dactylo I i [e dk sclwomHaaksen’ice^ooth POIESZ SEIZOEN-ARBEIDERS I TIMMERMAN Timmerbedrijf D. H. Sibma JONGEMAN jonge enthousiaste productie medewerkers PRODUKTIE-MEDEWERKERS I h n „o FLINKE JONGEMAN voor de afdeling A.G.F. 3 bedieningsvakman of touwslager. MEDEWERKERS Wasserij Ozon B.V. ERVEN J B. J. FEENSTRA B.V. leerling monteurs „’t DOK” VERKOOPSTER VAKBEKWAME TIMMERLIEDEN voor diverse werken in Friesland. SUPERMARKT 1 sneek 1 L h n o L^ene Soz GEMEENTE SNEEK KOK POMPBEDIENDE Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt Zonen B.V. m A.N.W.B. zoekt enkele beginnende zeilers (m/v) Coöp. Grasdrogerij Pasveer” B.A. Scharnegoutum BEHEERDER SERVICE-BEDIENDE FLINKEJONGEMAN, 18 jaar, voor opleiding sorteer- en waszaalafdeling ENIGEMEISJES, MEDEWERKER (25-30 jaar) een administratieve kracht een hoofd van de huishouding 0 Lankhorst Touwfabrieken b.v. Sneek Personeel gevraagd Personeel gevraagd Personeel gevraagd Personeel gevraagd gevraagd Personeel gevraag Personeel BH® BHBBHHIBHBBHBBKBBBBBBBHBlflBBBk' Gevraagd: energieke Gevraagd vakbekwame Oppenhuizerweg 144 - Sneek - Telefoon 05150-13845 Gevraagd energieke Oppenhuizerweg 144 - Sneek - Telefoon 05150-13845 i PRODUKTIEMEDEWERKERS, MAGAZIJNKRACHTEN EN ERV. ADMINISTRATIEVE KRACHTEN. voor onze doe-het-zelf-shop. In bezit van rijbewijs B-E. kg - boekhoudkundige medewerk(st)ers - secretaresse Duits - ponstypiste LTS/MTS’er elektronica - konstruktie bankwerkers - machinebankwerkers - elektrische lassers - produktiemedewerkers - verpleegkundigen A UITZENDBUREAU, B.V. MACHINESLIJPERS HANDSLIJPERS MACHINALE HOUTBEWERKER gerijen SneeT^ SP°ed V00r onze am bachtelijke sla bouwonderneming h. a. boomsma en zn. b.v. sneek I SNEEKER NIEUWSBLAD Donderdag 13 april 1978 Pagina 29 •J L-ï Wij vragen voor ons team een I Uiteraard mag u een goed salaris tegemoet zien en opname in pensioenregeling. geplaatst worden in onze fabriek. ons bedrijf Maria Louise- BLOEMSTRAAT 23 - SNEEK - TELEFOON 05150-16567-19522 vraagt voor haar Betonfabriek: VRAAGT: Ref. 200 In ons bedrijf is plaatsing mogelijk voor enige: -< l ij. Ooievaarslaan 13, Sneek Belt of schrijft u daarom even de Aid. Personeelszaken. Wij zullen u dan uitnodigen vpor een persoonlijk gesprek. Ons adres is: Prinsengracht 2, SNEEK (Postbus 203) - Tel. 05150-12345 (toestel 211). Kom gauw langs op elke maandag in Sneek van 13.30 tot 16.30 uur. Standplaats Martini plein. Werkplans Job-Hopper, 't rijdende uitzendburo, heeft direct werk voor: Off. dealer van Mercedes-Benz en Fiat automobielen mmmmmnwwwinmnwnmmn Wij vragen met spoed voor pns benzine-station Lem merweg een Mevr. C. Van Rossum Grevenberg 3 7751 RH Dalen (Dr.) tel. 05248-446 1 In ons bedrijf hebben wij wegens uitbreiding plaats vooreen: SPORT- TRIM- TOER FIETSEN BERGER’S GAZELLEHUIS Kleinzartd 17, tel. 12168. zoekt voor spoedige inschrijving: Afdeling Kantoor: Afdeling Industrie: Afdeling Paramedica: Voor sollicitatiegesprek, bel 05150-17109. r 1 GARAGEBEDRIJVEN - SNEEK voor diverse afdelingen, en: In het gemeentelijk verzorgingstehuis „Frittemahof" kan worden geplaatst een tussen de 18 en ca. 40 jaar. Zij zullen opgeleid kunnen worden tot: voor de afdeling Houtbewerking- Tevens voor onze Fiat afdeling een Werkplan vestigingen: Groningen, Nieuweweg 8, tel. (050)-133088 -128134. Leeuwarden, Torenstraatl/Hoek Nieuwestad 5, tel. (05100) -26360-28973. Zwolle, Grote Kerkplein 2, tel. (05200)-17210-19909. Voor inlichtingen kunt u gen op het kantoor van de Eegracht 12 te IJlst Tel. 05155-1441, ’s avonds 05155-1255 I I zich dagelijks vervoe- die op 22, 23 en 24 april t.b.v. training Z.l. instrukteurs (gratis) zeilles willen heb ben. I ObOSOSOeQOQOSOOQOOOSQCC I „STICHTING SOCIAAL KULTUREEL CENTRUM BAKHUIZEN” Massa Markt i Leeftijd 17/18 jaar. o Die na gebleken geschiktheid opgeleid kan worden tot afdelingschef. J Werkzaamheden bestaan voornamelijk uit helpen in de afdeling en verder in o de K.W. afdeling. o Wie interesse heeft neemt kontakt op met onze bedrijfsleider dhr. Spijksma 4 tel. 05150-13993. Op8 mei kunnen in aug. a.s. wordt het Soc. Kult. Centrum in Bakhui zen geopend. Wijzoeken daarom een (voll. dagtaak) Deze man en/of vrouw moet goed met volwassenen en vooral ook met jongeren om kunnen gaan, organi satorisch talent is noodzakelijk. Indien nog niet in het bezit van het Horecadiploma moet men de bereidheid en de capaciteit bezitten dit op korte termijn te behalen. Ervaring wordt op prijs gesteld. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden nader overeen te komen. Gegadigden moeten bereid zijn om in een 3-ploegensysteem te werken (zaterdags en zondags vrij). Wij zijn graag bereid u alle inlichtingen te verstrekken, m.b.t. deze funkties en onze salaris- en andere arbeidsvoorwaarden. Wij kunnen een prettige werkkring en een goede beloning garanderen. Liefst hebben wij mensen die meer dan 40 uren in de week en in drie ploe gendienst willen werken. Sollicitaties aan de direkteur U. B. de Jong, dr. Obe Postmastraat 25, Sneek, tel. 05150-14666. 90QO9000O0O&0QOQOSOQCO0CCO00SC09CO09OQO9QOQOQQ000Q00 (doorsmeren, wassen, poetsen en tectyleren). Sollicitaties dagelijks aan c straat 20, tel. 12220, Sneek. Functievereisten: Het diploma instellingskok of een gelijkwaardige op leiding. Ervaring in het bereiden van dieetmaaltijden strekt tot aanbeveling. Maximum-leeftijd 25 jaar. Salaris: Overeenkomstig de salarisnormen bedoeld in de C.A.O. voorde bejaardentehuizen. Algemeen: De bij de gemeente gebruikelijke rechtspositierege lingen zijn van toepassing. Inlichtingen omtrent de functie kunnen worden inge wonnen bij het hoofd van de keuken, de heer S. Hof- stra, telefoon 05150-17155 (overdag). Belangstellenden voor deze functie worden uitgeno digd vóór 22 april a.s. hun sollicitaties te richten aan het hoofd van de huishouding van het gemeentelijk verzorgingstehuis „Frittemahof’', Frittemaleane 4 te Sneek. gevraagd in de metaalbewerking afdeling Beitel- produktie Vereisten: voor a: Mavo-diploma diplomatypen voor b: huishoudkundigeofmbo-cd. Voor beide funkties geldt een volledige weektaak. Inlichtingen verkrijgbaar bij de direktie van de school (tel. 05150-12324). Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te zenden aan het schoolbestuur p/a Mevr. J. B. Pop-van Om- mering, Hemdijk 12, Sneek. ••♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O»»»»»»»»»» ten eerste: ten tweede: 16 tot 18 jaar, voor mangel- en vouwwerk, eventueel partieel leerplichtigen. Sollicitaties z.s.m. aan ons kantoor Oppenhuizerweg 13, Sneek Dames, hel voorjaar is in aantocht! Verdien uw eigen zomergarderobe met de vrouwelijke, en serieuze bijverdienste die wij u aanbieden. Bel of schrijf geheel vrij blijvend naar: NOOITGEDAGT SINDS 1689 Sollicitaties binnen 14 dagen bij onze secr.: mevr. IP; 4D°lle’Weda, d. Nagelhoutlaan 2, Bakhuizen, tel. 05148-377. met L.T.S.-diploma voor de onderhoudsdienst. Sollicitaties aan de fabriek, Oppenhuizerweg 128 te Sneek, t.a.v. de heer H. Visser, telefoon 05150-13441, na 18.00 uur 18493. Algemene School voor LHNO/MHNO, die de leiding op zich kan nemen bij alle voorkomende werkzaamheden in onze branche. Gevraagd: a. met ingang van het nieuwe schooljaar de werkzaamheden bevatten o m. leerlingen administratie, archivering en typewerk. b. met ingang van 1 juli a.s. of zo mogelijk eerder voor praktische werkzaamheden waaronder het verzorgen van bestellingen, maar ook het sti muleren van de leefbaarheid. Min. leeftijd 18 jaar. Inl.: A.N.W.B. Bondszeilschool,, Krekt oer 't Wettertelefoon 05150-15248. die onze cliënten vriéndelijk en vlot van dienst kan S°l'i^itaties t a v- dhr. S. Bakker, tel. 05172-1899 na 19.00 uur. Inlichtingen na 17.00 uur tel. 05150-15863.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 17