De Gaasterland Show Balk: F VB aandacht voor minderheden sa I r I SHC heren blijven ongeslagen; dames verliezen van Aeolus Kompleter de Waterpoort wint met 9-5 tegen de Lege Geaën Gala Menhir overweldigend naar winst op Olympia Gr. 3 I w1 ©p I I Horror suksesvol op estafette in Utrecht ■W' I J 1 SNEEKER NIEUWSBLAD Maandag 23 oktober 1978 Pagina 10 w. gasten weer aan de bak kwamen dankzij Invicta 2-De Waterpoort 2 1-6 een afstandsschot van Tjerk Abma (7-3). Noveas 3-De Waterpoort 3 5-4. - -A- onderdoen. De uitslagen Bolswardia- lektie: W. J. Klein-Ovink, Laren. i - SHC ging toen goed door en Dirk Volkers dichterbij dankzij pietere 1 kelijker tot scoren kwam. Programma Gala: vrijdag 27 oktober C. Kan Hal. Dames: 19.00 uur Gala-Belial. Heren 1: 20.30 uur Gala-Celeritudo. Uitslagen: Detroit Stars-Jahn 2: 72-85. Gala Menhir-Olympia: 88-56. HHV 7-6 De Hoeve 6-4 Joure 6-3 Lege Geaën 6-2 i van deze goed bezochte ten toonstelling was als volgt: Kollektieprijzen konijnen: grote rassen: T. Smits, Brekkenpolder; middenrassen: L. Nagelhout, Balk; kleine rassen: D. Huis man, Oudega; dwergrassen: G. Schram, Balk; tekening rassen: D. Schram, Balk; cavia’s: mevr. G. Otter-Rus, Midwoud. Elke kollektie bestond uit zes door de eigenaar zelf gekozen dieren. 4e klas B: DWP 4-Balk 3, Oudega W 3-Joure zm 6, QVC 4-TOP 4, VVI 4- Delfstrahuizen 5, CVVO 6-Oudehaske 5. zm 2-WPB 2, Joure zm 7-SDS 3, Blak 4- ren SHC 2-Hellas 3 2-4, jongens adspiran- ten SHC-SGK 5-9, heren senioren Me teoor 4-SHC 2 12-17. Een nog ongeslagen Heren-2 ploeg speelde de 3e wedstrijd tegen Rebound niet uitmun tend. Er waren teveel ups en downs. Toch een aantrekkelijke gezicht met als uit blinkers A. Siderius en J. Sikkes. Na een 25-12 ruststand kwam Gala laat in de tweede helft nog in moeilijkheden. Het was dan ook een kleine overwinning met de cijfers: 40-35. Score: J. Sikkes: 4-11, A. Siderius: 11-3, H. v/d Zee: 04, J. Postma: 4-0, D. Bonga: 2-0, R. Tuinstra: 2-0, S. Oly: 2-0. STAND CSL6-11 Invicta 7-11 gevaar geweest dankzij doel- De Waterpoort 7-9 Herman de Vries, Joeke de DWA 7-6 zm 2A, Langweer- HJSC, Hrv. Boys 2A-Easterse, NOK- Schamegoutum. Een rekordgroei was te konstateren bij de cavia’s. Een 73-tal werd door de heren keurmeesters onder handen genomen, een gevolg van het feit dat het bestuur van de Gaasterland Show vorig jaar ekstra aan dacht aan dit ras had geschonken. Ver wacht mag worden dat in 1979 een forse groei onder de angorakonijnen is te kon stateren, al was het alleen maar omdat de organisatie dit dier nu meer in de schijn werper van stimulering - gramma samengesteld. 2. Res. 2e klas B: Bolswardia 3-Zeerobben 4, SDS 2-Zeerobben 3, Joure zm 3-Workum 3. Minnertsga 2-Foarut 2, Franeker zm 2-Oeverzwaluwen 3. 3e klas A: Nijland 3-Oudega w Boys 3-Bolswardia 4, ONS 5-Makkum 3. 3e klas B: Workum 4-Hrv. Boys 4, Bols wardia 5-Woudsend 2, HJSC 3-ONS 6, Sleat 3-Blauwhuis zm 1, Joure zm 4-CVVO 4. 3e klas C: WI 3-Oudehaske 2, Easterse 2- Griffioen 2, VOG-Wolvega zm 3, TOP 3- Joure zm 5, Hrv. Boys 5-Lemmer zm, ONS 7-DWP 3. Vooral in de eerste helft gaf de op revan che beluste ploeg uit Sijbrandaburen de Snekers goed partij, alhoewel zij hun meer dere moesten erkennen in een over alle linies superieur spelend Sneker dameszes- tal. Furieus ging de Lege Geaen van start en bezorgde de verdediging van de gast heren (en dames) handen vol werk; vooral de lange Rinse van der Kooi en Bart Klos maakten het hun direkte opponenten moeilijk. Deze tandem van de Lege Geaen was het ook die na ongeveer tien minuten spelen een kombinatie opzette, die door Bart Klos afgerond werd met een doel punt: 0-1. Na rust ook een fanatiek Gala. Olympia had geen antwoord op de goed spelende Door een toename van het aantal speciaal- clubs (verenigingen die zich uitsluitend op één sport richten) was het aantal in zendingen voor de Gaasterland Show op nieuw hoger dan de vorige keer. Vorig jaar waren op deze landelijke tentoonstelling van konijnen, cavia’s, sierduiven en hoen ders 1320 dieren te bewonderen, van don derdag tot zaterdag bevolkten niet minder dan 1410 eksemplaren de Balkster sporthal de Trime. De organisatie zegt met deze ont wikkeling bijzonder blij te zijn. Want, zo meent men, door deze spreiding is er geen prijzenopeenhoping op een enkele topper. Hierdoor zijn er voldoende kan sen voor andere uitstekende dieren, die Duiven: (320) mooiste jonge doffer: H. v.d. Voort, Wolvega; mooiste oude duivin: K. J. Okkema, Opeinde; mooiste jonge dof fer: K. J. Okkema, Opeinde; mooiste jonge duivin: R. v.d. Wal, Elahuizen; mooiste kollektie sierduiven: H. v.d. Voort, Wolve ga; mooiste sierduif van jeugdleden: D. de Vries. Sneek. Minnertsga-Oeverzwaluwen, T Oudega W-CSL, Berlikum-DWP. Res. 1 Makkum 2-Zwaluwen 4, Blauw Wit 4-Dr. Boys 3, Wolvega zm 2-ONS 4, YVC 3- Heeg 2, AVC 2-Nijland 2. 2e klas D: Jubbega zm-de Sweach zm, Boamburgum-de Walde, H. Sneek zm- WPB, TOP-Gorredijk zm, Oudehaske- Easterse, Scharnegoutum-Akkrum zm. Res. 2e klas A: NOK 2-VVI 2, HJSC 2-Hielpen 2, Delfstrahuizen 2-Sleat 2, Balk Resumerend een verdiende overwinning voor kv. De Waterpoort dat met een kom- en soepeler spelende ploeg gemak- vaak weinig of niets voor de topper Konijnen: (740) beste dier van de tentoon- stelling: klein zilver, D. Dijkema, Rutten; beste dier grote rassen: Vlaamse reus, W. Lammer, Lemmer; beste dier midden rassen: Alaskaram, M. Schram, Balk; beste dier bijzondere haarstruktuur: Angora zwart: Cath. Jonkers-Blokker, Hoogwoud; beste dier kleine rassen: klein zilver, D. Dijkema, Rutten; beste dier dwergrassen: midden geel marter, A. Mobélis, Sint Nico- laasga; beste tekening: Papillon zwart, H. Hildeboer, Drachten; beste cavia: schild- - pad zeug, mevr. G. Otter-Rus, Midwoude; de belangstelling plaatste. Ter beste konijn jeugdlid: Rus zwart, Ti. Edzes was een apart pnjzenpro- Emmejoord; beste cavia jeugdlid: cavia gladhaar jong, Dooitje Schram, Balk. Boven de marge van vier punten zouden de gasten echter niet uitkomen daar Harm Donker de Waterpoorters op 8-3 zette en Richtje Hiemstra de score aan Sneekzijde tt si00* °P 9-3. Uit een vrije worp, genomen Het antwoord van het overigens wat door tweeënhalvemeter-specialist Marten stroef draaiende de Waterpoort was een Castelein, kwam de ploeg uit Sijbranda- tegentreffer van afstand van Taapke buren op 9-4, waarna Bart Klos eveneens uit een vrije worp de eindstand bepaalde op 9-5. In Utrecht waar een internationale 4 maal 15 kilometer estafetteloop werd gehouden eindigde de AV Horror ploeg onder zeer slechte weersomstandigheden in totaal op de zevende plaats en als derde Nederland se ploeg. Deelnemers en tijden: Willem Radelaar 51.19; Kees Clement 53.33; Ide Kooistra 49.28 en Bert Klop 49.26. De totaaltijd van de eerste Horrorploeg was 3 uur 24 minu ten en 8 seconden. In de afdeling veteranen werd de Horror veteranenploeg derde in een tijd van 3 uur 52 minuten en 3 seconden. De derde deelnemende Horror ploeg kwam binnen in een tijd van 3.52,36 en de vierde ploeg in 4.01,31. Zaterdag werden te Leeuwarden de laatste baan wedstrijden gehouden voor jeugd. Hier sneuvelde nog een Horrorclubrekord Harriet de Bruin: 40 meter pupillen 6,7 sec.; hoogspringen 1,05; 1000 m. - 3.54,5 (nadat ze op 800 stilstond omdat ze dacht dat ze er al was); puntentotaal 1879 pnt. DAMESVOETBAL 2e klas :Blesse-Heerenveen, Workum- MKV, WZS-SDS, CAB-ONB, Zwaagw.einde-Wardy. 3e klas A: De Walde-CAB 2, Robur-WZS 2, FFS-RES, Makkum-DWP, Renado- Heerenveen 2. was zoals hij begoh. Een Snekers kunnen vinden. Want ook in de van Peter Schuil, die later tweede helft ging Gala door, het spektakel '4. de GJ* op was nog niet afgelopen. S. de Ree speelde gang, en de goed gevulde tribune tot menigmaal de vrijstaande Eeuwe Postma verbazing. Want het was geweldig om te aan, de fast-break was vele malen een zien hoe Gala van start ging. In hoog sukses. Gala bereikte een situatie waarin tempo wisselden de aanvallen elkaar af. het alles kon en ook wilde. Onbeschrijvelij- H.prh.. w.»i qaIa op ke spelmomenten met een Olympia dat als - - --aan de grond genageld stond toe te kijken. Dorias en E. Postma kon Gala afstand Een wedstrijd waarin hoogstaand basket- - ball van Gala zijde kwam. De zaterdag verspeelde wedstrijd tussen de korfbalvereniging de Waterpoort en hun tegenstander De Lege Geaen, eindigde weliswaar niet in zo’n monsterscore als de eerste kompetitiewedstrijd, waarin de Waterpoorters hun opponent met 13-1 de baas waren, maar eindigde toch wederom in een zege voor de Snekers. Vooral het dameszestal, dat vijf van de negen doelpunten voor haar rekening nam, benadrukte de stijgende lijn van de „ladies” binnen het eerste twaalftal van de Waterpoort. We gaan de stand even volgen. 3e min. 49-24, 10e min. 35-63, 15e min. 49-73 en de einduitslag: 88-56. Topscorer: P. Postma: 22 punten. Vermeld mag worden dat E. Postma 20 punten in één helft bijeen- schoot. Publiek: fantastische wedstrijd, Gala is weer de oude. Skore: P. Pdstma: 14-8, E. Postma: 1-20, S. de Ree: 11-5, P. Schuil: 10-0, L. Dorias: 4-3, A. v/d Maas: 0-4, A. v/d Zwaag: 2-2, J. v/d Maas: 2-0, F. de Graaf: 0-2. ZATERDAG 28 OKTOBER SENIOREN le klas A: Nijland-Sleat, CVO-NPK, Balk-AVC, 4e klas C: ONS 8-Nijland 4, K Sneek le klas A: DWP 2-Zeerobben 2, Bolswardi’a 6, YVc"5-Scharnegoutum7 -A TT_ te klas D; De Walde 2 Balk 5 Top 5-QVC 5, Nijland 5-NOK 3. 4e klas E: NOK 4-YVC 6, WPB 3-ONS 10, Woudsend 5-de Walde 3, Woudsend 4- CVVO 7. 4e klas F; SDS 4-Makkum 4, Workum 5-WPB 4, Hielpen 3-Mulier 3, Zeerobben 5-ONS 9, CVVO 8-Arum zm 2. 2-Bolswardia 2, CVVO 3-Oeverzwaluwen JUNIOREN A Prom.klas A: AVC-Bolswardia, Joure zm- Oudega W, Wolvega zm-ONS 2A, Zeerobben-Delfstrahuizen. Groep 4:'ONS 3A-Makkum, YVC-SDS, Oeverzwaluwen-VVI, Balk-Sleat, DWP- 2, YVC Heeg. 4-TOP 2, Heeg 3-Schamegoutum 2, Hrv. Poule 4: Nijland-Joure Na veel wikken en wegen is de Sneker basketball-vereniging terug gestapt op de felle z0”e'^rdedl8in8- iGa,a had vóór de kompetitie de afspraak gemaakt de man-to-man verdediging konsekwent toe te passen. Helaas heeft dit Gala te veel punten gekost. Er werden wedstrijden onnodig verloren. De omschakeling naar de oude en vertrouwde zóne-verdediging verliep zonder moeilijkheden; dat bleek vrijdagavond wel toen een geestdriftig Gala de Groningers volledig overblufte met 88-56. beginoffensief van nen hoe langer hoe meer grip op het spel te DWA-CSL krijgen: Harm Donker bouwde de voor- Geaën 9-5. sprong van één punt uit via een handige omdraaibal; Richtje Hiemstra scoorde van y afstand en bracht daarmee de ruststand op 5-2. Na rust is de overwinning geen ogen- blik meer in gevaar geweest dankzij doel- punten van I f en de, onmiddellijk Boer die de stand op 7-2 brachten, eer de erop volgende, Sneker aanval zal leiden tot een doelpunt. (Foto Studio Ger Dijs). Hoenders: (277) grote hoenders: mooiste haan, A. v.d. Goot, Witmarsum; mooiste hen: O. Boersma, Espel; mooiste tekening: O. Boersma; dwerghoenders: mooiste Een overzicht van de Gaasterland Show in haan: B. Schotanus, Nijemirdum; mooiste de Sporthal De Trime te Balk. (Foto Studio hen- G J- Mulder, Kampen; mooiste kol- Ger Dijs). lektie: W. J. Klein-Ovink, Laren. door prima spel uitlopen naar 5-2. Tineke persoonlijke dekking die Tineke toen - - t o -I zo goed bracht SHC op 2-3. Rienk Kamstra stopte verwerken, want Wijer kon naar 6-3 uitlo- toen een Tornado strafworp perfekt en hieruit putte SHC zoveel kracht dat via Jouke Bouius twee keer en Siebe Rienstra worp kon Wijer de stand tot 2-6 uitliep. Maar Tornado zag - toch kans via twee strafworpen en twee Dirk Volkers en Dickie v.df Velde (via een strafworp) brachten SHC op een 7-8 rust stand. Na de rust kwam SHC energiek t door Siebe Rienstra en Jouke Bouius wer- UITSLAGEN De Snekers, over de schrik van het furieuze E KLAS KNKV de gasten heen, begon- Joure-Invicta 4-12, De Hoeve-HHV 4-5, v_* 4-10, De Waterpoort-Lege JUNIOREN B Hoofdklas A: ONS-H. Sneek, Frisia-Blauw Wit, Joure-Wolvega, Leeuwarden, RES-WZS. Prom.klas C: CAB-Balk, Oudega W-LSC, GAVC-Workum, Lemmer-Black Boys, Heeg-CVVO. Groep 4: ONS 2B-H. Sneek 2B, HJSC- Oeverzwaluwen, Bakhuizen-YVC, Makkum-SDS (terrein SDS), Blauwhuis- NOK. Poule 8: Hielpen-Bolswardia 2B, Workum 2B-Bakhuizen 2B, Oeverzwaluwen 2B- QVC, de Walde-RES 2B. Poule 9: LSC 2B-WPB, Joure 3B-WZS 2B. H. Sneek 3 B-ONS 3B, CVVO 2B- Woudsend. JUNIOREN C Hoofdklas A: ONS-Franeker, WZS-H. Sneek, Joure-Dokkum, Bolswardia-Be Quick D, Zeerobben-Buitenpost. Prom.klas C: YVC-Oeverzwaluwen, LSC- Workum, Lemmer-Nieuweschoot, RES- CVVO. Groep 7: SDS-Makkum, QVC-Bakhuizen, H. Sneek 2C-Oudega W, Nijland-ONS 2C, Schamegoutum-Heeg. Groep 8: Black Boys-Balk, Sleat-Joure 2C, NOK-HJSC, TOP-ONS 3C, DWP- Renado. Poule 10: ONS 4C-Bolswardia 2C, Workum2C-H. Sneek 3C, SDS 2C- Bolswardia 3C, Makkum 2C-CAB 2C, WZS 2C-RES 2C. Poule 11: Renado 2C-Lemmer 2C, Wouds- énd-Langweer, Joure 3C-LSC 2C, Bols wardia 4C-ONS 5C, RES 3C-WZS 3C. Het dames team van SHC reisde voor haar eerste kompetitiewedstrijd naar Wildervank om Wijer/Aeolus te bestrijden. Dat dit een erg zware klus voor SHC zou worden was bij insiders al bekend. Heel lang kon de SHC selektie de stand in evenwicht houden maar uiteindelijk bleek Weijer toch de betere ploeg. De heren bezochten het tot nu toe ongeslagen Tornado ’68 dat fier de ranglijst aanvoerde. Het eveneens ongeslagen SHC team bleef na dit bezoek in Drachten ook nog ongeslagen, omdat men Tornado in een beste wedstrijd de 2 punten afhandig maakte. Een spelmoment uit de wedstrijd de Water- bal afstuiten op de korf poort-De Lege Geafn. Alhoewel het erop lijkt dat de Waterpoorters op dit moment een tegentreffer zullen moeten inkasseren, zal de het overigens wat tegentreffer van afstand van Post. Het tweede aanvalsvak wist de kracht van de dames goed uit te buiten, waardoor Berber Eppenga uit twee mooie doorloopballen evenzovele keren de vijandelijke korf trof: 3-1. Lege Geaen kwam weer een doelpunt van Marten Castelein uit een strafworp. geweldig om te ging- dien Hierbij viel de skoringslust vanr. Via het vijftal Schuil, de Ree, P. Postma, P - nemen. Het grote verschil met de vriend schappelijke wedstrijd (er waren toen geen scheidsrechters) van vier weken geleden was duidelijk. Toen speelde Gala man- to-man en verloor van Olympia met 54-68. Waarschijnlijk rekenden de Groningers nu ook weer op de man-to-man maar kregen de felle zóne-verdediging. Ach teraf heeft Olympia niet slim gespeeld; men beschikte over de nodige lengte maar wist die niet uit te buiten. Gala daarentegen wachtte niet af, maar skoorde er lustig op los. Het was gewel dig om te zien, van afstand, onder het bord, alles was raak. De akties vooraf brachten tumulteuse aanmoediging van af de tribune te weeg. Gala gooide alles in de strijd, zowel aanvallend als verdedigend. De fast-break werd goed bediend en benut. Het leidde tot vinger- aflikkende akties. We herinneren ons o.a. de tip-in van Sip de Ree. Olympia skoorde 3 minuten niet waardoor Gala van 19-14 naar 28-14 liep. Daarna zet ten de Snekers door; ondanks de ener gieverslindende verdediging. Het alles resulteerde in een beslissende ruststand van 44-24. TORNADO ’68-SHC 11-15 In een van SHC-zijde sterk gespeelde wed- z strijd werden de punten verdiend uit ploeg uiteindelijk toch in Wijer zijn Drachten meegenomen. Het was Tornado J- evenwel dat de score opende want twee keer achter elkaar was het raak doordat de bal in de SHC defensie getoucheerd werd Maar SHC had toen zijn ritme ook gevon den en het waren Roelof Veenhoven en Diek v.d. Velde die SHC langszij brachten. De wedstrijd leuke aktie i herhaald werd, bracht de Gala-machine op zoals hij begoh. Een DAMES WIJER/AEOLUS-SHC 13-7 In een prima partij handbal heeft de SHC juil. jj J meer dere moeten erkennen. Het was Wijer dat het suksesvolste startte en via een goed schot stond men op 1-0. Twee goed opge- zette SHC aanvallen betekende via waardoorJlink. Kamstra kansloos was: 2-0. Dimphy v.d. Meer en Tineke Bootsma 1-2. Maar Wijer kwam erg sterk terug en kon Bootsma bracht SHC weer dichterbij 5-3. 1 kreeg kon de SHC ploeg niet pen. Twee dreunen van Anneke Graafsma brachten een 6-5 ruststand. Via een straf- naar 7-5 uitlopen, echter Anneke Graafsma en Tineke Bootsma (uit een strafworp) tilden SHC weer naast frommeldoelpunten langszij te komen 6-6. Wijer. Toen bleken de Sneker dames uitge- r»..v r*._i i ir-Tj. t blust: het niet aanspelen van cirkelspeel- sters bleek funest voor SHC. Wijer wist uit een sterke tweede lijn nog 6 treffers te terug en via snelle break-outs die keurig produceren. Daar bij duidelijk aantonend dat zij duidelijke favoriet voor de titel zijn den afgerond 7-10. De Snekers gingen toen m de 3e divisie dames. goed door en via twee keer Ido Bakhuizen leek SHC op de winst af te stevenen. 7-12. Verdere SHC uitslagen Meisjes pupillen SHC 2-Stiens 3 3-1, meis- Toch kwam Tornado nog eenmaal sterk jes pupillen Hellas-SHC 14-3, meisjes ad- EchterGlclcle vd-Velde en spiranten Hellas 2-SHC 2 5-1, meisjes Dirk Volkers gaven SHC nog meer uitzicht adspiranten WIK FTC-SHC 3 7-8, dames 9-14. Via twee doelpunten kwam Tornado junioren SHC-Jupiter 18-1, dames senio- nog even dichterbij tot 11-14, verdiende - winst kwam met 11-15 bij de ploeg die er het meeste recht op had.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 10