I 5£et valt en. votnó wat tegen ANIMO - HEREN IS LOT ZATERDAG GOED GEZIND? Dwing het geluk Ga wonen zou wilt prins Ia u I LADDERPROBLEEM NO. 61 - a o DE HARSTE Blf\ ©sa®©®®» 1 plan, in O Q HA ND BA LP ROG RA MM A o b f h Lyts Bigjin ongeslagen op tweede plaats in 3 B ■1 •8» Aangezien de Friese Buitenboordmotor Club er niet voor niks is en het al weer vier jaar is geleden dat in het Friese wed strijden werden georganiseerd, gaat deze vereniging in sa menwerking met de Nederlandse Speedboat Club op Hemel- alsJe vaartsdag (4 mei) races houden op het Sneekerfneer. 7 II ililai ailli itiii SNEEKER NIEUWSBLAD Donderdag 13 april 1978 Pagina 11 4» gië ■x‘‘' Datsun/DAC heeft wel vaker voor verrassingen gezorgd. DISTRIKSKLASSE [0 co ■n, in CN aandacht geven kens 1, DK St. Jozef-TO St. Jozef, Vovero a c g o Vragen over deze rubriek naar A. J. de Vries, Jan van Nassaustraat 28, Sneek. Animo 3 21-26, HVC 21-26, Turfstekers 20-22, VKH 21-22, Ruba 2 21-18. Heren 2e kl.: Olympus 21-53, Triumphera 20-44, DBS 21-42, Reva 20-40, Dosko 21- 40, Sparta 21-38, SMS 21-28, DHC 20-27, Drachten 3 20-26, Set’m Op 20-12, GVO 18-11. Ruba 3 21-5. (16.30), Ormi- Wachten is veel duurder dan beginnen. Maak uw woon-ideaal nu tot werke lijkheid. Door hulp in te schakelen van De Harste b.v., vastgoedkenners en uitkieners bij uitstek. t een twaalf-, dertienduizend gulden heb ben gekocht. Duur? Ja bovendien zijn ze, wanneer ze de boot tenminste goed aftrimmen, voor iedereen te snel geworden”. Eén van uit de, vijftiger jaren was jf Jozef Diemer. Deze in 1908 in het Duitse Baden Baden geboren speler was propagandist van het z.g. -Blackmar- gambiet. Hij schreef er zelfs een boek over. Dit boek staat vol met schitterende kombi- naties die Diemers bewering moeten onder steunen dat „zijn” gambiet korre kt is. oosterdijk 83 J sneek x 1- R. J. Sipkens 1, Animo 2-Vovero 2, PJ St. Jozef-Bogerman 2, R. J. Sipkens 2-R. J. Sipkens 3, Vovero 1-TO St. Jozef, Vovero 2- PJ St. Jozef, Animo 1-CAS, Animo 2-R. J. Sipkens 2. Zaterdag 15 april: Mini meisjes A; Olym pus 3-Olympus 1, Bogerman-Olympus 2, Animo 1-Iverto 1. Mini meisjes B; Animo 3- Vovero, Olympus 4-Iverto 2, Olympus 5-Vovero. Adsp. Meisjes; Olympus 1- Olympus 2. Olympus 3-Vovero, Animo 2-Olympus 4. Animo 1-Olympus 1, Olym pus 4-Olympus 1. Die datum is niet toevallig gekozen. In Sneek zullen komen. Naar verluidt het (lange) weekend van 29 april tot en met 1 mei grijpen op de Amsterdamse Bosbaan de Europese 1' schappen plaats, een titelstrijd die het Oplossingen en uitslag elfde serie. Probleem no. 51. Stand: 7, 8. 10, 11, 22. 28, 32, 36 19. 21, 23/25, 35, 39en 41. Opl..- 250, 18. 15, 4. 33, 30, 17, 1. Dat was de auteur oplossing. Helaas was het ons ontgaan dat de zesde zet 30 ook vergeten kon worden, zodat dit probleem door deze b.o. een kneus werd. Dat de zetten in de auteuroplossing 33 en 30 verwisselbaar zouden zijn, zoals enkele op lossers aangaven, is echter niet waar. Olympia-US, Katapult- Animo 2-VVH(18.‘00). Horon In LI HVC O Het ligt er nu alleen nog maar aan of deze snelheidsduivels (in de zwaarste ook uitgesproken dat naast de verzamel- klasse ligt de top rond de 200 km. p/u) de Nederlandse top - waaronder de abso lute kraker en E.K.-winnaar Kees van der Velde - ook snelle jongens uit Italië, Frankrijk, Scandinavië, Engeland, Bel- komt, gië en vooral West-Duitsland naar 24. De2xg4!!, Le6xg4 (24Dd8. 25. De6+ of 24Lf6. 25. Pf6+ enz. is ook kansloos). 25. Pd5-f6 mat! Een zeer verrassend mat mogen we vaststellen. Volgende week zullen we aandacht geven aan het Fries kampioenschap. Wietse Hoekstra, De Jokse 546, Leeuwarden Een niet te moeilijk miniatuurtje. Wit speelt en wint. Dat kunnen we ons zeker wel afvragen. Animo zelf ontvangt Manrho/VZK dat nog voor degradatie in aanmerking komt. De mannen uit ’t Harde zullen zeker voor -de puntjes knokken. Anders liggen de zaken bij de wedstrijd tussen Datsun/DAC en APB/Lycurgus 2. Laat Lycurgus een puntje vallen dan is Animo zeker van promotie. Wie weet, Een reeds bekeken zaak, vandaar dat men bij. Olympus slechts met 6 speelsters zal afreizen. De reserves staat men af aan het tweede team dat voor de zware opgaaf staat om DBS in eigen huis een overwin ning af te dwingen. Alleen bij een drie- punten-overwinning zal Olympus '63 2 zich kunnen vrijwaren van degradatie. Door enkele administratieve vergissingen zijn er enkele fouten geslopen in de standen van de distriktsklassen. Dit houdt in dat de dames van Wisky niet gedegradeerd zijn en nog een vrij redelijke kans hebben op het behoud van het distriktsklasseschap. Hier onder volgen de juiste standen. Dames 2e kl. A; DBS 2 18-45, Set ’m Op 20-42, Bilgaard 17-41, Helios 18-30, Turf stekers 17-28, DOS 18-24, Stivok 19-21, Tijnje 2 17-19, Ruba 3 17-19, Olympus 3 18- 18, Drachten 3 19-10. Dames 2e kl. B; Animo 2 19-48, Vovero 19- 45, Hardegarijp 19-40. WK 19-37, Phi lips 18-33, WH 18-26. GVO 18-26, OKC 17- 25, Wisky 19-11, DHC 2 18-9, VOP 18- 3. Heren le kl.; PZH 21-55, Bilgaard 20-48, Probleem no. 52: stand: 10. 13, 23/25, 26, 29, 35 31. 33. 34, 37/41. Opl.: 30, 8. 3, 21. 5 of 30. 8. 3. 8. 5. Ook met dit probleem waren dus ekstra punten te verdienen. Toch ziet men zoiets gemakkelijk over het hoofd. Probleem no. 53. Stand- 1. 6, 8. 10. II. 18, 20. 23. 25. 26 17. 31/33. 35. 37. 39, 42, 43. De auteur bedoelde 328. 29. 34. 4. 23. 2 dam. maar vele van onze oplossers voeg den daar nog aan toe 34. 328. 28. 4, 2. Can. en dat is een zeer duidelijke bijoplossing. Probleem no. 54. Stand - 2. 8. 9, 12. 16. 17, 19. 23/25 28 26. 30. 31. 34. 36. 38, 41, 43, 46. 49 en 50. OpL; 29. 504. 38. 39. 7, 21. 12 (17) 21. 41 (32) 37, 47. Ook dit probleem werd ontsierd door b.o. Ie 45. 29, 21. 3 winst door overmmacht of door 27, 29, 261, 31.3 idem. Probleem no. 55. Stand: 5. 7. 10. 15. 17, 18. 22. 36 16. 20. 24. 27. 33. 40/42. Een korrekt probleem opl.: 19, 11. 2, 23 (14) 10, 34 19/29. Uitslag:; Th. Koopman (22), D. Osinga 14). S. Hoekstra (16). F. v. d. Wal (16), P. v. Manen (18). O. Plat (19), L. v. Akker (19), G. Brouwer 14), P. Jorrits- ma (11). H. Koostra (19), F. Otter (14), J. de Jong (14), W. Beetstra (14), D. v. Beem 14), F. v. d. Hem (13). nenloodsen - is een ander hoofdstuk. In de snelste (vrije) klassen, waarin alleen limieten gesteld zijn aan de cilinderin houd van de motoren, is het een kwestie van; Het valt en soms wat tegen Haye Wiebenga, één van de FBC- örganisatoren. wil dat niet ontken nen. De Sneker, uitkomend in de - lichtere - nationale klasse 1, is zelfs van mening dat het 't spektakel ten goede komt, maar voegt er snel aan toe dat daar niet bewust op geflanst wordt. Daarvoor zijn bovendien de veiligheidsnormen veel te streng. Het welzijn van de renner staat voorop, zo zegt hij. Tot slot Ladderprobleem no. 61, een eerste publikatie van de nieuw-e jeugd kampioen Nico Knoops uit Rotterdam. AFDELING SNEEK Dames le kl.: CZNl-Vovero 2, Sw. Swit ters 1-Olympus 4. 2e kl.: CZN 2-Olympus 6. 3e kl.; Iverto 2-Gala Set Up 5, SRS 2-Olympus 8. 4e kl. A; Animo 12-Gala Set Up 8, Animo 10-Nijland 2. 4e kl. B; Hommerts-Gala Set Up 7, Animo 11- Animo 13. Heren le kl.: Olympus 2-Sneek I. The Pickers-Animo 4-, 2e kl.: Animo 6-SMS 1, Vovero 2-Gala Set Up 3, Animo 7-Sw. Switters 1. 3e kl.: Animo 10-Sw. Switters 2, SRS 1-Animo 9. 4e kl.; Animo 13-Olympus 4, Vovero 3-Gala Set Up 4. JEUGDKOMPETITIE Vrijdag 14 april: Mini jongens; Olympus 1- Animo 1, Bogerman 1-Iverto 1, Olympus 2- Animo 2, Bogerman 2-Animo 3. Adsp. meisjes 13/14: G.A. St. Jozef-Nijland, Olympus 1-Bogerman 1, CAS-DB St. Jo zef. DH St. Jozef-GA St. Jozef, Olympus 2-Nijland, DS St. JozeLBogerman 1, Olympus 2-DB St. Jozef. Adsp. jongens 13/14: Olympus 1-Animo 1, Iverto 1- Animo 2, R. J. Sipkens 3-Olympus 1, 5xv St. Jozef-Animo 1, Bogerman 1-Animo 2, R. J. Sipkens 3-VCA St. Jozef, Bogerman l-5xv St. Jozef. Adsp. meisjes 15/16; Ani mo 3-SU St. Jozef, Animo 4-AVS St. Jozef, AVS St. Jozef-Animo 3. Animo 4-Animo 2. Wardy 21-39.’Gala Set Up 21-31, Drachten AdsP- j°ngens 15/16: Animo 1-R. J. Sip- 2 21-30, Phileon 21-29, 't Westen 21-29, N «i V bemiddeling en zelfs met inruil van „oude" woning totale begeleiding van begin tot eind voordelige financiering gunstige verzekeringen Meer weten? Een informatief boekje ligt klaar! De Harste bv - Waterpoortsgracht 23 Postbus 325 - 8600 AH Sneek - Telefoon 05150-11685 De nieuwe ladderstand ziet er naar b.g. uitslag nu als volgt uit: 1. H. Kooistra. IJlst, 103 punten; 2. Th. Koopman. Heerhugo- waard. 99 punten; 2/3. J. Otter. Wijckel. 99 punten; 4. L. v. Akker. Sneek. 91 punten; 5. P. v. Manen. Sneek. 87 punten; 6. P. Jorritsma, Sneek. 85 punten; 7. W. Beets- ma. Joure. 79 punten; 8/9. S. Hoekstra, IJlst, 73 punten; 8/9. J. v. d. Wal. IJlst, 73 punten; 10. J. de Jong. Tjerkgaast, 58 punten; II. D. Osinga, Heeg. 50 punten; 12. D. v. Beem. Oosterend. 27 punten; 13. G. Brouwer, Sneek. 24 punten; 14. O. Plat. Rotterdam. 19 punten; 15. F. v. d. Hem. Rauwerd. 13 punten. Winnaar elfde serie dus H. Kooistra W. M. Oppedijkstraat 11. 8651 BN, IJlst. die de prijs 7,50 van de redaktie dus kan tege moet zien, waarmee wij deze probleemlief- hebber van harte geluk wensen. De dames van Animo zullen er thuis tegen Stentor uit Haren ongetwijfeld een leuke partij van maken. Een interessant aspekt is dat Animo Stentor nog van het recht op het spelen van promotie/degradatiewed- strijden kan afhouden. de merkwaardigste schaakspelers f-lijn doet zwart voor deze passieve zet ongetwijfeld Emil kiezen. 7Lg4 is sterker). 8. Lcl-g5. (Met de eenvoudige dreiging zeker niet met lege handen terug willen 2-DOS, keren. le divisie dames; Olympia-US, APB/Lycurgus-Amsterdam/B, Molenwiek/C-Shok ’68, 1 Olympus ’63, Be Quick-Interlance/Z, SEC- Spirit/A. 2e divisie dames; Set Up ’685-Achilles ’12, APB/Lycurgus 2-Devoc ’70, Flash-L.G. DAK, DBS-Olympus ’63 2 (15.00), Ruba/O-Sudosa/H, Drachten-Krekkers. 2e divisie heren; CZN-Verdan, APB/Lycurgus 2-Datsun/DAC, Stentor- Mema, Animo-Manrho/VZK Thorbecke ’65-Donitas 2, Coppejans/Zw. 3e divisie dames; CZN-DVC 2, PZH- Tjoba. Intermakel 2-Gala Set Up, Animo- Stentor 14.30), Vicofa/BRC-Donitas, SEC 2-Oranje Nassau. 3e divisie heren; Taberna/O-DVC, APB/Lycurgus 3-Tjoba, Animo 2- NMB/Flash (14.30), Ruba/O-Sudosa/H, Drachten-Oranje Nassau 2. Toch is Wiebenga niet van plan, in tegenstelling tot Douwe Wouter uit Hoomsterzwaag en de Gorredijker Anne-Jan Tamminga (de vierde Friese koryfee is Henk ter Broke), het zwaar dere werk aan te vatten. De techniek en de daarmee gelijke tred houdende prijs stijgingen schrijven rap voorwaarts; wil je topprestaties blijven leveren dan zul je onherroepelijk de nieuwste ontwikke lingen op de voet moeten volgen - én aanschaffen. Wiebenga: „Het is duidelijk dat het je op die manier handevol geld kost. Als je niet of wordt gesponsord dan wel over voldoende eigen reserves beschikt, wordt het een zware dobber. Met name in de ON- en OZ-klasse wordt dermate veel gevraagd van het materiaal dat een doorsnee werknemer het niet meer kan waarmaken. Heel anders ligt het in de beide nationale klassen. Natuurlijk zit je met de aanschaf van boot, motor en enige toebehoren, maar dat heb je ook ais je een 16-kwadraat koopt Vanzelfsprekend kan daar tegenin ge bracht worden dat een zeilboot niet op benzine loopt, dat het regelmatig mee doen aan wedstrijden de nodige reizerij met zich meebrengt en dat ook het voortdurend sleutelen aan mechanieken geld vergt. Haye Wiebenga zegt; „Goed, als je alles zo ’es bijtlkaar telt, dan kost het wel het een en ander. Aan de andere kant kun je door zelf allerlei dingetjes uit te voeren, aardig wat uitsparen. Min der wordt het als, zoals nu is gebeurd, men de aankoop van de Mercury SX, een een groot e5). 817-16; 9. Lg5-h4. g6-g5; 10. Lh4-f2, Pf6-g4?; 11. Lf2-gl. Pb8-c6; 12. h2-h4, e6-e5. (Had zwart geen 10Pg4? ge speeld. dan was nu 10g4! mogelijk geweest). 13. d4-d5!. Pc6-a5; 14. Lc4-d3, b7-b6. (Er dreigde natuurlijk 15. b4! met stukwinst). 15. h4xg5, h6xg5; 16. Ddl-d2!, f7-f6; 17. 0-0-0. (Wit heeft nu een fraaie aanvals- stelling). 17Dd8-e7; 18. Dd2-e2!, Lc8-d7? (18. Pb7! was noodzakelijk, maar wits com binatie was moeilijk vooruit te zien.). 19. d5-d6!, c7xd6; 20. b2-b4, Pa5-c6; 21. Ld3-c4 Ld7-e6; 22. Pc3-d5, De7-d7; 23. Pf3xg5!, f6xg5. (Zwart heeft niet beter, nu volgt een grote verrassing). De dames van Olympus '63 gaan op be zoek bij koploopster Katapult in Alkmaar. Ditzelfde geldt voor de heren van Ani mo 2. Het Veendamse NMB/Flash is nog kanshebber voor de titel en zal Dames 2e kl. A; Stivok-Turfstekers, DBS - Drachten 3-Helios, Ruba 3- Bilgaard, Tijnje 2-Olympus 3. Dames- 2e kl. B; Wisky-Vovero, VOP- OKC, Hardegarijp-DHC 2, GVO-WK, Heren le kl.: HVC-Ruba 2, Drachten 2- VKH, Wardy-Gala Set Up, PZH-Bilgaard, Phileon-Turfstekers, Animo 3-'t Westen (14.30). Heren- 2e kl.; Set 'm Op-Sparta, Reva- DBS, Ruba 3-DHC, SMS-Olympus. Dosko-GVO, Triumphera-Drachten 3. ftien I ff'M Achteraf bekeken heeft reeds de tweede wedstrijd van Lyts Bigjin tegen Emmel- oord 3 in de derde klasse B van de Friese Schaak Bond de Oppenhuizers de das om gedaan. Het werd destijds 4-4. maar als - ja als - Lyts Bigjin met 5-3 had gewonnen dan zouden de Oppenhuizers kampioen zijn geworden. Dat blijkt uit de eindstand van de groep waarin Emmeloord 3 op de eerste plaats eindigde met elf matchpunten en 29 bordpunten. Lyts Bigjin kwam ongeslagen op de tweede plaats met negen matchpun-- ten en 27'/j bordpunt. Daarna volgden ODI 2 (Workum) 8-27, Balk 1 6-261/:, DSC 3 (Drachten) 4-23. Noordwolde 1 2-20 en WES (Wolvega) 2-15. Inzake het clubkam- pioenschap is nog geen beslissing gevallen. De beste papieren heeft nog steeds G. Boer, die ook vorig jaar de titel veroverde. Kanshebbers zijn verder F. Arema en G. Tjalsma. eigen hachie en boot heel kunnen hou den. Het eerste is, hoewel een lekebroe- der dat wellicht nogal vreemd voor nauwelijks problematisch, het 70 pk-motor, toestaat. h."mijn"klaïsë tweede - het materiaal schadeloos bin- zjjn er twee jongens die zo’n geval voor Wie het gevoel krijgt dat er in de speedboatracerij volop ,Jn de mar ge” gerommeld kan worden, heeft het mis. Op het technische vlak zijn strikte afspraken en normen, neerge legd in het universeel geldende U.LM.-reglement, van kracht. Cilin derinhoud en aantal paardekrachten bepalen de klasse-indeling. De licht ste klasse is de nationale 2 (700-800 cc, waarin vooral jongeren uitko men), dan volgt de nationale klasse 1 en vervolgens komen de SD-, SE-, DE-, ON- en OZ-klasse. De beide nationale klassen gaan dikwijls tege lijk van start, aangezien daar uitslui tend met zogeheten Diep V-boten gevaren wordt. De andere klassen, zonder uitzondering catamarans (twee drijvers), worden ook wel eens bijelkaar gevoegd, maar dat hangt mede af van het aantal deelnemers. In totaal worden er een tien, elf wedstrijden per seizoen uitge schreven. Voor het Nederlands Kampioenschap is het meedoen aan minimaal vijf wedstrijden verplicht, waarbij het slechtste resultaat mag worden weggestreept. Wat de veilig heidsnormen betreft; er mag alleen geraced worden in een afgesloten circuit; niet minder dan tien kikvors mannen dienen aanwezig te zijn, alsmede een dokter en een ambulan ce. Ook op het Sneekermeer zullen hoge eisen aan de veiligheid worden gesteld. Brandweer, Rode Kruis, Provinciale Waterstaat en Rijkspoli tie te Water zijn op de hoogte c.q. aanwezig. De Nekem uit Sneek zal ter plekke zijn om de vaartuigen vlekkeloos in en uit het water te takelen, terwijl de direktie van Paviljoen-Sneekermeer b.v. het ge bruik van de steigers heeft toege staan. De aan vang van de wedstrijden - elke klasse drie heats van tyvintig minuten - is om twaalf uur. Tussen de starts door zal een demonstratie para-sailing worden gegeven. W Nu zijn deze kombinaties en analyses niet allemaal waterdicht, maar het is voor de ware schaakliefhebber toch een genoegen ze na te spelen. Om even de historie van het ontstaan van dit boek op te halen de volgende feiten. In het jaar 1956 nam Diemer deel aan een reserve hoofdgroep van het Hoogoventoernooi, waarin hij zes partijen won, twee verloor en één remise maakte. Dit alles leverde een eerste prijs op. Diemer bleef toen nog een paar maan den in ons land hangen en ten huize van een vriend in Wormerveer schreef hij in vier weken zijn standaardwerk „Vom er- sten zug an auf Matt” met als ondertitel; Fünfundzwanzig Jahre Erfahrung mit dem Blackmar-Diemer-gambiet. Uit dit interes sante boek kozen we de volgende partij. Wit; Diemer. Zwart: Albrecht. I. d2-d4. d7-d5: 2. e2-e4. d5xe4; 3. Pbl-c3, Pg8-f6: 4. f2-f3. (De kenmerkende zet van het Blackmar-Diemer-gambiet). 4g7-g6. (Gebruikelijker is 4ef3. 5. Df3, Dd4. 6. Le3, Db4 het is overigens nog de vraag of wits ontwikkelingsvoorsprong twee pionnen waard is.) 5. f3xe4. Lf8-g7; 6. Lfl-c4, 0-0; 7. Pgl-f3, e7-e6? (Een onnodige vrees voor wits open Zondag wacht de SHC-damesploeg een 1 zware opgave. In Leeuwarden bekeren de Snekers tegen het een klasse hoger spelen de Meteoor. SHC is na het echec tegen' Stiens wel verplicht voor een stuntje te zorgen. Het herenteam van SHC reist af naar Wolvega om Griffioen te bestrijden.' Uit de prima prestatie tegen SGK heeft SHC misschien zoveel inspiratie opgedaan dat een verrassing niet uitgesloten is. Het programma voor 16 april luidt; 10.50 uur heren jun. Steenwijk-SHC, 11.55 uur heren sen. Steen wijk 2-SHC 3, 13.05 uur heren sen. Steenwijk-SHC 2 (Sporthal De Meenthe. Steenwijk). 13.50 uur heren sen. Griffioen-SHC (Sporthal Wolvega). 10.15 uur meisjes adsp. Meteoor 3-SHC 3. 11.05 uur meisjes adsp. Meteoor 1-SHC 1. 13.50 uur dames sen. Meteoor 1-SHC 1 (Sporthal Bilgaard Leeuwarden). k. v-z A ..7 d e zou- den reeds verschillende renners toege zegd hebben een paar dagen langer in de Kampioen- vreemde te verkeren. Friese evenement gunstig zou kunnen beïnvloeden. De verwachting wordt dan

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 7