r n ORENAULT I H DeVries ninn Renault. Auto’s met L ■l GIN Jl li B I w r Onze klanten zijn tevreden.. V UB ’4'.\ O i GABARO B.V. 3 N.B.M. Lemmer I ■.>5^" J ‘3 HÈ! I J geïnspecteerd gerepareerd getest «gegarandeerd I® oiB adressen: informatiebon iii Welgelegen” Een „welgelegen” tuinvijver biedt heel wat extra’s I St J o' HB BB ■■i 24 uur service hituun^Lti AUSTIN ALLEGRO 1300 AUSTIN MAXI 1500 MORRIS MARINA COUPÉ MORRIS MARINA COUPÉ MINI 1000 S de Luxe MINI CLUBMAN 1275 GT 1974 1970 1972 1974 1972 1972 De VGNN: een coöperatieve vereniging voor ziektekostenverzekering zonder winstoogmerk. Daarom kunnen de premies laag gehouden worden. Bovendien zijn er verschillende ver zekeringsmogelijkheden bij de VGNN: Tarief A2: ziekenhuisverpleging op basis van 3e klasse, sanatorium- verpleging, poliklinische specialis tenhulp, ruime tegemoetkoming bij bevalling en kraamzorg, fysische therapie enz. Nieuw met ingang van 1 januari 1977: kaakorthopaedie (orthodontie) Tarief B2E: als B2 plus 80% van de kosten van huisarts en apotheek. Tarief B2: als A2-ziekenhuisverple- ging op basis 2e klasse. Tarief A4: als A2 plus 80% van de kosten van huisarts en apotheek. Coöperatieve Vereniging Gezondheidszorg Noord-Nederland u.a. Groningen Centrale Administratie Zuiderpark 4-5, Tel. 050-183350 Leeuwarderweg 1 Tel. 05150-13262 of 17287 W iW f H» h f meljei Alle Renault 12 typen staan bij ons een maand lang in het zonnetje: de TL met z’n motor van 1289 cc, de TS met z’n superb zitcomfort en vliegtuigstoelen, de Automatic en stationcar-uitvoeringen. Stuk voor stuk auto’s die opvallen door hun fraaie aërodynamische lijn, hun comfortabele interieur, hun wel zeer gering benzineverbruik en hun bedrijfszekerheid, Topsnelheid van de TL 140 km/u, van de TS 150 km/u. Alle Renaults 12 hebben voorwielaan- drijving, daardoor een vlakke vloer en daardoor volop ruimte. Het komt niet iedere dag voor dat alle Renaults 12 in de showroom staan. Daarom is het feest. Feest voor u vooral. Want bij inruil voor een Renault 12 is uw wagen ons tijdelijk flink wat waard. Kom snel langs en profiteer van de feestvreugde. k Ff ff-® 1 i ill huwelijksfeesten zie achterpagina 4 Pagina 2 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 9 december 1976 BONTMODE I Renault 12 al vanaf f. 13.880, incl. BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Tuincentrum Hoveniersbedrijf B2E B2 A4 A2 7 - Deze maand het Renault 12 feest in onze showroom. uitvoerig advies 'n komplete planning 101,30 70,40 41,50 101,30 naam- adres- woonplaats Ondergetekende ontvangt graag meer informatie over VGNN-ziektekostenverzekeringen In gesloten enveloppe zonder postzegel zenden aan Antwoordnummer 221, Groningen Stichting Ziektekostenverzekering A.P.F.Z. Tweebaksmarkt 70, Leeuwarden Tel. 05100-31316 Stichting Algemeen Nationale Onderlinge Ziektekostenverzekering ANOZ Nieuweweg 1, Leeuwarden Tel. 05100-22143 Ziekenfonds Leeuwarden-Sneek Eewal 63, Leeuwarden Tel. 05100-31225 Nieuwe Provinciale Friese Vereniging voor Ziekenhuisverpleging Tweebaksmarkt 70, Leeuwarden Tel. 05100-31316 50,35 17,40 n.v.t. 38,40 65 22,50 n.v.t. 49,50 ov va is ve scl ku m; Bc mi in ad KI In tia lij ke mi va uu be de af w< pe w< st< af BI D za au dt ga 79,80 59,70 32,— 79,80 2e Oosterkade 26, Gedempte Pol 32-34, SNEEK. Tel. 05150-13291/13092 Snekerstraat hoek Teclahesselstraat, BOLSWARD, Tel. 05157-3570 K D Li 11 D bi ni g' u B n b e P A Q M aanbouwkeukens |EJ| i ril•'-ï-lh- (lil lUliltr! In 'T. -■ ft Cttlgaslr. Z Sntek korte pastei nertstop: f 2250,- met garantie en bontcertificaat (SE) intercity mode Leeuwarden, o/d Kelders 14-18. Sneek, Nauwe Burgstr 13. Willemskade 6 LEMMER - tel. (05146) 1341 BEZOEKT ONZE SHOWROOM ïiriiiiilinwiilïl Geen premieverhoging voor 1977 Wel uitbreiding van rechten Zo zit dat bij de VGNN Tj. v. d. Walstraat, t/o „de Finke”, Koudum, tel. 05142-1843 of 1577. E60U (liefst) 10 jaar garantie), en nu ook nog met ekstra korting. Vraag naar gratis documentatie Ookvoorhetverzorgen van uwtuinaanleg (gratis ontwerp en advies). Ons tuincentrum heeft een grote partij pas gekapte Nederlandse kerstbomen, ook met kluit. Een groot assortiment kerstartikelen, keramiek, bloemen en planten. Premies per maand 21 jaar e.o. beneden 16 jaar idem laagste tarief van 16-21 jaar Vanaf het vierde kind beneden 16 jaar wordt geen premie gevraagd. Vanaf 50jaar geldt bij toetreden een leeftijdstoeslag We bieden ze ook wel wat: de beroemde Alno-aanbouw- keuken, het grootste merk in •onmiddellijke service, ook na heel Europa de aankoop A Komplete bontservice •-.■■ TT yvf Konijnva. 198,- tot 575 - Lam va 435,- tot 850.-' Kidskin va. 798.- tot 1150, ePersianerpattes va 750.- tot 950, •Sarok dankali va. 1200 - tot 1275.- ePastel nertsdelen v a 1950 - tot 2800.- •Bfuin nérfsdelen v a,1100r tot 2250.- keenz enz v

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 2