o HL H00 aaa rr ROYALE MODERNE HERENHUIZEN I Él F ff 1 Makelaardij p" Friesland' II V; Nog deze zomer royaal en comfortabel wonen? y Van ouds uw adres voor brandende kwesties. Makelaardij Friesland b.v. W. DIJKSTRA EN ZONEN BV Verkoop: Makelaardij F. Popma Lzn. 1 I TUakelaardi Friesland Boerenbehuizing met perceel weiland te Oosthem Appartement Verz. Flat Dekemalaan Sneek Woning Bourbonstraat 25 Ingekuilde bietenblad 20 ton BURGERWOONHUIS OPPENHUIZEN WEILAND ONDER HEEGEN WOUDSEND Burgerwoonhuis te IJlst Vrij te aanvaarden BUNGALOW te Ysbrechtum Te koop gevraagd in de omgeving van Sneek een KLEINEWONING met een stukje grond. U, A. FABER B.V, technisch-,handels- en installatiebedrijf Sneek, Showroom; Wijde Noorderhorne 23 Tel.05150-12398. Makelaardij voor heel Friesland Sneek Kanaalstraat 8 Te koop: goed onderhouden, ruim en degelijk herenhuis. r FA. O. SIEPERDA, goënga DE HARSTE BV Hoe en waar tonen wij u gaarne in de Makelaardij II KOOPPRIJZEN: (tot 1-5-1978) all-in vanaf f 183.700,- Architectuur: IR. A. BONNEMA B.I., Hardegarijp Opdrachtgeefster: WILMA VERKOOP- EN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ, Weert Uitvoering: BOUWBEDRIJF KNOOP EN GIEZEN B.V., Groningen ■■■■■■■■■■■■■■■■■■a HOVENIERSBEDRIJF K. VEENSTRA - Worpstraat 9, Ysbrechtum - Tel. 15933 gelegen in het uitbreidingsplan „DE ZWETTE” te Sneek welke met medewerking van: Deze herenhuizen op eigen grond worden o.a. uitgevoerd met veel hardhout, mechanisch ventilatiesysteem, centrale verwarming, etc. OPENINGSTIJDEN: zaterdag 15 en zaterdag 22 april van 11.00- 16.00 uur. Tevens: dinsdagavond 18, donderdagavond 20 en vrijdagavond 21 april van 19.00-21.00 uur. Een woning kopen of verkopen doet u niet elke dag. Wij zijn er dagelijks mee bezig. INDELING BEGANE GROND: Overdekte entree, hal, toilet, grote L-vormige living (40 m2) met mogelijkheid voor een open haard, ruime deels open keuken, bijkeuken. Ie VERDIEPING: 3 grote slaapkamers, badkamer met ligbad, apart toilet, werkkast. 2e VERDIEPING: grote zolder met mogelijkheid voor een 4e slaapkamer. Oud Kerkhof 4 SNEEK - Tel. 05150-18585 Harlingersingel 23 LEEUWARDEN - Tel. 05100-21480 Y is ingericht in één van de zeven nog te koop zijnde type 2 onder één kap met garage Goede inruilprijs op uw oude haard. Snelle levering. REVI HARTJE WONEN - STOFFERING - MEUBELEN DE BOER LICHT - RADIO - KLEUREN T.V. - Oosterdijk 89 - Sneek - Tel. 12874 BLOEMENGALERIJ GEBR. SPEELMAN - Grootzand 36 - Sneek - Tel. 14829 f f L Pagina 32 SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 13 april 1978 MODELWONING a/d JELLEN14 Dokkum a Lemmer TE KOOP AANGEBODEN f Hardegarijp Bergum* Notaris L. R. van der Kooi te Sneek, zal op woensdag 19 april 1978, des namiddags 2.30 uur in het Mien- skipshüs te MIst, Wilhelminastraat 2, Provisioneel, publiek verkopen: 1voor de Ver. voor Chr. Onderwijs te Ijlst: Een burgerwoonhuis met erf, tuin, steeg en vrije wal aan open water te MIst, Eegracht 69, groot onge veer 4.25 Are. Aanvaarding: in eigen gebruik perceel 1. uiterlijk 1 juni 1978; perceel2a. uiterlijk 17 juli 1978; perceel2b. direkt na de finale toewijzing, na betaling van de koopsommen. Bezichtiging: op de verkoopdag des namiddags van 1-2.30 uur. Biljetten verkrijgbaar ten kantore van de notaris, Westersingel 30A te Sneek (tel. 05150-17885). Mr. A. S. de Boer, kandidaat-notaris, als plaats vervanger van notaris J. P. G. Mensen, Marktstraat 22, Sneek zal op vrijdag 21 april 1978, ’s middags om 2.30 uur in Café-Restaurant Piso, Parkstraat 21, Sneek, finaal verkopen: A. de woning met erf, garage en steeg, Bourbon straat 25 te Sneek, kadastraal groot 1 are 58 cen tiare, bezwaard met een jaarlijkse grondrente ten behoeve van de gemeente Sneek, groot 47,40. Bod:f 45.555,-. 41 Grond 4> Huizen 4i Bedrijfsgebouwen 4> Financiering 4> Rekreatie-projekten 4> Aan- en verkoop Taxatie 4* Sleutelklaar opleveren 4* Verzekeringen Bij voorkeur gelegen aan poel of plas, dicht bij woonkern, mooie rustige omgeving, liefst niet dicht bij rekreatiegebied. Brieven onder no. 809 bureau van dit blad. f 295.000,-k.k. Makelaars en taxateurs in onroerende goederen Inlichtingen op ons kantoor of bij de makelaar van uw keuze (lid NBM) Sneek Oud Kerkhof 4 Tel. 05150-18585 Aanvaarden: Bourbonstraat 25:15 mei 1978. Appartement:1 mei1978. Betaling van de koopsom en verrekening der lasten op datum van aanvaarding. Bezichtiging: op de verkoopdag van 13.00 tot 14.00 uur. Biljetten en inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van genoemde notaris, Marktstraat 22, Sneek, tel. 05150- 17025*. De Harste bv - Waterpoortsgracht 23 Postbus 325 - 8600 AH Sneek - Telefoon 05150-11685 Leeuwarden Harlingerstraatweg 2 Tel. 05100-23345 Sneek Oud Kerkhof 4 Tel. 05150-18585 Drachten De Warren 1 Tel. 05120-10015 Heerenveen Breedpad 21 Tel 05130-25635 TT,. .- B. Het recht van lidmaatschap in de Coöperatieve Vereniging „Coöperatieve Verzorgingsflat ,,De Stadsfenne” te Sneek, Dekemalaan 17, recht ge vende op het uitsluitend gebruik van de wooneen heid type A, nummer 309, met de daarbij behoren de bergruimte. Bod:f 26.899,-. Notaris A. Jaarsma te Bolsward zal, in samenwerking met notaris E. K. Hoekstra te Sneek, op maandag 17 april a.s. des middags om 14.30 uur finaal in het Dorpscentrum It Heechhüs te Heeg, t.v.v. J. P. Bu- walda c.s. en krachtens rechtelijk bevel in het open baar verkopen: diverse percelen weiland onder Heeg en Woudsend (Ypecolsga), waarvan enige verpacht en enige vrije van pacht, behoudens samenvoeging te veilen in 6 percelen: Notaris E. K. Hoekstra te SNEEK, zal op vrijdag 21 april 1978 's middags om 2.30 uur in Café-Rest. Piso, Parkstraat 21 te Sneek, FINAAL in het openbaar ver kopen: Sneek Dr Boumaweg 11 Tel. 05150-17500 Ook voor de verkoop van Uw huis - 2. namensdeheerH.Boschma: Een boerenbehuizing met erf en verdere opstallen te Oosthem, Pytsjepolle 1 met een daarbij gelegen per ceel weiland, samen groot 1.16.80 H.A. behoudens recht van samenvoeging te veilen in twee percelen a. De boerenbehuizing met erf en verdere opstallen, groot ongeveer6.25 Are. b. Het perceel weiland, groot ongeveer 1.10.55 H.A. (ong. 3 pdm). Notaris L. R. van der Kooi te Sneek, zal op maandag 24 april 1978, des namiddags 2.30 uur in het Café van de heer Bouwhuis te Uitwellingerga, finaal, publiek verkopen: Het keurig onderhouden burgerwoonhuis met tuin, erf, vrijstaande garage en verder toebehoren te Oppenhuizen, Tsjerkebuorren nummer 44 en 46, groot 6.55 are, geheel voorzien van centrale ver warming. Bodf 157.616,-. Aanvaarding en betaling: uiterlijk op 25 mei 1978. Bezichtiging op de verkoopdag des namiddags van 1-2.30 uur. Biljetten verkrijgbaar ten kantore van de notaris, Westersingel nummer 30A te Sneek (tele foon 05150-17885). Aanvaarding: Bij de betaling; percelen 12 en 3 on der gestanddoening van de lopende pachtovereenkomsten en de percelen 4, 5 en 6 vrij van pacht. Betaling: Uiterlijk 15 mei 1978. Bezichtiging: Dagelijks, behalve des zondags, van 10.00 uur tot 16.00 uur. Biljetten met kaarten verkrijgbaar ten kantore van de notarissen. Grootzand 22 - Sneek - Tel. 15580 Voorheen Makelaarskantoor Van der Schoot en Van Dijk BV R.Ypma/Direkteur vrijstaand met zonneterras deels ommuurde tuin de bungalow met tuin, garage, C.V. c.a. aan It Heechhiem 11 te Ysbrechtum, groot 8.10 are. Bod 258.458,-. ONMIDDELLIJK NA BETALING VRIJ TE AANVAAR DEN. Bezichtiging op de verkoopdag van 12-2 uur. Bilj. met uitv. omschr. verkrijgbaar ten notariskanto re, Marktstr. 2 (tel. 05150-13012) en bij oproeper S. Jaarsma, 't Bosk 6 te Mantgum (tel. 05104-515). Tel. 05150-13495 Franeker ^/Harlingen Bolsward 1. weiland te Ypecolsga 1.74.80 ha.; bodf 57.867,- 2. weiJand op de Gouden Boayum onder Heeg 0.91.35 ha.; bodf 30.001,- 3. weiland op de Gouden Boayum onder Heeg 3.39.30ha.; bodf 71.701,- 4. weiland te Lytshüzen onder Heeg 1.57.10 ha.; bodf 62.500,- 5. weiland te Lytshüzen onder Heeg 1.52.30ha.; bodf 58.500,- 6. weiland te Lytshüzen onder Heeg 3.82.85 ha.; bod 140.099,- Indeling: portaal hal met open trap wasruimte eetkeuken kelder eetkamer/slaapkamer zitkamer met parketvloer, open haard en dubbele beglazing 2e kamer (studeerkamer) 1e verdieping: 4 slaapkamers balcon en groot plat 2e toilet badkamer met ligbad, 2 vaste wastafels en bidet 2e verdieping: ruime zolder 5e slaapkamer De woning is voorzien van c.v. en heeft nog een aangebouwde schuur. Voorheen Makelaarskantoor Van der Schoot en Van Dijk BV R.Ypma/Direkteur GAASTMEER WIELDIJK 1 Landelijk gelegen woning (type 2/1 kap). Ind.: hal, woonkamer, slaapkamer, keuken, bij keuken, douche en toilet. 1e verd.: overloop, 2 slaapkamers en zolder ruimte. Ruime aangebouwde houten schuur, geschikt als botenberging. Makelaars en taxateurs in onroerende goederen Inlichtingen op ons kantoor of bij de makelaar van uw keuze (lid NBM)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 20