f&plcówedótrijd. 74 ,Dy t syn holle net brüke wol moat syn fuotten brüke’ Krachtsportveren. Sneek gewichtheffen met allure i» b K I I S I i H 1 ■- KNVB-PROGRAMMA Handbalprogramma HANDELS DRUKWERK GER DIKHOFF BRILLEN tg 9b 1 m w wa a I O ML T f f Pagina 21 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 december 1976 Probleem no. 14. V CO CD 10 co CM Victor Kortsjnoj de Russische banneling, die in het N ederlandse schaak paradijs een veilig onderkomen heeft gevonden, heeft onze ei gen schaakgigant Jan Timman in een twee kamp verslagen. Timman die tijdens de Schaak-olympiade te Haifa de beste eerste bordspeler werd, kreeg eigenlijk geen voet aan de grond. 9, 10, 11, 14, 16/19, 23, 24, 26/25, 28, 31/33, 37/39, 43, 47, 50. Ook het volgende spel heeft een aardig verloop. Vragen aan A. J. de Vries, Jan van Nas- saustraat 28, Sneek. Zwart: 1, 6, 7, 9, 12, 14, 30, 33, 36; wit: 20, 22, 23, 27, 31, 32, 40, 43 en 49. Wit begint en wint. Dit was het voorlaatste probleem van de wedstrijd. drukkerij h.doevendansb.v. singel 11-17/ tel. 05150-14233/15169 Ls. sneek rekeningen, briefpapier, folders, affiches enz. ook in meer kleuren-druk offset, boekdruk en rotatiedruk Wie uit dit aantal zou opmaken dat het wandelen voor Otter een manie is gewor den, heeft het mis. Hij is niet zoals die figuren die soms wel drie tochten in een weekend maken en daarvoor stad en land afreizen om zich zoveel mogelijk uit de naden te lopen. Lolke Otter doet het rustiger aan en gaat hoogstens één keer per weekend” „ut kuijerjen” waarbij hij ook zijn maksimum van 80 kilometer niet meer te boven gaat. delsport over een persoon die deze sport met veel enthousiasme bedrijft. OPNIEUW NIEUW ZONDAG 12 DECEMBER Hoofdklasse B Weber Germanicus-Rheden Spel. Erica-Hoogeveen Valthermond-DOS’19 Hubert Sneek-Achilles’12 (Chr. Deen, A. Munsterdam, J. Zomer) Rohda-Enschedese Boys Ede-Emmen De Treffers-Haaksbergen Derde klasse A Zwaagwesteinde-ONB LSC-Willemsoord (J. B. Berendsen) Nieuweschoot-Rheem Bergum Black Boys-Spcl. Joure (B. Mulder) CAB-Dokkum Emmeloord-Stiens Deze spreuk hangt „versteend” aan de wand bij Otter in Abbega en mag zeer toepasselijk worden genoemd. Niet dat hij „syn holle” niet gebruikt, maar „syn fuotten” gebruikt hij wel degelijk. Het is namelijk een verwoed lange afstand wandelaar en dit jaar heeft hij er al meer dan 2000 kilometer op zitten. Begon hij in 1956 met een President Roosevelt-mars, inde loop van de jaren ging hij steeds meer en langere afstanden lopen tot soms wel 80 km per dag. Geen wonder dan ook dat hij in april van dit jaar op een totaal aantal kilometers kwam van 25000! JUUANASTRAAT 16 SNEEK. TEL 17947 Zwart: 12, 13. 15/17, 19, 21, 23, 24; wit: 27, 28, 30, 32, 35, 37/40. Wit speelt hier 404, (249) de beste anders komt zwart door 383 in moeilijkheden, 393, 44, (20), 272, (204) want 205 gaat niet. 11, (7) gedwongen, 29, 24, 37 en wint. Toch lijkt Otter, als je hem over de wandelsport hoort vertellen, een beetje verliefd op deze sport: „Het is prachtig om te doen. Je ziet ontzettend veel van de natuur en krijgt al wandelend veel meer kans om deze wat beter te bekij ken. Daarnaast hou je er ook nog eens Voor de wedstrijd kozen wij een opgave van onszelf dat wij toevallig nog eens in een damboekje tegen kwamen. Moeilijk is het niet. Onlangs informeerde de Sneker Sportraad het „Sneek”-bestuur over de mogelijkheden om een bepaalde ruimte in de oude Am bachtschool aan de Schoolstraat te gaan gebruiken. Van de zijde van „Sneek” is nog niet gereageerd, omdat men zekerheid wil hebben over al of niet interne verhuizingen; kortom men wil een zaaltje, waar dan ook geen andere clubs of instellingen gebruik van maken. wat aan over. Allereerst een grote vrien- Last van blaren heeft de heer Otter nooit, denkring en daarnaast, al is dit natuur lijk minder belangrijk, een niet onaan zienlijke hoop medailles”. In bovenstaande partijstand plaatst wit een lokzet door 41. Zwart (20)? 5, (239), 21, 23, 31, 4, 39, en wit won. Mocht „Sneek” inderdaad de mr Visser- school vaarwel zeggen en een ruimer on derkomen toegewezen krijgen, dan is te vens de kans geschapen opnieuw leden aan te nemen. Men zou - ingeval er sprake is van een eigen „home” - bij wijze van spreken iedere avond van de week een training kunnen verzorgen, waardoor een ledenaanwas geen enkel punt vormt. Mocht deze geuite verwachting inderdaad bewaarheid worden, dan zal „Sneek” nog meer allure krijgen, al was het alleen maar omdat het boven de lijn Alkmaar-Arnhem de enige gewichthefvereniging is. Op de foto: staand v.l.n.r. Cor Oudendag, Hans Stouthart, Klaas de Vries, Wietse Leistra en Thijs Sybranda; gehurkt: Rob Planting, Tjeerd de Vries, Piet Adema en Joop Meier (foto Studio Ger Dijs). Van deze en alle andere belevenissen houdt Otter een heel archief bij waarin elke tocht uitvoerig beschreven staat. Geweldig leuk natuurlijk om dat later allemaal nog eens vrije dagen maar wat dat betreft had hij een keer door te lezen. Hij heeft het in het met zijn baas (hij werkt bij een laten binden en zich daarmee een uniek schaatsenfabriek in IJlst) niet beter kun- boekwerk verschaft over twintig jaar wan nen treffen omdat deze hem altijd van alle kanten tegemoet komt. Sinterklaas is weer vertrokken, maar menig kado is in onze stad en omgeving achter gebleven. Kado’s van allerlei aard en strekking. Wel wij hopen dat Sint het dammateriaal, bord met schijven en eventuele leerboeken niet heeft vergeten. Het Zwart kan nu niet op c3 nemen wegens 15. Lb5enz. Intussen dreigt er gewoon Lb5). 14c7-c6. (De enige kans op tegen spel). 15. La3-b4. (Leidt tot bijzonder boeiende verwikkelingen. Maar het is de vraag of 15. c4! niet sterker is. B.v. 15cd5. 16. ed5 en de dreiging 17. Lb5 is lastig). 15c6xd5; 16. e4xd5, Lxd5!l (Timman neemt het offer aan. Hier plaatste Hartoch zijn opmerking dat Timman niet kan ver dedigen en liever strijdend ten onder gaat. In werkelijkheid is de tekstzet zwarts enige verdediging). 17. Lb4xa5, b6xa5; 18. Ld3-e4, Dd7-e61; 19. Pf3-g5, De6-e5; 20. Tdlxd5!, Td8xd5; 21. Pg5-f7. (Allemaal prachtige zetten, maar net niet voldoende voor de winst, zoals Timman fraai aan toont). 21Kg8xf7; 22. De2-f3 Kf7-e6! (De ze bijzonder goede zet haalt alle kracht uit de witte aanval). 23. c3-c4, Td5-d2! (Hartoch stelde 23 Td4. 24. La8, Tc4 voor. Timmans zet is veel sterker). 24. Le4xa8, Td2xa2! (Na dameruil zou zwart zelfs de beste kansen hebben met zijn sterke a-pion). 25. c4-c5, Ta2-al’; 26. Df3-g4 Ke6-f6; 27. Dg4-f3 Kf6-e6; 28. Df3-b3 Remi se. Wietse Hoekstra, De Jokse 546, Leeuwar den. ZATERDAG 11 DECEMBER Derde klasse A WT-ONS (S. Brouwer) Workum-Spcl. Kootstertille Heerenveense Boys-’t Fean ’58 Spel. Joure-Delfstrahuizen Fe. Meppel-Leeuwarden UVC-Bolswardia (Sj. de Boer) Vierde klasse A Fe. Wolvega-QVC SDS-Zeerobben Suameer-CVVO Hielpen-Oudega (W. KI. Heerenbrink) Woudsend-Lions ’66 (Th. Hoogterp) Heeg-Oeverzwaluwen (D. de Jong) Reserve derde klasse A Klazienaveen 2-ONS 2 (H. H. Daale) Blauw Wit ’34 2-Noordscheschut 2 Angelslo 2-LTC 2 SJS 2-De Pelikanen 2 Zwartemeerse Boys 2-VVS 2 Reserve derde klasse B Leeuwarden 2-Hardegarijp 2 Lycurgus 2-Leeuw. Zwaluwen 3 CVVO 2-VVT 2 Drachtster Boys 2-QVC 2 ONS 2-Blauw Wit’34 (J. Groninger) 32-28-18-23. 33-29-23x32 37x28 20-25 (zwart mocht hier niet 12-18? spelen we gens 28-23 en 29-24 enz. hoewel beginners daar nog wel eens inlopen) 41-37-16-21, 37-32-21-26! (hier had wit in de fout gegaan als hij 39-33 had gespeeld wegens zwart 21-27 en 19-23 enz.) 39-33 26x37, 42x31, speelt op zoveel mogelijk terrein winst. 15-20, 44-39, 19-24, 46-41, 14-19, 41-37-10-14. 47-42-11-16, 31-26, 5-10, 37- 31-10-15, 42-37, 13-18, 48-42, 9-13 (veld 3 .voor zwart en 48 voor wit zijn de z.g. 'Kroonschrijvers. In onzé beginjaren waren wij altijd huiverig deze schijven al vroeg in het spel te brengen) 50-44-7-11, 28-23, 19x23, 32x23-4-10. 28-32 (wel de beste op 34-30, 39x19 dreigt zwart 18-22 dus 37-32 nu 8-13 qwwe een dreiging dus 32-28, 3-9 en de dreiging 20-25 is onaangenaam) 17-22. (ook nu is de ruil 34-30 fout) 32-28, 11-17, 37-32? (geen sterke zet maar wit- heeft ook niet veel anders) 13-19, 31-27, 22x31. 26x37, 16-21. 43-38, 18-22, 36-31, 6-11, 31-26, 11-16 en om de sterke afruil 21-27 enz. te voorkomen offerde wit hier 23-18 en verloor later de partij. Misschien wel logisch, want op het speci fieke terrein van matchspelen is Timman nog onervaren. En voor zijn Russische op ponent geldt juist het tegenovergestelde. Om een beetje sfeer te proeven, en om beide schaakreuzen weer eens in levende lijve te zien, ging ik maandag 22 november naar het AGO-gebouw in Leeuwarden. Na eindeloze gangen - gelukkig stonden overal richtingsborden - kwam ik in een zaaltje waar Rob Hartoch, schaakmeester van pro fessie, de zesde partij van kommentaar voorzag. De twee schaakgrootmeesters zelf zaten in een apart vertrek, alleen toeganke lijk voor bevoegden. In het zaaltje stonden twee demonstratieborden en twee televisie toestellen, waarop men zo nu en dan een Kortsjnoj- of Timmanhand een stuk zag verplaatsen. Een beetje sfeerloze bedoening. De partij zelf was tot aan de 24e zet gevorderd. Via omwegen was een soort Grünfeldverdediging ontstaan. Met zijn 14e zet d4-d5 zette wit het bord in vuur en vlam. Kortsjnoj offerde een pion en kreeg een gevaarlijke aanval in handen, die be slissend leek. Rob Hartoch zag het somber in voor Timman. damspel is het waard, dat het steeds meer beoefenaars krijgt, waarbij wij ons vleien met de gedachte dat ook deze rubriek meer belangstelling mag trekken... en dat de damclubs nieuwe leden mogen boeken. De krachtsportvereniging „Sneek” acht het zeker niet uitgesloten in de Waterpoort- stad nog eens een Nederlands Kampioenschap te organiseren. Voordat men daar evenwel toe kan overgaan, zal aan een reeds eerder aangeschafte wedstrijdhalter nog eentje toegevoegd moeten worden. Aangezien een en ander - op bestelling - alleen in het buitenland (Zweden) verkrijgbaar is, moet al gauw een slordige tweeduizend gulden op tafel gelegd worden. Maar, zoals zo vaak in zulke gevallen, is er plenty tafel en no geld. Momenteel traint de kv „Sneek” in het gymzaaltje van de mr Visserschool. Driemaal in de week komt men d'aar bijeen, maar ideaal is het daar toch allemaal niet: de ruimte om zich te verkleden is erg klein en de wasgelegen heid is zondermeer onvoldoende. Tot die konklusie komt „Sneek” niet alleen, ook de afdeling sport van de gemeente Sneek is van die situatie op de hoogte. Vierde klasse A Dronrijp-St. Annaparochie Geel Wit-RES DTD-Spcl. Franeker WZS-Trynwalden (J. Waterlander jr) Reserve eerste klasse Weber Germanicus 3-Emmen 2 Hoogeveen 2-Alcides 2 Drachten 2-Velocitas 2 Hubert Sneek 2-Heerenveen 3 (A. de Jong) Leeuwarden 2-Harkema Opeinde 2 Muntendam 2-Weber Germanicus 2 Reserve derde klasse A Friesland 2-Rheem Bergum 2 Steenwijk 2-CAB 2 Rood Geel 2-Hubert Sneek 3 (R. H. Tink) RES 2-LSC 2 (P. Kroeze) Renado 2-Frisia 3 Zaterdag 12 december: 11.35 uur meisjes pupillen Hellas-SHC 1, 12.25 uur meisjes adspiranten Meteoor-SHC 1, 13.20 uur heren senioren Rijkskweek-SHC 1 (Spor thal Bilgaard Leeuwarden). 10.00 uur jon gens adspiranten Griffioen-SHC, 10.55 uur meisjes adspiranten Griffioen-SHC 2, 11.45 uur dames junioren Griffioen 2-SHC 1, 12.40 uur dames senioren Griffioen- SHC 1 (Sporthal Wolvega). 11.45 uur meis jes pupillen Stiens 2-SHC 2, 12.35 uur dames junioren Stiens-SHC 2 (Sporthal Stiens). in La Romantica op de woensdagavond te houden kienwedstrijden weg te geven. Bij wijze van tegenprestatie zal een selektie van „Sneek”, waaronder de beide nationa le jeugdkampioenen Klaas en Tjeerd de Vries, vanavond in La Romantica een vlotte demonstratie verzorgen. Ineens stokte de witte aanval. Op het tv-scherm zag men Kortsjnoj onrustig op zijn stoel heen en weer schuiven. Na nog enige sterke zetten van Timman eindigde de partij in remise door herhaling van zetten. Na de 14e zet van wit was de volgende stelling ontstaan: a b Timman is een speler die niet van verdedigen houdt, zei hij. De partij zou wel snel in de aanval worden beslist. Maar zie wat er gebeurde. Timman nam alle offers aan en posteerde brutaal zijn koning midden op het bord. hefclub te verbeteren heeft bar-eigenaar Gré Brouwer aangeboden de winst van de In deze rubriek gaan wij eens een partij naspelen uit het zuiden van ons land gespeeld voor de nationale hoofdklas tus sen de spelers P. Lacrocx Philips DC tegen F. Okrogelnik damclub Treebeek. Ie brod. z VP/'S/M 'WW/ f f» A WW I c d e f g h SipCM I I I SiPOrl Om de financiële positie van de al weer ruim tien jaar draaiende Sneker gewicht- ook niet tijdens de vierdaagse van Nijme gen waaraan hij alweer 14 keer heeft meegedaan, maar toch lopen de heren en dames hun kilometers wel eens onder Uit die genoemde kennissenkring heeft hij bizarre omstandigheden. Zoals die keer drie „maten” waar hij altijd mee oploopt, met de jaarlijkse tocht van Den Oever naar Volgens zijn zeggen een erg gezellig ploeg- Sneek. IJzel, wind, zand en meer van dat je. Nog veel gezelliger wordt het echter als soort zaken teisterden de wandelaars op één van hun vieren weer eens 1000 km hun weg over ondermeer de Afsluitdijk. Zo heeft volgelopen. Een dergelijke mijlpaal érg zelfs, dat de leiding aanbood dat ze wel moet natuurlijk gevierd worden en dat konden stoppen, met de vermelding dat ze gebeurt altijd in het eerste kafé wat ze evengoed hun medaille wel zouden krij- daarna tegenkomen. gen. Onverschrokken als ze zijn echter, gingen Otter en zijn kornuiten gewoon Ook gaat het hele stel geregeld naar het door met het resultaat dat aan het einde buitenland om daar aan tochten mee te van de tocht de uitgedane jassen rechtop doen. Zo is Lolke Otter al negen keer in bleven staan op de vloer. Oostenrijk geweest, enkele malen in Duitsland, Luxemburg en al drie keer heeft hij op het punt gestaan om aan een tocht bij Rome mee te doen. Uiter aard kost hem dit nogal eens een paar L\’ I I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 11