ItUlvic DJANGO STUDIO Zondagmiddag a.s. aanvang 2.30 uur BULT®MTHT¥T® 8 l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBI SCUC a r i wc Aanvang 14.30 uur Zondag a.s. Zuidersportpark Telefoon 05150-12341 „Sizzen is neat, mar dwaen is in ding”, huisvlijttentoonstelling. TERENCE HILL MIOU-MIOU uU GEMEENTE SNEEK Leeuwarden 1 Ysbrechtum ONS1 Entree 1.50 ra ra ra ra ra B ft SCHOUWBURG productie: rex film Zl terreinen aan de Lemmerweg Kulturele Ried Wymbritseradiel ra Dusty’s Disco Show orkest Verona Trio JasperinadeJong SERGIO LEONE in complete versie autobedrijven oiesz makkum - sneëR 05158-1534 05150-17150 ONCEUPONATOIEpI IN THE WEST F1 nr 65+ en kinderen tot 15 jaar gratis toegang.^ ra „Pastorale 1943” ZACHTE BEDDEN CHARLES BRONSON HENRY JASON CLAUDIA FONDA ROBARDS CARDINALE Federatie Sneker en 'TL*. J| U ól 1i AANVANG 2 UUR De beroemde Western van ■ir]qi $NEEK T BOND’S NIEUWSTE BOND’S BESTE' HARDE GEVECHTEN B DIXIE DONOVAN JOHNNY ROCCO JAMES BOND 007T. THE SPY WHO SERGIO LEONE presenteert IJ enzyn Schelmen Dolkomische avonturen van een grote held I E l.v.m. de lengte van de hoofdfilm een kort voorpro- LÏSGlOre Gerdts©!! is UITVERKOCHT Muziekverenigingen Een film om trots op te zijn, met ROBERT CHARLEBOIS PATRICK McGOOHAN regie: damiano damiani technicolor® fwmavision* muziek: ENNIO MORRICONE Entree f 3.00 tribune f 1.00 jeugd f 1.00 it - HL Pagina 30 SNEEKER NIEUWSBLAD*- Donderdag 13 april 1978 t Bezoekt u ook de belangrijke wedstrijd ONS BIJVELD CAMBUUR LEEUWARDEN. W.Z.S. - DOKKUM HabertSne DE TREFFERS Let u op de gewijzigde aanvangstijden. Toegang alle leeftijden. ItK Uii *12* W TUI) Toegang boven 12 jaar. T oegang boven 16 jaar. Toegang alle leeftijden. Toegang boven 12 jaar. 14 april om 20.00 uur •i ra organiseert onder het motto Regie: Bethel G. Buckalen Donderdag 13, zaterdag 15, zondag 16, woensdag 18 april om 20.00 uur, zondag 16 april ook om 17.00 uur: Zaterdag 15 april om 23.00 uur GENADE KENDE HU NIET WRAAK WAS ZIJN DOEL Zondag 16 april om 14.30 uur OPNIEUW IN ROULATIE Donderdag 13 t/m dinsdag 18 april om 19.15 uur, zondag 16 april ook om 16.45 uur De overleggroep structuurplan binnenstad verga dert op maandag 17 april om half acht ’s avonds in het informatiecentrum aan de Kruizebroederstraat. Er zullen toelichtingen op de inventarisaties worden gegeven. Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen aan de besprekingen deelnemen. Openbare vergadering overleggroep structuurplan binnenstad Let u op de gewijzigde aanvangstijden. OPENINGSTIJDEN: vrijdag 14 april vanaf 19.30 uur zaterdag 15 april 10.00-12.00 en 13.00-17.00 uur. Toegang gratis. TECHNICOLOR Een Paramount Film TECHNISCOPE Uitgebracht door Cinema International Corporation met: a.s. vrijdag a.s. zaterdag 17 april om 20.00 uur Woensdag 19 april om 21.30 uur Cyclusvoorstelling: op 14 en 15 april a.s. in het gebouw „Oan ’e Brek" te Oudega-W. een 1ICE ROMANO Roy Boulting j Een onderdeel van deze tentoonstelling zal zijn een dorpenwedstrijd waar voor ieder dorp uit de gemeente Wymbritseradeel de beste creaties op het gebied van huisvlijt zal inzenden. NA HET WERK, KOMT VER TIER, IN OE VORM VAN SEXPLEZIER. SPELLETJES ONDER DE GORDEL 20 april 1978 Première van Nederland Albert R.Broccoli Presenteert ROGER M00RE VOORWEDSTRIJD PUPILLENl Hubert Sneek D1-Hubert Sneek D2 - Aanvang 13.30 uur FRANCO NERO als de enige echte DJANGO Donderdag 13 t/m dins dag 18 april om 21.30 uur, woensdag 19 april om 19.15 uur Sjf kta REGIE: SERGIO CORBUCCI jg'BEATRF regie I Zondag 16 april om 14.45 uur en woensdag 19 april om 14.00 uur 18 april om 20.00 uur gramma. sNIWw neen genie, twee partners en een uilskuiken» ^rar geproduceerd door rav» morseua en oauoomanom voor Rafran onernatograflca -4fi,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 18