Eendekorfmaken hobby van huis uit mee Wethouder opent nieuw clubgebouw Voetbalver. Black Boys kan met ’t Zwartje” weer 20 jaar vooruit sneker'Wkoerier aiaawMauvnranuMuiP^ m outuui en f»WIB Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL i|l I 9^^ 5 42 43 34 35 36 37 30 31 28 29 21 22 en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave i Vergeten stoel oorzaak brand Vanmorgen om kwart over zeven moest in IJlst de brandweer in aktie komen om een binnenbrandje aan de Uilenburg te blussen. Gisteravond had de bewoner van de bovene tage van een voormalige boerderij, de heer F.A. van Eunen, een stoel met kleding voor de kachel gezet. 1 Git blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in III CT GAASTERLAND, SLOTEN, IJLO I RAUWERDERHEM e.o. Hobbies M 2 Scholenkompleks in Balk 32 33 a 38 39 40 41 44 45 46 47 48 I bedrijven. gemeente wordt eigenaar van het overdracht van het gedeelte voor de rk- MAANDAG 6 MAART 1978 133ste JAARGANG No. 19 voorzitter W. Wittermans. (Aan materiaal --nog op een 70.000 gulden). Abma zit al veertig jaar tussen het riet De eerste toervaarders zijn al weer op het water verschenen; gisteren telden we op de Brekken twee zeil- en twee motorschepen. Met andere woorden het seizoen lijkt weer van start te gaan. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de jachtbouwers zich opmaken om hun produkten op de Hiswa, die zaterdag begint, te presenteren. Alle reden dus voor het Sneeker Nieuwsblad om vandaag haar Watersportbijlage aan den volke te presenteren. Niet alleen de abonnees op onze maandageditie, krijgen de krant in de bus, ook al onze andere lezers. Voor hen staat elders in dit nummer een voordeelbon. Voor iedereen geldt overigens een prettig voorseizoen. Fa. Joh. v.d. Meulen en Zn./J. de Jong/Friesche Jachtcentrale - Heeg/Fa. J. Boomsma Hiswa Koalite Yachts - Woudsend/Kuipers - Woud send/ Wielinga Marine - Woudsend 23 Hospes/Feenstra-IJlst/De Fluessen Jaap Tromp/Jan de Vries - Heeg/Wilja Spoor -- - .u I Dirk Potma/Mendoza/Jachtwerf De Brekken Redders van de riemen hielden van de branding/Bestuderen vaarreglement belangrijk en noodzakelijk De Domp-Abma/Yme Bakker/ Visser en Sprik - Sloten Eenheidsklassen: boot naar maat voor (wedstrijd)zeiler/Panschipper Nico Joustra: „Veel dingen komen terug, maar mentaliteit verandert” Piersma - Heeg/ Dubo/ Weij KNWV komt niet alleen op voor wedstrijdzellers/Overheid en watersport: Organisaties reageerden Sikkens/Gebr. Bakker - Sneek/Gebr. Bakker - IJlst/Paasshow/ Sporthuis Van Netten Motorkruisers een gemakkelijke eerste stap naar de watersport/Bij vroegere prijsuitreikingen werden gedichten voorgedragen/,,De zeilen”: ontleding van de ziel van een jacht Warns Watersport Warns Watersport Fa. S. Kuipers/Henk Schippers/Valken bv Weekendtochten ook in Noord-Nederland/Watersporter is gast van de natuur/Waddenzee: mooi maar verraderlijk Alberda - IJlst/Hotel „De Watersport” - Woudsend/’t Anker/De Lektuurhal/De Klokkenwinkel Het Ijsselmeer wordt voortdurend kleiner/ANWB doet veel voor de watertoeristen/Belangstelling voor Zeeland neemt nog toe Doe-het-zelfshop Sibma/„Heech by de mar” - Heeg/Sporthuis De Boer/De Groot - Uitwellingerga Belgen hebben nogal wat voorschriften/Weinig mogelijkheden bij zuiderburen/Frankrijk: van simpel tot mondain Woonstede o.g. - Harich/Dijkstra Watersport/Autoshop Rallye Vele tegenstellingen tussen Noord en Zuid-Duitsland/Duitsers ook „gründlich” In watersportvoorschriften/AHematief varen in eiqen provincie Hubo-Van der Werf/Meijer bv - Balk/ Scheepstlmmerbedrijf J. Jongsma/Boertjens - Langweer Watersport in Groot-Brittanië/Caledonian Canal: pas op het monster van Loch Ness/Sluisje in, sluisje uit Assurantiekantoor Jac. ten Cate/Foto studio Ger Dijs/Zandstra Watersport Scheepsmakelaardij Slippens/Stallmann-textiel-sport/Hans van Wieren/Van der Schaaf - Jutrijp/Popma - Oppenhuizen/Zeilmakerij Auke Zandstra Jachtwerf Moedt Op de foto van Studio Ger Dijs trekt wet houder De Vries het doek voor het naam bord weg. Hij wordt geflankeerd door voor zitter W. Wittermans (links). „Dit *s een symptoom van wat er altijd in Balck Boys geleefd heeft; de zelfwerkzaam heid Aldus zaterdagmiddag de heer D. de Rapper, één van de oudgedienden van „de Zwartjes na de opening van het nieuwe clubgebouw t Zwartje”. De eerste sekretaris, die de vereniging gehad heeft, de heer W. L. Blom, knikte instemmend. De heer De Rapper, die sprak namens de ereleden, riep inde herinnering terug, dat Black Boys één van de eerste verenigingen in Friesland, en de eerste in Sneek was, die over een eigen kleedgebouw kon beschikken. Door de leden zelf gebouwd, zonder één cent subsidie. „Dat het 9 maart precies veertig jaar geleden is dat ik mijn eerste eendekorf maakte weet ik 'ff Z° om^at °P d‘e datum mijn tante jarig was.” Aan het woord is de heer Watte Abma. Komende donderdag viert hij zijn jubileum als eendekorfmaker. Als knaap van elf begon hij er thuis mee, op de hooizolder van zijn vader, en sindsdien heeft niemand en niets hem ervan kunnen weerhouden ermee door te gaan. Drie jaar geleden wist Abma een boerderijtje op de kop te tikken, dat hij van een boer uit de buurt huurt. Evenals zijn vader heeft ook hij op de hooizolder zijn plekje gevonden, waar hij z ’n eendekorven maakt. nu rijp voor aanbesteding „Zeer verheugd” zijn burgemeester en wethouders van Gaasteriand met de goedkeuring van de hogere overheid voor de bouw van een scholenkompleks te Balk, waarin zullen worden opgenomen de openbare kleuterschool, de openbare basisschool en nog eens vier klassen voor de rk-lagere school. Aan de gemeenteraad wordt nu voorgesteld niet langer met de verdere aanpak te dralen. Het kollege vraagt een krediet van l;829;320,- en toestemming om de bouw onderhands aan te besteden aan de laagste inschrijver van een lijst uit te nodigen bedrijven. Komende dinsdagavond komt het voorstel al in de gemeenteraad. Vijf en twintig jaar geleden werd het kort tevoren als zodanig geschikt gemaakte Doarpshus in Nijemirdum officieel geopend, nadat het gebouw dienst had gedaan als school en daarvóór een boerderij was geweest. Twee jaar tevoren was in het Gaasterlandse dorp reeds de Vereniging van Dorpsbelangen opgericht. Vrijdag en zaterdag zetten men in Nijemirdum de bloemetjes wéér buiten in verband met het jubileum. Vrijdagavond zetten honderdzeventig leden van dorpsvereniging zich aan een gezellige koffiemaaltijd, waaronder het komplete kollege van burgemeester en wethouders van Gaasteriand. Na de maaltijd verzorgde „master” H Twerda uit Bakhuizen een lezing met dia's over het mooie Gaasteriand en toen bleek er nog voldoende tijd voor het opvoeren van een toneelstukje. Het gezellige „Neipetear” dUurdn ‘°!i ‘n de kle'ne uur,Jes- Zaterdagmiddag was er voor de kleuters en de schoolkinderen nog een speciale middag op touw gezet en zaterdagavond herdacht de wat oudere jeugd het jubileum van het dorpshuis met een discobal. Nog even teruggrijpend op de vrijdag: de heer J. Rienstra werd gehuldigd omdat hij vanaf de oprichting bestuurslid is geweest van de Vereniging van Dorpsbelangen. Rienstra krijgt voor zijn ijver het nieuwe boek van eks-minister Bauke Roolvink, dat binnenkort zal verschijnen. De ploeg van 27 man. die de afgelopen weken een modernisering van het dorpshuis (mede) bewerkstelligden kreeg bloemen aangebo den. Op de foto: een overzicht van de zaal van het dorpshuis in Nijemirdum tijdens dé broodmaaltijd op vrijdagavond. J - ge weest. Voor het puin was een leuke prijs J men van de gemeente tienduizend gulden subsidie had gekregen, van de provincie negenduizend en van de Nederlandse Sport Federatie „slechts” ze venduizend. Dat laatste stak de heer Wit termans een beetje. Hij had verwacht, dat er meer had afgekund, omdat „de ama teurs het meeste geld binnenbrengen”. De opening van het clubgebouw was verricht door de wethouder voor sport, de heer B. de Vries. Hij trok, ge flankeerd door Black Boys-pupillen, een doek voor het naambord van het gebouw weg. Vanwege het gulle gebaar van Sneek had het bestuur zich ver plicht gevoeld de heer De Vries te (Vervolg zie pagina 3) 24 Jaap Tromp/Jan de Vries - Heeg/Wilja Spoor 25 L325’"tot mi|j°en ,e ko°p °p 23ste H iswa/Informatiestand w 26 ***-■- 27 PAGINA: 17 Watersportbijlage 18 Metz/Frisia/Feenstra Autoshop/Wed. S. Joustra en Zn. 19 Hlwa/Zo komt u naar de Hiswa’78 20 Hij vertelde dat „vroeger de leden zelf de i kippestront van de zitplaatsen op de tribune e.d. kwam men toch moesten halen”. Alweer een voorbeeld van de zelfwerkzaamheid, meende de heer De Rapper. Hij verwoordde de waardering van de TEGENVALLER ereleden en bood namens hen een envelop Overigens waren er ook inkomsten met inhoud aan, welke alleen mag worden i. aangewend voor bijvoorbeeld een voetbalspel gemaakt, "terwijl of een sjoelbak voor de jeugd. En ook wel j voor de ouderen, voegde hij er aan toe. Inderdaad heeft de zelfwerkzaamheid een grote rol gespeeld bij de bouw van deze tribune. De leden hebben zelf het oude gebouw afgebroken, de ongeveer honderd vierkante meter grond geëgaliseerd en het nieuwe gebouw in elkaar gezet. Door het werk van de veertig medewerkers, allen leden van de Boys, is ongeveer vijfendertig duizend gulden uitgespaard, onthulde Toen hij vanmorgen naar zijn werk ging, liet hij de stoel op de zelfde plaats staan. Door oververhitting is deze toen in brand geraakt. De Ulster brandweer, die spoedig ter plaatse was, kon de schade beperkt houden tot een gat in de vloer. Al met al toch nog goed voor ongeveer duizend gul den aan kosten. Het pand is verzekerd. De stee staat aan de Oude Hemdijk, de naast het maken van eendekorven heeft. Als weg van Sneek naar Blauwhuis, aan het Conferencier, schaatser, fietser en pols- Piekemeer. Abma heeft hier een eigen stokverspringer is hij namelijk ook geregeld domein, waar hij kan doen en laten wat hij het spier. Dit jaar doet hij voor de wil. De boerderij is echter wat bouwvallig, twintigste keer mee aan het polsstokver- en er echt in leven kun je niet. Met zijn springen in Winsum. Eigenlijk was hij van familie bewoont hij dan ook een woning in Plan vrijdagmiddag naar Finland te gaan, IJlst, maar aan de stee heeft hij zijn hart (Vervolg zie pagina 3) Fd^d edere dag brengt hij er wel enige ..Ik voel me hier reuze fijn en zou bijna geen mooier plekje kunnen bedenken waar ik mijn liefhebberijen kan uitoefenen. Over enige tijd zal de eigenaar het opknap pen, waardoor het allemaal wat komforta- beler wordt. Dan hoef ik, wanneer het vriest, hopelijk ook niet meer in de kou te zitten.” Ja, zelfs het koulijden heeft Abma i ervoor over om zijn hobby te kunnen beoefenen. „Ik moet hier wel iedere dag langs, I omdat ik verschillende dieren heb, waar ik overigens gek mee ben.” Dat hij inderdaad van dieren houdt bewijst wel zijn band met de hond „Spikkel”, die zijn baas geen moment uit het oog verliest. Verder zijn er dan nog twee schapen, duiven, kippen en enkele gan zen. de boerderij heen is een zee van I ruimte, en het land, voor zover je dit kunt «en, is Abma zijn jachtterrein. De ganzen gebruikt hij om de wilde ganzen te lokken. Abma verbergt zich dan in een hut ergens m het land en wacht zijn prooi af. Wanneer mj iets geschoten heeft haalt Spikkel het ler op. „Voor de lol ben ik kortgeleden ®et een jachtkursus begonnen, maar ei- Lj’J „heb ik dat papiertje helemaal niet °Uig, zegt je ervaren schutter, die al !>lnds 1950 een geweer hanteert. Jagen is een van de vele hobbies die Abma De onderhandse aanbesteding is wat onge- aannemers behoren ook de Gaasterlandse bruikelijk - en de raad moet er toe- bedrijven. stemming voor geven - maar vloeit voort De gemeente wordt eigenaar van het uit het verlangen van de „bouwkommissie” schoolgebouwenkompleks en eigendoms- waarvan deel uitmaakten de hoofden van overdracht van het gedeelte voor de rk- de scholen en vertegenwoordigers van de basisschool komt wat moeilijk te liggen. In ouderkommissies. Die bouwkommissie 'overleg met het bestuur van de rk-school is verleend bijstand aan de architekt bij de daarom besloten het stuk, dat de rk-school totstandkoming van het plan en heeft te- zal gebruiken in bruikleen te geven aan het vens de lijst opgemaakt van de uit te bestuur van de rk-basisschool te Balk Het nodigen bedrijven. Tot de uit te nodigen (Vervolg zie pagina 3) ■f'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1