Herstel van Kraak’m 1 tegen Seine Meubelen F VB p^og/bcuntna VOETBAL Waterpoort voet dwars gezet door De Meeuwen H. Walinga (Oudega) blijft in kampioensklas dammen II Ingrid Blondeau in Winschoten snelste ZATERDAG SBC-TOURNOOI I Snelle behandeling autoschade „DE WATERPOORT" Trimloop op het Grootzand A. BETTEN IJLSTERKADE 78 - TEL. 3123 Ij Pagina 9 NIEUWSBLAD SN EEKER Maandag 8 maart 1976 Volgende week speelt Kraak ’m ZATERDAG 13 MAART £iP0rfc I I I fiPSrj Het eerste pupillenteam van Hubert Sneek heeft zaterdag het kampioenschap binnengehaald. De Snekers klopten ONS met 2-1. Foto Studio Ger Dijs vereeuwigde het winnende stel. Staande v.l.n.r. Jan Jansen (leider), Henk Zijlstra, Ferdy Kroes, Leo v. d. Meer, Frank Moedt, Ronnie Lusthof, Johan Dijkstra, Theo Woudstra (leider); gehurkt v.l.n.r. Teun Timmerarends, Marco Feenstra, Jan Kuperus, Fokko Huizinga, Peter Baarda, Anton Woudstra. Op de foto ontbreken Henk Batstra en Richard Monsma. 8 33—37 4 26—44 3 27—43 Reserve le klas A Heeg 2-Oeveirzwaluwen 2 W. Roskam Zeerobben 2-CVVO 3 AVC 2-Nüland 2 F. Weening Joure zm 2-Workum 2 2e klas D WPB-VOG H. Adema Scharnegoutum-Mulier D. de Jong Hubert Sneek zm-Oudehaske Lemmer zm-TOP D. die Vries SDS 4-Zeerobben 6 Blauwhuis zm-Workum 4 D. Nijdam Arum zm-Zeerofoben 5 JUNIOREN A Hoofdklas IJVC-Blauw Wit D. Ouderkerken Be Quick D-Wardy Harkemase Boys-ÓNT Hrv. Boys-Zwalluwen Afdeling C NOK-Oudega A. Olivier Nijlaind-QVC J. Stevens Oeverzwaluwen-Schamegoutum H. Hendriksma Afdeling I Blauw Wit 3a-Zwaluwen 3 a A. Torensma Bbliswardiia 2a-ONS 4a D. Remery van Uw door de vakmensen van le klas A de Walde-Sleat W. die Haan Nijland-Franeker R. W. Oudkerk Pool CVO-WI Balk-Makkum J. C. Stetafort CSL-DWP Feanit-ZeeTObben Toen reeds knakte er iets in de Sne- ker ploeg. De inspiratie om zich te herstellen leek minder aanwezig. De Meeuwen daarentegen rook zijn moge lijkheden en wist nog voor rust mid- door een treffer van Johan van Min nen voor het eerst een voorsprong te nemen. Een voorsprong, die de Lek- kummers ook niet meer uit handen zouden geven. De grote man bij Kraak ’m was getwijfeld Dick Brouwer, die is nog niet bekend. Het zal wel tegen de zomer zijn, want momenteel worden beide dammers door andere zaken be zig gehouden. De tweekamp wordt vrij wel zeker georganiseerd door de sport- redaktie van de Regionale Omroep Noord en Oost Frysk Programma. hand- en backhand- smashes, waardoor de verdiende zege hem toch nog ont ging 18—21, 18—21. Een fel duel onder de korf tijdens de wedstrijd Meeuwen-De Water poort. De Lekkummers wonnen en zullen het volgend seizoen uit mo gen komen in de distrlksklas.se. (foto Haasdijk) De Meeuwen putte c’aar blijkbaar moed uit. Met name de bijzonder beheerst spelende Jan Kooy wist zijn ploeg te stimuleren. Hij was het ook die twee- oorloven een strafworp te missen, Ons Vermaak 1 Ready 1 Accent Swift 2 Knaak ’m 1 Seine Meubelen 1 Blauw Wit 1 DAMES 2e klas MKV-Heerenveen SDS-Oudega W Workum-d!e Sweach DTD-ONB 3e klas A Tijnje-Blesse FFS-Hrv. Boys DWP-Makkum CAB-RES de Walde-WZS Reserve 2e klas A DWP 2-Delfstrahuizen 2 W. Minkes Hielpen 2-Balk 2 J. Oositenveld Joure zm 4-IJVC 2 D. W. Paterna WI 2-Sleat 2 J. Nieuwland Reserve 2e klas B Makkium 2-Joure zm 5 WVC 3-ONS 4 K. Terpstra AVC 3-Zeerobben 3 3e klas A Stormvogels 3-TOP 2 H. Portie Oudega W 2-Scharnegoutum 2 P. v.d. Veldt TOP 3-SDS 3 L. Ypma Bölswardia 3-Mulier 2 Nijlsnd 3-Htelpen 3 D. Bijma 3e klas B HJSC 2-QVC 3 D. Fabriek de Walde 2-ONS 6 J. Roosjen Sleat 3-Heeg 3 F. Foks Oeverzwaluwen 3-NOK 2 E. Brink 4e klas B Oudehaske 4-Joure zm 7 CWO 6-CVVO 5 ONS 7-VVI 4 J. Bethlehem TOP 4-Eaistersé 3 H. Buma 4e klas C CWO 7-Woudsend 3 F. A. de Vries NOK 3-ONS 8 A. Klein Balk 3-Hubert Sneek zm 2 R. Kootje Scharnegoutum 3-HJSC 3 U. Jongsma QVC 4-IJVC 4 O. Adema 4e klas D Heeg 4-DWP 4 R. R. Huisman Hubert Sneek zm 3-Schatmegouitum 4 Th. v.d. Laan Balk 5-Oudega W 3 W. Visser Bölswardia 5-HJSC 4 W. Paterna Woudsenid 4-WPB 3 P. Kolk 4e klas E Muiter 3-Nijland 4 H. A. v.d. Meulen Makkum 4-Botewardia 6 JUNIOREN B Hoofdklas A ONS-WZS J. Postma RES-Dr. Boys Wolvega- CAB Hubert Sneek-Heerenveen U. Smink Hoofd klas B Friesland-Zeerobben B CV -Leeuwarden Blauw Wit-Zwaagwestemde Afdeling A Renado-Lemmer Groep 1 Htelpen-NOK W. B. de Riingh WI-Balk 2b de Wailde-Sleat mw. Klijinistra-de Jong HJSC-QVC H. G. Oldeman Woudsend-ONS 2b Tj. Klijnstna Groep 12 Hubert Sneek 2b-WZS 2fo T. R. Abma CAB 2b-BlauwhuiS J. Cuperus LSC 2b-Joure 2b H. Walstra Bölswardia 2b-'RES 2b Groep 13 Hrv. Boys 2b-Delfstrahuiz.en 2b Lemmer 2b-Joure 2b Wolvega 2b-Hrv. Boys 3b keer raak wist te vuren. De vakwisse- ling leverde de Waterpoort andermaal twee treffers op. Jan Zijlstra zorgde voor 23, waarna Taapke Post, aan gespeeld door Zijlstra 24, liet aante kenen. Jan Kooy zorgde echter hoogst persoonlijk voor opnieuw een gelijke stand door eerst van middenafstand raak te schieten en even later een straf worp te benutten. JUNIOREN C Hoofdklas A Heerenveen-Blauw Wit LSC-Hubert Sneek T. Woudstra Afdeling A Black Boys-Oeveirzwaluwen S. D. Speerstra Hrv. Boys-WZS A. H. Veenistaa Bbtewardlia-CAB Oudega W-WI H. H. Kamstra CVVO-Balk D. Nijdam Groep 1 Workum-ONS 2c J. Nauta Airum-Heeg W. de Boer Groep 2 Eastersé-Sleat Groep 12 Schamegoutum-RES 2c S. de Jong CAB 2c-HutVrt Sneek 2c F. Terpstra ONS 4C-WZS 2c S. G. Volfoerda LSC 2c-ONS 3c G. Kedde Bölswardia 2c-Workum 2c Groep 13 Hubert Sneek 3c-ONS 5c H. Nauta TOP-Joure 2c H. Luurs Heeg 2c-RenadO 2c J. v.d. Heide Bakhuizen 2c-Black Boys 2c E. Metz Groep 19 Frisia 4c-R. Bergum 2c SVC 2c-BCV 2c Hardegarijp 2c-GAVC 3c Trynwaldën 2c-Sneek 4c Leeuwarden 6c-Imsum 2c moest worden om het behoud van plaats in deze klasse. Eén van kwartet zou moeten degraderen. Volgende week speelt men uit tegen het onderaanstaande Blaauw Wit 1 uit Almelo. Ook deze wedstrijd moet en kan gewonnen worden door de Snekers. Kraak ’m 2 speelt vrijdagavond uit te gen Griffioen 1 uit Wolvega terwijl men de dag erna thuis speelt tegen JOZO 1 uit Hengelo. Verwacht mag worden dat er drie punten gehaald worden. In de eerste partij was een formida bel spetende Schoot eng onlortuinlijk tegen B. Schuurman 2022, 21—16, 22-24 (na 2019, 2120, 2221). Schaap zorgde echter voor evenwicht door T. Smit met 21-6, 21-19 te kloppen. Brou wer gaf Kraak ’m een voorsprong door H. Smit (een broer van Ton) met 2118. 21—14 (na een 1114 achterstand werd de taktótek gewijzigd) te verslaan. Het duo Brouwer-Schaap walste hierna als vanouds over het koppel H. Smit- Schuurman heen 2118, 219. Schaap vergrootte de voorsprong tot 41 door Schuurman vooral in de derde game ge nadeloos af te straffen 2116, 1421, 216. Het leek erop dat Schoot tegen H. Smit voor 51 zou zorgen maar in de tweede game bij de stand 149 (de eerste was al met 2117 gewonnen) stokte de produktiie van keiharde fore- met de grootste moeite, T. Smit van zich af wist te houden 2119, 1721, 21—19 (na 1317). Schaap verzuimde hierna de zege veilig te steillen door van H. Smiilt te verliezen 1421, 219, 1221. Brouwer besliste de wedstrijd door Schuurman geen schijn van kans te geven 2117, 217. De eindstand werd door T. Smit vervolgens op 64 be paald doordat hij ook weer in drie ga mes van Schoot won 1821, 2117 en 18—21. on- vooral "taktisch weer Uitstekend op dreef was. Hij bleef ongeslagen. Vooral als het dreigt mis te gaan weet hij z’n spel zo te veranderen dat z’n tegenstander de ballen die hij eerst goed sloeg, nu ineens over de tafel of in het net ziet gaans, waardoor een zeker lijkende ne derlaag toch nog in winst wordt om- geziet De zaterdag gelopen cross van de Liesbos is een overwinning gewor den voor de Arnhemmer Halico Schar van Sicco. Bert Klop (Horror) ein- dlilgde als zesde. Zondag zal een 25-tal jeugd- en senio- ren-leden van Horror gaan deelnemen aan de door AV ’55 gehouden cross in Sint Nicolaasga. Ook zal men het ko mende weekend waar mee kunnen doen aan buitenwedstrijden. Dat zal dan ge daan worden door een zes-tal jeugdige Horror-atleten in Rotterdam. Het Horror D-meisje Ingrid Blondeau bleek zaterdagavond tijdens de in Win schoten gehouden noordelijke veldloop- kampioenschappen veruit de snelste en boekte daarmee al weer de zoveelste overwinning van dit seizoen. Haar ploeggenoten Eelke Zijlstra (jongens B) en Arjen Visserman (jongens pupillen A) deden ’t o<p dit door Aquillo georga niseerde loopevenement ook al bepaald niet slecht door twee vierde plaatsen voor zich op te eisen. Willem Rade- laar (Horror) werd bjj de heren ne gende. Gisteren kwam hij op de strand loop bij Bergen aan Zee ook al in ak- tie en wist daar een twaalfde plaats in te nemen. Voor het damesdubbel C zijn geplaatst A. de Vos-L. v.d. Berg (Meppel) en S. Douma-G. v.d. Dam. In het gemengd- duibbei C plaatsten zich R. v.d. Berg- J. v.d. Berg en A. de Vos-B Terpstra. In het damesetnkel Cx (18 dames) is is de strijd geheel open, terwijl dat ook het geval is bij herenenkel Cx (15 heren). In het herendubbel Cx zijn 9 dubbels ingeschreven; damesdubbel Cx 8 dubbels; en gemengd dubbel 15 dub bels. Het toumooi, dat onder leiding staat van hoofdscheidsrechter en bondsge- delegeerde mevrouw A. Pots-Nan- niing uit Roden, is gratis toeganke lijk. Er wordt gespeeld op zes ba nen. zen naar W. F. Bakker uit Heme- lurn en D. de Vries uit Drachten. Waarschijnlijk zal Van der Goot zich over enige tijd in een speciale twee kamp gaan meten met een van de sterk ste dammers Hollands Spel van Fries land, R. Bergsma uit Terhorne. Dat zal gebeuren in een aantal wedstrijden Hollands en een aantal Fries spel. Waar Op donderdag 1 april zal de atletiek vereniging Horror in Sneek, om pre cies te zijn om het Grootzand, een trimloop houden. Het ligt in de bedoe ling een trimloop van drie kilometer van start te laten gaan en een scho lierenloop van een kilometer in te stel len. De deelname staat voor iedereen open. IL—1. ‘..1 kwam door toedoen van Brouwer op 5—2 doordat hij, zij het Voor de herenenkel C hebben zich veer tien spielers laten inschrijven. De kans hebbers voor de finale-partij zijn B. Terpstra (Leeuwarden Scramble) en J. Palyama (Meppeler Meppers). Tot de oultsidters behoren de SBC-spelers H. Lootofs en B. Huizen. Voor het da- mesenkel C hebben zich 14 dames aan gemeld. Geplaatst zijn de dames A. de Vos en J. v.d. Berg uit Meppel, met als grote kanishiebsters de dames S. Douma en G. v. d. Dam-Zwaga (beiden van SBC). Bij het herendubbel C zijn geplaatst J. v.d. Berg-J. Palyama (Meppel) en B. Terpstra en V. Jacobs (Scramble), met als outsiders het duo Zijfctra-Huizen (SBC). H. Walinga is er zaterdag in geslaagd I zich te handhaven in de kampioensklas- se van de dambond Fries Spel. Zoals bekend moest de Oudegaaster met J. Reitsma (Winstim), T. Kooistra (Hart- werd) en Sj. Couperus (Idaard) uit ma ken wie de vierde prijs in het kam- pioenstournooi zou kunnen opeisen, ter wijl tevens door dit viertal gestreden - - - - een en wanneer een en ander paats vindt het Zelf zegt hij daarover: „Als ik de aanvaLskapaciteiten van een Feike Schoot zou hebben en het voetballen niet mooier zou hebben gevonden, waardoor ik me volledig op het ta feltennissen zou hebben kunnen gooi en door een intensieve training (Dit geldt trouwens ook voor Dirk) te volgen whs ik zeer zeker tot de top van het noorden dóórgedrongen.” Ongetwijfeld een fikse teleurstelling voor de Sneker ploeg over voldoen de materiaal leek te beschikken om zich eindelijk eens uit die afdeling-klas- se te wurmen en op distriksniveau naar behoren te kunnen meedoen. Dat zal vermoedelijk ook Meeuwen wel gaan doen, al is het in dat verband op zijn minst opvallend te noemen dat de Snekers het Lekkum-team het vorig seizoen tweemaal wisten te kloppen. De oorzaak dat De Waterpoort er opnieuw naast heeft gegrepen, kan voor het grootste deel geschoven worden op het op beslissende mo menten niet durven doorgaan. De ploeg draait dan ineens krampach tig, voor een tegenstander - bijvoor beeld een Meeuwen - dé gelegenheid om flitsend uit te halen en voor nog -meer onrust te zorgen. Bijzonder bewegelijk spelend liep De Meeuwen uit naar een 84 voorsprong (Kooy 2 x, V. d. Veen). Pas toen her stelde De Waterpoort zich min of meer en gelukte het via Mi'-'re v. d. Velde (waarna De Meeuwen tegen scoorde) en twee maal Berber Epp.l>ga het ver schil tot twee treffers terug te bren gen. De ontmoeting leek toen met nog ruim zes minuten te spelen eerl span nend slot te zullen gaan beleven, maar de Waterpoort, waarin de aan zijn hoofd geblesseerde Elzinga zich had laten vervangen door Gerrit Stelwagen, bezat in die fase niet meer de kracht het De Meeuwen echt moeilijk te maken. Johan v. Minnen kon zich zelfs ver- Dat gebeurde ook zaterdag weer in Joure, in een afgeladen D“ Stuit, waar De Waterpoort overigens uitstekend van start ging. Binnen een paar minu ten namen de Snekers via treffers van Mieke v. d. Velde en Jan Zijlstra een 02 voorsprong, een score die De Meeuwen danig uit zijn ritme haalde. De Waterpoort had zelfs naar 03 kun nen uitlopen, ware het niet dat Teake Elzinga een door de streng leidende J. Vonk toegekende strafworp had ge mist. Over die laatste plaats is wederom geen belsissing gevallen. T. Kooistra en H. Walinga wisten zich in veiligheid te stellen, maar de beide anderen, Reit sma en Couperus, spoeden in de be slissende partij tegen elkaar remise. Wanneer de noodzakelijke partij „op leven en dood” wordt gespeeld is nog niet bekend. Dat kan nog gebeuren voor de nieuwe kompetitie een aanvaing neemt. Beiden zijn aan elkaar gewaagd. Van de vier spelers in AA-klasse, die onderling moesten uitmaken wie over gaan naar de top, wist alleen G. Terpstra van Oosterend zich te plaat sen. Tussen E. van der Meulen uit Jorwerd en B. Regnerus uit Marum zal ook een beslissing wedstrijd worden georganiseerd. De partijen werden zaterdag tijdens de damdag in Ferwerd gespeeld. Verder stonden er nog tournooiwed strijden op het programma. A. van der Goot uit Oudega, de kampioen van dit seizoen, wist alle drie zijn partijen te winnen evenals T. Kooi stra. Zij zullen onderling nog uitma ken wie de wisselbeker een jaar mee naar huis mag nemen. In de andere groepen gingen de eerste prij- Ons Vermaiak 1-Blaauw Wit 1 91. Accent Swift 2-Ready 1 2-8. Kraak’m 1-Seine Meubelen 1 64 7 7.0 0 14 56—14 7 6 0 1 12 49—21 7 4 0 3 7 2 0 5 7 115 7 0 16 1 19—51 Kraak ’m 1 heeft de laatste strohalm gegrepen om de degradatie te ontlopen door konkurrent Seine Meubelen 1 uit Zwolle met een 64 nederlaag naar huis terug te sturen. De Snekers revancheerden zich voor de indertijd geleden nederlaag van 91. Kraak 'm trad aan met Feike Schoot voor de afwezige Hessel Bosma. Hoewel hij vooral in het begin uitstekend speelde moest hij toch zij het na drie games al z’n partijen gewonnen geven. Toch inspireerde hij z’n medespelers van wie Dirk Schaap, die eindelijk weer eens z’n oude vorm benaderde, twee maal tot winst kwam. Autospuiterij-, uitdenk- en tec- tyleerinrichting Voor de derde maal stond De Waterpoort in de finale en voor de derde maal werd verloren. Nu was het ’t Lekkummer Meeuwen dat de Sneker korfballers de voet dwars zette op weg naar pro motie naar de distriksklasse. Aanvankelijk zag het er wel veelbe lovend voor De Waterpoort uit - men nam reeds vrij snel een 02 voorsprong -, maar bij de rust viel het scoreverloop al positief uit voor Meeuwen, waarna uiteindelijk een 97 eindstand werd be reikt. Zaterdag (13 maart) organiseert de Sneker Badminton Club weer een tour nooi voor spelers die uitkomen in het distrikt noord. De wedstrijden, die om half negen ’s morgens zullen aanvan gen en tegen vijf uur ’s middags afge lopen zullen zijn, worden verspeeld in de C. Kanhal. Er zal gespeeld wor den in de C- en de Cx-klassen. -

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 9