1 EIND STANDEN i s «s B «I ■s Zomerhit 1976 fl? t' 99,- ai brings iqpde WÉ» 1 I,. ■'1 1 MSB tel t. PUPILLEN UITGEPILD Onder leiding van de heer T. de Jong behaalde Hubert Sneek 7 de titel in Bf. 5 /.l komende week. MMM In poule Al behaalde ONS 2 de meeste punten, namelijk 23; negen punten PL2-76-36 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 23 14 14 14 11 5 3 15 14 11 9 5 6 21 12 12 10 8 4 16 15 11 9 8 1 17 16 15 15 10 8 3 I I Om degenen die niet geabonneerd zijn op de maandag-editie van het Sneeker Nieuwsblad toch de mogelijkheid te bieden deze uit gave in handen te krijgen, heeft de direktie besloten een ekstra aantal kranten te drukken en deze gratis af te laten halen aan ons bureau aan de Singel. Voorwaarde is wel dat zoonlief op een de zer foto’s voorkomt. De mogelijkheid hiertoe bestaat de gehele (Foto’s Studio Ger Dijs). i meer dan nummer twee Hubert Sneek 2. Staand v.l.n.r. P„ Kuiper, G. v. d. Schoot, J. Bakker, H. Groninger, de heer P. t>. Dijk en L. Zuierveld; zittend P. Jansen, B. Dot-tnga, H. Homan, S. Smits en A. Zijlstra.\ M. Bolt, T. Brandsma en R. v. d. Wal ontbreken op deze foto. 14 28 14 14 14 14 14 14 14 Al ONS 2 Hubert Sneek 2 ONS 3 ONS 4 WZS 2 Black Boys 2 LSC 2 BI WZS 3 ONS 8 Hubert Sneek Black Boys 3 LSC 4 ONS 10 ONS 9 Hubert Sneek 6 Cl ONS 14 Hubert Snedk 9 WZS 6 LSC 5 Black Boys 5 Hubert Sneek 10 A2 LSC 3 Hubert Sneek 3 ONS 5 ONS 6 ONS 7 Hubert Sneek 4 Hat pupillenvoetbal ztt er in Sneek weer op. Vorige week kreeg een en ander ztjn beslag met een feestelijke prijsuitreiking in de ONS-kantine op het Zuidersportpark. Bij die gelegen heid bedankte de heer J. Brinkman, voorzitter van de verantwoordeelijke pupillenkommissie, alle medewerkers (scheidsrechters, sponsors, leiders e.d.) voor hun inzet en bereidheid om de jeugd ieder op zijn eigen wij ze te begeleiden. Hij vond de door de ouders getoonde belangstelling zeker niet onaardig en was met na me verheugd over het feit dat gedu rende het gehele toumooi geen en kele wedstrijd uitgesteld hoefde te worden. Een verheugende zaak, vond ook mr. A. v. d. Werf, die de prijs uitreiking voor zijn rekening nam. Alvorens daartoe over te gaan be dankte de voorzitter van de Friese Voetbal Bond het scheidsrechters- korpe !n de persoon van nestor L. Aktueler kan niet. Fijner evenmin. Geheel gevoerd zomerjurkje. Van verrukkelijk polyester jersey. Dus gemakkelijk te wassen. In de kleuren wit/marine. Speciale ’hogedruk’- prijs: Nauta voor diens belangrijke taak in deze. Verder werden alle deelne mers aan dit monstertournooi ver rast met een vaantje. Deze waren be schikbaar gesttld door Kogros b.v., bemiddel- en adviesburo Hamersma, Holland-Telstar b.v., straatmakersbe- drijf Hego en schoonmaakbedrijf Van Dijk en De Boer. De kampioens- bekers kwamen van de firma Devo en de bars ’t Ouwe Vat, ’t Skütsje, Luda-Bar en ’t Steegje. Nog even wat cijfers. Het hele toumooi werd in veertien wedstrijddagen afgewerkt en telde 214 ontmoetingen. Er na men vijfhonderd jongens aan deel, die speelden op één sportpark maar dat beschikt over vijf velden. In to taal werd er 21 uren achter een bal aangehold en namen 35 elftallen ver deeld over vijf poule’s aan deze kom petitie deel. Toch gaat men het vol gend jaar dit evenement opnieuw or ganiseren Daar staan ze dan - na de nodige moeite een paar honderd pupillen en de di verse elftalleiders en scheidsrechters. Wil Steunebrink van Studio Ger Dys klom op het dak van de ONS-kantine om de schare op de kiek te krijgen. De meeste linkse groep bestaat uit Back Boys-pupiUen, dan volgen Hubert Sneek, LSC en ONS en WZS sluit de rij. Op de voorgrond spurt een afvalige naar de zijlijn. Een spannende aangelegenheid was het in poule A2. Daar slaagde LSC 3 er niet zonder moeite in de konkurrentie achter zich te laten. Hiervoor zorgden: (staand v.l.n.r.) H. Gerard, R. de Vries, R. lepmaj P. Tuik, A. Kamstra, J. ter Denge en A. Rienstra (leider); zittend H. Bok, K. Dijkstra, B. Dijkstra, H. Tee- renstra, A. de Boer en A. v. Dongen. de Bl-poule. De verantwoordelijke ploeg ziet\ er als- staand vJ.no-. J. Wijnbergen, R. Bootsma, G. v. d. Berg, F. Schee- Het elftal kent de volgende namen: v.l.n.r. R. Leistra, P. Coers, F. Wittermans, J. S. Overwijk en R. Zoodsma; staand H. Kok, R. de Jong, L. vxl. Meer, J. Vlap, R. de Vries en J. Bergsma. WZS 3 werd kampioen in volgt uit ringa, P. Kroes, P. Altenburg en F. Kamstra; zittend L. Huitema, J. J. Alten burg, Sj. Pelsma, A. Loomeijer, Th. Walta, Tj."Altenburg en R. Kruis. Leider is de heer J. Mulder. Oosterdijk 17-21 Sneek 14 24 14 21 14 14 14 14 14 14 ONS H eindigde in Cl op de bovenste plaats. Het elftal ziet er aldus uit: zittend v.l.n.r. E. van Leeuwen, R. Pietersma, P. Kalteren, A. Terpstra, E. Dol, P. Boot; staand A. Brouwer, R. Dijkstra, G. J, v.d. Berg, A. Solkema, G. Knol, D. Zijl- stra, J. Zylstra; achterste ry W. Pietersma, H. Kalteren en A. Bosma. B2 Hubert Sneek 7 ONS 11 WZS 5 Black Boys 4 WZS 4 ONS 13 ONS 12 Hulbert Sneek 8 '1 O a I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 9