F VB i iMBilll Friese jeugdschaaktitel in Sneek naar Wieb Zagema W SSSSSiivn -ï 1 M IIP 11 LM Si ÜL B.s. gemeente Gaasterland 5 <5 1 •3 5 i NOK-Minnertsga 4-1 De Wfilde-Hubert Sneek 2-0 Terhorne-Blauwhuis 2-0 Oeverzwaluwen-Balk 3-2 AVC-Oudega (W) 0-3 WPB-TOP 0-1 Vlii Pagina 13 Boys- Dr. (28-10), O S»i Hubert Sneek 7-6 De Sweach 8-6 Oudehaske 8-6 Eastersé 7-4 Gorredijk 8-2 Akkrum 7-0 ONF 8-15 De Walden 8-12 Amelandia 8-11 Hallum 7-10 Beetgum 7-7 DWP 8-7 CVO 7-6 Minnertsga 8-6 Oeverzwaluwen 8-6 AVC 7-5 Sleat 8-5 Sc. Makkinga 8-8 Langweer 8-7 DTD 8-7 Oldeboom 8-7 Robur 8-6 St. Jacob 8-4 WPB 8-13 TOP 8-13 Jubbega 8-12 Boamburgum 7-10 De Walde 7-9 Schamegoutum 7-9 en ook deze .xvi Geboren: Roelof Tjeerd zv J. W. Blacquié- Ondertrouwd: Dirk Vermeulen 23 jaar te Balk en Sophia Oussoren 21 jaar te Am stelveen; Gino Sano 27 jaar te Bakhuizen en Doetje Maria Elizabeth de Jong 18 jaar te Bakhuizen. Getrouwd: Gerlof Schotanus 23 jaar te Oudemirdum en Fokje Alberda 22 jaar te Witmarsum; Jan Osinga 26 jaar te Sneek en Feikje Jagersma 28 jaar te Sneek. Overleden: Tjebbe van Dijk 82 jaar te Balk ev A. Sipkema. .3! •S3 •g> Si E e X E (Foto Studio Ger Dijs). Dankzij de ruime 4-1 zege voor het thuisfront tegen Minnertsga, konsolideert NOK de derde plaats in de ranglijst van de eerste klasse FVB. In de eerste minuut was het al raak: De korte komer van G. v.d. Zee werd voor de vijandelijke „bak” ge- passt en vervolgens onhoudbaar door W. Beukers ingekopt. Na nog twee treffers van respektievelijk Tj. Boersma, die foutief I uitverdedigen goed benutte en Klaas Homstra, die een fout van de Minnertsga goalie afstrafte, kwamen de gasten op papier: een misser van NOK keeper Smink werd met de hand door Siep Post opge- I vangen en ingeschoten. 3-1. In de veertig ste minuut van de tweede helft was het de „tandem” Homstra-Stegenga die dè eind stand op 4-1 bracht. uit'tegen de Walde terecht met 2-0 de boot in. Vooral de eerste helft werd het spel van de Snekers gekenmerkt c_„ Sleat bond voor het thuisfront de strijd aan met CVO en moest na negentig minu ten goed voetbal terecht zijn meerdere erkennen in de gastploeg. In de dertigste minuut zette Sleat-speler Evert van Dijk die een sterke wedstrijd speelde zijn ploeg welke stand de .Na echter verandering vlot na het eerste fluitsignaal zijn ploeg V naast Sleat plaatste 1-1. Het spel lag nu paal weer het veld mgekaramboleerd helemaal 0pen en een iets fanatieker maakte hij af, daarmee de eindstand cyo besliste uiteindelijk in de 42e minuut dp wpdctriid in ziin voordeel dankzij een de wedstrijd in zijn voordeel dankzij treffer van P. J. Faber. ZONDAG 29 OKTOBER SENIOREN le klas: Warga-Robur, Read Swart-St. Ja- cob, Haulerwijk-TVV, L- Langweer-HDT, Oldeboom-Sportclub. 2e klas A: D' Wispolia, Beetgum, r Lemmer 3-Nieuweschoot 2, WZS ZONDAG 22 OKTOBER le klasse Warga-Oldeboom 2-0 Robur-Read Swart 0-0 St. Jacob-Haulerwijk l-2 TVV-DTD l-l Bakhuizen-Langweer l-0 HDT-Sc. Makkinga 0-l Haulerwijk 8-l l TW 8-11 HDT 8-10 Warga 8-8 Read Swart 8-8 Bakhuizen 8-8 Van donderdag tot en met zaterdag zijn in het Bogermancollege de Friese jeugdschaak kampioenschappen gehouden. Zevenenzestig deelnemers, in leeftijd variërend van 8 tot 18 ia” streden iftrie leeftijdskategorieën, te weten A voor tot 20-jartgen, B voor tot 16 jarigen en C voor tot 13 jarigen. In kategorie A kampte een hoofdklasse van veertien jongens om de Friese titel; daarnaast waren er twee reserve groepenvan elk tien jongens, waarvan er per groep twee zich konden kwalificeren voor de titelstrijd va.n.^et}'olb^J^e In kategorie Bwas in een hoofdklasse van tien jongens en twee meisjes de bet^ffen^ Friese titel in het geding, terwijl twee reservegroepen van zes en vijf jongens elkaar het recht tot deelname^ n ’79 betwisten. Tenslotte werden in de C-kategorie uitsluitend in hoofdklasse van negen jongens en één meisje, de degens gekruist om de kampioenstitel. bekendheid ver- van ds. De Greef uit warden) 3'Ap„ 5. Bert v.d. Kooi (Gerke- sloot) 3!6p. Reserveklasse A2: (6 ronden): 1. Geert Romkes (Leeuwarden) 4'/6p., 2. Peter v. Muijzenberg (Sneek) 4p., 3. Henk Selden- rath (Leeuwarden) 4p., 4. Durk Tjalsma (Sneek) 4p., 5. Auke Verita (Harlingen) o 14»% Hoofdklasse B: (6 ronden): 1. Sjoerd de Vries (St. Jacob) 5 p., Fries B-kampioen, 2. Jan Kroon (Oenkerk) 4'4 p., 3. Geert Krol (St. Jacob) 4p„ 4. Wulfert de Greef (Dok- kum) 4p., 5. Heleen de Greef (Dokkum 316 p., Fries meisjeskampioen kat. B, 6. Ab Faber (Joure) 3 p. Reserve B I: (5 ronden): 1. Jildo Kalma (Drachten) 4p., 2. Joop Bijlsma (Surh.veen) 3>Ap„ 3. Piet Gorter (Bols- ward) 3p. Reserveklasse B II: (4 ronden(: 1. Jan Teye de Boer (Drachten) 316 p., 2. Auke Zijlstra le klasse A Nijland-Berlikum 0-3 Sleat-CVO 1-2 NOK-Minnertsga 4-1 Oeverzwaluwen-Balk 3-2 AVC-Oudega (W) 0-3 CSL-DWP 1-0 CSL 7-12 Berlikum 7-11 NOK 7-11 Oudega (W) 8-9 Nijland 7-7 Balk 8-7 CVO, meerdere moesten door misver- (Foto Studio Ger Dijs). standen in de achterhoede. In de twintigste Jubbega-ScharnegOUtum 4-2 minuut was één van deze misverstanden, Nadat Schamegoutum dat in en tegen tussen keeper Stilma en aanvoerder Bil, Jubbega speelde, in de vijfentwintigste,mi- dan ook aanleiding tot de eerste goal, in de veertigste minuut van de tweede helft ge- - volgd door de tweede treffer na rommelig door uitverdedigen van de defensie van de gas ten. De snelle rechtervleugelspits lepelde de bal voor 1.--- eenvoudig ingeknikt werd. 2-0 bleef het tot rust. Na de hervatting tapten de Snekers uit een g- was al geschied. Ondanks het pressievoet- bal van Hubert, wat tot gevolg had dat er reg linie heerste, en een op de lat van i- achterstand op het scorebord. fvb VOETBAL 2e klasse A Beetgum-ONF 0-3 Hallum-Blue Boys afgelast Wispolia-De Walden 2-5 Terhome-Blauwhuis 2-0 Amelandia-De Sweach 6-1 Blauwhuis 8-6 Terhome 8-5 Blue Boys 6-4 De Sweach 7-4 Wispolia 7-0 (28-10), SVBO-VKW, Leeuwarden (28-10). eau Swari-St. Ja- Hoofdklas Harkema-WZS, RES-ONB, DTD-Bakhuizen, Nk».«r-FV< de Walden-Terhome, Black Boys-Heerenveen 3A, Akkrum Blaüwhuis-Amelandia, de Sweach- Blauwhuis. Res? 1T klas B: Friesland 3-Imsum 2, PUPILLENPROGRAMMA Lemmer 3-Nieuweschoot 2, WZS 2- Nicator 3 GAVC 2-RES 2, Bakhuizen Wedstrijden voor zaterdag 28 oktooer: 2- LSC 3 Poule 13: Nijland-Bolswardia 2, CAB 2- Reè; 2e klas B: Renado 3-WZS 3, CAB Makkum 2, RES 3-RES 2, Bolswardia 3- Black Boys 2, Akkrum 2-Oosterlittens 2, 3-Mulier. Joure 3-H. Sneek 4. Poule 14: Imsum-Blauwhuis, SDS-Oudega 3e klas A: Oosterlittens 3-St. Anna 3, W., HJSC-Oosterlittens. k Harlingen 4-Steins 3, WZS 4-Sparta 2, St. Poule 15’; Heeg2-WZS3,YVC.2-H. Sneek Jacob 2-Robur 2, TVV 2-RES 4. 3, Akkrum 2-SDS 2, ONS 3-Oosterhttens 3e klas F: Langweer 2-Imsum 3, Lemmer 2. 5-WZS 5, Joure 4-Lemmer 6, LSC 4- Poule 16: Schamegoutum-WZS, Akkrum- GAVC 4, H. Sneek 6-RES 6. H. Sneek, LSC-Lemmer, ONS-Black Boys. de klas A: Robur 3-Blauwhuis 2, Oosterlit- Poule IT; H. Sneek 2-ONS 2, Black Boys tens 4-CAB 4, WZS 6-Black Boys 4, Rena- 2-Heeg, Schamegoutum 2-LSC 2, WZS do 4-Bakhuizen 3, RÉS 7-RES 8. 2-YVC. de klas B: Tjonger Boys 5-LSC 5, Black PUPILLENE Boys 5-WZS 7, CAB 5-Renado 5, Nieuwe- Poule-12: Makkum-HJSC, CAB 2-Nijland, schoot 5-Langweer 3, RES 9-H. Sneek 7. SDS-Arum, TOP-Yvc. de klas C: Renado 6-CAB 6, WZS 8- Poule 13: H. Sneek 3-WZS 2, IJVC 2-H. Tjonger Boys 2, Imsum 4-Bakhuizen 4, Sneek 4, Schamegoutum-LSC 2, ONS 2- Heerenveen 4-FFS 2. Black Boys 2. Veteranen: Friesland-Wolvega, LSC- Poule 14: H. Sneek-ONS, Black Boys-H. Nieuweschoot Harlingen-Dokkum, Sneek 2, LSC-GAVC, WZS-Akkrum. Robur-Akkrum Rood Geel-FVC. Poule 15: VVI-Westhoek, Delfstrahuizen- JUNIORENA Oudehaske, Langweer-Easterse, Mildam- Selektieklas A: Hoogeveen-Drachten, FFS. Achilles-H. Sneek, Emmen-GRC, Be Poule 18: Wolvega 4-Joure 5, Renado Quick-Ommelandia (28-10), Blauw Wit- 2-Wolvega 3, Lemmer 3-LSC 3, Joure Heerenveen (28-10), Sp. Erica-ACV (28- 6-Blesse 2. 10). Poule 32: Noordbergum-WWS, Imsum 2- Selektieklas B: ONS-Asser Boys (28-10), Frisia 6, Rijperkerk-GAVC 3, R. Bergum ^aXilSSilSS^Zwartemeer, GVAV-Or. Nassau 2-VenV. ward) 2 p. Hoofdklasse C: (9 ronden): 1. Tjibbe v.d. Meulen (Oenkerk) 7 p„ Fries C-kampioen, 2. Roel Kroon (Oenkerk) 7 p„ 3. Mare v.d. Werf (Leeuwarden 616p., 4. Henriette de Greef (Dokkum 6p., Fries meisjes kam- ma 4'6 (w.p. zon) mes A-saiupwvu, pjoene kat. C, 5. Johan de Greef (Dok- Auke Punter (Drachten) 4Vi p., 3. Jan kum) 5i4p Hibma (Minnertsga) 4 p., 4. Yge Visser De prijzen voor de mooiste partijen, be- (Sneek 3'óp., 5. Addie Lont (Drachten) schikbaar gesteld door de schaakclub --x/T> oiz.^ i Sneek, kwamen in handen van: kategorie A Yge Visser (Sneek), kategorie B Jan VV,U6OF^„.2e klasse D leer onhoudbaar in de touwen. Onmiddel- jubbega-Schamegoutum 4-2 lijk daarna strafte W. Kingma een fout van De Sweach-Boamburgum 0-0 de Nijlandse verdediging af, en ook deze Qe Wêlde-Hubert Sneek 2-0 kans werd in zilver omgezet. De rest van de Wpb-TOP 0-1 eerste helft dikteerde Nijland het spel, Gorredijk-Oudehakse 1-1 maar de voor open goal staande Bonnema Eastersé-Akkrum 3-0 die tegen de lat schoot, en de te lang treuzelende A. Hiemstra, verzuimden hun ploeg naast Berlikum te brengen. In de tweede helft zakte het spelpeil tot een bedenkelijk niveau en besloot Berlikum tenslotte de score, na nog een afgekeurd doelpunt, met een prachtige aanval van de gebroeders Siderius op 0-3. Terhome ontmoette op eigen terrein Blauwhuis, welk duel in een 2-0 over- winning voor de gastheren eindigde. Blauwhuis dat uit de laatste twee wed strijden drie punten had vergaard en „lek ker” draaide, besloot een gooi te wagen naar de door Sporthuis Janssen-Sneek be schikbaar gestelde bal in het kader van de topscore van de week, aangezien Terhome de afgelopen wedstrijden met nogal dikke cijfers de mist in was gestuurd. Na een aanvankelijk gelijkopgaande strijd viel in de 25e minuut het eerste doelpunt, echter niet aan Blauwhuis-maar aan Terhome- zijde. Dat de gasten toen begonnen te voetballen en Terhome het spel dikteerden moge wel blijken uit het feit dat de Blau- hüster-goalie in de tweede helft slechts vier ballen kreeg te verwerken. De doelver- r van de gastheren had het veel waarin de Slotenaren met 1-2 hun drukker, maar werd dankzij een forse dosis erkennen in de gastploeg geiuk (twee schoten tegen lat en paal van obe Galama en Dominicus Kuipers) en de gehaastheid van de gasten, die daardoor enkele riante kansen verprutsten, niet ge passeerd. Terhome daarentegen ver schalkte in de tweede helft de blauhüster verdediging, die te ver mee opgekomen was, voor de tweede maal en stuurde daarmee de gasten gedesillusioneerd met een 2-0 nederlaag naar huis. Nadat Schamegoutum dat in en Jegcn nuut van de tweede helft weer naast de gastheren was gekomen, verzuimden ze d^r te drukken, hetgeen hen zoals later bleek, de kop zou kosten. Vooral het begin van de wedstrijd bleken beide ploegen met het Sneekdoel waarna het leer veel voor elkaar onder te doen, hetgeen een prachtige harde maar sportieve strijd a uc topleverde met wisselende maar niet benut- geheel ander vaatje maar het onheil te kansen. In de tweeëndertigste minuut geschied. Ondanks het pressievoet- Was het Schamegoutumspeler S. de Haan ii vau *xuwv.., p- -L die een vijandelijke voorzet achter zijn igelmatig paniek in de vijandelijke laatste ejgen keeper werkte en daarmee de mie heerste, en een schot van dertig meter stander op een 1-0 voorsprong zette. In de aanvoerder Bil, bleef de 2-0 tiende minuut van de tweede helft werd de voorsprong tot 2-0 vergroot dankzij een verdedigingsfout. Schamegoutum was ech ter geenszins van plan zich weg te laten spelen en kwam in de twintigste minuut via Bauke Blaauw met een afstandschot terug: 2-1. Nog geen vijf minuten later zette Evert Nadat de Balksters, die in Koudum tegen figuurlijk een TOP-duel geworden. Letter- Conra(ji zijn ploeg met een fraaie kopbal Overzwaluwen de strijdbijl opgroeven, tot lijk omdat zowel TOP als de Waterpoort- naast gastheren. Toen verzuimden de de dertigste minuut met 0-2 hadden geleid, boys zich van hun beste zijde lieten zien, ten> dje op dat moment de wedstrijd in zakte het bastion van de gasten in elkaar figuurlijk omdat TOP lijstaanvoerder WPB banden hadden, door te drukken en wer en werd een eventuele overwinning een met 0-1 wist te kloppen en daarmee naast luchtkasteel. In het beginstadium bepaal- de Snekers op een gedeelde eerste-tweede den Feike Geertsma en K. Kuyl voor Balk plaats komt met dertien punten uit acht de stand op 0-2. Daarna echter kreeg de wedstrijden. Na veertig minuten heen en gastploeg te kampen met een totale black- weer golvend spel was het W. Joustra van out zodat de Oeverzwaluwen nog voor rust TOP die een hoge voorzet van rechts goed naast de Balksters konden komen via doel- opving, de keeper omspeelde en 1-0 op het zaterdag 21 OKTOBER punten van Van der Wal die een foute scorebord aantekende. Ondanks de ver- kopbal van Van der Veen afstrafte, en WOede pogingen die de Waterpoortboys in Petterson die gemakkelijk kon scoren het werk stelden om ieder geval naast hun aangezien de hele linkervleugel van de direkte opponent te komen, bleef deze defensie zoek was. In de tweede helft stand tot het laatste fluitsignaal gehand- raakte keeper Geertsma geblesseerd bij haafd, waardoor TOP nu naast de WPB is een prachtige safe. Veldspeler Feenstra geklommen op de ranglijst, nam zijn plaats in en werd op een wat ongelukkige manier gepasseerd. Een door and.Berlikum 0-3 de tegenstander genomen vrije trap werd J minuten al keek een thuis tegen dOt; f ST V bXSToX iS bX™ sïiknd Nijland «J» en belandde in de Balkster touwen. „„hterstand van twee doelpunten aan, ter gasten echter lieten de kop niet hangen en dHe werd vef. kwamen zelfs in de 43e minuut van de J d f reageerde J. helft wee, naast de Over- “XlÏÏnm .5 “»p een foutieve zwaluwen, ware het niet dat de wat „war esDeelbal van R. Boonstra en joeg hel rig” leidende arbiter de goal afkeurde terugspeemai van tv I wegens hinderen van de keeper. Een wat I dubieuze beslissing. Groep 3: Walden-Terhome, Black Boys-Heerenveen de Sweach- Blauwhuis. Overzwaluwen de strijdbijl opgroeven, tot Ondanks de 0-3 overwinning van Oudega dat uit tegen AVC speelde, bleek vooral in de tweede helft, toen de Oudegaasters kans op kans niet benutten, dat de gastploeg een koele afmaker mist. Wanneer de helft van de reële scoringskansen was benut, was de uitslag in de dubbele cijfers gekomen. Na een ronduit slechte eerste helft waarin Sjouke Boersma in de 35e minuut de score voor de mannen uit Oudega opende, volg de een sprankelende tweede helft met goed C]pnf.rVO 1-2 kombinatiespel, hetgeen in de vijfde mi nuut al een tweede treffer opleverde; Mar tin ten Brug ging er alleen van door en legde de hele AVC defensie in de luren, waarna hij keihard inschoot. Vervolgens kreeg Oudega kans na ka*}s’ ole ecn SVC1KC ■’r-v r- aan een „goaltsjegapper deed zich duide- J Q voorsprongj welke stand lijk gevoelen. Pas in de 35e minuut volgde J^theren tot wisten te handhaven, het derde doelpunt, overigens een schitte- thee ze kwam er echter verandei...o rende goal, van Anne Hoekstra die het leer scorebord, doordat J. Minstra al vrij snoeihard richting AVC-goahe stuurde. F Nadat de bal via de binnenkant van de lat en de paal weer het veld ingekaramboleerd was, i op 0-3 bepalend. Sleat plaatste 1-1. Het spel lag Het duel tussen de eerste en tweede van de ranglijst 2e klasse FVB is letterlijk en een TOP-duel geworden. Letter- hun beste zijde lieten zien, en di dat moment de wedstrijd in TOP liietounvnftrder WPB r j j wpr- den door twee doelpunten in de dertigste en vierenveertigste minuut met een 4-2 nederlaag naar huis gestuurd. nend en fel, maar altijd sportief,geweest, krijgende schaakgezin de bovenste dertien deel- De leiding van het toernooi was in handen van een viertal heren, te weten W. Westra en W. v.d. Zee, beiden van de sc. Sneek en D. v.d. Meulen en K. Visser van de sc. Zaeêma ^Franeker), B-kampioen Westergo, Bolsward en de FSB. geldprijzen. De medail- (Joure ƒ16 p„ 3. Fokko Hamburg (Bols- half punt achterstand op door het 75-jarige Friesch Dagblad. De lijst van prijswinnaars ziet er als volgt Hoofdklasse A: (6 ronden): 1. Wieb Zage ma 4‘6 (w.p. 2016) Fries A-kampioen.^ 2. Hibma (Minnertsga) 4 p., 4. Yge Visser verrichtte aan het öora van v-Kampiucuc (Sneek 316P-’ 5chtenl S'/m^^pïet Heleen de Greef. Voorzitter Wiersma van 3>6p., 6. Dick Lont (Drachten) 3 óp., 7. Piet woorf gesmoken^ daarV°Or het Welk°mS" ReïeAeklasse Al: (6 ronden): 1. Mark Kroon’(Oenkerk), kategorie C? Jong^te^^eeht^mer aan het toernooi was Schraagen (Surh.veen 5p Wwrd de Johïn de Greef, acht jaar één der vier Boer (Drachten) 4p„ 3.Jan Romke Dijk vertegenwoordigers van het L de Nijlandse verdediging af, helft dikteerde Nijland het spel, Gorredijk-Oudehakse 1-1 In alle groepen is de strijd bijzonder span- zamerhand regionale Men ziet b.v. de uitslag van hoofdklasse A: Dokkum. in de groep van nemers treft men puntentotalen aan die slechts variëren tussen 2 en 4’6! Bijzonder spannend verliep daar de laatste ronde. 1977 die recht op het kampioenschap leek De prijzen bestonden uit bekers, medailles, af te stevenen, verloor van Addie Lont waardebonnen en Jp medail- (Drachten) en Auke Puntem (Drachten), les en de bekers waren beschikbaar gesteld die slechts een 1r. Wieb had, stond in zijn partij materieel voor tegen Yge Visser (Sneek). Laatst genoemde streed evenwel sportief door en bereikte op knappe wijze remise, daarmee Punter van het kampioenschap afhoudend. Het toernooi was donderdag geopend door wethouder H. Scholten, die de eerste zet verrichtte aan het bord van C-kampioene Sneek had daarvoor het welkoms- Elgersma (Oenkerk) 3p. het toernooi was Schraagen (Surh.veen) 5p., 2. Wterd de vivi Boer (Drachten) 4p„ 3. Jan Romke Dijk- lang- stra (St. Jacob) 4p„ 4. Gerrit Oud (Leeu- SNEEKER NIEUWSBLAD- si -3

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1978 | | pagina 13