zoals wonen óók kan zijn j Cötes du Rhone 76 iSn0&pduiv&ltf& Uil sa v VIER VEWA^-EMdE BB Sergio Leone met The Genius en Once upon a time in the West Bolswarder blues, Japanse dans, Hoochie Coochie Band Bi „Mensen zonder werk” in Noorderhoek s VEEMARKT SNEEK t= El Wijnkoperij Groenhout ,1 Oosterdijk 20, Sneek Poppentheater geeft vertoningen in Woudsend Vuilnisvatten Pastorale 1943 in Amicitia in premiere onze wijn van het jaar Henri Gaillard Kandidatenlist VVD in Hemelumer Oldeferd culturele raad sneek ill* ys 1 y SNEEKER NIEUWSBLAD - Donderdag 13 april 1978 Pagina 3 Jac. Rijpma, Amaliastraat 48, Sneek telefoonnummer 19613. SNEEK een i ker podiumact en een geluidsinstallatie die voldoende is voor het merendeel der Nederlandse zalen. H.W.van den Berg Suupmarfct 21, Sneek, tel. 05150-12521 OOSTEROUK 8, TEL.: 05150-12583 en dan ga ik eten en dan H.W.G. taktgroep Noorderhoek voor mensen zonder werk in het wijkgebouw „De Schuttersheu- vel” vergaderingen gehouden voor mensen uit de wijk, die zonder baan zijn. De kandidatenlijst van de VVD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen ziet er voor wat de gemeente Hemelumer Ol- deferd betreft als volgt uit; 1. P. A. van Loon, Koudum; 2. Sj. de Vrits, Koudum; 3. K. Joustra, Elahuizen; 4. V. W. H. M. Berends, Molkwerum; 6. Mevr. L. P. Oosterhout-Brouwer, Koudum; 7. H. Krul, Warns. Liefhebbers van Sergio Leone komen deze week helemaal aan hun trekken. Zowel in Studio als Amicitia draait een door hem geregisseerde film, de ene overigens wel meer bekend (en stukken beter) dan de andere. Om maar met de beste te beginnen; Once upon a time in the West (Het gebeur de in het Westen), waar voortreffelijke akteerprestaties door Charles Bronson, Ja son Robards, Claudia Cardinale en vooral Henry Fonda geleverd worden. Een besliste aanrader voor degenen die deze tophit eerder hebben gemist. Al was het alleen maar om de sfeervolle muziek van Ennio Morricone. Peter van Zon, Maarten de Boer, Rudy I eigen nummers. De groep gaat er van uit dat de eigenheden van die Ameri kaanse muziekvormen bestaan dienen te blijven, waardoor een ekspressieve en springlevende muziek ontstaat. Een en an der heeft vorig jaar zomer geresulteerd in de elpee Lookin’ Good... Huh? Zaterdagavond treedt de Hoochie Coochie The Genius is beslist van mindere klasse, maar blijft voor mensen die een stevige- western-zondermeer goed kunnen waarde ren aantrekkelijk genoeg. Het is het avon tuur dat Joe (Terence Hill) beleeft als hij op het idee komt op een minder toelaatba re manier veel geld te versieren. Uiteinde lijk komt het, maar dat verbaast niemand, allemaal dik voor mekaar en zelfs de gebruikelijke, prachtige zonsondergang in de prairie tegen het eind ontbreekt niet. Het poppentheater „De Regenboog” zal gedurende de maanden mei, juni, juli en augustus voorstellingen geven in het dorps huis de Driuwpólle, Lijnbaen 15 te Wouds end; behalve woensdag 31 mei zullen kin deren vanaf vier jaar mèt hun ouders van harte welkom zijn. Ik ben tegen het invoeren van de nieuwe asvatten en er dus voor om de kwestie ongedaan te maken. Want hoe moeten oudere mensen en gehandikapten die vehi kels hanteren? En hoe vinden anderen een plaatsje voor zo’n bakbeest als. ze geen ruimte hebben. Voor mensen op bovenwo ningen zijn het ook ondingen. Waar blijven Op het programma staan drie sprookjes van de gebroeders Grimm en een Bretonse sage, welke afwisselend zullen worden ge speeld. Met mooie poppen en fraaie de- kors, worden levende voorstellingen gege ven, zonder gebruik .te maken van een bandrekorder of iets dergelijks. Hoewel de voorstellingen spannend zijn worden ek- sessieve angstsituaties beslist vermeden. Het geheel wordt omlijst door fijnzinnige lier- muziek. Inhakend op de nieuwste pedago gische inzichten, hoopt het Poppentheater „De Regenboog" deze oude verhalen weer onder de aandacht van het publiek te brengen. Het programma is als volgt samengesteld; op 3 mei Doornroosje, de week daarop Sneeuwwitje en de de Zeven Dwergen, dan Sneeuwwitje en Rozenrood en dan Pero- niek. Voor de volgende maanden geldt de zelfde volgorde. Op vrijdag 21 april is er een ballet voorstelling door de leerlingen van de Muziekschool in het Amicitia theater. Voor de pauze start de klassiek-afdeling onder leiding van Anneke van den Akker met choreografieën van Anneke van den Akker en Hanneke Jorna. Na de pauze komt de jazzafdeling aan de beurt met jazz-techniek en dans uitgevoerd door de leerlingen van Sylvia Peereboom en jazz- dansen ingestude’erd door Bella Brandsma en Caryl Dreteler. De avond wordt be sloten door de klassieke afdeling. Het de- kor voor het laatste ballet „Scarlatti” is ontworpen en uitgevoerd door Aukje Beeksma met assistentie van de heer A. Beeksma. Ging men van start met een doorsnee repertoire, gebaseerd op Amerikaanse mu ziek (rock; blues), momenteel schrijven Peter van Zon, Maarten de Boer, Rudy van Ingen, Vincent van Steen en Bert Post hun danstheater Shusaku, dat vanavond in^het daarbij Bolwerk - vanaf negen uur - optreedt. Het theater behoort tot de nieuwe generatie artisten die alleen de sfeer en de stijl van de primitieve ceremonies gebruikt en de moderne beweging tot uitdrukking brengt in een evenwicht tussen het subtiele en het groteske. Het stuk dat gespeeld zal worden heet Guwaran, een voorstelling die twaalf delen omvat. Amicitia is volgende week donderdag (20 april) één van de Nederlandse bioscopen waar de nieuwste Nederlandse speelfilm Pastorale 1943 in première gaat. Wim Verstappen regisseerde deze film, gebas- seerd op de gelijknamige roman van Si mon Vestdijk en handelt over Nederlan ders en hun eigenaardigheden, scherp aan de oppervlakte komend door een oorlogs situatie. De produktie in in handen van Frans Rasker. Hoofdrollen worden ge speeld door Frederik de #Groot, Renée Soutendijk, Hein Boele, Sylvia Kristel en Rutger Hauer. Kaarten voor deze uitvoering zijn ver krijgbaar bij de muziekschool en bij Hanne ke Jorna, Gruitersmalaan 3 te Sneek en vanaf een week voor de uitvoering bij het Amicitia theater. Aanvang: acht uur. Prij zen: losse kaarten f 5,50 en Jongeren tot 22 iaar, CJP. en Pas 65 f 3,25. 6?s Ook in Studio is (nog) te zien The Spy who loved me, de betere Bond-film, en verder Robin Hood en zijn schelmen (zondag- en woensdagmiddag) en Zachte bedden, har de gevechten, als cyclusvoorstelling (met een grandioze Peter Sellers, foto) op woensdag. In Amicitia tenslotte; Spelletjes onder de gordel (zaterdagnachtvoor- stelling) en Django (zondagmiddag). De laatste is opnieuw in roulatie gebracht, min of meer het gevolg van de ontstane herbelangstelling voor de cowboyfilm. Hoofdrol wordt gespeeld door Franco Nero, op Terence Hill na de man met de blauwste ogen van het vrije westen. de buurtkommissies om tegen invoering te protesteren. Ik vind het maar een raar gedoe, dat men zo met de mensen om springt. We moeten er iets aan doen, want anders schotelen ze ons straks weer wat anders voor. Blauhüs, earste klasse,- Jitte Bruinsma: ik toskboarstelje moams en jüns myn tosken en myn kiezzen en myn toskfleis en myn achtertosken en dat ik fan ’t béd of kom, dan toskboarstelje ik en as ik neide toskedokter gean, dan haw ik gjin gatsjes en dan kin ik wer nei hüs ta gean. Sytse Altena.- ik moat jüns foar ik op béd gean altyd de tosken boarstelje mei toskehoarstelers-guod. ik doch myn tosken en myn kiezzen. Bernard Kroon: ik moat elke dei toskeboartelje. wérom moat ik myn tosken boarstelje?dat moat fan de toskedokter. Frank Ydema.- üs mem moat ek wol ris toskeboarstelje. ik moat it measte toskeboarstelje. üs mem seit; earst toskeboarstelje en dan op béd. Tweede klas: Yep Zeinstra: Tandenpoetsen moet je elke dag, drie keer. Want anders komen er gaten in je tanden, je moet je tanden, kiezen en tandvlees poetsen. A is je gaten hebt, moet je vullen. A Is je losse tanden hebt en je moet naar de tandarts, dan trekt die ze er uit. Fluoridetabletjes moet je ook innenmen om sterke tanden te krijgen. Na het tandenpoetsen geen snoepjes en ook niet in bed snoepen. Ik heb nooit wat gehoeven bij de tandarts. Hans Ydema: Je moet met je eigen tandenborstel poetsen, eerst boven, dan beneden en dan je tanden op elkaar en dan op en neer, we poetsen het tandvlees óók. Voor we naar school gaan. Dan geen snoep meer. En als je je tanden hebt gepoetst, krijg jij dan ook tabletjes? Ik wel en ik poets met tanpasta met fluoride. Ik heb een pot, als ik snoep krijg, dan doe ik het in die pot en ik eet het op met pasen. Ik heb er een tand uit. er moet weer een nieuwe komen, als je duimzuigt, gaan je tanden scheef zitten, ik wil geen gaatjes, ik zit bij de schooltandarts. Johan Hylkema: als je naar bed gaat, mag je geen snoepjes meenemen, anders wordt het bed ook nog vies. Tpppenhuzen: Meinie Atsma.- toen ik tandenpoetste zat mijn broer te klieren, want hij zat met water te spugen en toen was mijn vader boos en zij: gaan naar bed en toen ging ik naar bed. Dit heeft Willem Postma gemaakt: ik zat bij de tillevisie want er was een mooi stuk voor en toen dagt ik, ik ga maar eens aan moeder vragen dat ik wel een manderijntje hebben mag. moeder zij: jawel, pak maar een. Toen heb ik vijf mandarijntjes gepakt en toen moest ik naar bed. Rouke Pieter de Jager-, elke dag vier fluortabletten, dan worden de tanden sterker, maar dan moeten jullie ook tandenpoetsen, je moet ook vruit eten, en gewoon eten en je moet ook op tijd naar bed om te slapen. Ruurd Boes: ik heb kiespijn gehad en toen moest ik naar de tandarts en toen moest de tand eruit en toen was ik klaar en toen kon ik naar huis toe, toen kon ik weer spelen met de auto en toen moest ik weer naar de tandarts toe om de pillen op te halen en toen was ik weer klaar. Lammertine: ik heb ook wat tegen die tandenpoetsvrouw gezegd. Zal ik jullie even vertellen wat? ik heb gezegd, dat appel goet voor je tanden was en weet je wat ik nog meer gezegd heb, ik heb ook nog gezegd, dat fluortabletten ook heel goed voor je tanden was. Dat heb ik gezegd. Foekje Brouwer: Ik moet ook elke dag,van mijn moeder tandenpoetsen, drie keer op een dag, dan krijg ik goede tanden en ik eet ook altijd fruit en als ik naar bed ga mag ik niet snoepen, dat mag nooit. En als ik dan de andere morgen wakker word, dan was ik me eerst en dan doe ik mijn kleren aan tandenpoetsen en dan ga ik naar school op de fiets. Op de veemarkt in Sneek werden dinsdag - ondanks het slechte weer - toch nog in totaal 2770 dieren aangevoerd. Soorten en noteringen waren; 34 slachtkoeien f4.25- f5.10 en f5.40-f6.15 geslacht gewicht; 9 pinken f 850.00-f 1100.00, f 1200.00; 1232 nuchtere kalveren f 30.00-f 60.00 en f 175.00-f 350.00; 36 bokken en geiten, geen notering; 160 weide-en slachtschapen f 175.00-f 250.00, f9.10-f9.50 geslacht ge wicht; 145 zuiglammeren; 32 varkens en slachtbiggen f2.32-f2,40 en f2.55-f3.05 geslacht gewicht. Kievitseieren; aange voerd werden 350 stuks, prijs 25 cent. Stemming; slachtkoeien en pinken onver anderd, nuchtere kalveren redelijk, iets lager, wolvee; vlot en prijshoudend, var kens; stabiel. Liselore Gerritsen (foto) reist weer rond met een nieuw programma „Een klein Concert 3 De muziek speelt in haar programma een grote rol. Wat haar woorden oproepen of niet meer kunnen uitdrukken, wordt door de muziek overgenomen en afgerond. Samen met Ben van der Linden en Lieven is zij te beluisteren in het Amicitia theater op vrijdag 14 april, aanvang acht uur. Prijzen: losse kaarten f 11,- C.J. P., Pas 65 en jongeren tot 22 jaar f 6,50. De Sneker Muziekfederatie organiseert op dinsdag 18 april in het Cultureel Centrum Amicitia een muziekfestival. Hieraan zal medewerking verleend worden door; de Christelijke Muziekvereniging „Harmo nie”; Advendo; het Stedelijk Muziek korps; Rhythm Stars. De verbindende tek sten worden verzorgd door de heer J. Klazema. Het is de eerste keer dat de vier Sneker korpsen tegelijk in het Amicitia theater optreden. Aanvang: acht uur. Toegangsprijzen; 5.50 per persoon, C.P.J., Pas 65 en jongeren tot 22 jaar 3,25. Reeds op twee donderdagen heeft de kon- Ook is voorgesteld les te geven in tegelzet- ten, stukadoren en behangen. Dit zou dan door mensen uit de kontaktgroep zelf wor den gegeven. Verder is gesproken over betere kontakt- moselijkheden voor alleenstaanden. Men vindt, dat een of meerdere ochtenden in de week moeten worden bestemd voor een gelegenheid tot ontspanning, een kopje koffie enz. Ook is er behoefte aan een kinderchrèche en een scholierenopvang voor tussen de middag. Veel alleen- krijgen omdat ze door kinderen aan de schooluren zijn gebonden. Tenslotte is ge sproken over het oprichten van een klusjes dienst in de wijk in samenwerking met „De Zonnebloem” en „Graag gedaan”. Tot aan de vakantie zal iedere donderdag- --morgen van tien tot twaalf uur het wijkge- G.A.K. zullen worden uitgereikt hoopt bouw geopend zijn. De kontaktgroep men de wijkbewoners aan te sporen om hoopt dan op reakties uit de wijk zodat zij mee te doen. Aangaande het tweede punt haar plannen verder kan uitwerken. Wan- --- w t over neer u belangstelling heeft wordt u uitge- kursusprogramma met Engels voor nodigd eens langs te komen. U kunt de 1 en potten- groep op donderdagmorgen ook bellen via pech-onder-weg kursus. telefoonnummer 19613. Begonnen als een vriendengroep is de Hoo- Band op in Het Bolwerk te Sneek, een chie Coochie Band in de vijf jaar van zijn optreden dat gekombineerd wordt met de bestaan uitgegroeid tot een formatie met Pub Street Bluesband, louter bestaande uit zeer eigenzinnig repertoire, een trefze- ras-Bolswarders. Pas de laatste tijd timmert deze formatie serieus aan de weg. Ook buiten de provincie hebben de leden van Pub Street de eerste schreden gezet. De bezetting is aldus; Jaap Prins, Tiny Jorrit- sma, Frans Jorritsma, Eelco de Jong, Henk Kasimir, Michiel Mulder, Ronald Rosenau en Piet Prins, zie foto. Van een heel ander genre is het Japans Aanwezig waren de dames H. Koen, F. Kuipers, Van der Meer, G. de Heus en de heren Ph. Koen, F. Bantema. B. Vonk. H. Rinia, M. de Boer, A. Cuperus en K. Hofstra. De volgende zaken zijn daarbij aan de orde geweest; 1. publiciteit over aktiviteiten die overdag in de wijk plaats- staanden kunnen ondere andere geen baan vinden, 2. wat gaan we overdag organise- ren en waar is behoefte aan. De groep heeft besloten aan het eerste punt zoveel mogelijk aandacht te besteden. Door middel van affiches, krantenartikel- yes en briefjes die bij de G.S.D. en het zullen worden uitgereikt hoopt de wijkbewoners aan te sporen om zijn voorlopige afspraken gemaakt een 1 beginners, werken met tekstiel bakken en een f «BS® BS» SB 'B'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 3