Makelaardij Makelaardij Makelaardij I W.DUKSTRA EN ZONEN BV W.DUKSTRA EN ZONEN BV 091 r y W.DUKSTRA EN ZONEN BV M I f I 7 de vergunningen i Gratis informatie elke dinsdag van19.30-21.00 uur in Hotel- Restaurant Hanenburg, W Noorderhorne 2, Sneek. Bouwfonds /f lil W.DUKSTRA 1 Aannemersbedrijf M. BUWALDA 3 f i 7a ingenieurs-architektenbureau^-7y epema bv a woonhuis Vrijstaande middenstandswoning te Witmarsum WAMS WATER SPORT Op schitterende woonstand in Oppenhuizen wordt binnenkort gestart met de bouw van een klein aantal royale woonhuizen (type 2 onder 1 kap) waarvan nog slechts enkele te koop zijn. WONING 2e Woudstraat 39 te Sneek een perceel hooiland Gemeente Wymbritseradeel Bouwvergunning Bedrijfsruimte gevraagd Gemeente Sneek Ud Makelaardij /A H.D. SCHRALE I Aanhangwa gens Boottrailers Makelaardij voor heel Friesland Heeft u bouw- of verbouwplannen Zoekt u een bouwperceel Heeft u een bouwperceel Half-vrijstaand herenhuis aan de Bordine te Sneek staat; onder na o Leeuwarden, Sneek, Heerenveen. Vragen over 'n eigen huis, hypotheek met rentegarantie, belastingaftrek? Leeuwarden, Sneek, Heerenveen. Leeuwarden, Sneek, Heerenveen. Aanbiedingen: J. Landstra, Sneek, Dr. Boumaweg 11. Tel. 05150-17500, b.g.g. 16203 Sneek, Dr. Boumaweg 11. Tel. 05150-17500, b.g.g. 16203 EN ZONEN BV Ilf ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o»- l w ,,’t Bolwerk” Sneek Kerkgracht 12 Telefoon 05150-16434 het op papier rs-, waren ook snel staat; onder in huis ^togzicht L- grondbewerking, ES, drainage alles regelen ze ygvoorje. r:,. r yy- iS al onze wensen hebben ze in het ontwerp kunnen opnemen de verkoop van mijn 7 oude huis wordt door specialisten behandeld i - net notaris, verzekeringen, 'r administratie, het wordt Geeu wkade 3 -'Sneek Tel. 05150-15836, b.g.g. 13815 ■b I Sneek, Dr. Boumaweg 11. Tel. 05150-17500, b.g.g. 16203 A en alles wordt'j R gebouwd zo de financiering leggen ze ook zelf aan: V- -y ^cies zo de mensen- isjro^debg het hebben willen .f ;lvze maken trouwens ook 'y.- het hele stratenplan in allemaal snel en ons bouwprojekt, nou moeiteloos rondgemaakt,;-? dat ziet er goed uit Hebt u bouwplannen? Maak het uzelf zo gemakkelijk als deze tevreden bouwer. Maak uw wensen kenbaar aan een team van des kundigen, die het hele projekt van begin tot eind voor u rondmaken. Vakmensen op velerlei gebied, die eendrachtig samenwerken om uw plan nen en ideeën snel, doelmatig en dus goed en goedkoop te verwezenlijken. Hebt u bouwplannen? Geef dan alles in één hand. U hoeft dan nooit te zoeken om de verantwoordelijke man. En u weet steeds waar u uw wensen en eisen kenbaar kunt maken. Vraag vrijblijvend inlichtingen over zo’n ideale aanpak bij bouwplannen bij Ysbrechtum Telefoon 05150-17345 de grondaankoop 4 voor m'n nieuwe huis rJs T is keurig geregeld •72'. 71 tuinen, vijvers, havens !?'v precies zo de mensen het hebbi Makelaardij f i\ 5 SNEEKER NIEUWSBLAD Donderdag 9 december 1976 Pagina 32 W ff ïi ff? Epema b.v. te IJs- Inlichtingen: ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O» Tb koop aangeboden: ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O Sneek, 8 december 1976 Na elk 15e bad 1 x gratis. Te koop aangeboden zeer goed onderhouden Oachien Lemmer C o 4. UdNBMi (UdMCCj i 9 In het voorontwerp structuurplan van Sneek be stemd voor groenvoorzieningen en recreatie. Pacht- vrij.K.K. Het perceel ligt in de ruilverkaveling Hommerts- Oppenhuizen. Briefjes met geboden prijs vóór 1 januari a.s. onder no. 626 van dit blad. Deze goed onderhouden woning, op gunstige stand gelegen, bevat o.a. entree met luifel, hal, toilet, doorzonkamer, keuken, garage. Boven: 5 slaapkamers, luxe betegelde badkamer met lig- Openingsuren: Maandag: 18.00-22.00 uur heren Dinsdag: 19.00-22.00 uur heren Woensdag: 16.30- 22.00 uur dames Donderdag: 15.00-22.00 uur dames Vrijdag: 17.00-22.00 uur heren Zaterdag: 9.30-12.00 uur heren Zaterdag: 13.30- 16.00 uur dames Zaterdag 19.00-23.00 uur echtp. met grote garage (11 x 12 meter). Koopprijs en aan vaarding in overleg. Indeling: beneden, voor- en achterkamer, keuken, douche, w.c., gang, binnenplaats fietsenhok. Boven, 3 slaapkamers met ruime overloop. Begin januari vrij te aanvaarden. Koopprijs nader overeen te komen. Inlichtingen telefoon 05150-16028. Bijzonder vrij gelegen aan of direct nabij waterpartij met achtertuin op zonkant. Haröega'MD Bergum G N B. i I l i i De gezamenlijke eigenaren(erven) behouden zich het recht voor niet tot toewijzing over te gaan. Inlichtingen: tel. 05150-12658 of 05146-1683. Men neme 2 handdoeken, zeep en 2 uur de tijd. O9CGOOOQGOOOOOQCO0 de Hoppen 30 - Tel. 05150-13343 Te koop aangeboden te Elahuizen, Buorren 73 een g.o.h. soiled Heerenveen Breedpad ?i Tel 05130 25635 z i f c s 1 I 1 I I N M lu Ic Kad. bek. gem. Sneek C no. 4056, oppervl. 2.56.00 ha., oeverlengte aan de Woudvaart 330 m., met recht van weg. voor timmerbedrijf in Sneek of omstreken. Spreekuur burgemeester Osingahuizen 7, Heeg, tel. 05154-2254. Osingaweg 48, Schettens - Tel. 05175-361 of 788. IC K vc W H 1LidNBM F (udMCCJ 7 Goed onderhouden woning met garage. Indeling: hal, woonka mer, keuken met aangrenzende eetkamer, toilet, berging. Boven: ruime overloop, 2 slaapkamers en zolderberging met mo gelijkheid voor 3de slaapkamer. Koopprijs en aanvaarding n.o.t.k. bad en douche, 2de toilet, voor en achterbalkon, vaste trap naar royale zolder. Het geheel is voorzien vangas-c.v.. Grondrente. Koopprijs en aanvaarding n.o.t.k. Inlichtingen: Hadingen Boisward Leeuwarden Harhngerslraatweg Te» U51OO-2 3345 booococoooeoeecooQc j» sauna a Sneek Dr Boumaweg M Tel. 05150-17500 Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel maken bekend, dat het in hun voornemen ligt met toepassing van artikel 19 der Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 der Woningwet een bouwvergunning te verlenen aan het P.E.B. te Leeu warden voor het plaatsen van een voedingscabine bij het perceel Ypecolsga9. De betreffende stukken liggen van 10 tot en met 24 december 1976 voor een ieder ter sekretarie, 3e af deling, ter inzage. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld tegen het verlenen van de bouwvergunning schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun college. cai 1 LidNBM F lüdMCCj Ook voor de verkoop van Uw huis LidNBM f (LidMCCj 5!» ':r. l.v.m. de behandeling van de gemeente begroting heeft burgemeester Van Haersma Buma op 13 de cember geen spreekuur. i f 1° **^X- /j nv Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Kom dan geheel vrijblijvend met ons praten over de mogelijkheden; de indeling, afwerking enz. U kunt donderdag 16 december van 19 tot 21 uur bij ons over uw bouwplannen komen praten in Hotel Piso te Sneek, of maak een afspraak met ons. De indeling is als volgt: ruime hal met garderobe en toilet, trap naar boven, royale woonkamer, keuken met eetbar, grote bijkeu ken, garage. 1ste verdieping: overloop, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2de toilet. 2de verd.vliering. Het geheel is voorzien van hardhouten kozij nen en C.V. De koopprijs bedraagt f 139.500.-zonder garage, en f 145.000,- met garage. De prijzen zijn afl in tot 1 januari 1977. Ontwerp: Ingenieurs en araMectenburo brechtum. Beeld van een tevreden bouwer 1 ::S-•. *-./*•.•••• r. w x Franeker I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 18