Nieuwe kantine en winkel bij camping „Rijsterbos 1 1 IJLST en 5PBRT ■IBM SNEKERMKOERIER Messentrekkers door de politie van Sneek in de kraag gegrepen Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL H I te H Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. en de MILJOENENORDER LANDUSTRIE SNEEK Het Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD KEUKENBRAND IN POPPINGAWIER tij I f V I 56 SNEEKER NIEUWSBLAD Paas geen „sof” voor alle horecabedrijven een zondag moest Wss. Steef Kijne heeft Paasmaandag de halve marathon in Noordwijkerhout gewonnen. De Rotterdammer, lid van de a.v. Metro, liep de ruim twintig kilometer in 1.09.15. Bert Klop (Horror) werd een uitstekende vierde; 1.11.25. De kersverse Horror-loper E. Jorritsma bezette een negentiende plaats meteen tijd van 1.14.15. De overige Horror-deelnemers bezetten de volgende plaatsen. 56. Foppe Laag land 1.22.25, 98. Jan Remery 1.27.10. 8e veteraan Jelle de Haan 1.20.10. DINSDAG 28 MAART 1978 133ste JAARGANG No. 25 Volgens ooggetuigen deden drie jongens het. Hun identiteit kon nog niet vastgesteld worden. Het meeste werk deed Boelsma zelf, maar voor bijvoorbeeld het buigen van het hout had hij uiteraard assistentie van zijn kollega's nodig. Met alles wat erop- en-eraan hoort komt de „Solente” op bijna dertigduizend gulden. (Foto Studio Ger Dijs). Pampus gebouwd door (voornamelijk) Piet Boelsma, zelf ook een Pampus- wedstrijdzeiler. Men ziet Boelsma hier in het schip op het ogenblik van de tewaterlating, terwijl Luc de Jong het schip even in evenwicht houdt. Volgens Boelstra vergde het bouwen van de met de modernste snufjes uitgeruste Pampus ongeveer vijfhonderd manuren. BEST GEDRAAID Onder de „beste draaier" was ook restaurant Onder de Linden in Seek. Eksploitant G. H. het golvende Bolhuis zei het zó: „Als dit mijn slechtste Het was nu eens géén nieuwe Regen boog, maar een gloednieuwe Pampus, die zaterdagmiddag bij Jachtwerf Dirk Potma aan de Oppenhuizerweg officieel te water werd gelaten. Trotse eigenaar is de heer Piet de Jong (links met een pet op), die zijn nieuwe „super- wedstrijdschip” de naam „Solente" heeft meegegeven. De Pampus zal gaan varen onder het registratienummer 368. De Jong heeft intussen zijn „Ljip” ver kocht aan de gebroeders De Boer uit Leeuwarden en Buitenpost (vroegere Spankerzeilers), die men in de toekomst nog wel in het veld wedstrijdzeilers onder het oude zeiinummer 97 zal ont waren. Op de werf van Potma is de Landustrie Sneek B.V., onderdeel van de OGÉM-Watergroep, heeft de afgelopen maand twee belangrijke opdrachten voor afvalwaterzuiveringsinstallaties weten te verkrijgen. De eerste opdracht betreft het in samen werking met een Nederlandse aannemings- kombinatie. Intercontractering. turnkey le veren van twee zuiveringsinstallaties voor de stad Dujailah in Irak. De tweede op dracht betreft het leveren, het transport en de montage van de eiektro-mechanische uitrusting voor drie afvalwaterzuiverings installaties, ieder bestemd voor een nieuw te bouwen stadswijk van Teheran (Iran). De oplevering van de eerste opdracht dient medio 1979. van de tweede eind 1978 plaats te vinden. Met beide op drachten is een bedrag van meer dan 10.000.000.- gemoeid. De vroege Paasdagen met zijn gure wind en maartse regenbuien heeft uiteraard niet bevorderlijk gewerkt op het zakelijke welslagen van het lang-weekeinde voor de horeca-ondememers in Sneek en in de omstreken. Het was over 't algemeen niet zoals het had moeten wezen, maar dat had men vorige week al zien aankomen. Uit wat steekproeven bleek echter, dat niet overal van een uitgesproken down-stemming sprake was. Met name in de „eetsektor”, de restaurants en hotel-restaurants viel het hier en daar nogal mee. Hoewel er uit die hoek óók weer minder rooskleurige berichten kwamen. Dat de mensen er ondanks het slechte weer geweest, allemaal Duitsers en Engelsen. De t eerste nacht twintig gasten, de tweede negentien, de derde zestien en voor van nacht zijn het er nog weer eens twintig. Nee. wij zijn niet ontevreden”, aldus gister avond Jikke Ozinga. Dat de gasten ingenomen zijn met het gebouw bleek wel uit het feit, dat er een groot aantal naar Rijs waren gekomen om de opening mee te beleven. Niet alleen voor de heer H. de Jong, eigenaar van de camping, was het een ramp toen de ak- kommodatie vorig jaar in rook opging, maar de kampeerders wisten ook niet goed wat ze eraan hadden. Hier worden name lijk ook bingo-avonden en andere fes tiviteiten georganiseerd. ..De mensen die hier komen hebben alle maal een ding gemeen, en wel dat ze hier stoom af komen blazen. Allen willen van de dagelijkse beslommeringen bekomen”, aldus de heer D. van der Berg, sekretaris van de rekreatie-kommissie. In nog geen jaar tijd is er uit de as een nieuwe akkommodatie herrezen. Veel gro ter is de ruimte niet, maar er is wel iets moois van gemaakt. De kantine is met veel hout bewerkt, en de oud-hollandse bekle ding past daar erg goed bij. De winkel, die ook door bewoners van Rijs wordt ge bruikt. is van de achter- naar de voorkant verplaatst. De twintig vierkante meter ruimte, die meer is geschapen, kon goed worden gebruikt voor de nieuwe koelcel. Tussen beide vertrekken is de snackbar, waarvan bij de opening al goed gebruik werd gemaakt. bezoek was geweest. In het kantoor bleek een burolade opengebroken. Er werd ongeveer veertig gulden vermist. Ruiten ingooien bleek in dit Paasweek- einde ook weereen geliefde ..sport”. Tegen de 18-jarige V.J. uit Sneek werd proces verbaal opgemaakt omdat hij zondag avond een vitrine van drogisterij Vos in de Nauwe Noorderhome vernielde. Eveneens a t van had bedreigd. Toen de politie hem perceel Schoolstraat 19. De bewoners wa- ---i-j- r. - ren het weeken(j afwezig. Het huis is eigendom van de heer Ger Dijs. De daders namen na de ..heldendaad” de benen. binnenkwamen voor een drankje en maaltijd. De slagboom (rechts van Camping Rijster bos staat omhoog, een teken dat de gasten weer kunnen komen. In dit gebouw kan volop worden gegeten, gedronken en plezier worden geleefd. (Foto Studio Ger Dijs). De klok had vanmorgen nauwelijks zes geslagen, of het kaartende viertal liep zo goed en zo kwaad ais dat ging de trap naar boven op en liet zich zeer voldaan tussen de zachte lakens glijden. En terecht, want de mannen hadden er 72 uur non-stop klaverjassen opzitten en zijn daarmee in het be zit gekomen van het absolute wereldrekord. Vorig jaar had men ook al een geslaagde poging ondernomen, maar toen was het rekord hen alweer na twee weken ontfutseld door een kwartet Oudegasters dat het toen bracht op 65 uur. Op de foto - van Studio Ger Dijs: de Sneker rekordklaverjassers in aktie; v.l.n.r. Nick van Bommel, Jaap Voltman, Tiny Voltman (tijdwaar nemer), Theo Rijsmus en Ferni Bakhuizen. De twee tijdwaarnemers Tonny Bruinsma en Wim Voltman ontbreken op de kiek. Nadat vorig jaar juni de campingakkommodatie van Camping Rijsterbos in rook was opgegaan, is zaterdag een nieuw gebouw in dienst van de kampeerders gesteld. Mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang, wethouder van de gemeente Gaasterland, was bereid gevonden om het nieuwe pand officieel te openen. Nadat zij op een knop drukte, waarna een slagboom omhoog ging, werd de kantine, de snackbar en de winkel voor geopend verklaard. De wethouder sprak de wens uit dat in de toekomst vele kampeerders van deze akkommodatie gebruik zullen en mogen maken. Meer parten speelde het slechte weer hotel-restaurant De Wijnberg aan de Marktstraat. De hotelbezetting was niet slecht (vrijwel vol), maar de echte Paas- sfeer ontbrak toch. Op dezelfde toer zat ongeveer hotel Bonnema. Tweede Paasdag ..ging het nog wel”, maar voor de rest; ..zeg maar slecht. Althans wat het voor een Paasweekend betreft”. De heer Bonny Hanenburg van café- restaurant Hanenburg wilde het ook wel weten; „vergeleken bij andere jaren met Pasen was het uitgesproken slecht. Wel wat hotelbezetting. maar niet wat we ge wend zijn”. In zuidwest Friesland was de stemming over het algemeen ook niet daverend. Toch meldde hotel Gaasterland in Rijs een bijna vol hotel met 53 gasten, allemaal Neder landers. „We hebben ons hier niet ver veeld. alleen misten we de gebruikelijke stroom passanten. Dagjesmensen kregen we maar een paar binnen”. Gistermiddag omstreeks twaalf uur sloeg bij de familie T. van Houten in Poppinga- wier de vlam in de frituurpan. Het gevolg was. dat de keuken uitbrandde. Het vuur zocht zich zelfs een weg door het plafond en ging via de zolder ook naar de zolder van de woning van mevrouw Punter- Nicolay. Bij het blussingswerk liep ook de keuken van mevrouw Punter waterschade op. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. toch nog even „uit” wilden kwam met name tot uiting bij het vele bezoek aan het Paviljoen Sneekermeer. Direkteur J. E. de Vries van dit nieuwe bedrijf sprak van ..We hadden een vol huis, het was buiten ver wachting. en we zijn zeer tevreden. Veel watersporters uit Sneek en omgeving, die met goed fatsoen het water niet op konden, kwamen bij ons e-ven binnenwippen om te eten en uit te kijken over I Sneekermeer. Ook de in aanbouw zijnde Paasweekend blijft, dan mopper ik nooit nieuwe jachthaven trok heel wat kijkers”. weer". De kontakten met de Duitse „Stiller dan andere jaren met de Paas”, verkeersburo’s legde Onder de Linden daar- aldus meldde ons mevrouw Jikke Ozinga bij geen windeieren, want naast de „losse" van hotel-café-restaurant Ozinga aan de bezoekers kwamen er twee bussen met toe- Lemmerweg. „Toch zijn we aardig bezet risten en dat hield in. dat er tachtig Duitsers De politie in Sneek heeft de achttienjarige Een medewerker van het jeugdhonk De S.H.G. en de negentienjarige D.W.J. (bei- Espel aan de Rienck Bockemakade ont- den uit Sneek) ingesloten voor een nader dekte zaterdagavond, dat er ongewenst onderzoek omdat ze onder bedreiging met een mes geld hadden afgetroggeld van de Snekers F.L. en A.B. Het duo meende een vordering te hebben op B. en toen die het daar niet mee eens was namen G. en J. het recht in eigen handen. Ook de 28-jarige V.S. uit Sneek kreeg een proces-verbaal en mocht zijn roes op het politieburo uitslapen nadat hij in café Gaasterland een paar aanwezigen met een zondagavond werd een ruit ingetrapt mes - - wilde arresteren probeerde S. zich te ver weren met een bezemstok. In de nacht van zaterdag en de 21-jarige O.F. uit Wymbritseradeel zijn Aan de Lemmerweg werd een ruit van de auto aan het politieburo laten staan omdat showroom van Koolstra en Van der Veen men het niet vertrouwde, dat hij er in ging vernield. Ook dat gebeurde zondagavond, rijden; omdat hij alkohol had gedronken. --- Verder werd de fiets van de 17-jarige J.H. aan het buro gestald. F - K'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 1