s 8 1- lil ®-;s Zeer^ praktisch. Elna naai machines. Niet Ti goedkoop. Deze gloednieuwe serie met extra kennismaking korting i SS Tbpkwaliteit uit Zwitserland Wel duidelijk beter. En bijzonder fraai van vorm. De Ossekop: cash and carry tapijtcentrum met ruime keuze fllIllIBBIIIIIIIIIIIIIIBEIIIBI 1 de bank waar je goed spaart! f 2335.- f 899.- Singel no. 86 Sneek 6 HONDA- generatoren Kom kijken bij: JANN1E OSINGA Gedipl. pedicure ABMA'S JACHTWERF 'DE DOMP' HONDA- motoren 7i/2 pk. f 2275.- ':U j| Naast onze complete Domp-kruisers „740" - ,770" en „860" leveren wij in deze serie's CASCO'S en BOUWPAKKETTEN tegen scherpe prijzen. 1799.- 1 2439^ 1999.- !l 51 o* O 2059.- ■SN HHHHB UW PRIJS NU UW PRIJS NU UW PRIJS NU UW PRIJS NU ■i Een goede start voor iedereen die nu een spaarrekening opent bij de Nederlandse Credietbank. Zeker als u kijkt naarde aantrekkelijke spaarvormen die de Nederlandse Credietbank voor u heeft Natuurlijk de bekende spaarrekeningen, bankboekjes en de termijn- spaarrekeningen met hogere rente. Maar let vooral op die unieke klimspaarrekeningen met hun groeiende rente: van 41/4 naar91/4%. Tel daar de spaarpremie van maximaal f 7,50 bij en u heefteen uitstekende reden om snel bij de Nederlandse Credietbank langs te gaan. Nog een reden om snel te komen: dit aanbod geldt tot 25 september 1976. N.B. Zojuist ontvangen een geheel nieuwe serie najaars verlichtings-ornamenten geruisarm enorm zuinig 1 liter per uur sterke achter uit! SLUMP NAAIMACHINES Oude Koemarkt 46, SNEEK. Tel. 05150-3700 Ook vestigingen: Heerenveen en Drachten. II oó, ff 8 Toronto Color Adviesprijs 2259. Inruil premie 300. 'Extra introductlepremie 160. Sneek - Hoek Oosterdijk - Telefoon 05150-2874 Santiago Color Adviesprijs 2989. Inruil premie 300. Extra introductlepremie 250. Lissabon Color Adviesprijs 2469. Inruii premie 370. Extra introductlepremie 100. Nooit meer bijstellen. Nooit meer verkeerde kleuren. Nooit meer on- scherptes en dubbele beelden. Dat kan alleen de nieuwe serie kleuren- tévé’s van Blaupunkt u beloven. Dankzij toepas sing van de beste beeld buis ter wereld, voor levenslang konstant briljantx blijvende kleuren. Dankzij computer-afstel- lingen, die nooit meer ontregeld worden. Dankzij technieken en aanslui tingen, die ook in 1985 nog bijdetijds zijn. Kom maar kijken. In de mooiste kleuren ter wereld. - 0- O IP**' Lugano Color Adviesprijs 2569. Inruil premie 370. Extra introductlepremie 140. SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 september 1976 /i Nederlandse Credietbank O.a. te Sneek, Dr. Boumaweg 4. tel. (05150) 6975. Voor inlichtingen tevens: Afdeling Publiciteit en Public Relations, Antwoordnummer 5857. Amsterdam. ■elna ,V, om zelf uw accu’s te laden of rechtstreeks uw verlichting te laten branden 12 volt - 220 volt fié. có tel LAST VAN PIJNLIJKE LIKDOORNS, EELT OF INGEGROEIDE NAGELS? Maakt u dan eens een afspraak. Worp Tjaardastraat 143 Telefoon 05150-5594 Groenedijk 29a Sneek Telefoon 05150-4701 Verder: 1 'f- moderne verhuurvloot reparatie-inrichting Blaupunkt introduceert een totaal nieuw televisietijdperk Het feilloze, foutloze kleurkijken Blaupunkt Toronto Color. 56 cm kleurenbeeldscherm. 110° Inline beeldbuis. 8-voudlge tip- tronlc programmakeuze met ver lichte zenderindicatie. AFC toets (automatische fijnafstemming). 5 schuifregelaar voor volume, klank, helderheid, kontrast en kleurverzadiging. Aansluitingen voor hoofdtelefoon, tweede luid spreker, bandrecorder, V.C.R., weergave via Hi-Fi-installatie. Uitvoeringen: notehout. Afmetin gen: (b x h x d) 66 x 46 x 43 cm. i de boer licht Blaupunkt Santiago Color. 67 cm kleurenbeeldscherm. 110° P.l. spleetmaskerbeeldbuis. Draadloze afstandsbediening voor 12 programma’s, verlichte programma-indicatie en alle andere bedieningsfunctles. AFC toets (automatische fijnafstem ming). Ingebouwde digitaal klok en aansluitingen voor I.R. (Infra rood), hoofdtelefoon, tweede luidspreker, bandrecorder, V.C.R. en weergave via HiFi- installatie. Uitvoeringen: Note- hout-dekor, mat notehout, teak, pallisander, wengé, eiken, anthraciet en wit Afmetingen: (b x h x d) 75 x 52 x 42,5 cm. Blaupunkt Lissabon Color 67 cm kleurenbeeldscherm. 110° P.l. spleetmaskerbeeldbuis, 8-voudige tiptronic programma keuze met verlichte kanaal-indi- catie. Vijf schuifregelaars voor volume, klank, helderheid, kort* trast en kleurverzadiging. AFC toets (automatische fijnafstem ming). Aansluitingen voor hoofd telefoon, tweede luidspreker, bandrecorder, V.C.R. en weer gave via Hi-Fi-Installatie. Uit voeringen: notehout en gebro ken wit. Afmetingen (b x h x d) 75 X 52 x 42,5 cm. f 10,-sparen: f 5-toe f 15,- sparen: f750 toe 750 spaarpremie als u nu spaart bij de Nederlandse Credietbank tot f Aan de Singel is een nieuwe tapijthal geopend: De Ossekop. In het pand waar voorheen De Pinguin zat, staan nu honderden rollen vloerbedekking opgesteld De oppervlakte van de totale verkoopruimte is ongeveer vierhonderd vierkante meter, en daar kan de koper dan te kust en te keur gaan. Er zijn twee ingangen met voldoende parkeerruimte, aan de Singel en aan de Harinxmakade. Het aanbod varieert van kamertapijt, tot vloerbedekking voor keuken en slaapkamer en dat dan in allerhande uitvoeringen. Over het algemeen verkoopt men tapijt voor lagere prijzen dan normaal. De bedoeling is wel in eerste instantie dat men zelf het tapijt ophaalt en legt, maar mocht dit bezwaarlijk zijn dan kan het in Sneek gratis worden bezorgd, en valt er over het leggen ook nog wel te praten. Het spreekt voor zich dat dat wel invloed heeft op het bedrag dat moet worden betaald. Blaupunkt Lugano Color. 67 cm kleurenbeeldscherm. 110° P.l.-spleetmaskerbeeldbuis, 8-voudige Tiptronic programma keuze met verlichte programma- indicatie. AFC toets (automati sche fijnafstemming). 5 schuif regelaars voor volume, klank, helderheid, kontrast en kleur verzadiging. Aansluitingen voor hoofdtelefoon, tweede luidspre ker, bandrecorder, V.C.R., weer gave via Hi-Fi-installatie. Uitvoe ringen: notehout en gebroken wit. Afmetingen: (b x h x d) 75 x 52 x 42,5 cm.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 20