a ook eksklusiviteit kanbetaalbaar iflUKKmli Ik kom naar Sneek II 8 OLYMPUS ONTVANGT DEBUTANT S.V.V. Ijsclub ’Sneek’ neemt deel kosten ’dweilmachine’ voor z’n rekening Zaaltoernooi Hubert Sneek KAATSVERENIGING SNEEK TREFT VOORBEREIDINGEN WOUDSEND NA ZEGE OP SDC TITELKANDIDAAT Domp/Stadsfenne: alternatieve Elfstedentocht op rolschaatsen oil M I 1 -'.A W» 17 december ’smiddags van 2-3 uur bij ZB ■■HI NAGELHOUT LOOPT WEER VERDER WEG RUITER NEEMT LEIDING OVER SNEEKER DAMCLUB Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen 3 MB Pagina 19 SNEEKER NIEUWSBLAD Donderdag 9 december 1976 Dames eerste klasse: Animo 2-SMS; Hygiëa 2; CZN-Sud. Hygiëa Heren eerste klas: Iverto 1-Gala Set Up 2; 2-LGDAK Datsun t< /I tli t VKH; ’t Westen-Bilgaard; R. Orion 2- Phileon; PHZ-DBS Op kop dus P. Nagelhout met 18 uit 10, Haringa 14 uit 10, V. d. Kooij 13 uit 9, Bruinsma 11 uit 8 en Atsma in opmars met 10 uit 8. In de eerste klas van damclub UDC is M. Postma van de leiding verdrongen door Joh. Ruiter. Deze vergaarde vier punten door J. en B. Heeringa te kloppen. M. Postma verspeelde een punt aan N. Boers- ma maar won van P. de Boer. II. Bootsma kloni op naar de derde plaats. Uitslagen tweede klas: Th. Fijlstra-H. Ou derkerken 0-2, P. Cnossen-IJ. Walsweer 2-0, V. d. Kallen-W. Dijkstra 1-1, P. v. Scheltinga-A. Visser 2-0, W. Dijkstra-S. Heeringa 1-1, H. Ouderkerken-P. v. Schel- tinga 2-0, A. Visser-P. Cnossen 0-2, M. Bokma-IIJ. Walsweer 0-2. Stand aan kop: S. Heeringa 6-10, Sj. Nooitgedagt 7-10, P. Cnossen 7-10, H. Ouderkerken 7-9, A. Visser 8-8. HANDELS DRUKWERK rekeningen briefpapier folders affiches enz ook m meer kleuren druk offset boekdruk en rotatiedruk Eerste divisie a dames: Valkenberg-Vios; Interlance Zaan-SEC; Formen DFC-Be Quick; Olympus-SVV (16.30). drukkerij h.doevendansb.v. smgei 11-17/ tei 05150 14233/15169 De wijkvereniging De Domp/Stadsfenne ontplooit een aardig initiatief door op za terdag 18 december een „Alternatieve Elf stedentocht op rolschaatsen” te organise ren. Hierbij dient de Middelzeelaan als trajekt. Voor tegemoetkomend verkeer hoeft men niet bang te wezen, want de gemeentepolitie van Sneek heeft toegezegd de helft van de rijbaan voor verkeer af te zullen sluiten. Op 10 januari moet Woudsend het, uit spelend, opnemen tegen Oranjewoud en heeft dan aan remise genoeg om, evenals vorig jaar, een promotiewedstrijd te spelen tegen de noord-Friese kampioen, vermoede lijk Bergum. Voor Sneek 1 zit er niet meer in dan een tweede plaats; het nu op de derde plaats staande Heerenveen zal dan echter wel een steekje moeten laten vallen. De stand ziet er als volgt uit: Woudsend 5-9, Sneek 1 6-8, Heerenveen 4-5, Grouw en Oranjewoud 4-4, Sneek 2 4-2 en Kou- dum 5-0. In de eerste klasse van de Sneker Dam Club klopte IJ. Kroes H. Postma en kwamen D. Boot en G. A. Brouwer remise overeen. Ook al een gedeelde winst leverde de partij A. Zoethout-G., Huitema op. In de tweede klasse ver loor Boschma van Smalbroek, maar won van Laanstra, die evenzo klop kreeg van Ria Friso. Voorts won Glas houwer van Buma en versloeg Rijpke- ma Van Es. Op tweede kerstdag, 26 december, orga niseert hoofdklasser Hubert Sneek een tweede zaaltoernooi. Naast Hubert Sneek 2 en 3, Hielpen, WZS en Lang weer zullen nog enkele andere clubs gewonnen. Toen Woudsend een voorsprong Haga van 4-0 nam, leek het er voor de SDC’ers niet best uit te zien. Toen Kroes aan bord drie Reekers remise aanbood, waren er al een drietal Woudsend-spelers, die ook op Voor de bondskompetitie in de hoofdklasse Het was vervolgens G. Huitema die A zuid/west heeft Woudsend de thuiswed strijd tegen de Sneek-reserves met 15-5 Op de dinsdagen 14 en 22 december houdt de voetbalvereniging Hubert Sneek een groot zaaltoernooi in de Sneker sporthal. Er wordt gespeeld in twee-poule’s. In de eerste groep zijn ingedeeld LSC, Hubert Sneek A, Cambuur A en Drachten, terwijl ONS, Emmeloord, Cambuur B en Hubert Sneek B de tweede groep uitmaken. De Leeuwarder eerste divisionist heeft toege- zegd met het volledig A- en B-team uit te zullen komen. Dinsdag’s beginnen de wed strijden om 19.00 uur en op de woensdag een half uur later. R. VOP- De ijsclub „Sneek” is er maandagavond - tijdens de jaarvergadering in I restaurant Piso - mee akkoord gegaan één-derde deel van de door de gemeente gemaakte kosten rond het aanschaffen van een schuiver/bezem voor de maaimachine (tevens te gebruiken als dweilmachine) voor zijn rekening te nemen. De resterende ƒ2400,- zal, zo luidt tenminste het voor stel, door de IJswegen Centrale worden opgebracht. Opnieuw is P. Nagelhout in de eer- ste/tweede klas van Eensgezindheid een punt weggelopen van zijn naaste belagers L. v.d. Kooij en G. Haringa. Haringa wist wel aan remise te ontsnappen en te winnen, maar V. d. Kooij moest tegen A. Feenstra een puntenverdeling aanvaarden, wat op zich ook een lastiger partij leek dan aan vankelijk een Nagelhout tegen debutant Ringnalda moest presteren. Opmerkelijk is de opmars van W. Atsma, deze keer kreeg hij de lastige W. Visser op de kniëen. Dit onder toeziend oog van de niet-spelende hoofdklasser A. de Boer. B. de Jong won van Busscher naar verwachting. A. Feenstra maakte het V. d. Kooij vrij lastig en kon zich met remise verenigen. In de tweedy klas bleef S. Heeringa aan de leiding onaanks het verrassende puntje verlies tegen W. Dijkstra. De tweede plaats wordt verrassend ingenomen door Sj. Nooitgedagt, zij het gedeeld door P. Cnos sen die weer in de lift zit. In de lift zit ook H. Ouderkerken. AFDELING SNEEK Jeugdkompetitie Mini jongens 11-12 jaar: Animo 1-Olympus 3; Animo 2-Animo 3; Animo 4-Bogerman; idem meisjes A: Ani mo 2-Bogerman 2; Animo 1-Bogerman 1; Olympus 1-Olympus 2; Olympus 3- Bogerman 3; Animo 2-Iverto; idem meisjes B: Animo 3-Bogerman 4; Olympus 4- Bogerman 5; Olympus 5-Olympus 6; Ani mo 4-Vovero; adsp. jongens 13-14: Olym- In de tweede divisie dames ontvangt Olym pus 2 LGDAK. DBS moet naar Drachten om derde Friese derby uit te vechten. Na de suksesjes tegen R. Orion en Olympus 2 moeten de Balksters ook nu eigenlijk één punt veroveren. In de derde divisie dames speelt Animo thuis tegen Gala Set Up uit Bolsward, een streekderby waarin (gezien de stand) de Hanzestadbewoners de beste papieren hebben. In de distriktsklasse dames gaat Olympus 3 proberen zich tegen Bilgaard te herstellen van de geleden nederlagen. DBS 2 moet naar VOP. De heren van DBS trekken naar PZH. Animo 2 blijft thuis (Gala Set Up), terwijl Animo 3 naar Reva gaat. Na afloop van deze „Alternatieve Elf stedentocht”, die om twee uur ’s middags een aanvang neemt, ontvangt iedere deel nemer een medaille. Het startschot zal i gegeven worden door een bekende Sneker. Verder heeft Henk Gemser toegezegd met de heren-sprintkemploeg te komen, op skeelers nog wel. Er kan door iedereen, zowel jong als oud, aan deze toertocht (geen wedstrijd) deelgenomen worden. Hoewel de taken nog niet zijn verdeeld, heeft de Sneker ijsvereniging al wel een lichte bestuurswijziging ondergaan. Om gezondheidsreden liet de afwezige IJ. Dijk stra - sekretaris D. van der Werf zat ditmaal de vergadering voor - weten niet meer als voorzitter herkiesbaar te willen Na enkele weken stil gelegen te hebben, draait komend weekend de volleybalkompe- titie weer volop. In de eerste divisie dames ontvangt Olympus SVV uit Soes. Dit team staat twee plaatsen hoger dan de Snekers en heeft een voorsprong van vijf punten. In de tweede divisie a heren gaat Animo naar Isala uit Deventer. Een pittig duel ligt in de lijn der verwachtingen. Isala moet door de Snekers te verslaan zijn. SNEEK OOSTERDUK 8, TEL.: 05150-12583 pus 2-Bogerman; Iverto-James en Co.; idem meisjes: Animo 1-Olympus 7; Stuntblokkers-Fl. Sauch.; Iverto-Flying Ketch Up; Adsp. jongens 15-16: Animo 2-Turgor; Animo 1-Vovero 2; idem meis jes: Animo 2-Vc Niks; Animo 4-The Jum pers Opgave hiervoor kan gebeuren bij lun chroom Olij (alleen ’s morgens), J. Lux- Wolda Gossepalen 85 en L. Dorlas Bordine 15, dit vanaf zaterdag. Verder kan men zich een uur voor de aanvang van de feitelijke wedstrijd evenzo laten inschrij ven. Het eerste tiental van SDC besloot de bondskompetitie met een thuisoverwin ning tegen Koudum. De zege kreeg vorm door bordoverwinningen van H. Jelsma, K. J. de Vries, P. Jorritsma en G. Brouwer. De Koudummers plaatsen hier één bordzege tegenover en wel die van voorzitter J. A. Hoekema. De over ige partijen eindigden in remise. aan dit zaalvoetbalevenement, dat 's middags plaatsvindt, deelnemen. Op donderdag 30 december tenslotte is de Sneker Sporthal plaats van handeling voor een onderling (door-elkaar-loten) toernooi, bedoeld voor senioren, zowel uitkomend in de zaterdag- als in de zondag-afdeling. Zo mogen de clubs elkaar onderling bij voorbeeld niet dwarszitten, door op dezelf de datums wedstrijden in dezelfde katego- rie uit te schrijven enz. Eén en ander wordt uiteindelijk door het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond ge- koördineerd, daarvoor dient deze uiteraard wel tijdig van alle besluiten, die door de diverse afdelingen genomen zijn, op de hoogte te worden gesteld. Want hoewel de buitenwacht er niet zoveel van bemerkt, is er in Sneek een behoorlijk bloeiend kaatsleven. Het aantal leden van onze club bedraagt zo’n 160 stuks, terwijl in de zomer elke week toch altijd meer dan vijftig man op de oefenavonden komen. Houten lichtgekleurde kinderstep Kem- piusstraat 38, dames zegelring met inskrip- tie Suffridusstraat 154, zwarte leren motor- handschoen Scholten a/b Woudvaart, siga rettenaansteker Comeliastraat 20, bankbil jetten Bourbonstraat 12, gouden ring met 3 steentjes Hommerts 120, beurs met inhoud Houkeslootstraat 1, zilveren kettinkje met sterrenbeeld Waldastraat 15 Schamegou- tum, bankbiljet Parallelweg 23, honden- riem met penning Mamezijlstraat 34. Woudsend-SDC-(reserves): H. Lansbergen-P. Jorritsma 2-0, S. Berkepas- G. A. Brouwer 2-0, S. Reekers-Y. Kroes 1- 1, J. Bremer-A. Zoethout 1-1, H. Visser- H. Postma 2-0, M. Faber-C. de La Ferte 2- 0, J. Haga-D. Boot 1-1, W. v. d. Zee-W. Oldekamp 1-1, Sj. Reekers-G. Huitema 1-1, P. de Boer-B. Couperus 2-0. Uitslagen le klas: M. Postma-N. Boersma 1-1, I. Heeringa-Joh. Ruiter 0-2, J. v.d. Zee-P. de Boer 2-0, W. de Jong-H. Boots ma 1-1, P. de Boer-M. Postma 0-2, N. Boersma-J. Heeringa 0-2, Joh. Ruiter-D. Heeringa 2-0, D. Osinga-P. de Boer 2-0, W. de Jong-H. Bootsma 1-1. Stand aan kop:- Joh. Ruiter 6-11, M. Postma 7-11, H. Bootsma 7-9, D. Osinga 6-8, J. Heeringa 7-8. Ook het bestuur van de plaatselijke afde ling „Sneek” heeft niet stil gezeten. Men heeft voor het komend jaar reeds verschil lende plannen uitgedacht. Deze voorstellen zullen in de zogeheten „najaars vergadering” met de leden worden bespro ken, een vergadering, die maandag (13 december) in hotel-restaurant Hanenburg zal worden gehouden. Op deze avond worden de prijzen uitgereikt aan de win naars van de dinsdagavond kompetities en aan degenen, die gedurende het afgelopen seizoen in de ledenwedstrijden de meeste punten hebben behaald. Deze prijzen be staan uit fraaie bekers en eretekenen en minstens vijftien van de Sneker kaatsers zullen dus hiervoor weer een plaatsje in hun prijzenkast moeten inruimen. Na afloop is er - met de dames - kienen. Om de Elfstedentochtsfeer zoveel mo gelijk te benaderen, krijgt iedere deel nemer een startkaart, welke aan het eind van de tocht vol zal moeten staan met stempels van de elf „steden” die men onderweg aandoet. In dit geval nemen tentjes, waarop de respektieve- lijke gemeentevlaggen wapperen, de funktie van de verschillende plaatsen over. Aangenomen wordt dat de hele race ongeveer twee uren in beslag neemt. In de jeugdklasse gaan de gebroeders Onno en Frank Reekers aan de leiding. Onno won van nieuwkomer P. IJntema en Freek won van de knap spelende H. Plat. Jan R. Huberts kon niet tot volle winst komen tegen Wim Terpstra, die een royale remise liet aantekenen. IJ. van Dijk-T. Steenbergen uitgesteld. Voorwerpen te bevragen aan het bureau van Politie te Sneek: Ford autosleutel, auto sleutel Brittisch Leyland, langwerpige fiets- sleutel no. 42 S, huissleutel, sjaal sjerp van Sinterklaas, lipssleutel, hondenhalsband met penning, bruine etui met 4 sleutels. Ofschoon het kaatsseizoen alweer verleden tijd is en het nog meerdere maanden zal duren voor op het groene veld de Friese kaatsers weer hun „prippers” op de „krite af zullen vuren, heerst er achter de schermen allesbehalve rust. Er wordt momenteel nog wel gekaatst, maar dit gebeurt dan overdekt, in ekstra grote sporthallen, uiteraard slechts op kleine schaal. De besturen van de meeste clubs zijn nu al weer druk doende om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen. Immers er valt elk jaar opnieuw weer heel wat te regelen, wil tenminste later alles op rolletjes lopen. zijn. Ook niet meer in het bestuur keert hotel- terug de heer P. Douma, die in november 25 jaar lang de funktie van algemeen bestuurslid had vervuld. Gekozen werden de heren W. Visser, F. Bijker, H. Bakker sr, en E. M. van der Ploeg. (W. Hoekstra bleef aan als penningmeester). De gemeente Sneek heeft opnieuw het bestuursgebouwtje op de Ijsbaan her steld, verder zal bekeken worden of het nodig mocht zijn ekstra schijnwerpers op de „piste” aan te brengen en wordt de mogelijkheid overwogen om een (b.v.) 50 km-wedstrijdtocht op het water voor het rekreatiegebouw De Potten te organiseren. Evenals vorige jaren heb ben leerlingen van de basisscholen overdag gratis toegang, onder ver trouwd toezicht. Derde divisie a dames: Animo-Gala Set Up (14.30); Stentor-SEC 2; SFC 2-Oranje Nassau; R. Orion 2-DVC 2; Vovero-Sud. Flexa-Olympus 5; Vovero 2-Animo 3; Hygiëa 2; CZN-Sud. Hygiëa tweede klasse: Iverto 1-Animo 5; Animo 4-SMS 2; derde klasse: Animo 7-GaIa Set Up 4; Animo 8-Gala Set Up 5; vierde klasse a: Nijland 2-Nijland; Animo 11- Gala Set Up 6; Animo 9-Animo 13; idem B; Olympus 9-Animo 10; Animo 12- Olympus 11; Sw. Switters 2-Gala Set Up 8 De heer B. Ketelaar, beheerder.van de sauna ’t Bolwerk, werd maandagavond aangenaam verrast door de komst van de Feenstra Verwarming-selektie, de Heerenveense ijshockeyploeg die twee weken geleden de Coupe Nationale Neder landen in de wacht wist te slepen. Vandaar waarschijnlijk dit bezoekje, een klein verzetje kwam hen nu wel toe. Op de door Studio Ger Dijs geschoten foto een deel van het team: zittend de gebroeders Piet en Theo Nota en staand Jacob de Boer, Wiepie Jongsma en Johan Siemonsma. frOMI frI fim I fr©M Ifr©Ml fr Tweede divisie a dames: Ruba Orion- Devoc; Tabema Olhaco-Spirit Actief; Vi- cofa BRC-Dalen; Lycurgus 2-Achilles; Drachten-DBS; Olympus 2 LGZ.'.IZ (14.30). DISTRIKTSKLASSE Tweede klasse dames: VVH-Philips; W.K.-Hardegarijp; Orion3-SVW; Tijnje 2-Drachten 3; DBS 2; Olumpus 3-Bilgaard (16.30) Eerste klasse heren:Doko-Drachten 2; Heren eerste klas: Iverto 1-Gala Set Up 2; Animo 2-Gala Set Up (14.30); Turfstekers- Olympus 1-Pickers; BEO-Animo 5; tweede n.i j. r» -> jdas. Animo 7-Swette Switters 1; SMS 1-Doboco; Wrotters-Gala Set Up 3; derde klas: Animo 9-Animo 11;. Olympus 3- Tweede klasse heren: Sparta-DVC 2; Vovero 3; Sw. Switters 2-Sneek 2 Reva-Animo 3; GVO-DHC/Rang; Triumphera-HVC; CSC-SMS; R. Orion 3-Drachten 3 voor Sneek verrassend remise liet aantekenen, evenals het verging met de partijen Boot, „i en V. d. Zee en Oldenkamp. Eerst toén had P. de Boer Woudsend naar een 8-4 voorsprong geholpen. Toen het leek dat SDC aan bord één nog een royale remise kon scoren, was het de geroutineer- winst afstevenden, zodat het remise-aanbod de Lansbergen die toch nog juist de volle met een dertiental schijven aanvaard kon winst pakte tegen de sterk spelende Jorrits- worden. ma. Berkepas dreef aan bord twee G. A. Brouwer, beiden in tijdnood, in het nauw, waarop de Langweerder geen kans meer zag de dam in veilige haven te krijgen. Ook Visser en Faber - in de middenmoot - pakten de volle winst en dat was voor Woudsend meer dan genoeg om zijn tegen stander op royale afstand te houden. Tweede divisie a heren: Isala-Animo; Coppejans-Rivo; Verdan-VZK; Lycurgus 2-Donitas; Merna-Hazemeijer; Datsun DAVC-LGDAK PAUL MERRONEY „HAMMOND BROTHERS” tn. .tir» I K 4»^

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1976 | | pagina 9