloot DBS een punt te ontnemen, de ploeg de positie van voor het incident weer in te laten nemen en de opslag toe te wyzen aan Stentor. Eenzelfde geval was DBS al eens eerder over kómen. Vorig jaar namelijk in de uit- wedstrjjd tegen...... Stentor. Kon de schadie in de eerse set nog beperkt blijven (1512) en <ie tweede set met minimaal verschil worden gewonnen, de derde en vierde spel- perioden gingen bedde ruimschoots verloren (158 en 158). Het kleine zaaltje en de binnendringende zonne stralen konden nauwelijks als excuus gelden voor de slechte presentatie die Animo leverde. Er zal iets moe ten wordn gedaan aan het imago van de Sneker ploeg wil deze smadelijke nederlaag nog worden teerd in de resterende strijden. STANDEN Eerste divisie a dames: SFC 1747, Longa 17—39, DFC 17—36, Delta- Lloyd 17—31, Olympia 17—27, Vios 17— 25, BQTLC 1723, Interlance Zaan 17 23, Olympus 1720, R. Orion 1717, Drachten 17—12, EAW 17—6. Tweede divisie a dames: Achilles 15— 41, SEC 15—39, LGDAK 15—34, Tab. Olhaco 14—32, Spirit Actief 16—22, Olympus 2 15—18, EHSVL 2 15—15, Vicofa BRC 16—15, Devoc 15—14, Achil les 2 16—14, DVC 2 16—8. Tweede divisie a heren: SEC 1639, CZN 16—33, Animo 15—32, EHSVL 2 14— 28, Datsun DAC 15—26, Verdan 16— 26, Isala 15—23, LGDAK 15—21, Tab. Olhaco 1512, Rivo 16-9, R. Orion 15— 3. Derde divisie a dames: DBS 1745, Oranje Nassau 17—43, SFC 2 17—35, Gala Set Up 17—32, Vovero 17-30, Ani mo 1725, Sud. Hygiëa 1824, Sud. Hygiëa 2 18—22, Stentor 17—19, EHSVL 3 17—14, VSC 17—13, Merna 17— 7. DISTRIKSKLASSE Tweede klasse dames: Animo L. 1748, Kwiek 1635, Drachten 2 1634. Wordt Kwiek 1630, Tijnje 2 1628, Olym pus 3 16—27, Hardegarijp 16—26, SVW 15— 21, WH 17—19, Philips 16—11, GVO 16—9, DVC 3 17—0. Eerste klasse heren: Warty 1642, PZH 1740, Drachten 2 1636, Ani mo 2 17—36, R. Orion 2 17—25, Turf stekers 18—25, VKH 17—25,’t Westen 18— 21, Dosko 17—14, GVO 15—12, Ga la Set Up 1612, Triumphera 1612. Tweede klasse heren: Bilgaard 1747, Phileon 17—38, DHC 18-31, DBS 17-30, Reva 17—30, SMS 17—30, Animo 3 17—24, Drachten 3 17—24, 16— 21, Sparta 16—18, R. 164, R. Orion 4 17—3. AFDELING SNEEK Eerste klasse dames: Animo Vovero 2 1320, Animo 2 1420, CZN 1 13—19, SMS 11—17, Flexa 12—14, Olym- Het was Gala Menhir dat via Siebren Klein de score opendie na een erg moei zame start, er werden door beide ploe gen veel fouten gemaakt die resul teerden in balverlies, maar waar Gala Menhir en Olympia geen voordeel uit konden halen. Dit resulteerde in de tiende minuut tot een ongekende lage stand van 89 in het voordeel van Olympia, dat voornamelijk d.m.v. de fast-break de punten bijelkaar moest scoren. met enkele formidabele klappen haar wedstrijdritme weer aardig te pakken te hebben. De wisseling was nodig om dat zich de bekende onverklaarbare inzinking weer vertoonde. Een voor sprong van 81 ging verloren en met 1015 werd de set in het voordeel van Drachten beslist. Waarschijnlijk was een en ander het gevolg van een te licht opnemen, waardoor de konsentratie verloren ging. Het kwam dan ook helemaal aan op de vierde spelperiode. Olympus bewees niet in de put te blijven zit ten en kwam sterk terug. Nieneke Blom smashte verschillende malen loei- en loeihard, terwijl ook de an dere speelsters toonden de kleine te rugklap weer volledig te boven te zijn. Met 157 werd gewonnen. Coach Groenland is nu weer een en al optimisme. Uit vijf wedstrijden veer tien punten (op een na het maksimum) en acht speelsters van ongeveer gelijk niveau, hij heeft het allemaal wat ge makkelijker gekregen. „Wij zijn er ech ter nog niet, enige voorachtigheid is nog steeds geboden, want met deze puntentelling sta je ook zo weer in de gevarenzone”, aldus Groenland. Eeuwe Postma 212, Peter Schuil 42, Sipke de Ree 02, Siebren Klein 40, Simon Oly 00, Peter Postma 610, Albert v. d. Zwaag 34, Lex Dorlas 26, G. J. Keurs 02. Die straffe noordewind leverde zaterdag voor de T9 deelnemers aan de door de SWU gehouden wandeltocht Den Oever-Sneek behoorlijk wat moeilijkhe den op. Achteraf bekeken was het aantal uitvallers twee die de hel pers van het Roode Kruis, afdeling Sneek, ditmaal moest opvangen toch nog verrassend laag, vermoedelijk haar oorzaak vindend in de uitstekende ver zorging van de lopers door de organisatie. Warme bouillon, thee noem maar op. Toch liep het niet bij iedereen „als een trein”, want de laatsten kwamen pas om kwart over zeven ’s avonds aan en dat terwijl men in Den Oever om negen uur al van start was gegaan. De snelsten deden er wat vlugger over en meldden zich tussen vier en vijf uur. In elk geval kreeg een ieder een fraaie medaille. (foto Studio Ger Dijs) Olympus 2 heeft zaterdag op eigen terrein het hoofd moeten buigen voor de kracht van Lodewyk Geveke DAK uit Hoogezand. Na vier sets werden de pupillen van coach Lammert Breuker naar de kleed kamer teruggestuurd. Toch was Breuker niet ontevreden over het ver toonde spel. LGDAK bleek over een sterke verdediging in het achter veld te beschikken, terwijl men aan schikte. Eerste divisie a dames: VIOS-R. Orion 31, Olympus ’63-Drachten 31, EAVV-SFC 0—3, DFC-Longa 3—1, DeltaLloyd-Olympia 32, Interlance Zaan-BQTLC 31. Tweede divisie a dames: Olympus 2- LGDAK 13, Achilles 12-Vicofa BRC 3—1, DVC 2-Achilles 2 3—0. Tweede divisie a heren: Isala-R. Orion 3—0, Verdan-LGDAK 3—2, Rivo-CZN 1— 3. Derde divisie a dames: Gala Set Up- Sudosa H. 2 31, Oranje Nassau-Su- dosa H. 3—0, Vovero-SFC 2 1—3, VSC- EHSVL 3 13, Mema-Animo 31, Stentor-DBS 1—3. DISTRIKTSKLASSE Tweede klasse dames: W.K.-Drach- ten 2 1—3, Tijnje 2-VVH 3—1, Animo - Olympus 3 3—0 (17—15, 15—11, 15—7), DVC 3-Philips 13, Hardegarijp-GVO 3-L Eerste klasse heren: Dosko-Turfste- kers 2—3, GVO-Gala Set Up 2—3, Triumphera-Dosko 3—1, PZH-VKH 3-2, Turfstekers-’t Westen 23, Animo 2-R. Orion 2 30, Wardy-Drachten 2 32. Tweede klasse heren: R. Orion 4-Drach- ten 3 1—3, R. Orion 3-DBS 2—3 (12—15, 15—8, 8—15, 15—12, 12—15), DVC 2- Ainimo 3 1—3 (11—15, 12—15, 15—8, 9—15), SMS-Bilgaard 0—3 Phileon- Sparta 30, DHC-Reva 31. AFDELING SNEEK Eerste klasse dames: Olympus 5-Ani- mo 2 02, Flexa-Iverto 21, Vovero 2- Olympus 4 1—2; Tweede klasse da mes: Sw. Switters-SRS 1 uitgest., Ani mo 4-Animo 6 20, CZN 2-Olympus 6 20; Derde klasse dames: Animo 8- SMS 2 uitgesteld, 02, Iverto 3-Gala Set Up 4 20. 12— 11, Gala Set Up 4 13—10, Animo 7 13— 6. Eerste klasse heren: BEO 13—23, Iver to 1 12—20, Vovero 1 13—20, Pickers 1216, Olympus 1 1316, Sneek 1212, Animo 5 1111, Animo 6 26. Tweede klasse heren: Gala Set Up 2 12— 24, Vovero 2 13—22, Wrotters 13— 19, SMS 14—17, Olympus 2 13—14, Sw, Switters 1312, Animo 8 13 12, Gala Set Up 3 12—11, Animo 7 13—1- Derde klasse heren: DoBoCo 12 22, Olympus 3 1116, Animo 9 1115, Iver* to 2 13—14, Animo 10 12—L SS-, WW

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 8