JkteWsjes" ri r 1 GEMEENTE WYMBRITSERADEEL GEMEENTE WYMBRITSERADEEL UITSLAG L.S.C. VERLOTING 1978 GEMEENTE SNEEK J. NAUTA Afwezig van 15 april tot 2 mei a.s. 1 diversen ie koop te koop gevraagd te huur te huur gevraagd personeel aangeb. personeel gevraagd TOERCARAVAN GRATIS! Uw kleine advertenties (alleen ivoor partikulieren) DINSDAGS in ons kantoor aan de balie gebracht de eerste tien woorden gratis. O SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 13 april 1978 Pagina 35 •Yl A. RIENSTRA-BLOM Sneek. 10 april 1978 en de TAEKE TUINSTRA in de leeftijd van 78 jaar. 40jaar geleden in het Sneek. 9 april 1978 rsoons Personeel B. Henr. Lampe B.V. Hendrik Tichelaar, Woudsend. april I978. LESSEN De Direktie. Gerben Nijholt. Sneek. april 1978 BOUWVERGUNNING oo« Sneek, 11 april 1978. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦MM»»»»»»»» Sneek, 13 april 1978. OS JEUGDZEILBOOTJE PI- RAAT i.g.st. Gossepalen 20, Sneek Heden overleed onze beste broer en zwager TAEKE TUINSTRA INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN OPENBARE SCHOOL TE YSBRECHTUM. SINTANTONIUS ZIEKENHUIS SNEEK Wij wensen de familie veel sterkte toe. Zijn nagedachtenis zal bij ons in herinnering blij ven. Bijna 50 jaar was hij een zeer gewaardeerde me dewerker en zal hij als zodanig in onze herinne ring bewaard blijven. in de ouderdom van 78 jaar. echtgenoot van lef- ke de Boer. Direktie B. Henr. Lampe B.V. Uit aller naam: J. Tichelaar-Scheper RAAT i.e.st. len 20, Sneek AUTO- AANHANGWAGEN Tel. 05150-17910 TOYOTA COROLLA b.j. dec. ’72 2350,- Tel. 05150-14663 WASTAFEL in kleur vanaf 59,- K. BIJLSMA - Hommerts. Goede GASKACHEL merk Beckers De Bourbonstraat 24. RENAULT 4, ’72 W. Tjaardastr.88, Sneek. COMMODE 2 Statenbocht 15 tel. 05150-17539 GESTOFFEERD HUISJE J. Beetsma, Kerkstraat 31, Deersum Siemens ROOKMEL DERS bij brand kompleet 139,- K. BIJLSMA - Hommerts. Sneek: G. RINGMA-TUINSTRA H. RINGMA Sneek: S. TUINSTRA G. TUINSTRA-IJSSELS Sneek: S. TUINSTRA B. TUINSTRA-POSTMA Bolsward: J. OPPED1JK-TUINSTRA 2 CV 4 Bovenslag 3. VERCHROOMDE KINDERSTOEL Zwette 1 tel. 18772 MEISJESFIETS 5-12 jaar Ubbo Emmiusstraat 16 Z.g.a.n. klassiek rood velours BANKSTEL antiek bamboe staande KAPSTOK, tel. 12962. FORD CAPRI 1700 GTXL en een VW 1300 bouwjaar 1970. Boetstraat 2, Sneek Na 18.00 uur. FLINKE JONGEN die na schooltijd wil helpen. Groenten en fruitbedrijf DE MARKTHAL J. W. -Frisostraat 22. Oude AANZICHT- KAARTEN van Sneek en Friesland. Ras, P. Mauritsstraat 15, tel. 11950. KUNSTGEBITTEN REPARATIES Ook gouden tanden en kiezen. SIGARENMAGAZIJN S. H. SCHIPPERS, Singel 10, Sneek Tel. 05150-17447 s If 90,- 170,- 140,- 270.- De echte Ulster stalen ROEISCHOUWEN van 4.50x1.40 Jachtwerf „DE UITKIJK” W. v.d. Velde, Sneekerpad 6, IJlst (plan de Rat) tel. 05155-1351. KINDERFILMS, FILMPROJEKTOREN en DIAPROJEK- TOREN. FOTO/OPTIEK P. Kuiper, Oosterdijk 54, Sneek, tel. 05150-13150. Inruil FIETSEN bij aankoop nieuw rijwiel K. BIJLSMA - Hommerts. PHILIPS PORTABLE RADIO vanaf 39.75 GROOT BOERSMA Grootzand Hun dankbare kinderen: Jopieen Theo Klaas en A nnie A nnie en Sake Piet en Grietje en kleinkinderen Husqvarna GRASMA CHINE na zessen, 05159-1893. WONING in Sneek voor 2 verpleegkundigen liefst eigen ingang 2 kamers, 2 slaapk., keuken, event, douche. Meeuwenlaan 49. De Wiekslag. 4pei BUNGALOWTENT z.g.a.n. Minne Jeltesstraat 4, Balk Ruime WONING of BOERDERIJTJE, geen nieuwbouw, liefst vrijstaand, in Sneek of direkte omgeving, met tuin. Huurorijs 300,- eventueel huurkoop. Brieven onder nummer 802 aan bureau van dit blad. Weer voorradig Keuken TL armaturen m. kap 2x20 watt kompleet met buizen voor slechts 39,75 K. BIJLSMA - Hommerts. hebben ons bijzonder gesterkt in de voor ons zo moeilijke tijd. Hiervoor willen wij u onze oprech te dank betuigen. 40-delige ENGELSE platen Godfried Bomans 110,- Tel. 05150-12386 Heeg, april 1978 De Houw 20 elektronische dieptemeter, r. f47.500,-. Harichsterdyk 3, Harich 3136. Verhuur geluidsinstallaties, feestverlichting Waldastraat 38, Schamegoutum, tel. 05150-17479-13421 De gezamenlijke buren van de Gaffelstraat en fam. D. Efdé. Valkstraat Voor u mevrouw die geen tijd heeft, bakken wij graag PANNE- KOEKEN. Keuze uit meer dan 18 soorten. Om ze af te halen even een telefoontje naar ,,’t STOOFJE” Sneek 05150-17438. Wegens overkompleet Philips AFWAS MACHINE i.z.g.st. 200,- Gangboord 26, tel. 12247. ZEILBOOT (F.j.) ƒ2000, v.d. Werf, Gysbert Japiksstraat 28 NIEUWE HOUTEN VLOER t.b.v. voortent Tel. 16853 Aangevlogen: geel-groene PARKIET met iets blauw onder de ogen Kaatsland 158, Sneek POLYESTER VOLGBOOT nieuwe aanhang motor Volvo-Penta Tel. 05150-17643 De tweede druk van het programma van Progressief Sneek verschijnt binnenkort. Hij is eerlijk gezegd bog beter dan de eerste. Bestellen: de Palm 3, tel. 15463 Z.g.a.n. HONDA (B 200) 2cil. 1976 km.-stand 4000, zeer mooi 1995,- Te bevr. L. J. Deinum, R. Bockemakade 15, Sneek, tel. 05150-12834 TOERCARAVAN Karaat Hehn 360 4 pers. voortent 1975 in gebruik v. Schuijlenburg, Bolswarderweg 15, Sneek, tel. 05150-12173 Progressief Sneek zal knokken om dagonderwijs voor volwassenen mogehik te maken. Dat betekend dat er bijspijker-cursussen en kinderopvang moet komen. Sesam ENCYCLO PEDIE kompleet vraagprijs 1500,- Amahastr. 48, Sneek tel. 18803. Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor uw medeleven dat we van u mochten ont vangen, na het overlijden van onze lieve vader en grootvader AFSLANKEN Eerste Sneeker Slankheidsclub. Dinsdags 2.30 uur en 7.00 uur „Fredehiem”, Kleinzand 18, Sneek. Inl. mevr. P. Harshagen, tel. 05100-20151. 1 KINDERFIETSJE voor leeftijd van 5-8 jr. Te bevragen Legedyk 18, Schamegoutum, tel. 05150-12221 Nieuwe kleuren-t.v. tegen piano Tel. 05150-14251 G. o.h. ruime 5 pers. Nieuwe KACHEL en RIBKUSSENS Te bevr. 05150-16088 of 16177 Met droefenis vernamen wij het overlijden van de heer Prima OPEL ASCONA 16S, bj.’71. Kent. ’75, pr./2700,- na 5 uur W. Tjaardastraat 82. Nieuwste model Zanker W ASKOMBINA- TIE Kemakeur van 1618,— nu voor 1198,— K. BIJLSMA - Hommerts. MEISJE voor hele dagen en WERKSTERS. Café-restaurant ..Leeuwen" tel. 05150-12712 hopen wij met onze Langs deze weg willen wij, mede namens onze kinderen, allen heel hartelijk bedanken, zij die door hun aanwezigheid, hun felicitaties en hun cadeaus ons 50jarig huwelijksfeest op 3 april j.l. tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. BAKKER SNEEK levert u reeds vanaf 699,- een 3.9 Volvo Penta buitenboord motor. Maak gebruik van méér dan 10 jaar ervaring. Showroom Ulsterkade 132, tel. 05150-12253 Progressief Sneek vind dat oudere mensen in hun eigen wijk moeten kunnen blijven wonen. Daar moet geld voor komen! STALEN LINGE-KRUISER 1. 8.00, br. 2.40 met 25 pk b.b. motor. Electrisch gestart, afstandbediening, volledige inventaris Prijs/12.000,- Tel. 05150-13250 Bij het hele gebeuren rond stadsvernieuwing en renovatie zal Progressief Sneek nauwlettend toezien dat de inspraak van de betrokken bevolkingsgroe pen goed tot zijn recht komt. Ter gelegenheid van dit feit zal op die dag een afscheidsreceptie worden gehouden vanaf 16.00 uur in het restaurant van het ziekenhuis. Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt op vrijdag 28 april a.s., na een dienstverband van 22Jaar, afscheid van het zieken huis, onze chef-schilaer de heer J. VAN HOUTEN. *s Avonds van 8 tot 10 uur de receptie in café „De Freonskip”te Blauwhuis. Vermist: lapjeskat, bruin vlekje op éen van de voorpootjes Koaldyk 3, Heeg, tel. 05154-2261 BAKKER SNEEK heeft méér dan 10 jaar ervaring. Maak er gerbuik van, u vaart er welbij! Showroom Ulsterkade 132, tel. 05150-12253 Y. Nijholt-van der Heide kinderen en kleinkinderen PUCH bouwjaar ’76 met helm 13S Tel. 05172-1423 Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oud-kollega TAEKE TUINSTRA BATAVETTE in goede staat incl. verzekering T. de Boer, Bottinge 66. FIAT 127 Bouwjaar 1972 km. stand; 70.000 Tel. 05150-14969 BAKKER-SNEEK heeft regelmatig goede gebruikte buitenboord motoren. Bovag garantie. Kom maar eens kijken. Ulsterkade 132, tel. 05150-12253 LERAAR elec. orgel Voor priveles. 05150-18711. Welke jongedame van 17/18jaar wil ons komen helpen in onze afdeling slagerij? Na een inwerkperiode zal haar werk bestaan uit het bestellen, ontvangen en controleren van de vleeswaren, het snijden, het presenteren en verkopen van de vleeswaren. Assistentie bij de verkoop van vlees. Wij bieden een goede beloning. Zaterdag’s vrij. Werkkleding vrij. BERGO CENTRAMARKT Kaatsland 58-64, tel. 12382. Vragen naar dhr. Van den Berg. SHETLAND PONYPARK SLAGHAREN Opnieuw uitgebreid met geweldige attrakties. Entree-prijs niet verhoogd, 7,50 all in. Shetland Ponypark Slagharen EEN WERELD VAN PLEZIER Dagtocht 35 Ned. Spoorwegen De inschrijving van NIEUWE leerlingen voor het in augustus 1978 beginnende schooljaar kan vanaf he den plaats vinden bij het hoofd der school te Ys- brechtumbij voorkeur vóór 15 april a.s. Noor de leerlingen die thans nog de openbare kleu terschool bezoeken, wordt deze aangifte centraal gedaan door de hoofdleidster, tenzij de ouders te kennen geven een andere school voor hun kind te wensen. Op maandag 24 april a.s. I 0 geliefde ouders, pake en beppe 0 J. TEERENSTRA 0 en J. TEERENSTRA-HUIZINGA 9 de dag te gedenken dat ze 6 huwelijk traden. J. Wiebenga B. Wiebenga-Nota Dr. Kuyperlaan 58, Sneek. Uw kaart, brief, bloemen, aanwezigheid, of handdruk na het heengaan van mijn lieve onver getelijke man. onze vader en grootvader In Progressief Sneek zit ook van alles; eigenwijze schoolmeesters, vrijdenkers, opstandige jongeren, spraakzame verkoopsters, feministen, nette linkse veertigers, nuchtere nadenkende huisvrouwen, mensen zonder werk, mensen die te hard werken, etc. etc. Gezellig klubje hoor! Kom er bij!? Zw. DAMESSCHOENEN z.g.a.n. m. 39 tel. 05150-17091. HONDA 500 cc Te bevr. na 5 uur P. Stelwagen Commanderij 45 EETHOEK Pripperstraat 30 Progressief Sneek zal blijven ijveren voor betaalbare woonruimte voor jongeren en zelfstandig wonenden. Dan hoeft er in de toekomst niet meer gekraakt te worden. RENAULT 17TL Sport met extra acc. i.z.g.st. TeE 05150-14952 PEUGEOT DAMESBROMMER met helm 200,- Waterhoenstraat 11, Sneek LICHTDIMMERS tot 400 watt nu ook in bruin tijdelijk voor 23,95. K. BIJLSMA - Hommerts FORD CAPRI 1500ccbj. ’70 vraagprijs 1500,- Morrahemstr. 140, Sneek LA BOHEME VOUWWAGEN compleet met o.a. voortent. Alles in goed staat. V raagpnjs 3000,- K. Felkers, Napjusstraat 135, Sneek, tel. 05150-13722 EVINRUDE4pk b.b. motor 2 jaar z.g.a.n. Postmastraat 7 tel. 05150-14730 Hotel restaurant „de Wijnberg” in Sneek biedt u, behalve sfeer, gezelligheid en persoonlijke aandacht, ook zeer scherpe prijzen. Voor receptie; alle «consumpties 1,50 p. kons. Koffietafels vanaf’/ 10,-. Eén uitstekend diner vanaf 19,50. Zalen tot 200-250 personen. Alles met air-conditioning. Tel. 05150-13369 en 12421. De Chr. Muziekvereniging „Harmonie” organiseert weer een ROMMELMARKT op zaterdag 17 juni. Heeft u iets voor óns? Bel dan 13909 en het wordt gehaald. Jongeman, 29 jaar, met eigen ingericht huis zJc.rn. met meisje of jonge vrouw. Brieven onder nummer 808, bureau van dit blad Ontwerp-structuurplan 1976 De burgemeester van Sneek maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8 van de Wet op de Ruim telijke Ordening bekend, dat met ingang van 17 april 1978 gedurende één maand ter gemeentesecretarie, afdeling I, bureau ruimtelijke ordening en volkshuis vesting, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het Structuurplan 1976. Dit plan omvat het gehele grondgebied van de ge meente Sneek. Gedurende bovengenoemde termijn van een maand kan een ieder bij de gemeenteraad schriftelijk be zwaren tegen het ontwerp indienen. Sneek, 12 april 1978, De burgemeester voomoemd, B. van Haersma Buma. DIANA 6, bj. ’70 Liaukemastr. 74, Sneek. ZEILBOOT met aanhang- motor(16m2). te bevr. 05150-13732. Na 18.00 uur. LEISURE 17 116 jaar oud met 5 pk motor, z.g.a.n., oranje-wit, diverse toebehoren. Vraagprijs 12.500,- Tel. 03417-6883 Doe mee met onze wedstrijd. Maak een advertentie voor Progressief Sneek. De beste wordt geplaatst en we verloten 3 boekenbonnen. Inzenden elke maandag, Postbus 3014. Bij Progressief Sneek 4 vrouwen bij de eerste 8 op de lijst. En niet omdat het in is. Ze werden gewoon gekozen. Bij de andere partijen in Sneek maken nog steeds de heren (meestal oude) de dienst uit. Bent u aan het verhuizen of aan het schilderen en behangen? Geen tijd om eten te koken? Wij bakken dan graag PANNEKOEKEN vooru. Om ze af te halen even een telefoontje naar ,,’t STOOFJE” Sneek 05150-17438. OPGELET Bijverdienste voor huisvr. vrijblijvend inlichtingen Postbus 236, Emmeloord codenummer 8300 AE. De 4-jarige J. S. uit de Domp is toch wel blij met die verkeersdrempels, waar Progressief Sneek zo voor geijverd heeft. GAAT U TROUWEN Uw receptie van b.v. 100 personen, uw bitteruurtje daarna, en uw koffietafel van plm. 25 personen verzorgen wij zonder bijkomende kosten al voor plm. 400,-, alles inbegrepen. Uitstekende verzorging. Waar in RESTAURANT PISO Sneek. Vroegtijdige reservering gewenst. Die grote, grijze, stilstaande bakken doen mij steeds aan een grote politieke partij denken. Raar hè Progressief Sneek. RENAULT 6TL ’72 nieuwe schokbrekers, uitlaat enz. Vraagprijs 675,- Jan van Nassaustraat 71 OPEL COMMODORE bj. december 1973 z.g.s. SIMCA 1501 special S, bj. januari 1974 Engelse STATENBIJBEL 1765, Antieke Franse KAST 1800, 6 KARRE- WIELEN, 2 RACEFIETSEN 5 en 10 versnellingen, 1 HAAN, 1 vader ABRAHAM. J. Rijpma, Zevenpelsen 17, IJlst, tel. 05155-1409. Rinel STACARAVAN 8 pers, met standplaats aan het Tjeukemeer. Inl. 05150-14163. Kil KRUISER 5.30 m. met nieuwe 20 pk Mercury b.b. motor. Tel. 05155-1594. Hoge prijzen voor goud, zilver, juwelen enz. J. DIKHOFF N. Burgstraat 2. WIEPIE’S groenten en fruitboetiek, Leeuwenburg 5, vraagt voor de zaterdag MEISJE 17 18 jaar. Aanmelden liefst tussen 6 en 7 uur. Verloren 29 maart: omgeving bushalte Oppenhuizerweg, ovale broche met Japanse voorstelling in miniatuur op parelmoer. Tegen beloning graag terugbrengen buiten kantooruren: H. Tromp, Furmerusstraat 427, tel. 05150-14841 NIEUWE VW KEVER UITLAAT 35,- Schouwstraat 8, na 18.00 uur GEURIG eigengerookt VET SPEK in dobbel steentjes, 250 gram 0.98 SLAGER RIJPKEMA Joh. w. Frisostraat 25. -- KRUISER, Super Favorietlengte 11.50 m. met 100 pk Peugeot diesel en 7 vaste slaapplaatsen. Prijs n.o.t.k. Tel. 05150-11685. CARAVAN 4 pers, merk Roller prijs 3000,- Tel. 05140-3318 BUNGALOWTENT 1 jaar oud, woonkamer, keuken, 3 slaapkabines luifel gehele inventaris. Tel. 05150-14291. FLITS z.g.o.h. kompleet in wedstrijd uitvoering tel. 05150-11685. Meisje 20 jaar ZOEKT WERK kantoor of huishouding Brieven onder no. 807 bureau van dit blad. Nette WONINGEN in Sneek en omgeving; ook bemiddeling/ aanbieding. P. GRONDSMA Popmawal 9, IJlst. Tel. 05155-1386. Wij verhuren SPEELFILMS in zwartwit, kleur en met geluid. Leuk voor kinderfeestjes e.d. FOTO JULIUS VAN DIJK Kleinzand 54, Sneek Tel. 05150-16074. ULSTER VLET met dieselmotor vier pers. Tel. 05155-1594. POLYESTER ZEILBOOT (nieuw) met 4 pk Tomos b.b. motor/ 3500,- 2 pers KAJUIT ZEILJACHT met b.b. motor 8500,-; SPEEDBOOT met Mercury motor 8500,-; SCHOUW met Seagull motor 1050,-; YNGLING wedstrijd- boot 16.500,-; zeewaardig ZEILJACHT, type ENGLISCH HALCION, stormfok, navigatie, 5 slaapkooien, dieselmotor, 47500,-. Harichsterd' Tel. 05140-J136. Geeuwkade 22 Voor praktijk waarneming zie wijkindeling elders in dit blad. j Batavus- en Gazelle FIETSEN nu nog volop keuze, inruil mogelijk K. BIJLSMA - Hommerts Nog vrij plotseling is overleden onze beste buurvrouw Autorijschool Harry Feenstra heeft weer enkele plaatsen vrij voor enthousiaste leerlingen Commanderij 20, Sneek, tel. 05150-19240 huisarts Burgemeester en wethouders van Wymbritseradeel maken bekend, dat zij voornemens zijn met toepas sing van artikel 50, lid 8, der Woningwet een bouw vergunning te verlenen aan de heer F. Spoelstra te Woudsend voor het bouwen van een woning met ga rage aan de Kamp 4 te Woudsend op het kadastrale perceel Woudsend, sectie A nr. 1555. De bouwaanvraag ligt van 14 tot en met 28 april 1978 voor een ieder ter sekretarie, 3e afdeling, ter inzage. Belanghebbenden worden gedurende deze termijn in de gelegenheid gesteld tegen het verlenen van de bouwvergunning schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun college. MANEGESNEEK 10 ponyrijlesse 20 ponyrijlessen 10 paardrijlessen 20 paardrijlessen GRATIS PROEFRI’ Op een paard relaxen in de gezellige manegesfeer dat is pas ontspannen en de prijs waard MANEGESNEEK 1e prijs: DRAAGBARE KLEUREN T.V.8131 2e prijs: DAMES- of HERENRIJWIEL4369 3e prijs: SPIESGRILL 14 4e prijs: KOFFIEZETAPPARAAT 9203 5e prijs: FRITEUZE 2076 6e prijs: HAARKRULZET 1098 7e prijs: ELEKTR. BLIKOPENER 3491 Prijzen af te halen bij J. Dijkstra, Mr. P. J. Oud- straat 9, tel. 18705. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦O» Na het zo plotseling overlij den van ons lief zoontje en broertje Floris hebben wij veel meeleven ondervonden. Wij zeggen u hiervoor har telijk dank. R. Bok J. Bok-Hamstra Jos Sneek, april 1978 Schierstins 3 Die dag wordt begonnen met een H. Mis uit dankbaarheid om half drie in de St. Vituskerk te Blauwhuis. Durk Wiersma en- Jeitsje Lootsma dogge, mei üt namme fan har êlden, to witten dat hja fan doel binne to boaskjen op D.V. woansdei de 19 fan ’e gêrsmoanne 1978, mid- deis om 2 üre yn it sted- hüs to Snits. Tsjerklike ynseiniging om 2.45 üre yn ’e Ich- thustsjerke to Snits. troch Ds. Mr. J. A. Vaan drager Müzekamp 7, Boamsweach Frederik Hendrikstrjitte 79, Snits Eltsenien dy ’t üs lok- winskje wol is wolkom de jouns om 8 üre yn „De Doele” to Boalsert. Wy komme to wenjen; Müzekamp 7A, Boam sweach.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 23